Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING.

5 2016
MINGGU

TEMA/TAJUK

SMK taman ehsan

HASIL PEMBELAJARAN

1. PENCAPAIAN KENDIRI
Minggu 1-2

Minggu 3-4

Minggu 5- 6
Minggu 7-8

i.

a. Pendidikan sepanjang hayat untuk


pembangunan negara
- Konsep pendidikan sepanjang hayat
- Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
- Kepentingan pendidikan sepanjang
Hayat

b. Perikemanusiaan ke arah
kesejahteraan negara
- Empati
- Menghargai nyawa
- Menjaga maruah
- Cinta akan keamanan

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat


untuk pembangunan negara.
Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang
hayat untuk pembangunan negara
Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negara
Bertindak rasional dalam pelbagai situasi
Menghargai kepentingan ilmu
Menerangkan konsep perikemanusiaan
Menghuraikan isu-isu kemanusiaan
Menjelaskan kepentingan nilai-nilai
perikemanusiaan kepada masyarakat
Mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan
Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan
masyarakat penyayang
Prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan
Menghargai kesejahteraan negara

2. HUBUNGANKEKELUARGAAN

Minggu 9-10

Minggu 11-12

a. Persiapan membina keluarga ke arah


pembentukan masyarakat mapan
- Restu ibu bapa/penjaga
- Kesihatan fizikal dan mental
- Ilmu keibubapaan
- Kewangan yang stabil
- Peraturan perkahwinanmengikut

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Menerangkan persiapan membina keluarga ke arah


pembentukan masyarakat mapan
Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan
perkahwinan mengikut undang-undang negara
Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang baik
Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang
Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga
yang cekap
Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental untuk
1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2016


undang-undangnegara
vii.
viii.

SMK taman ehsan

membina keluarga bahagia


Bertanggungjawab terhadap keluarga
Menghargai restu ibu bapa/penjaga

Minggu 13
MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

3. HIDUP BERMASYARAKAT
Minggu 14-15

Minggu 16-17

Minggu 18-19

a. Sumbangan terhadap pembangunan


masyarakat melalui penglibatan aktif
dalam aktiviti kemasyarakatan
- Individu
- Agensi kerajaan
- Badan Bukan Kerajaan (NGO)

i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.
viii.

Mengenal pasti agensi kerajaan dan badan bukan


kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat
Menerangkan kepentingan penglibatan aktif individu
dalam aktiviti kemasyarakatan
Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh
diberikan oleh individu dalam aktiviti
kemasyarakatan
Memberi cadangan dan teguran yang membina
kepada agensi kerajaan dalam pembangunan
masyarakat
Mewujudkan perkongsian pintar dengan pelbagai
agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam
aktiviti kemasyarakatan kepada golongan yang
memerlukan
Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan
melalui agensi-agensi kerajaan dan badan bukan
kerajaan
Gembira dapat memberi sumbangan kepada
anggota masyarakat yang memerlukan
Bersedia memberi sumbangan kemasyarakatan
pada setiap masa

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2016

MINGGU

TEMA/TAJUK

SMK taman ehsan

HASIL PEMBELAJARAN

4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA


MALAYSIA
Minggu 20-23

a. Sumbangan pelbagai pihak


terhadappengekalan warisan
budayaMalaysia
- Individu
- Agensi kerajaan
- Badan Bukan Kerajaan (NGO)

i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.

i.
Minggu 24-26

b. Mempromosikan warisan budaya


Malaysia di dalam dan di luar negara
- Duta kecil
- Media cetak
- Media elektronik

ii.
iii.
iv.
v.

Menyenaraikan agensi kerajaan dan badan bukan


kerajaan yang terlibat dalam pengekalan warisan
budaya Malaysia
Menghuraikan sumbangan individu, agensi kerajaan
dan badan bukan kerajaan terhadap pengekalan
warisan budaya Malaysia
Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan
budaya Malaysia
Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan budaya
yang dianjurkan oleh pelbagai pihak
Bangga dengan keunikan warisan budaya Malaysia
Mengapresiasi sumbangan pelbagai pihak dalam
mengekalkan warisan budaya Malaysia

Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan


budaya Malaysia di dalam dan luar negara
Menjelaskan peranan duta kecil dalam
mempromosikan warisan budaya Malaysia
Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan
budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik
Memberi sokongan terhadap usaha
mempromosikan warisan budaya Malaysia
Menghargai segala usaha mempromosikan warisan
3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2016

SMK taman ehsan

budaya Malaysia

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

5. MALAYSIA NEGARBERDAULAT
Minggu 27-29

a. Mengekalkan kedaulatannegara
- Rukun Negara

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Minggu 30-32

b. Melengkapkan diri untuk mewarisi


negara
- Jati diri
- Ilmu
- Kemahiran
- Kerohanian
- Nilai-nilai murni

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

i.
6. CABARAN MASA DEPAN

Menghuraikan konsep negara berdaulat


Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam
mengekalkan kedaulatan negara
Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara dan
mengekalkan kedaulatan negara
Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan
negara
Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia
kepada negara
Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang
bertanggungjawab untuk menjadi pewaris negara
Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi
mewarisi negara
Mengamalkan ciri-ciri pewaris negara yang
bertanggungjawab
Menghayati kesedaran sivik dan kewarganegaraan
untuk melengkapkan diri sebagai warganegara yang
sempurna
menerangkan faktor-faktor yang boleh menjana
pembangunan negara
4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2016


Minggu 33-34

ii.
a. Menjana pembangunan negara
iii.
- Politik
- Ekonomi
- Sosial

iv.

v.
vi.

Minggu 34-35

b. Menangani cabaranglobalisasi
- Hubungan serantau dan dunia
- Saingan serantau dan dunia

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

i.
Minggu 36-38

c. Mengekalkan dan meningkatkan


pengiktirafan dunia terhadap negara
- Malaysia sebagai pusat
kecemerlangan pelbagai bidang

ii.

SMK taman ehsan

Menyenaraikan cabaran warganegara dalam bidang


politik, ekonomi dan sosial
Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan
negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial
Bertindak sikap proaktif dalam menghadapi
pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan
negara
Cekal menghadapi cabaran dalam menjana
pembangunan negara
Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana
pembangunan negara

Menjelaskan konsep globalisasi


Menyatakan cabaran globalisasi serantau dan dunia
Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran
globalisasi
Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan
dunia dalam menangani cabaran globalisasi
Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani
saingan serantau dan dunia
Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan
serantau dan dunia
Cinta dan sanggup berkorban untuk negara

Memberikan contoh-contoh pusat kecermerlangan


di Malaysia
Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil
bagi meningkatkan status negara sebagai pusat
kecemerlangan pelbagai bidang
5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2016


iii.
iv.
v.

SMK taman ehsan

Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan


pengiktirafan dunia terhadap negara
Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara
dalam mengekalkan imej baik negara di mata dunia
Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai
pusat kecemerlangan pelbagai bidang