Anda di halaman 1dari 14

CUN2021

GURU BULAN SABIT MERAH II

TAJUK TUGASAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

NORHASLINDA BINTI MOHD ZAINEE


D20141069972
KUMPULAN : B

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN : PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

Tarikh :11 APRIL 2016


Hari

: Rabu

Kehadiran

: 20/20

Masa

: 8:00 a.m 10.00 a.m (120minit)


Tingkatan

:5

TAJUK : KESELAMATAN DAN CARA PENCEGAHAN


Topik
Objektif Pembelajaran

1) Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di rumah


2) Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di sekolah
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat :
1) Mengenal pasti penjagaan keselamatan di rumah dan di sekolah
2) Mengenal pasti pencegahan kemalangan di rumah dan di sekolah
3) Mengenal pasti sebab sebab dan jenis jenis kemalangan di rumah dan disekolah
1) Pelajar dapat menjelaskan beberapa penjagaan keselamatan dirumah dan disekolah

Hasil Pembelajaran

2) Pelajar dapat mengenalpasti beberapa jenis jenis pencegahan kemalangan yang berlaku dirumah dan
disekolah
Pengetahuan Sedia Ada

3) Pelajar menegenal pasti faktor belakunya kemalangan dirumah dan disekolah .


Pelajar telah diminta membaca dan mengulang kaji mengenai tajuk tersebut di rumah sebelum sesi pengajaran

Alat Bantu Mengajar

dan pembelajaran dimulakan.


I.
Video

(ABM)

II.

Slaid Power Point

III.

Modul Pengajaran

Nilai

I.
II.

8 MINIT

Semangat berpasukan

III.

Keberanian

IV.

Berwaspada

V.
MASA

Saling menghormati

Semangat Patrotisme

KANDUNGAN
PENGAJARAN
Pengenalan
Para pelajar dapat
bersedia untuk
memulakan sesi
pengajaran dan
pembelajaran.
Para pelajar dapat
mengimbas kembali
prinsip prinsip asas
bulan sabit merah
(palang merah )

AKTIVTI GURU

AKTIVITI P&P
AKTIVITI PELAJAR

Guru akan memberi salam


kepada para pelajar.
Guru bertanya kepada para
pelajar sama ada mereka telah
bersedia untuk memulakan sesi
pengajaran dan pembelajaran
atau tidak.
Guru bertanya mengenai
prinsip prinsip asas PBSM
Guru meminta pelajar pelajar
menyanyi lagu Negaraku dan
PBSM

Para pelajar menjawab


salam yang diberikan oleh
guru.
Para pelajar menjawab
sedia untuk memulakan
sesi pengajaran dan
pembelajaran.
Salah seorang pelajar telah
bangun secara sukarela
untuk menyenaraikan
prinsip prinsip PBSM .
Pelajar menyanyikan lagu
PBSM dan Negaraku .

CATATAN

Nilai Murni :
Menghormati
Guru
Semangat
Patriotisme

15 MINIT

Langkah 1

Guru menayangkan video


SAFE AT HOME dan
ENVIRONMENT, HEALTH
& SAFETY MANAGEMENT
IN SCHOOLS

45 MINIT

Langkah 2
Guru memulakan penjelasan
mengenai topic pertama
iaitu keselamatan dan cara
pencegahan dirumah

Para pelajar dapat mengenal


pasti faktor faktor
berlakunya kemalangan
dirumah
Para pelajar dapat
memahami pencegahan am
dari kecedaran dirumah

Guru bertanya sama ada para


pelajar faham atau tidak
mengenai keselamatan dirumah
dan disekolah
Guru bertanya sama ada para
pelajar mengetahui sebabsebab berlakunya kemalangan
dirumah dan disekolah
Guru menayangkan sebuah
video
Guru juga akan membuat
sedikit ulasan berdasarkan
video tersebut.

Para pelajar memberi


kefahaman masing
masing mengenai
keselamatan dan sebab
sebab berlakunya
kemalangan dirumah dan
disekolah
Para pelajar melihat video
mengenai keselamatan
dirumah dan disekolah .

Guru akan menerangkan pengenalan bagi topik ini.


(Sepatutnya rumah menjadi sebuah tempat yang paling
selamat untuk kanak-kanak dan orang-orang dewasa)

Guru akan menerangkan kemalangan berlaku terutamanya


kepada warga tua dan kanak kanak .

Guru akan merangkan faktor- faktor berlakunya kemalangan


kepada kanak- kanak dan warga tua .( Kanak-kanak: Bucu
dan juga bahagian tepi perabot, alat pertukangan, peralatan
rumah dan juga alat permainan Jatuh dari perabot, basikal
dan tempat tinggi ke atas permukaan atau lantai yang

ABM :
Video
SAFE AT HOME
(https://www.youtube.
om/watch?
v=jG2f2P1TpY4 )

ENVIRONMENT,
HEALTH & SAFETY
MANAGEMENT IN
SCHOOLS
(https://www.youtube.
om/watch?
v=DdqMjlWVUoE)

Para pelajar
mendengar
penerangan guru
dengan peka.

ABM :
Power Poin

keras. ,Tercekik ,Lemas, dan Keracunan )

7 MINIT

Guru kemudiannya
menerangkan topic kedua
iaitu keselamatan dan cara
pencegahan disekolah
Para pelajar dapat mengenal
pasti punca dan tempat
kemalangan berlakunya
disekolah
Para pelajar mempelajari
peranan sekolah dalam
menjaga keselamatan
disekolah

Langkah 3
Pembentukan kerja
kumpulan dilakukan dan
para pelajar
melaksanakan tugasan
berdasarkan tajuk yang
diberi dan kefahaman
yang telah diterangkan
oleh guru sebentar tadi.

Guru menjelaskan faktor dalaman dan luaran kejadian jatuh


untuk warga tua .

Guru menerangkan bebrapa jenis bahaya dirumah .

Guru menjelaskan pencegahan am dari kecederan dirumah


khasnya apabila berlaku kepada kanak- kanak dan warga tua .

Guru menerangkan pengenalan bagi topic ini ( maksud


kemalangan dan pihak yang bertanggungjawab disekolah )

Guru menerangkan mengenai faktor atau punca kemalangan (


faktor manusia , faktor persekitaran , dan faktor semulajadi )

Guru menerangkan tempat kemalangan disekolah ( tempat


belajar , aktiviti sekolah dan tempat tempat bukan
akedemik)

Guru menerangkan peranan sekolah menjaga keselamatam


disekolah

Guru para pelajar


membentuk 4
kumpulan.
Setiap kumpulan
akan diberi tajuk
tugasan yang
berlainan.
Guru memberikan
pelajar kertas
mahjung dan pen

Para pelajar
membentuk
kumpulan masing
masing.
Para pelajar
berbincang sesama
mereka untuk
menyiapkan tugasan
pembentangan.

ABM :
Kertas mahjung
Pen marker
Nilai Murni :
Kerjasama
Semangat berpasukan
Perkongsian pendapat

20 MINIT

15 MINIT

Langkah 4
Para pelajar menerangkan
keselamatan dan cara
pencegahan kemalangan
dirumah dan disekolah .

Langkah 5
Guru menilai para pelajar
berdasarkan permainan kuiz.

marker untuk
digunakan.
Guru memberi masa
selama 7 minit untuk
menyediakan bahan
untuk pembentangan.
Dua kumpulan
diminta untuk
membentangkan
topic pertama dan
dua kumpulan lagi
diminta untuk
menerangkan topic
yang kedua

Guru mengarahkan para pelajar


membentang tajuk tugasan masing
masing.
Guru mengulas pembentangan murid
murid dan memberi komen.

Para pelajar
membentangkan hasil
tugasan mereka.
Para pelajar melakukan sesi
soal jawab selepas
pembentangan selesai.

Guru mengadakan kuiz bagi mengetahui


sama ada para pelajar memahami topic ini
atau tidak.

Penglibatan para pelajar


secara menyeluruh
menjawab soalan kuiz yang
diberikan oleh guru.

ABM :
Kertas mahjung
Nilai Murni :
Keberanian

Strategi :
Soal jawb

10 MINIT

Penutup
Guru membuat refleksi
mengenai sesi pengajaran
hari ini.
Guru juga memberi
latihan pengukuhan untuk
topik ini.

Guru membuat rumusan mengenai


topik ini yang telah disampaikan dalam sesi
pengajaran.
Guru juga memberi peluang kepada
para pelajar untuk mengajukan sebarang
soalan sekiranya terdapat kemusykilan
mengenai topik ini.
Guru mengedarkan soalan latihan
sebagai latihan pengukuhan topik ini
Guru mengarahkan para pelajar
menghantar latihan tersebut pada sesi kelas
akan datang dan membuat ulang kaji bagi
topik yang seterusnya.

Beberapa orang
pelajar mengajukan soalan
kepada guru berkenaan
kemusykilan mereka
mengenai tajuk ini
Para pelajar
menerima edaran soalan
latihan yang diberikan
kepada guru.

Strategi :
Soal jawab
Edaran soalan latihan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN : PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
Tarikh : 18 APRIL 2016
Hari

: Rabu

Kehadiran

: 20/20

Masa
Tingkatan

: 8.00 a.m 10.00 a.m (120minit)


:5

TAJUK : Renjatan
Objektif Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat :


1. Memahami definisi renjatan
2. Mengenal pasti pencegahan renjatan
3. Mengenal pasti tanda dan gejala renjatan
4. Mengetahui pengedalian rejatan
1. Pelajar dapat menjelaskan makna renjatan

Hasil Pembelajaran

2. Pelajar dapat mengenalpasti pencegahan renjatan


3. Pelajar dapat mengetahui serta memahami pengendalian renjatan
Pengetahuan Sedia Ada

4. Pelajar mengenal pasti tanda serta gejala renjatan


Pelajar telah diminta membaca dan mengulang kaji mengenai tajuk tersebut di rumah sebelum sesi

Alat Bantu Mengajar

pengajaran dan pembelajaran dimulakan.


I.
Video

(ABM)

II.

Slaid Power Point

III.

Modul Pengajaran

Nilai

I.
II.

Semangat berpasukan

III.

Keberanian

IV.

Berwaspada

V.

MASA

Saling menghormati

Semangat Patrotisme

KANDUNGAN

AKTIVITI P&P

CATATAN

8 MINIT

15 MINIT

PENGAJARAN
Pengenalan
Para pelajar dapat
bersedia untuk
memulakan sesi
pengajaran dan
pembelajaran.
Para pelajar dapat
mengimbas kembali
prinsip prinsip asas
bulan sabit merah
(palang merah )

AKTIVTI GURU

AKTIVITI PELAJAR

Guru akan memberi salam


kepada para pelajar.
Guru bertanya kepada para
pelajar sama ada mereka telah
bersedia untuk memulakan sesi
pengajaran dan pembelajaran
atau tidak.
Guru bertanya mengenai prinsip
prinsip asas PBSM
Guru meminta pelajar pelajar
menyanyi lagu Negaraku dan
PBSM

Guru bertanya sama ada para


pelajar faham atau tidak
mengenai renjatan
Guru bertanya samada para
pelajar mengetahui sebab- sebab
berlakunya renjatan dan
bagaimana untuk
mengelakkanya.
Guru menayangkan sebuah video
Guru juga akan membuat sedikit
ulasan berdasarkan video
tersebut.

Para pelajar menjawab


salam yang diberikan oleh
guru.
Para pelajar menjawab sedia
untuk memulakan sesi
pengajaran dan
pembelajaran.
Salah seorang pelajar telah
bangun secara sukarela
untuk menyenaraikan
prinsip prinsip PBSM .
Pelajar menyanyikan lagu
PBSM dan Negaraku .

Langkah 1
Guru menayangkan video First
Aid - Electric Shock dan Safe
Use of Electricity

Para pelajar memberi


kefahaman masing masing
mengenai renjatan
Para pelajar melihat video
mengenai renjatan

Nilai Murni :
Mengho
Guru
Semang
Patriotis

ABM :
Video
First Aid elect
Shock
(https://www.yo
com/watch?
v=K1iQfTqSGt

Safe Uses of
Electricity
(https://www.yo
com/watch?
v=K1iQfTqSGt

40 MINIT

Langkah 2
Guru memulakan penjelasan
mengenai definisi renjatan

Para pelajar dapat mengenal


pasti sebab- sebab renjatan .

Para pelajar dapat


memahami tanda dan gejala
renjatan

Para pelajar mempelajari


pengedalian renjatan dan
bantuan awal renjatan .

Para pelajar juga


mempelajari langkah
langkah pencegahan
renjatan .

Guru akan menerangkan


pengenalan bagi topik dengan
memeberi penjelesana mengenai
definisi renjatan . ( suatu keadaan
di mana peredaran darah terganggu
disebabkan oleh penurunan tekanan
saluran darah menyebabkan organorgan penting tidak dapat berfungsi
dengan baik )

Guru akan menerangkansebab


sebab berlakunya renajatan .
( Kehilangan bendalir badan
(hypovolumic shock) , kehilangan
darah (haemorrhagic shock) ,
pendarahan yang banyak ,
Kehilangan cecair (haemotogenic
shock) .

Guru akan merangkan tanda


tanda awal gejala renjatan .( Kulit
kelihatan pucat ,Kulit sejuk dan
berpeluh/melekit ,Nadi cepat dan
lemah ,Nafas cepat dan sesak
,Dahaga ,Terasa loya, lemah dan
hendak muntah , Resah gelisah ,
Pandangan kabur , Kemungkinan
tidak sedar)

Guru menjelaskan bantual awal


renjatan dan bebrapa pengedalian

Para pelajar mendengar


penerangan guru dengan peka.

ABM :
Power Point

renjatan .

Guru menerangkan langkah


langkah pencegahan renjatan.

7 MINIT

25 MINIT

15 MINIT

Langkah 3
Pembentukan kerja
kumpulan dilakukan dan
para pelajar
melaksanakan tugasan
berdasarkan tajuk yang
diberi dan kefahaman
yang telah diterangkan
oleh guru sebentar tadi.

Langkah 4
Para pelajar menerangkan
keselamatan dan cara
pencegahan kemalangan
dirumah dan disekolah .

Langkah 5
Guru menilai para pelajar
berdasarkan permainan kuiz.

Guru para pelajar membentuk 4


kumpulan.
Setiap kumpulan akan diberi tajuk
tugasan yang berlainan.
Guru memberikan pelajar kertas
mahjung dan pen marker untuk
digunakan.
Guru memberi masa selama 7 minit
untuk menyediakan bahan untuk
pembentangan.

Para pelajar
membentuk
kumpulan masing
masing.
Para pelajar
berbincang sesama
mereka untuk
menyiapkan
tugasan
pembentangan.

Guru mengarahkan para pelajar


membentang tajuk tugasan masing
masing.
Guru mengulas pembentangan murid
murid dan memberi komen.

Para pelajar
membentangkan hasil
tugasan mereka.
Para pelajar melakukan sesi
soal jawab selepas
pembentangan selesai.

Guru mengadakan kuiz bagi mengetahui


sama ada para pelajar memahami topic ini
atau tidak.

Penglibatan para pelajar


secara menyeluruh
menjawab soalan kuiz yang
diberikan oleh guru.

ABM :
Kertas mahjung
Pen marker
Nilai Murni :
Kerjasama
Semangat
berpasukan
Perkongsian
pendapat
ABM :
Kertas mahjung
Nilai Murni :
Keberanian

Strategi :
Soal jawb

10 MINIT

Penutup
Guru membuat refleksi
mengenai sesi pengajaran
hari ini.
Guru juga memberi
latihan pengukuhan untuk
topik ini.

Guru membuat rumusan mengenai


topik ini yang telah disampaikan dalam sesi
pengajaran.
Guru juga memberi peluang kepada
para pelajar untuk mengajukan sebarang
soalan sekiranya terdapat kemusykilan
mengenai topik ini.
Guru mengedarkan soalan latihan
sebagai latihan pengukuhan topik ini
Guru mengarahkan para pelajar
menghantar latihan tersebut pada sesi kelas
akan datang dan membuat ulang kaji bagi
topik yang seterusnya.

Beberapa orang
pelajar mengajukan soalan
kepada guru berkenaan
kemusykilan mereka
mengenai tajuk ini
Para pelajar
menerima edaran soalan
latihan yang diberikan
kepada guru.

Strategi :
Soal jawab
Edaran soalan latihan