Anda di halaman 1dari 45

Soalan popular mengikut topik

Bab 1: pengenalan kepada Ekonomi


Skop utama
1. Maksud ekonomi- sumber ekonomi dan kehendak
2. Masalah ekonomi- kekurangan, pilihan dan kos lepas untuk unit ekonomi isirumah, firma dan kerajaan
3. Masalah asas ekonomi- ABBU
4. Jenis barang- Ekonomi, percuma dan awam
5. Sistem ekonomi- kapitalis (pasaran bebas), perancangan pusat (sosialis) , campuran dan Islam
Subtopik
Definisi
Masalah
ekonomi
Masalah
asas
ekonomi
Jenis
barang
Sistem
ekonomi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

201
3

2014

2015

SEK,
SEPP

Islam

2016

SEK,
SEPP

SEK,
SEI

SEI

SEC

SEI

SEC

SEC
SEK

SEI

SEK
SEPP

1. Berikan maksud ekonomi (3)


Ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk
memenuhi kehendak yang tidak terhad.

2.

Rajah di atas menunjukkan satu sumber ekonomi yang digunakan dalam sebuah kedai buku.
a. Nyatakan jenis sumber ekonomi tersebut. (1)
b. Nyatakan tiga kepentingan sumber ekonomi tersebut kepada perniagaan kedai buku. (3)
c. Jelaskan dua sumber lain yang diperlukan oleh perniagaan tersebut. (4)

a. Modal
b. memudahkan aktiviti pengeluaran, keluaran bermutu, jimat kos, jimat penggunaan buruh
c. Usahawan- pemilik kedai buku
Buruh- pekerja yang digunakan oleh perniagaan kedai buku

Aku sedang
menjalankan
perniagaan
perabot. Aku guna
pinjaman bank
sebanyak RM140
000 dan sewa
sebuah lot kedai di
Rawang dengan
bantuan tiga orang
pekerja.

3.

Wah Halim, lama


tak jumpa awak.
Awak buat apa
sekarang?

Bolehkah Encik Halim dianggap sebagai usahawan? Jelaskan pendirian anda [5 m]


Ya, mengusahakan perniagaan/ menggabungkan faktor/ menanggung risiko/ mendapat untung.

Semua hospital kerajaan perlu diserahkan kepada pihak swasta untuk


memastikan perkhidmatan yang lebih berkualiti
4.

Adakah anda bersetuju dengan pandangan di atas?


Berikan alasan anda. (4)
Tidak, peningkatan harga, pengguna kurang mampu, ada pengeculian

5.

6.

Modal : RM2.5juta
Projek kilang pakaian : RM2.4 juta
Projek Kilang makanan: RM2.1 juta
Maklumat Syarikat Melati Indah Berhad
a.Apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat tersebut?
b. Bagaimanakah syarikat tersebut menyelesaikan masalah tersebut? (6m)
(kekurangan, pilihan, kos lepas)
Jadual di bawah berkaitan dengan syarikat ITN Berhad
Teknik
Meja komputer
Kabinet TV
pengeluaran
(unit)
(unit)
W
60 000
80 000
X
90 000
75 000
i.

Hitungkan kos lepas apabila syarikat ITN berhad menukarkan teknik pengeluaran W ke X [2 markah]

ii.

Terangkan tiga masalah asas ekonomi yang berkaitan dalam situasi di atas. [6 markah]

i.

Kos lepas ialah 5 000 kabinet TV

ii.

Apa hendak dikeluarkan iaitu meja komputer dan kabinet TV, berapa hendak dikeluarkan iaitu 60 000 meja atau
80 000 kabinet tv, bagaimana hendak dikeluarkan iaitu teknik pengeluaran W atau X

Soalan mirip
Syarikat Melor bercadang untuk menawarkan beras bermutu tinggi dengan menggunakan teknik pengeluaran
moden
a. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (6)
Berapa hendak dikeluarkan?
Kuantiti beras yang hendak dikeluarkan bergantung kepada permintaan masyarakat.
Untuk siapa dikeluarkan?
Pengguna yang akan membeli beras iaitu golongan kaya atau golongan miskin yang ditentukan melalui kuasa beli.
b. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syairkat tersebut (4m)
Apa yg hendak dikeluarkan beras
Bagaimana hendak dikeluarkan- teknik pengeluaran moden
Negara A
sumber ekonomi dimiliki oleh individu dan swasta
Negara B
Sumber ekonomi milik Tuhan
7. a. i. Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara A dan
negara B?
(2m)
b. Jelaskan tiga kelebihan sistem ekonomi negara B berbanding dengan negara A (6m)
a.
b.

Negara A- sistem ekonomi kapitalis, Negara B- sisten ekonomi Islam


Persaingan sihat. Tiada pembaziran sumber. Negara A mengamalkan persaingan bebas yang mungkin
menyebabkan pembaziran sumber
Motif kebajikan masyarakat dan keuntungan. Pihak swasta mengeluarkan barang untuk memaksimumkan
keuntungan pada masa yang sama kerajaan memastikan kebajikan masyarakat terjamin . Negara A
mengutamakan keuntungan semata-mata.
Pilihan bebas asalkan barangan halal. Negara A menggalakkan pilihan bebas tanpa sebarang sekatan yang
mungkin membawa masalah sosial.

8. Jelaskan empat ciri sistem ekonomi kapitalis (4)


- pengguna bebas membuat pilihan
- persaingan bebas antara pengeluar
- pemilikan sumber oleh individu dan swasta
- keputusan ekonomi dibuat oleh sektor swasta
9.

Rajah di bawah merupakan sebuah perabot buatan firma tempatan

Jelaskan tiga faktor pengeluaran yang terlibat dalam pengeluaran barang tersebut. (3m)
Tanah-sumber semulajadi/kayu balak

Modal-mesin pemotong kayu untuk menghasilkan perabot


Buruh- pekerja yang menghasilkan perabot
10. Bandingkan buruh dengan usahawan (6 )
Persamaannya ialah
Kedua-duanya merupakan faktor pengeluaran
Kedua-duanya diperlukan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan
Kedua-duanya menerima ganjaran
Kedua-duanya merupakan faktor produktif
Kedua-duanya bersifat terhad
Perbezaannya ialah
Buruh
Menyumbangkan tenaga mental dan fizikal dalam
proses pengeluaran
Menerma upah sebagai ganjaran

Usahawan
Menggabungkan faktor pengeluaran untuk
menghasilkan barang atau perkhidmatan
Menerima untung sebagai ganjaran

11. Gambar 1 dan 2 di bawah menunjukkan dua jenis barang dalam ekonomi

Lebuhraya PLUS

Jalan Kampung
Gambar 1

Gambar 2

Gambar 1 dan gambar 2 ialah barang ekonomi.


Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas?
Berikan enam alasan.
Tidak
Gambar 1 ialah barang ___________ kerana disediakan oleh __________________ dan tidak dikenakan bayaran. Ia juga
tidak mempunyai pengecualian _______________
Gambar 2 ialah barang _______________kerana disediakan oleh sektor _____________ dan dikenakan _______________. Ia
juga mempunyai pengecualian __________________.
12. Rajah di bawah merupakan satu jenis barang dalam ekonomi

a.
b.
c.

Nyatakan tiga ciri barang tersebut. (3)


Jelaskan tiga faedah kepada masyarakat yang menggunakan kemudahan ini (3)
Mengapakah pengeluaran barang ini melibatkan kos lepas? (2)

13. Rajah di bawah berkaitan dengan sistem-sistem ekonomi utama di dunia.

Sistem
ekonomi
W

Sistem
ekonomi
campuran

Sistem
ekonomi
X

i.Kenalpasti sistem ekonomi W dan sistem ekonomi X


ii. Bezakan tiga ciri sistem ekonomi W dan sistem ekonomi X .
i.
W ialah sistem ekonomi ______________ dan X ialah _________________
ii.
Perbezaan antara sistem ekonomi negara W dengan sistem ekonomi negara X ialah
Sistem ekonomi negara W
Sistem ekonomi negara X

14. Pada pandangan anda bolehkah sistem ekonomi sesebuah negara boleh diubah?
Beri huraian terperinci. (7)
Boleh. Misalnya sistem ekonomi kapitalis berubah menjadi sistem ekonomi campuran
Ini menyebabkan perubahan ciri-ciri seperti berikut:
Pemilikan sumber ekonomi
Persaingan
Pilihan
Penentu harga
Pembuatan keputusan
Motif pengeluaran
15. Mengapakah Malaysia dianggap sebagai negara yang mengamalkan sistem ekonomi
campuran? (6)
Sumber ekonomi milik kerajaan dan swasta
Pilihan bebas dengan kawalan kerajaan
Penyediaan barang awam
Kerajaan mempengaruhi pengeluaran melalui subsidi dan cukai
Harga barang tertentu dikawal oleh kerajaan
Persaingan yang sihat
16. Maklumat di bawah berkaitan dengan sistem ekonomi negara X
Negara X merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis. Kerajaan yang
mengambilalih pemerintahan negara ini pada tahun 1995 telah mengubah sistem ekonomi kepada
sistem ekonomi campuran.
Jelaskan lima perubahan yang berlaku ke atas ciri-ciri sistem ekonomi negara X (5)
Pemilikan sumber ekonomi daripada milikan kerajaan kepada milikan swasta dan kerajaan
Pengguna bebas membuat pilihan dengan kawalan kerajaan
Wujud persaingan sihat di kalangan pengeluar
Mengimbangi motif keuntungan dan kebajikan
Keputusan ekonomi dibuat oleh kerajaan dan swasta
Bab 2:Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu
Subtopik

2005

Pekerjaan
Jenis
Pendapatan
Sumber
pendapatan
Pendapatan
bolehguna
Keperluan
dan kehendak
Perbelanjaan
penggunaan
Belanjawan
peribadi
Tabungan,
pinjaman dan
pelaburan

1.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

201
3

2014

2015

2016

Pel

Tab

Pel

Pinj

Pinj

Pelaburan
Tabungan

Maklumat berikut berkaitan kemudahan pembiayaan kereta yang ditawarkan oleh sebuah bank
perdagangan

Harga: RM60 000


Bayaran pendahuluan: RM10 000
Kadar Faedah: 3 % setahun
Tempoh pembiayaan : 6 tahun

i.

Hitungkan bayaran ansuran bulanan.

ii.

2.

Mengapakah Bank mengenakan kadar faedah?

Bandingkan upah dengan sewa. (6)


Persamaannnya: kedua-dua merupakan pendapatan faktor
Upah
Diterima oleh buruh
Diterima kerana menyumbangkan tenaga mental dan
fizikal

Sewa
Diterima oleh pemilik tanah
Diterima kerana memberi hak penggunaan kepada orang lain

3. Bezakan pendapatan faktor dengan pendapatan bukan faktor (4)


Pendapatan faktor
Pendapatan bukan faktor
Diterima kerana memberi sumbangan dalam aktiviti
Diterima walaupun tidak memberi sumbangan dalam aktiviti
Pengeluaran
pengeluaran
Contohnya upah
Contohnya pencen

Pisang goreng keju atau lebih dikenali sebagai pisang


cheese semakin menjadi sebutan dalam kalangan
orang ramai yang menganggapnya sebagai juadah enak
apabila pisang goreng dinikmati dengan keju parut.
Bagi seorang peniaga, Ratna Dewi Mohamed Taib, 46,
perniagaan pisang cheese yang dilakukan sejak enam
bulan lalu seperti meniup semangat baru kepada dirinya
untuk terus berkecimpung dalam perniagaan.
(sumber: http://www.hmetro.com.my/node/32718)
4.

Petikan di atas berkaitan dengan sumber pendapatan seorang individu.


i.
Jelaskan sumber pendapatan Puan Ratna Dewi
[4]
ii.
Jelaskan ciri-ciri Puan Ratna Dewi sebagai pemilik perniagaan pisang goreng keju. [4]

5.

Nyatakan lima kesan yang mungkin berlaku jika individu gagal merancang perbelanjaannya. [5]

- tabungan berkurang
- pinjaman meningkat
- perkara penting ditangguhkan
- berlaku pembaziran
- menyebabkan inflasi
Laila : Hi Janet, jom pergi ke Melati Mall. Ada beberapa kedai yang bagi diskaun sampai 70%
Janet: Tak naklah Laila. Bajet bulan ini tak mengizinkan saya berbelanja untuk pakaian. Saya kena rancang
perbelanjaan agar duit simpanan cukup untuk membiayai yuran pengajian anak saya.
6.

Nyatakan lima kelebihan kepada Janet yang merancang perbelanjaannya. [5]

7.

Bezakan pelaburan dan tabungan (6)


Tabungan
Baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan.
Contohnya simpan di bank
Mendapat pulangan berbentuk faedah

Pelaburan
Akativiti menambah stok modal
Contohnya membeli aset tetap spt rumah
Mendapat pulangan berbentuk untung

8.
Aktiviti A
Puan Wong menyimpan RM50 000 dalam akaun

Aktiviti B
Encik Mahmud telah membeli sebuah mesin jahit baru

simpanan tetap di sebuah bank perdagangan


i.
ii.
iii.

untuk digunakan dalam kedainya

Kenalpasti aktiviti A dan Aktiviti B


Nyatakan pulangan yang diterima oleh setiap individu di atas daripada aktiviti yang dilakukan.
Bandingkan kedua-dua pulangan di (ii)

Pasar Raya KTK telah membeli sebuah bangunan baru tiga tingkat di kajang. Pasar raya ini juga telah membeli
barang niaga bernilai RM300 000 . Baru-baru ini lima puluh pekerja telah ditaja oleh pasar raya KTK untuk kursus
komputer.
9. Berdasarkan maklumat di atas,terangkan bentuk-bentuk pelaburan yang telah dilakukan oleh pasar raya tersebut
(6m)
Membeli aset tetap- beli bangunan baru tiga tingkat.
Membeli stok- beli barang berniaga bernilai RM300 000
Melabur dalam sumber manusia- menghantar pekerja untuk kursus komputer
10. Encik Azman telah menerima ganjaran sebanyak RM150000 apabila bersara sebagai pengetua sebuah sekolah
menengah di Kuala Lumpur.
Cadangkan tiga cara wang ganjaran itu boleh digunakan oleh Encik Azman untuk menambahkan pendapatannya (9m)
Memulakan perniagaan spt kedai buku dapat untung
Membeli asset tetap seperti rumah dapat sewa
Menyimpan dibank seperti dalam akaun simpanan tetap dapat faedah)
Syarikat Vidana Berhad merupakan pengeluar kasut terbesar di negeri Selangor. Syarikat ini telah memperuntukkan
RM200 juta untuk pelaburan tahun depan.
11. Maklumat di atas berkaitan dengan pelaburan sebuah syarikat
i.
Jelaskan empat jenis pelaburan yang boleh dibuat oleh Vidana Berhad (4m)
ii.
Mengapakah syarikat Vidana Berhad membuat pelaburan?
i.
ii.
-

Membeli barang modal, stok,aset tetap,sumber manusia


Tujuan pelaburan ialah
Meningkatkan produktiviti. Pembelian mesin baru akan meningkatkan daya pengeluaran
Meningkatkan keuntungan. Pelaburan akan menigkatkan pengeluaran dan seterusnya keuntungan firma
Mengganti barang modal yang usang. Firma boleh melabur dengan menggantikan mesin dan jentera lama dengan yang
baru.

Puan Aliyah merupakan seorang pesara kerajaan dan menerima pencen bulanan sebanyak RM3600. Beliau juga
memiliki dua unit pangsapuri mewah di Ipoh, Perak dan disewakan dengan sewa bulanan sebanyak RM1800
seunit . Puan Aliyah juga menerima pulangan sebanyak 4.8 % setahun untuk simpanan tetap bernilai RM100 000 di
sebuah bank perdagangan. Beliau juga memiliki sebuah butik pakaian dan menerima untung sebanyak RM3 000
sebulan. Puan Amutha juga bekerja sebagai jurulatih sambilan di sebuah pusat latihan dan menerima gaji
sebanyak RM1800 sebulan.
12. Berdasarkan situasi di atas,
i.
Hitungkan pendapatan bulanan Puan Aliyah
ii.
Adakah pencen bulanan sebanyak RM3600 dianggap sebagai pendapatan faktor?
Beri alasan anda
Pendapatan bulanan
Pencen
RM3 600
Sewa
3 600
Pulangan simpanan
480
Untung
3 000
Gaji
1 800
Jumlah
12 480
ii. Tidak, pendapatan bukan faktor / bayaran pindahan/ tidak memberi sumbangan/ tidak perlu bayar cukai
Kes 1
Kes 2
Encik Salleh seorang pensyarah, membuat
Syarikat AMBER yang memiliki kilang Kasut
pinjaman persendirian sebanyak RM20 000 dari
AMBER membuat pinjaman sebanyak RM300 000
Maybank
dari Public Bank
13. Jelaskan tujuan pinjaman dalam kes 1 dan kes 2 di atas.
(11 m)
Dalam kes 1, Encik Salleh sebagai pengguna membuat pinjaman untuk
i. Menghadapi waktu kecesaman seperti kemalangan (2m)
ii. Melanjutkan pelajaran kerana kos pendidikan adalah mahal (2m)
iii. Membeli barang tahan lama seperti perabot yang harganya mahal (2m)
Dalam kes 2, Syarikat AMBER membuat pinjaman kerana
i. Menambahkan modal perniagaan. Dengan adanya modal yang lebih besar, syarikat boleh memperbesarkan
perniagaannya(2m)

ii. meningkatkan daya pengeluaran. Syarikat juga boleh menggunakan pinjaman untuk membeli mesin agar daya pengeluaran
dapat ditingkatkan. (2m)
iii. Mengurangkan bayaran cukai. Pinjaman menyebabkan syarikat memperoleh untung bersih yang lebih rendah. Ini
menyebabkan jumlah cukai pendapatan yang dibayar juga berkurang.(2m)
Bab 3: isirumah sebagai pengguna
Subtopik
Definisi dan
peranan Isi
rumah
Hukum
permintaan
Penentu
permintaan
Keanjalan
permintaan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Andaikan kerajaan telah menaikkan kadar caruman pekerja kepada KWSP.


Apakah kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas permintaan barang berikut?
i. gula
ii. perabot import (4)
Pendapatan boleh guna individu akan menurunv. Ini menyebabkan permintaan gula tidak berubah kerana ia merupakan
barang mesti, Permintaan perabot menurun pula menurun kerana ia merupakan barang kehendak.

Harga (RM)
D
15

10

D
Kuantiti (unit)

100

300

400

Keluk permintaan Barang M


2. Terangkan/ Jelaskan pergerakan titik V ke W (4m)
Kuantiti diminta barang M telah ____________________
Disebabkan oleh _____________________harga barang M.
Ini berlaku di atas keluk permintaan yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.

3.

Tahun
Jumlah (unit)
2013
44 105
2014
32 890
2015
26 599
Berdasarkan jadual ,jelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut jualan kereta
tersebut.(4)

Citarasa terhadap kereta menurun


Pendapatan pengguna menurun
Harga penggenap iaitu harga petrol meningkat
Harga pengganti iatu tambang pengangkutan awam menurun
Harga kereta dijangka menurun
Harga (RM)
D0

D1

40
D0

D1

20

30

Kuantiti (ribu unit)

4. Rajah di atas merupakan keluk permintaan kasut Adikdas pada tahun 2013
i. Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk DoDo ke D1 D1? (1m)
Permintaan kasut Adikdas telah meningkat
ii. Jelaskan empat sebab berlaku perubahan permintaan itu (4m)
Musim perayaan menjelang tiba
Pendapatan individu telah meningkat
Citarasa pengguna terhad kasut Adikdas telah meningkat
Harga penggantinya iaitu harga kasut jenama lain meningkat

4. Pada harga RM5, Encik Ali meminta 2 kg ayam. Apabila harga naik kepada RM7, Encik Ali membeli 1 kg.
Encik Ali membeli 8 kg apabila harga ayam turun kepada RM3.
Lukiskan keluk permintaan ayam untuk Encik Ali dan jelaskan hubungan antara harga dan kuantiti
diminta ayam.

Harga (RM)

8
7
6
5
4
3
2
1

Kuantiti diminta (kg)

Semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti diminta ayam. Misalnya apabila harga naik dpd RM5 ke RM7,
kuantiti diminta berkurang dpd ______kg ke _______kg.Semakin rendah harga, semakin banyak kuantiti
diminta ayam. Apabila harga ayam turun dpd RM5 ke RM3, kuantiti diminta bertambah dpd _____kg ke ___kg.
Ini menunjukkan hubungan _____________antara harga dan kuantiti diminta ayam.
5. Pada harga RM7 sekg, permintaan daging ayam ialah 600 kg. Disebabkan sambutan hari Deepavali,
permintaan daging ayam telah meningkat kepada 900 kg, walaupun harga tidak berubah.
a. Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan perubahan permintaan tersebut. [7]
b. Jelaskan tiga faktor lain yang mungkin menyebabkan permintaan daging ayam meningkat. [3]
Harga (RM)

0
Kuantiti (kg)
Kenaikan permintaan daging ayam menyebabkan keluk permintaan beralih ke ___________. Perubahan ini
disebabkan oleh ________________________dan diandaikan harga daging ayam tidak ___________________.
b. Tiga faktor lain ialah
- peningkatan pendapatan individu menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat dan seterusnya permintaan
daging meningkat.
- kenaikan harga barang pengganti iaitu kenaikan harga ikan menyebabkan permintaan daging ayam meningkat.
- Citarasa pengguna terhadap daging ayam meningkat mungkin disebabkan kempen pengiklanan yang berjaya.

6.

Harga barang X (RM)


Kuantiti diminta barang Y (unit)
5
10
6
12
Jelaskan hubungan antara barang X dengan barang Y.

X dan Y merupakan barang pengganti/ mempunyai hubungan langsung/ contohnya teh dan kopi.
Jenis barang

Nilai keanjalan harga permintaan

A
1.5
B
0.3
7. a.Tafsirkan nilai keanjalan setiap barang di atas. (4)
Barang A permintaannya anjal. Perubahan harga ____% menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak ___%
Barang B permintaannya tidak anjal. Perubahan harga ____% menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak ___%
b. Terangkan tindakan penjual untuk memaksimumkan keuntungan bagi setiap barang tersebut. (4m)
Barang A - turunkan harga dan hasil jualan meningkat
Barang B- naikkan harga dan jualan meningkat
Bab 4: Firma sebagai pengeluar
Subtopik
Definisi dan
peranan firma
Pengeluaran

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kos
Hukum
penawaran
Penentu
penawaran
Keanjalan
penawaran

2006

1. Berikan konsep berikut:


a. pengeluaran (3)
b. firma (3)
a. Pengeluaran ialah aktiviti menggabungkan input untuk menghasilkan output. Pengeluaran bertujuan memenuhi keperluan
dan kehendak pengguna.
b. Unit ekonomi yang merancang penggunaan input bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Peranan firma ialah
menggunakan faktor pengeluaran dan menghasilkan barang dan perkhidmatan.

Encik Muhammad bekerja sebagai eksekutif kewangan di Syarikat MTD Berhad dengan gaji bulanan RM4 000.
Syarikat MTD mengeluarkan pelbagai alat ganti motorsikal
2.
a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Bezakan dua unit ekonomi tersebut (4m)
Syarikat MTD Berhad - Firma
Encik Muhammad isirumah
Syarikat MTD Berhad
Encik Muhammad
Merupakan pengguna faktor
Merupakan pembekal faktor
Mengeluarkan barang
Menggunakan barang
Bermotif keuntungan maksimum
Bermotif kepuasan maksimum

3. Petikan di bawah berkaitan dengan penawaran perabot syarikat 3W


Penawaran perabot syarikat 3W telah meningkat sebanyak 40% pada tahun 2015 berbanding
tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan
mesin baru yang diimport dari negara China. Penurunan harga kayu juga menyumbang
kepada peningkatan tersebut. Di samping itu dasar syarikat untuk memasarkan produk ke
pasaran baru iaitu ke benua Eropah dan Afrika juga menyumbang kepada peningkatan
penawaran tersebut. Walau bagaimanapun dasar kerajaan untuk menetapkan gaji minumum
kepada RM1 000 mulai 1 Julai 2016 dijangka memberi kesan negatif kepada pengeluaran
syarikat tersebut.
a. Terangkan tiga faktor yang menyebabkan peningkatan penawaran perabot syarikat 3W. (6)
b. Jelaskan kesan penetapan gaji minimum kepada pengeluaran syarikat 3W? [4]
4. Maklumat di bawah berkaitan dengan sebuah syarikat pengeluaran sardin
Syarikat Sardin Burung Hantu Berhad telah menambah pengeluaran sardin daripada 60 000
tin kepada 90 000 tin
Jelaskan lima factor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran syarikat tersebut [ 5]

5. Jadual 1 menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah


firma
Bilangan
Buruh (orang)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Jumlah Keluaran
(unit)
0
10
22
36
P
54
S
58
54

Keluaran Purata
(unit)
10
Q
12
12.25
10.80
R
8.28
6.75

Keluaran Sut
(unit)
10
T
14
13
5
4
0
-4

Rumus Keluaran
Keluaran purata :
Jumlah keluaran / input
berubah
Keluaran sut :
jumlah keluaran/ input
berubah
Jumlah keluaran :
keluaran purata X input
berubah
Jumlah keluaran :
Jumlah keluaran asal +
keluaran sut

a. Hitungkan nilai P,Q,R,S dan T [5 markah]


b. Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut. [8 markah]
Hubungan antara
input berubah (IB)
dengan jumlah
keluaran (JK)

Hubungan antara input


berubah (IB) dengan
keluaran purata (KP)

Hubungan antara input


berubah (IB) dengan
keluaran sut (KS)

10

IB=0, JK=0
IB 1 6, JK naik
IB=7, JK
maksimum
IB 78, JK turun

IB 1 3, KP naik
IB=4, KP maksimum
IB 58, KP turun

IB 1 2, KS naik
IB=3, KS maksimum
IB 46, KS turun
IB= 7, KS= 0
IB = 8, KS jadi negative.

6. Sebuah firma mengeluarkan 1 000 unit kerusi plastik pada harga RM12 seunit. Kenaikan harga kepada
RM14 menyebabkan kuantiti ditawar meningkat kepada 1 500 unit. Pada harga RM10 seunit, kuantiti
ditawar ialah 500 unit.
Lukiskan keluk penawaran kerusi plastik dan terangkan hubungan antara harga dan kuantiti ditawar
Harga (RM)

0
Kuantiti (kg)
Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti ditawar. Misalnya apabila harga naik dpd RM____ ke
RM______, kuantiti ditawar bertambah dpd ______ unit ke _______ unit .Semakin rendah harga, semakin
kurang kuantiti ditawar. Apabila harga kerusi plastik turun dpd RM_____ ke RM____, kuantiti ditawar berkurang
dpd _____ unit ke ___ unit. Ini menunjukkan hubungan _____________antara harga dan kuantiti ditawar
kerusi plastik.
Harga
S
5

x
S

Kuantiti
10

40

7. Berdasarkan rajah di atas, jelaskan pergerakan titik w ke x (4m)


Kuantiti ditawar barang telah ____________________ dari 40 unit ke ___________
Disebabkan oleh _____________________harga barang itu dari _________________ke ________________.
Pergerakan ini berlaku di atas keluk penawaran yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.
8.

Lukiskan dan bezakan keluk permintaan dan keluk penawaran (8m)


Harga
D

Harga
S
D

S
Ktt diminta

Ktt ditawar

11

Mencerun kebawah dari kiri ke kanan


Menunjukkan hubungan
__________
antara harga
dengan kuantiti diminta
Mempunyai kecerunan ___________
9.

Mencerun ke atas dari kiri ke kanan


Menunjukkan hubungan ______________
antara harga dengan kuantiti ditawar
Mempunyai kecerunan _______________

Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas penawaran perabot firma XYZ.

a. harga kayu getah meningkat


b. Kerajaan memberi subsidi
c. Kerajaan menaikkan cukai untuk perabot
Pekali Keanjalan harga penawaran barang X
1.5

Pekali Keanjalan harga penawaran barang


Y
0.5

10. Bezakan keanjalan harga penawaran barang X dengan barang Y (6)


Keanjalan barang X
Keanjalan barang Y
Penawaran anjal
Penawaran tidak anjal
Es > 1
Es<1
Peratus perubahan kuantiti > daripada peratus
Peratus perubahan kuantiti < daripada peratus
perubahan harga
perubahan harga
Keluk penawaran lebih landai

Keluk penawaran lebih curam

Rajah 2

Rajah 1

11. Rajah 1 dan 2 di atas menunjukkan keluk penawaran sesuatu barang.


Bezakan perubahan kuantiti barang tersebut bagi kedua-dua rajah di atas. (6m)
Rajah 1
Merupakan perubahan kuantiti ditawar
Disebabkan perubahan harga barang itu
Pergerakan di atas keluk penawaran yang sama
Andaian cateris paribus

Rajah 2
Merupakan perubahan penawaran
Disebabkan perubahan faktor selain harga barang itu
Peralihyan keluk penawaran ke kiri
Andaian harga barang itu tidak berubah

Bab 5: Pasaran
Subtopik
Definisi pasaran

2005

2006

2007

2008

2009

12

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pasaran barang
Pasaran faktor
Aliran pusingan

1. Nyatakan tiga syarat kewujudan sesuatu pasaran barang (3)


- ada penjual dan pembeli
- ada barang dan perkhidmatan untuk dijual beli
- ada tingkat harga tertentu.
2.
Keluarga Encik Rajoo suka berbelanja di pasar malam di Taman Bukit Cendawan. Pasar malam
diadakan pada setiap hari Sabtu dan terdapat ramai peniaga yang menjual pelbagai jenis makanan.
Sebahagian besar pengunjung pasar malam suka membeli murtabak ayam yang dijual oleh Encik
Mydin berharga RM2 sekeping
a. Berdasarkan disituasi di atas, jawab soalan berikut.
i. Jelaskan ciri-ciri pasaran yang terdapat dalam situasi di atas.
[4 markah]
ii. Nyatakan matlamat Encik Rajoo dan Encik Mydin.
[2 markah]
iii. Jelaskan peranan Encik Rajoo dan Encik Mydin dalam ekonomi. [4 markah]
3.

Bagaimanakah kadar faedah ditentukan dalam pasaran? (6)


Kadar faedah ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.
Firma membuat permintaan terhadap modal melalui pinjaman dpd institusi
kewangan (seperti bank).Firma dikenakan faedah yang merupakan kos kepada permintaan modal. Semakin tinggi
kadar faedah, semakin rendah permintaan modal dan sebaliknya.
Wujud hubungan songsang antara permintaan modal dengan kadar faedah.
Modal ditawarkan oleh isirumah melalui simpanan dibank. Isirumah menerima faedah sebagai ganjaran untuk
menawarkan modal.Semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi penawaran modal dan sebaliknya.
Wujud hubungan langsung antara penawaran modal dengan kadar faedah.
Jika permintaan melebihi penawaran modal kadar faedah akan meningkat
-Jika penawaran melebihi permintaan modal, kadar faedah akan menurun
Soalan mirip

4. Jelaskan kesan kempen tersebut ke atas pasaran modal


Penawaran modal meningkat/ permintaan modal tetap/ berlaku lebihan penawaran modal/ kadar faedah menurun

5.

a. Lukis keluk penawaran pasaran dan terangkan pembentukan keluk penawaran pasaran

Harga (RM)

876543-

13

210

10

15

20

25

30

Kuantiti (unit)

Penawaran pasaran diperoleh dengan menjumlahkan penawaran firma A dan B pada setiap tingkat harga.
Penawaran pasaran pada harga RM5 ialah ____________unit yang ditunjukkan oleh titik a.
Penawaran pasaran pada harga RM6 ialah ____________unit yang ditunjukkan oleh titik b.
Penwaran pasaran pada harga RM8 ialah ___________ unit ditunjukkan oleh titik c.
Keluk penawaran pasaran diperoleh dengan menyambungkan titik a, b dan c.
Kerajaan telah mengurangkan subsidi gula sebanyak 20 sen sekilo berkuat
kuasa pada 29 September 2012
6. Jelaskan kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas pasaran gula.
Penawaran gula _________________, permintaan gula tetap, berlaku lebihan ____________ gula dan harga gula akan
______________
7.

Jadual di bawah berkaitan dengan permintaan dan penwaran pasaran untuk satu jenis barang.

Harga (RM)

Permintaan (unit)
Penawaran pasaran
(unit)
Pengguna A
Pengguna B
1
90
25
40
3
75
20
45
7
45
15
60
10
30
5
90
a. Pasaran mencapai keseimbangan pada tingkat harga ______
b. Keadaan pasaran pada harga RM1 ialah
Berlaku lebihan _____________________ sebanyak ___________________. Ini menyebabkan
harga barang itu ________________
c. Keadaan pasaran pada harga RM10 ialah ___________________
Berlaku lebihan _____________________ sebanyak ___________________. Ini menyebabkan
harga barang itu ________________

8. Kenalpasti aliran berikut, sama ada aliran wang atau fizikal


a. Tanah untuk disewa
Aliran __________________
b. kereta dipamerkan di kedai
Aliran __________________
c. Puan Maimunah beli kereta berharga RM75 000
Aliran __________________
d. Syarikat Mutiara mengambil 30 pekerja baru
Aliran __________________
e. Encik Wong menerima dividen daripada syarikat Mutiara
Aliran __________________

1.
2.

Pasaran
barang

ISIRUMA
H
4.

UNIT
EKONOMI
Y
Pasaran
X

3.
9.

Berdasarkan rajah di atas, kenalpasti


a.
b.
c.
d.
e.
f.

Unit ekonomi Y
Pasaran X
Aliran 1
Aliran 2
Aliran 3
Aliran 4

14

Tingkatan Lima
Bab 1: Wang, bank dan institusi kewangan bukan bank
Subtopik
Wang
Bank pusat

2005

2006

Bank
perdagangan
Bank Islam

IKBB

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Soalan

1.
-

Rajah di atas menunjukkan perubahan evolusi wang.


Jelaskan mengapa berlaku perubahan di atas. [5]
Tahan lama
Diterima umum
Penawaran terhad
Mudah dibawa
Nilai stabil
Mudah dibahagi

Encik Sivan membeli sebuah teres dua tingkat berharga RM400 000. Beliau membayar pendahuluan
sebanyak RM80 000 dan ansuran bulanan sebanyak RM1 600 selama 20 tahun.
2. Jelaskan fungsi wang dalam situasi di atas. [3]
Alat perantaraan pertukaran
Alat ukuran nilai
Alat bayaran tertunda
3.

Huraikan tiga langkah bank pusat untuk mengurangkan penawaran wang dalam ekonomi. [9]
Menaikkan kadar rizab berkanun- pinjaman, penawaran wang, kuasa beli
Menaikkan kadar faedah- pinjaman, penawaran wang, kuasa beli
Menjual sekuriti kerajaan- pinjaman, penawaran wang, kuasa beli

4.

Jelaskan peranan institusi kewangan di atas sebagai jurubank kepada bank perdagangan. [6]
Menjaga rizab berkanun- simpanan wajib bank perdagangan
Akaun penjelasan- pengeluaran cek-hutang
Sumber pinjaman terakhir-kekurangan wang

5.

Pernyataan berikut berkaitan dengan seorang pengguna kad kredit.


Puan Laxmi ialah seorang penasihat kewangan yang berjaya di Kuala Lumpur dan sering menghadiri
persidangan di luar Negara. Beliau memilih menggunakan kad kredit untuk membuat pembayaran
dalam urusan harian.
Mengapakah Puan Laxmi menggunakan kaedah pembayaran tersebut?
Dalam dan luar negara
Selamat
Tak perlu guna wang tunai
Mudah

15

6.

7.

Belian barang atas talian


Bagaimanakah bank perdagangan memperoleh pendapatannya?
Faedah
Dividen
Caj bayaran
Keuntungan pelaburan
Perbualan di bawah antara dua oramg sahabat

Johan :
William :
a.
b.

Ke mana awak William?


Saya nak pergi ke bank untuk memohon pinjaman kereta. Baru terbaca dalam surat
khabar , Bank Negara telah melonggarkan syarat sewa beli

Nyatakan masalah ketidakstbabilan ekonomi yang dihadapi oleh negara kita. (1)
Huraikan dua langkah lain yang boleh diambil oleh Bank Negara untuk mengatasi masalah tersebut. (6)

8. Perbualan di bawah antara Encik Raman dengan seorang pegawai bank perdagangan
Pegawai bank :
Pinjaman persendirian tuan telah diluluskan. Bayaran bulanan ialah RM450
Raman
:
Terima kasih tuan. Nampaknya saya perlu datang ke bank setiap bulan untuk
membuat bayaran ansuran.
Pegawai bank :

Tak perlu. Encik Raman boleh menggunakan kemudahan bayaran kami untuk
membuat bayaran ansuran

Huraikan kemudahan pembayaran yang dimaksudkan oleh pegawai bank tersebut. (5)
9.

Bandingkan prinsip mudharabah dengan prinsip musyarakah (6)

10. Bandingkan Kumpulan Wang Simpnanan Pekerja dengan Lembaga Tabung Haji (6)

11.
-

Huraikan pinjaman bercagar (5)


Bank perdagangan
Perlu cagaran
Seperti hartanah
Jangka panjang
Jumlah besar
Bayar ansuran
Dokumentasi rumit
Dikenakan faedah
Faedah untuk keseluruhan pinjaman

12.
-

Jelaskan tiga cara KWSP menggunakan caruman yang diterima daripada pekerja (6)
Bayaran persaraan/beli rumah/pendidikan/Haji/
Pelaburan
Pinjaman

13. Bandingkan akaun semasa dengan akaun tabungan (6)


Persamaannya
Kedua-duanya disediakan oleh Bank perdagangan

ada kemudahan ATM

membenarkan pengeluaran simpanan bila-bila masa

ada menyediakan kemudahan bayaran seperti


Perbezaannya
Akaun semasa
Tiada faedah dibayar
Ada kemudahan cek

Akaun tabungan
Ada dibayar faedah

16

Ada kemudahan overdraf


Diberi penyata bank
Soalan mirip
AKAUN X
Dibayar kadar faedah yang rendah
14. i. Nyatakan jenis akaun X dan akaun Y. [2)

AKAUN Y
Pengeluaran wang dengan menggunakan cek

ii. Namakan institusi kewangan yang menyediakan akaun tersebut [1)


iii. Bandingkan akaun X dan akaun Y
15. Bandingkan bank perdagangan dengan bank pusat (6)

16.
-

Terangkan tiga cara institusi kewangan bukan bank di atas menggalakkan pelaburan (6)
Pengeluaran caruman-beli rumah- pelaburan hartanah
Melaksanakan pelaburan- beli hartanah
Memberi pinjaman- swasta dan kerajaan- aktiviti pelaburan

17. Berikut adalah maklumat berkaitan Syarikat insurans ABC Berhad.


Berperanan memberi perlindungan terhadap harta individu atau institusi perniagaan tanpa melanggar hukum Islam
Terangkan tiga prinsip yang dielakkan oleh Syarikat insurans ABC Berhad dalam aktiviti perniagaannya. [6]
Gharar
Maisir
Riba
18. Huraikan kemudahan pinjaman berikut:
(i) Pinjaman bercagar [3 markah]
(ii) Pinjaman persendirian [3 markah]
(iii) Pinjaman melalui penggunaan kad kredit [3 markah]

Bab 2: Kegiatan Ekonomi Negara


Subtopik
Struktur
ekonomi
Masalah dan
kesan sektor
utama
Faktor
perubahan
Kesan
perubahan
Hasil kerajaan
Perbelanjaan
kerajaan
Tujuan
belanjawan
Hutang negara

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17

1. Bezakan sektor utama dengan sektor kedua (4)


Sektor utama
Contohnya pertanian
Tiada pemprosesan

Sektor kedua
Contohnya perkilangan
Ada aktiviti pemprosesan

Sejumlah 25.7 juta pelancong asing mengunjungi negara ini tahun 2014 dengan merekodkan
perbelanjaan sebanyak RM65.44 bilion berbanding RM60.56 bilion pada 2013. Menteri pelancongan dan
kebudayaan Datuk Seri Mohamed Nazri berkata sektor pelancongan menjadi penyumbang keenam
terbesar kepada pendapatan negara kasar sepanjang tahun lalu.
2.
a.
b.
c.

3.
-

Nyatakan sektor ekonomi di atas


Hitungkan peratus peningkatan perbelanjaan pelancong asing di Malaysia pada tahun 2014 berbanding 2013.
Adakah anda bersetuju bahawa kemasukan pelancong asing membawa kebaikan kepada negara kita? Jelaskan

Mengapakah aktiviti ekonomi di atas tergolong dalam sektor utama? [4]


Menghasilkan bahan mentah
Getah asli
Tiada pemprosesan sumber
Lokasi di luar bandar
Digunakan oleh industri lain sebagai sumber pengeluaran

4. Bezakan sektor utama dengan sektor kedua (4)


Sektor utama
Contohnya pertanian
Tiada pemprosesan

Sektor kedua
Contohnya perkilangan
Ada aktiviti pemprosesan

Struktur ekonomi Malaysia pada masa kini tertumpu kepada sektor kedua dan
ketiga berbanding pada awal kemerdekaan.
5. Terangkan mana-mana tiga faktor yang mendorong perubahan struktur ekonomi seperti dalam perayataan di atas
(6m)
Faktor yang menyebabkan perubahan di atas ialah
i. Langkah mempelbagaikan ekonomi. Kerajaan mempelbagaikan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan
ketiga. (2m)
ii. Kehausan sumber asli negara. Sumber seperti bijih timah semakin pupus dan tidak boleh diperbahrui. (2m)
iii. Galakan industri penggantian import.
iv. Peningkatan dalam pendapatan negara.
v. Peningkatan taraf hidup.
1950 an
Ekonomi negara berganutng kepada sektor
utama
6.
-

1990 an
Ekonomi negara bergantung kepada sektor
ketiga

Jelaskan lima kesan daripada perubahan ekonomi seperti dalam rajah di atas. [5]
Pelaburan asing ______________
Peluang pekerjaan _____________
Eksport negara _______________
Pendapatan negara ___________
Taraf hidup_____________

18

7. Huraikan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor ekonomi di atas dari segi gunatenaga
(6m)
Kesan pergantungan ekonomi negara ke atas guna tenaga ialah
i. Pelaburan berkurangan. Pelaburan dalam sektor utama berkurangan kerana pendapatan sektor utama tidak stabil. Ini akan
menyebabkan kehilangan peluang pekerjaan dan kadar pengangguran di sektor utama meningkat (3m)
ii. Penghijrahan penduduk desa. Kekurangan peluang pekerjaan dalam sektor utama menyebabkan penduduk desa berhijrah
ke bandar. Ini kerana aktiviti perkilangan dan perkhidmatan tertumpu di bandar(3m)

8.

Rajah di atas menunjukkan aktiviti ekonomi di negara kita pada awal kemerdekaan.
a. Nyatakan sektor yang ditunjukkan oleh rajah di atas.
b. Nyatakan tiga masalah yang mungkin dihadapi oleh sebuah negara yang bergantung kepada sektor di atas.
a. Sektor utama
b. Peluang pekerjaan terhad, merugikan imbangan dagangan, harga komoditi tidak stabil

Aziz

: Kita bernasib baik sebab ekonomi kita bergantung kepada sektor kedua dan ketiga.
Kalau bergantung kepada sektor utama , banyak masalah yang dihadapi oleh negara
kita
Vincent : Tapi Aziz, sektor utama pun banyak memberi sumbangan kepada kita.
9.
-

Adakah anda bersetuju dengan pendapat Vincent?


Berikan alasan anda
Sumber bekalan bahan mentah, peluang pekerjaan, sumber makanan, mengurangkan import

10. Rajah di atas menunjukkan satu kegiatan ekonomi.


a. Nyatakan sector ekonomi untuk aktiviti di atas. (1m)
b. Berikan dua ciri sector ekonomi tersebut (2)
c. Nyatakan tiga sumbangan sector ekonomi tersebut kepada ekonomi Malaysia (3)
a. Sektor utama
b. Tiada pemprosesan, menghasilkan bahan mentah
c. Peluang pekerjaan, sumber bahan mentah, sumber makanan, kurangkan import
Pelabur asing masih yakin terhadap Malaysia - MIDA
KOTA BHARU: Malaysia masih mampu menarik pelabur asing datang melabur ke negara ini meskipun
berdepan dengan tekanan nilai ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia
(MIDA), Datuk Azman Mahmud, berkata pelabur asing mempunyai keyakinan tinggi terhadap pembangunan
sektor perkilangan di negara ini. Katanya, sektor perkilangan sudah bertapak lebih 40 tahun di Malaysia serta
sudah memiliki infrastruktur yang bagus, kemahiran, tenaga kerja berkualiti, sistem perbankan dan
komunikasi moden di samping prasarana lain yang
menjadi pemangkin menarik pelaburan asing..
(Sumber: Berita Harian, 31/1/2016)
11.
a. Berikan empat alasan Malaysia mampu menarik lebih ramai pelabur asing [4]
b.Jelaskan lima kesan positif daripada kemasukan pelabur asing ke Malaysia [5]

19

Pelajar A: Cikgu, Ekonomi Malaysia kini tumpu kepada sektor perkilangan dan
perkhidmatan berbanding 40 tahun yang lepas. Bukankah sektor utama lebih baik?
Guru
: Tidak semestinya. Ada banyak kesan baik daripada perubahan ekonomi itu.
Pelajar B: Kalau kita bergantung kepada sektor utama, banyak masalah kan cikgu.
12. a.Nyatakan lima kesan baik yang dimaksudkan oleh guru tersebut?
- peluang pekerjaan meningkat, taraf hidup meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, pelaburan asing meningkat,
pendapatan negara meningkat
b. Adakah anda bersetuju dengan pendapat pelajar B?
Berikan alasan anda.
Ya, harga barang utama tidak stabil, merugikan imbangan dagangan, peluang pekerjaan terhad, sumber asli berkurangan
Sektor ekonomi
Pertanian, perhutanan dan perikanan

RM Juta
12,400

Perlombongan dan kuari


8,500
Perkilangan
30,400
Elektrik, gas dan air
3,450
Pembinaan
4,670
Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan
7,100
Perdagangan borong, hotel dan restoren
14,240
Kewangan ,insurans dan hartanah
4,750
Perkhidmatan kerajaan
11,800
Perkhidmatan lain
900
13. Berdasarkan jadual di atas, hitungkan nilai keluaran mengikut sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga (9m)
Sektor utama:
Sektor kedua:
Sektor ketiga

14. Baru-baru ini kerajaan telah menurunkan kadar cukai pendapatan individu. Terangkan kesannya ke atas ekonomi
negara. (5m)
Kesannya ke atas ekonomi negara ialah
a._________________________boleh guna individu akan ________________
b. _______________________beli meningkat
c. Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan _____________________
d. Pengeluaran barang dan perkhidmatan ____________________________
e. Peluang____________________________meningkat
15. Kerajaan telah menghapuskan pemberian subsidi untuk industri gula di Malaysia.
Jelaskan tiga kesan daripada tindakan kerajaan tersebut kepada pengeluar gula. (3)
Kos pengeluaran meningkat
Harga gula meninglkat
Permintaan gula menurun
Keuntungan pengeluar menurun
Cukai pendapatan syarikat
Duti eksport
Cukai pendapatan petroleum
Cukai eksais
Cukai jualan
Cukai tanah
Duti setem
Cukai perkhidmatan
Hasil cukai kerajaan (RM juta)

32750
2350
35450
4400
1200
400
300
300

16. Berdasarkan jadual di atas, hitungkan


a. cukai langsung (5m)
b. cukai tidak langsung (5m)
a.

b.

20

Cukai pendapatan syarikat


Cukai pendapatan petroleum
Cukai tanah
Duti setem
Jumlah

32750
35450
400
300
_____
_____

Duti eksport
Cukai eksais
Cukai jualan
Cukai perkhidmatan
Jumlah

2350
4400
1200
300
_____
_____

310 400

17. Rajah di atas menunjukkan anggaran kewangan kerajaan untuk tahun tertentu.
a. Hitungkan jumlah cukai langsung (2)
b. Hitungkan jumlah cukai tak langsung (2)
c. Nyatakan jenis belanjawan negara. Buktikan (3)
a. RM300 400 juta x 27.6% =
b. RM300 400 juta x 24% =
c. Belanjawan ___________________ kerana ada _______________ sebanyak RM82610 juta
Bayaran balik pinjaman dari negara Jepun
Pembinaan hospital Besar Kulai
Bayaran pencen kepada pesara
Pembelian senjata
18. Klasifikasikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan di atas. [2]
__________________________________________________________________ialah perbelanjaan mengurus
_______________________________________________________________ialah perbelanjaan pembangunan

19. Kerajaan telah memperuntukkan RM300 juta baucer buku 1 Malaysia untuk diedarkan kepada 1.2 juta pelajar IPTA
da IPTS di seluruh negara.
a. Tentukan jenis perbelanjaan kerajaan di atas. (1)
b. Jelaskan kesannya kepada pihak berikut
i.
Pelajar
(3) perbelanjaan/tabungan/taraf hidup/hutang
ii.
Pengeluar buku (3) jualan/ keuntungan/ pengeluaran/pelaburan

21

20. Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan berikut:


a. Hitungkan jumlah perbelanjaan pembangunan. (4)
(ESPK)
b. Apakah jenis belanjawan negara pada tahun berkenaan? (1)
Lebihan / kurangan
a. Berapakah nilai lebihan/ kurangan dalam belanjawan? (2)
Hasil - perbelanjaan
b. Hitungkan sumbangan cukai tidak langsung kepada hasil kerajaan (2)
RM211987 x 37.6%
21. Situasi berikut berkaitan dengan ekonomi Malaysia
......Krisis kewangan global yang tercetus di Amerika Syarikat dan Eropah memberi impak negatif
kepada negara-negara rantau lain termasuk Malaysia. Fenomena global ini mengheret mereka yang
hilang sumber pendapatan ke kancah kehidupan yang sukar dan merumitkan. Dalam konteks ini, dua
golongan utama pasti terjejas -pekerja yang diberhentikan dan pelajar yang baru menamatkan
pengajiannya......
(Sumber: UTUSAN MALAYSIA, 23 Mei 2009)
a. Tentukan jenis ketidakstabilan ekonomi dalam situasi di atas. (1)
b.

Jelaskan strategi kerajaan melalui belanjawan negara untuk membendung krisis ekonomi tersebut. [6
markah]

a.

Kemelesetan ekonomi

b.

Mengurangkan kadar cukai- cukai pendapatan- PBG perbelanjaan-pengeluaran-peluang pekerjaan


Menaikkan perbelanjaan kerajaan- contoh peluang pekerjaan
(LCK)

22. Perkembangan pesat dalam sektor kedua dan ketiga menyebabkan pelaburan asing di negara kita semakin
meningkat.
Apakah kesan yang berlaku ke atas ekonomi negara akibat peningkatan pelaburan di atas?

22

Sektor ekonomi
Pertanian, perhutanan dan perikanan

RM Juta
12,400

Perlombongan dan kuari


8,500
Perkilangan
30,400
Elektrik, gas dan air
3,450
Pembinaan
4,670
Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan
7,100
Perdagangan borong, hotel dan restoren
14,240
Kewangan ,insurans dan hartanah
4,750
Perkhidmatan kerajaan
11,800
Perkhidmatan lain
900
10.Berdasarkan jadual di atas, hitungkan nilai keluaran mengikut sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga (9m)
Sektor utama:
Sektor kedua:
Sektor ketiga
Bab 3: Hubungan Ekonomi Antarabangsa
Subtopik
Perdagangan
antarabangsa
Imbangan
perdagangan dan
pembayaran
Pertukaran asing
KPA
Kesan
perubahan KPA
Kesan
perubahan
eksport dan
import

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Maklumat di bawah berkaitan dengan aktiviti perniagaan syarikat Manora Berhad.


Syarikat Manora Berhad merupakan pengeluar perabot kayu terbesar di Selangor. Hampir 60 % keluaran syarikat ini
di pasarkan di Malaysia dan bakinya dieksport ke negara Amerika Syarikat..Syarikat ini juga bercadang untuk
mengeksport perabot keluaran syarikat ini ke negara Jepun mulai tahun ini.
a.

i. Kenalpasti dua jenis aktiviti perdagangan yang dijalankan oleh syarikat Manora Berhad. (2)
ii. Bandingkan dua jenis akviti perdagangan tersebut. (8)

b.

Jelaskan empat masalah yang dihadapi oleh Syarikat Manora Berhad apabila
mengeksport perabot ke negara Jepun. (4)

c.

Kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika mungkin dijangka membawa kesan positif kepada prestasi
syarikat Manora Berhad
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda (4)

a. Perdagangan dalam negeri dan perdagangan antarabangsa.


Dua persamaan antara kedua aktiviti perdagangan tersebut ialah
kedua-duanya bermotifkan keuntungan iaitu keluarkan barang dengan kos yang rendah dan jual semula dengan harga yang
lebih tinggi.
Kedua-duanya meningkatkan taraf hidup iaitu menyediakan pelbagai pilihan barang kepada pengguna
Perdagangan dalam negeri
Menggunakan matawang yang sama
Jarak dekat dan kos pengangkutan rendah

Perdagangan antarabangsa
Menggunakan matawang yang berbeza.
Jarak jauh dan kos pengangkutan tinggi

b. masalah yang mungkin dihadapi ialah perbezaan pertukaran asing/ kos pengangkutan yang tinggi/ masalah bahasa/ masalah
budaya

23

c. Eksport barang Manora ke luar negara menjadi murah, permintaan meningkat, jualan meningkat, keuntungan meningkat.
2.

Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas kadar pertukaran ringgit Malaysia


i. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia menghantar 60 pelajar Malaysia untuk melanjutkan pelajaran di universiti
terkemuka di Amerika Syarikat tahun ini. (3)
ii. Eksport makanan halal Malaysia ke negara China telah meningkat sebanyak 15%. (3)
i. Penawaran ringgit meningkat . Permintaan RM tidak berubah. Berlaku lebihan penawaram ringgit. kadar pertukaran ringgit
Malaysia akan menurun.
ii. Permintaan ringgit meningkat.Penawaran ringgit tidak berubah Berlaku lebihan permintaan ringgit. Kadar pertukaran ringgit
akan meningkat.
3. Bandingkan tarif dengan kuota (4m)
Persamaannya kedua- duanya merupakan sekatan perdagangan dan kedua-duanya mengurangkan import
Perbezaannya
Tarif ialah cukai ke atas barang import manakala kuota ialah sekatan ke atas kuantiti barang yang boleh diimport.
Tarif membawa hasil kepada kerjaan manakala kuota tidak membawa hasil kepada kerajaan
Tahun
Mata wang asing
Dolar Singapura
Pound Sterling
4.

2013
0.43
0.15

2014
0.41
0.18

Jadual di atas menunjukkan perubahan kadar pertukaran asing bagi setiap ringgit Malaysia berbanding Dolar
Singapura dan Pound Sterling pada tahun 2013 dan 2014.
a. Tentukan kadar pertukaran antara dolar Singapura dengan Pound Sterling pada tahun 2013 (2m)
b. Terangkan kesan ke atas imbangan dagangan Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran asing pada tahun
2013 berbanding tahun 2012
(8m)

a. S$1 = 0.35
b. Nilai Ringgit Malaysia telah menurun berbanding dengan dolar Singapura.
Ini menyebabkan harga eksport Malaysia di Singapura menurun dan jumlah eksport Malaysia kesingapura meningkat. Jumlah
import dari Singapura akan menurun kerana harganya meningkat. Imbangan dagangan Malaysia menjadi positif kerana jumlah
nilai eksport lebih daripada jumlah nilai import.
Nilai Ringgit Malaysia telah meningkat berbanding dengan pound Sterling.
Ini menyebabkan harga eksport Malaysia di Britain meningkat dan jumlah eksport Malaysia ke Britain menurun. Jumlah import
dari Britain akan meningkat kerana harganya menurun. Imbangan dagangan Malaysia menjadi negatif kerana jumlah nilai
import lebih daripada jumlah nilai eksport.
5. Kenalpasti matawang yang diperlukan untuk setiap urusniaga perdagangan antarabangsa di bawah
i.
Jepun mengimport perabot dari Malaysia
(RM)
ii.
Iran memesan lebih banyak minyak sawit dari Malaysia
(RM)
iii.
Keluarga Firdaus melancong ke Thailand
(Baht)
iv.
Syarikat Setia mengimport 1000 tan kayu balak dari Indonesia
(Rupiah)

6. Kenalpasti jenis sekatan berikut


Pernyataan
Kereta import dikenakan cukai import sebanyak 60%
Pengeksport perabot kayu Malaysia menerima bantuan kerajaan untuk pembelian jentera
sebanyak RM5 juta
Pengimport Malaysia dibenarkan memiliki matawang asing maksimum sebanyak RM1
juta
Larangan import bahan kimia beracun
Permit import kereta dibekukan
Pada tahun 2012, jumlah import kereta yang dibenarkan oleh kerajaan ialah sebanyak
1000 unit

Jenis sekatan
Tarif
Subsidi eksport
Kawalan tukaran asing
Embargo
Sekatan bukan
ekonomi
Kuota

Jumlah Dagangan Malaysia dengan USA pada tahun 2011 ialah RM121.18 billion. Daripada jumlah ini eksport
Malaysia ialah sebanyak RM78.76 billion.Eksport Malaysia ke USA pada tahun 2012 dijangka meningkat sebanyak
11.3 % berbanding tahun 2011. import Malaysia dari USA pula dijangka meningkat sebanyak 22% pada tahun
2012 berbanding tahun 2011.

24

7.

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan yang berikut:

a.
b.

jumlah import Malaysia pada tahun 2011


nilai eksport Malaysia pada tahun 2012

c.

nilai import Malaysia pada tahun 2012

d.

imbangan dagangan Malaysia pada tahun 2012

KUALA LUMPUR 4 Julai - Jumlah perdagangan Malaysia bagi tempoh lima bulan pertama tahun ini berkembang
6.2 peratus kepada RM538.59 bilion berbanding tempoh yang sama tahun lalu.
Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), prestasi positif itu disokong oleh
pertumbuhan kukuh di rantau Asia khususnya negara-negara ASEAN, China, Jepun dan India.
Katanya, eksport Januari- Mei 2012 meningkat 3.9 peratus kepada RM290.24 bilion manakala import meningkat 8.9
peratus kepada RM248.35 bilion.
Di antara lima rakan dagang utama, jumlah perdagangan menunjukkan peningkatan pada lima bulan pertama 2012
dengan ASEAN merekodkan pertumbuhan 10.5 peratus atau RM14 bilion, China melonjak 14.1 peratus (RM8.95
bilion) dan Jepun naik 6.2 peratus (RM3.6 bilion) selain India meningkat sebanyak 8.2 peratus.
Utusan Malaysia
8.

Berdasarkan petikan akhbar di atas, jawab soalan berikut:

a. Jelaskan tiga kebaikan yang dinikmati oleh Malaysia disebabkan peningkatan perdagangan tersebut.
i.___________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii.____________________________________________________
b.Jelaskan tiga keburukan yang mungkin wujud daripada aktiviti perdagangan tersebut.
i.__________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii.____________________________________________________
c.Kenalpasti empat rakan dagan utama Malaysia
__________________, __________________, __________________ dan _____________________
d. Hitungkan dan tafsirkan kedudukan imbangan dagangan Malaysia untuk tempoh Januari hingga Mei 2012.
Imbangan dagangan = Jumlah nilai eksport nampak nilai import nampak
RM _________ billion RM ___________ billion
= RM __________________biliom
Malaysia mencatat imbangan dagangan ___________________
9.

Malaysia bercadang untuk mengurangkan tarif untuk semua kereta import sebanyak 15%.
Jelaskan kesan tindakan kerajaan tersebut kepada
a. Pengeluar kereta tempatan (4)

b.

Ekonomi negara (4)

10. Malaysia bercadang untuk mengurangkan tarif untuk semua perabot import sebanyak 40%.
Jelaskan kesan tindakan kerajaan tersebut kepada
a. Pengeluar perabot tempatan (4)
Harga, permintaan/jualan, pengeluaran, keuntungan, pelaburan
b. Ekonomi negara (4)
Hasil kerajaan, hutang negara, perbelanjaan kerajaan , aliran keluar wang, peluang pekerjaan,
Ali : Aku tak faham dengan dasar kerajaan ni. Kenapa kerajaan mengenakan cukai yang tinggi untuk kereta import?

25

Wong: Tindakan kerajaan itu ada kebaikannya


10. Adakah anda bersetuju dengan pendapat Wong?
Berikan alasan anda. (5)
Ya- pm kereta tempatan, hasil kerajaan, peluang pekerjaan, aliran keluar wang, baiki imbangan, industri muda
Tidak- monopoli, salah agihan sumber, tindakbalas, pengguna rugi
Jenis sekatan A
Pada tahun 2013, jumlah gula mentah yang dibenarkan
import adalah sebanyak 200 juta tan

Jenis sekatan B
Perabot import dikenakan cukai sebanyak 25%

11. Kenalpasti jenis sekatan A dan sekatan B (2)


A- kuota, B-tarif
b.Bandingkan dua sekatan tersebut.
Persamaan- sekatan, kurangkan import, melindungi industri tempatan
Beza- hasil, definisi
12. Sekatan perdagangan antarabangsa membawa pelbagai keburukan kepada ekonomi sesebuah negara.
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? (5)
Kalau setuju, berikan keburukan sekatan
Kalau tidak setuju , berikan kebaikan sekatan

13. Berdasarkan rajah di atas


a. Kenalpasti perdagangan A dan perdagangan B
Perdagangan A- perdagangan dalam negeri
Perdagangan B- perdagangan antarabangsa
b. bandingkan kedua-dua perdagangan tersebut..
Persamaan- motif untung, memenuhi keperluan dan kehendak, menggunakan dokumen
Perbezaan- matawang, jarak, sukatan, sekatan
14. Bagaimanakah duti import dapat membantu pembangunan ekononii negara Malaysia.?
-melindungi industry tempatan/ meningkatkan permintaan barang tempatan/ peluang pekerjaan/baik imbangan pembayaran

15. Terangkan kesan tindakan-tindakan berikut ke atas kadar pertukaran asing Malaysia.
(i) Malaysia menguragkan jumlah import kereta dari Jepun
Penawaran RM turun, lebihan PM RM, KP RM naik
(ii) Eksport petroleum Malaysia ke China telah meningkat
PM RM naik, lebihan PM RM, KP RM naik
(iii) Lebih ramai pelancong dari Asia Barat telah mengunjungi Malaysia
PM RM naik, lebihan PM RM, KP RM naik
16. Maklumat berikut mengenai galakan kerajaan kepada peniaga tempatan.
Kerajaan Malaysia meberikan subsidi kepada peniaga tempatan untuk meluaskan pasaran barang tempatan ke
peringkat antarabangsa. Pelbagai sekatan pula digunakan untuk mengawal kemasukan barang import
a.

Jelaskan tiga kesan pemberian subsidi tersebut.

b.

Kos pengeluaran turun, harga barang turun, permintaan barang meningkat


Selain subsidi, terangkan empat bentuk sekatan perdagangan antara bangsa.
Tariff-cukai, kuota-had ktt, embargo-larangan, kawalan tukaran asing-had matawang asing

26

17. Apakah pertukaran asing ?


Matawang asing yg dimiliki oleh sesebuah negara spt dollar Amerika
(ii) Terangkan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah nggara.
Biayai import, bayar pinjaman luar Negara, melabur di luar Negara
18. Maklumat berikut berkaitan kadar pertukaran antara Ringgit Malaysia dengan Dolar Amerika pada tahun 2014 dan
2015.
Tahun
Kadar Pertukaran
2014

USD1 = RM4.20

2015

USD1 = RM3.80

a.
b.

Hitungkan peratus perubahan kadar pertukaran asing tersebut:


Jelaskan kesan perubahan kadar pertukaran tersebut ke atas imbangan dagangan Malaysia.

a. Nilai dolar US telah susut sebanyak ______% / Nilai RM sudah naik sebanyak ____%
Nilai RM sudah naik
Import- murah, pm naik, jumlah nilai import naik
Eksport- mahal, pm turun, jumlah nilai eksport turun
Jumlah nilai import melebihi jumlah nilai eksport
Imbangan dagangan lebih buruk

19.
i. Tentukan jenis perdagangan bagi urus niaga P dan urus niaga Q.
P- PDN, Q-PAB
(ii) Bandingkan kedua-dua jenis perdagangan tersebut. [8 markah)
Persamannya- bermotifkan keuntungan, menggunakan dokumen, memenuhi keperluan dan kehendak
Perbezaan
Aktiviti P
Aktiviti Q
Guna matawang RM
Guna matawang asing
Tiada sekatan perdagangan
Ada sekatan perdagangan
Jarak dekat
Jarak jauh
(iii) Terangkan tiga tujuan kerajaan mengenakan sekatan bagi urus niaga Q
Melindungi industri tempatan kerana menanggung kos yang tinggi
-

Memperoleh hasil kerajaan kerajaan kenakan tariff

Tujuan keselamatan- kawal kemasukan benda yang membahayakan kesihatan

20. Nilai Ringgit Malaysia sudah meningkat 3.21 peratus berbanding Dolar Amerika Syarikat. Jelaskan kesan
perubahan tersebut terhadap imbangan dagangan Malaysia. [5 markah]
Import- murah, pm naik, jumlah nilai import naik
Eksport- mahal, pm turun, jumlah nilai eksport turun
Jumlah nilai import melebihi jumlah nilai eksport
Imbangan dagangan lebih buruk
21. Jadual di bawah menunjukkan jumlah eksport dan import nampak Malaysia tahun 2015

Eksport dan import

Jumlah ( RM juta )

27

Barang perkilangan

302 677

minyak kelapa sawit

13 566

petroleum mentah

87 962

gas asli cecair

10184

barang perantaraan

213 450

barang modal

4 897

barang penggunaan

1 850

Berdasarkan jadual di atas hitung


(i).Nilai eksport barang nampak
RM302677juta+RM13566 juta + RM87962 juta = RM404205 juta
(ii) Nilai import barang nampak
RM213 450 juta + RM4897 juta + RM1850 juta = RM220197 juta
(iii) Nilai imbangan dagangan
RM404205 juta RM220 197 juta = RM184008 juta
22. Terangkan dua komposisi import barang nampak Malaysia. [4 markah]
Barang penggunaan spt barang makanan
Barang perantaraan seperti bahan kimia
23. Terangkan tiga komposisi import nampak Malaysia (6)
Komoditi perlombongan -bijih timah, komoditi pertanian- getah asli, perkilangan-kasut
Jepun merupakan rakan dagang utama Malaysia sejak tahun 1960an. Pada tahun 2015, Jepun telah
membeli getah asli dari Malaysia bernilai RM600 juta. Seramai 1.6 juta pelancong Jepun telah melawat
Malaysia pada tahun berkenaan. Industri automobil Malaysia telah membelanjakan RM42 juta untuk
mendapatkan khidmat runding pakar automobil Jepun. Sebahagian besar mesin dan jentera yang
digunakan di keliang automobil di Malaysia diperoleh dari negara Jepun dan nilai belian pada tahun
2015 ialah sebanyak RM600 juta.
24. Kenalpasti komposisi eksport dan import dalam situasi di atas. [4]
Eksport nampak ialah ___________________________________________________
Import nampak ialah ____________________________________________________
Eksport tak nampak ialah ________________________________________________
Import tak nampak ialah _________________________________________________
25. Terangkan tiga faktor-faktor yang mewujudkan Perdagangan Antarabangsa. (6)
Sumber alam, iklim dan jenis tanah, budaya masyarakat, citarasa pengguna
26. Jadual di bawah menunjukkan butiran import nampak bagi Negara X pada satu tahun tertentu.
Butiran Import

RM (juta)

Makanan dan minuman

15 600

Jentera perkilangan

12 800

Peralatan sukan

5 700

Barang kecantikan

4 980

Pakaian

3 900

Kapal terbang

72 000

Kelengkapan pejabat

6 540

28

Alat kelengkapan pengangkutan

6 300

Bahan api dan pelincir

2 700

Barang elektrik dan bukan elektrik

8 100

Alat ganti dan aksesori kelengkapan pengangkutan

3 900

Hitungkan jumlah nilai import berikut:


(i) barang pelaburan
Jentera perkilangan
Kapal terbang
(ii) barang perantaraan
Kelengkapan pejabat
Alat kelengkapan pengangkutan
Bahan api dan pelincir
Alat ganti dan aksesori kelengkapan pengangkutan
(iii)barang penggunaan
Makanan dan minuman
Peralatan sukan
Barang kecantikan
Pakaian
Barang elektrik dan bukan elektrik
27. Jelaskan kesan situasi berikut terhadap kadar pertukaran asing Malaysia :
(a) Britain meningkatkan jumlah import minyak kelapa sawit .
Pm RM naik, kadar pertukaran RM naik
(b) Pertambahan dalam permintaan terhadap kereta import oleh pengguna tempatan.
PN RM naik, kadar pertukaran RM turun
(c) Pertambahan pelancong asing sempena Tahun Melawat Malaysia 2014.
Pm RM naik, kadar pertukaran RM naik
28. Malaysia dan Indonesia mempunyai sumber asli dan tanih yang hampir sama, maka kedua-dua negara tidak perlu
menjalankan perdagangan antarabangsa?
Adakah anda bersetuju dengan penyataan tersebut? Berikan alasan anda?

29. Nyatakan dan terangkan tindakan kerajaan untuk melindungi industri kereta tempatan.
Kerajaan boleh mengenakan
Tariff
Kuota
Kawalan tukaran asing
Sekatan bukan ekonomi

30. Jelaskan lima persamaan antara perdagangan antara Kuala Lumpur dengan Alor Setar dengan perdagangan
antara Kuala Lumpur dengan Canberra. (5)

29

Kami amat berharap kerajaan


akan memberi subsidi untuk
pengeluar perabot tempatan

Wakil persatuan pengeluar


Perabot Malaysia

Terima kasih atas cadangan ini.


Saya akan memaklumkan cadangan
persatuan tuan kepada pihak
kementerian kewangan

Wakil Kementerian Kewangan

31. Nyatakan kesan kepada industri perabot tempatan jika cadangan


tersebut diterima oleh pihak kerajaan.

(5m)

- Pengeluar perabot menanggung kos yang rendah


- Harga perabot tempatan secara relatif lebih murah
- Permintaan perabot tempatan akan meningkat
- Pengeluaran perabot tempatan akan meningkat
- Keuntungan pengeluar akan meningkat
-Pelaburan firma dalam industri perabot tempatan akan meningkat
-Banyak peluang pekerjaan
Kajian kes

Kajian kes 1
Encik Firdaus yang baru besara daripada jawatan pensyarah universiti telah menerima wang ganjaran sebanyak
RM300 000 dan pencen bulanan sebanyak RM5 000. Dengan wang ganjaran itu, beliau telah menubuhkan syairkat
Firdaus Sports Sdn. Bhd. yang mengeluarkan pakaian sukan untuk murid sekolah. Pada asalnya syarikat ini
bercadang untuk mengeluarkan pakaian sukan dan kasut sukan tetapi terpaksa menangguhkan pengeluaran kasut
sukan disebabkan masalah ekonomi.
Beliau sangat gembira kerana permintaan terhadap pakaian sukan syarikatnya semakin meningkat. Tambahan pula
kerajaan Malaysia menggalakkan persaingan sihat di kalangan pengeluar. Kerajaan juga memberikan sokongan
dengan melancarkan kempen seperti 1 murid 1 sukan yang memberi kesan positif kepada pasaran pakaian sukan.
Kerajaan juga melindungi pengeluar pakaian tempatan daripada persaingan pakaian sukan import.Kajian yang dibuat
oleh pihak pengurusan syarikat mendapati permintaan terhadap pakaian sukan syarikatnya mempunyai nilai keanjalan
1.5.Berdasarkan kajian tersebut, Syarikat Firdaus telah menaikkan harga keluaran syarikatnya untuk meningkatkan
keuntungan.
Oleh sebab keluaran syarikatnya berkualiiti, syarikat Firdaus bercadang untuk memasarkan keluarannya ke Negara
Asia Timur. Walaupun syarikat mungkin menghadapi masalah apabila memasarkan keluarannya ke Negara Asir Timur ,
Encik Firdaus berpendapat syarikat sedia menghadapi segala halangan tersebut.
Berdasar situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut:
(a) Huraikan dua cara lain wang ganjaran itu boleh digunakan oleh Encik Firdaus untuk meningkatkan
pendapatannya.
[4 markah]
Menyimpan di akaun simpanan tetap di bank perdagangan dan menerima faedah
Menyimpan di LTH dan menerima bonus
Membeli aset tetap seperti rumah dan mendapat sewa.
(b) Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat Firdaus Sports.
[6 markah]
Kekurangan sumber ekonomi manakala projek tidak terhad. Ini menyebabkan syarikat Firdaus membuat pilihan dan
memilih pakaian sukan kerana membawa keuntungan maksimum. Kos lepasnya ialah kasut sukan.
(c) Adakah anda bersetuju dengan tindakan syarikat Firdaus menaikkan harga keluarannya untuk meningkatkan
keuntungan syarikat?
Beri alasan anda.
[3 markah]
Tidak. Permintaan pakaian sukan anjal. Kenaikan harga menyebabkan jualan merosot dan keuntungannya menurun. Ia
sepatutnya menurunkan harga pakaian sukan.

30

(d) Huraikan kesan daripada kempen 1 Murid 1 Sukan kepada pasaran pakaian sukan Malaysia.
[4 markah]
Permintaan pakaian sukan akan meningkat, penawaran pakaian sukan tetap. Ini menyebabkan lebihan permintaan
pakaian sukan dan harga pakaian sukan akan meningkat.
(e)
-

Jelaskan empat cara kerajaan melindungi pengeluar pakaian sukan tempatan.


Mengenakan tarif ke atas pakaian sukan import
Mengadakan kempen untuk menggalakkan pembelian pakaian sukan tempatan
Mengenakan kuota untuk import pakaian sukan
Memberi bantuan seperti subsidi untuk pengeluar pakaian sukan tempatan

(f)

Jelaskan empat masalah yang mungkin dihadapi oleh Syarikat Firdaus apabila memasarkan keluarannya ke
negara Asia Timur.
[4 markah]
Masalah bahasa yang berbeza
Masalah sekatan perdagangan
Masalah jarak menyebabkan kenaikan kos pengangkutan
Masalah sukatan dan timbangan yang berbeza

[4 markah]

Kajian kes 2
Syarikat Maju ditubuhkan pada 1989 dan merupakan penerbit novel kanak-kanak dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa
Melayu. Kebanyakan buku terbitan syarikat ini dijual di pasaran tempatan. Walaupun tindakan kerajaan seperti kempen
galakan membaca dan kenaikan jumlah pelepasan cukai untuk pembelian buku memberi kesan positif kepada jualan
buku syarikat ini, pihak pengurusan khuatir tentang peningkatan kos pengeluaran buku seperti kenaikan harga kertas.
Di samping itu syarikat ini juga menghadapi persaingan daripada kemasukan buku import khususnya dari negara
China yang berharga murah.
Baru-baru ini , syarikat Maju telah mendapat kontrek untuk menerbitkan buku teks sekolah rendah dan kemudahan
kilang yang sedia ada sukar untuk menampung pengeluaran buku teks. Lembaga pengarah syarikat ini meneliti dua
cadangan pengurus pengeluaran untuk mengatasi masalah ini.
Cadangan 1: Membeli mesin baru

Cadangan 2:Menambahkan bilangan pekerja

Kos pengeluaran meningkat sebanyak RM500 000


dan peningkatan pengeluaran buku dari 100 000
kepada 300 000 sebulan.

Kos pengeluaran meningkat sebanyak RM100 000 dan


peningkatan pengeluaran buku dari 100 000 kepada
150 000 sebulan.

Pihak pengurusan memilih cadangan pertama dan membuat pinjaman sebanyak RM5 juta daripada Bank perdagangan
untuk membeli mesin baru. Syarikat Maju telah mencagarkan tanah milik syarikat ini di Sungai Buloh untuk
mendapatkan pinjaman tersebut. Pihak pengurusan syarikat ini berharap dengan adanya mesin baru, pengeluaran
buku teks akan berjalan lancar dan mampu membekalkan buku teks mengikut jadual.
Berdasarkan kajian kes di atas, jawab soialan berikut:
a. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas pasaran buku tempatan
i.
kerajaan melancarkan kempen membaca buku (3m)
ii.
peningkatan kos pengeluaran buku (3m)
i. Permintaan buku meningkat manakala penawaran buku tidak berubah. Wujud lebihan permintaan menyebabkan harga buku
meningkat.
ii. Penawaran buku menurun manakala permintaan buku tidak berubah. Wujud lebihan permintaaan menyebabkan harga buku
meningkat.
b. Nyatakan dan terangkan dua langkah kerajaan untuk mengurangkan kemasukan buku dari negara china. (4m)
Mengenakan tarif iaitu cukai ke atas buku import.
Memberi subsidi kepada pengeluar yang boleh mengurangkan kos dan seterusnya pengeluar mampu jual dengan harga yang
rendah.
c.

i. Kenalpasti jenis kos yang dihadapi oleh syarikat Makmur untuk setiap cadangan berkenaan. (2m)
ii. Berikan dua ciri untuk setiap kos tersebut. (4m)
iii. Hitungkan kos sut untuk setiap cadangan tersebut. (2m)
i. Beli mesin baru ialah kos tetap dan mengambil pekerja ialah kos berubah
ii. Kos tetap perlu ditanggung walaupun tiada output dikeluarkan, ia tidak berubah ikut bilangan output. Kos berubah tidak perlu
ditanggung jika tiada output dikeluarkan dan ia berubah ikut bilangan output.
iii. Kos sut apabila beli mesin RM500 000/ 200 000 = RM2.5
Kos sut apabila tambah bilangan pekerja RM100 000/ 50 000 = RM2
d.

i. Nyatakan jenis pinjaman yang dimohon oleh syarikat Maju. (1m)


ii. Terangkan tiga tujuan syarikat itu membuat pinjaman tersebut (6m)
i. Pinjaman bercagar
ii. Meningkatkan daya pengeluaran. Penggunaan mesin yang dibiayai melalui pinjaman akan menyebabkan daya
pengelkuaran meningkat.

31

Menambahkan modal perniagaan. Syarikat itu memerlukan modal tambahan untuk memperbesarkan perniagaannya.
Mengurangkan bayaran cukai. Faedah yang dikenakan ke atas pinjaman boleh mengurangkan untung bersih syarikat dan
seterusnya cukai pendapatan yang perlu dibayar juga akan berkurangan.
Soalan terbuka

1.

Jelaskan lima kesan kepada ekonomi negeri Kelantan jika kempen di atas berjaya. [5]

2.

Bagaimanakah pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan (GST) membantu pembangunan ekonomi negara? [5]

Jerebu kembali melanda


PUTRAJAYA 29 Ogos - Cuaca berjerebu kembali melanda negara ini apabila beberapa kawasan termasuk di
Lembah Klang dan selatan tanah air mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) tahap sederhana
(sumber: Utusan Malaysia 30 /8/2016)
3.

Masalah jerebu akan memberi kesan buruk kepada ekonomi negara Malaysia.
Berikan huraian anda secara terterinci. [6]

32

Bendung kenaikan hutang isi rumah


PERANGKAAN yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia (BNM) menunjukkan kadar hutang isi rumah
meningkat kepada 89.1 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada 2015 berbanding 86.8
peratus pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini meletakkan Malaysia dalam kelompok negara di Asia yang
mempunyai kadar hutang isi rumah yang tinggi
(sumber: Utusan Malaysia, 15 Jun 2016)
4.

Jelaskan tindakan yang boleh diambil oleh pihak berikut untuk mengatasi masalah di atas:
a. Kerajaan
b. Bank pusat
c. Masyarakat

Hanya 80 peratus dari tenaga kerja seluruh Malaysia mempunyai kelayakan pendidikan setakat Sijil Pelajaran
Menengah (SPM). Menurut Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), tahap produktiviti pekerja negara ini
adalah jauh lebih rendah daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, United Kingdom, Korea
Selatan dan Singapura.Purata pekerja Malaysia mencatatkan nilai produktiviti hanya sebanyak RM43,952
setahun.Berbanding pekerja Amerika Syarikat mengungguli senarai dengan tahap produktiviti sebanyak
RM285,558 setahun, diikuti oleh pekerja di Jepun RM229,568 dan Hong Kong RM201,485. Ini bermakna
pekerja Malaysia bekerja dalam tempoh yang lebih panjang berbanding negara lain, namun menghasilkan
pulangan yang lebih rendah.
5.

a. Bagaimanakah produktiviti yang rendah memberi kesan buruk kepada ekonomi negara? (5)
b. Jelaskan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan produktiviti di kalangan pekerja Malaysia. (5)

Harga minyak jatuh ke bawah USD30 setong.


KUALA LUMPUR: Belenggu harga minyak mentah dunia berterusan apabila harga komoditi itu pertama kali jatuh ke
paras USD29 setong Jumaat lalu.Kemasukan Iran ke dalam pasaran global menyaksikan susutan komoditi itu ke paras
terendah dalam tempoh 13 tahun.Harga minyak mentah Brent kemudian susut ke USD28 dolar setong pada Sabtu susulan
pemansuhan sekatan ekonomi ke atas Iran oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA). Iran yang mempunyai
simpanan gas asli terbesar dunia dan simpanan minyak mentah keempat terbesar dunia, dijangka akan menambah kirakira 100 ribu tong minyak sehari dalam masa sebulan serta 400 ribu tong dalam 6 bulan akan datang.
(sumber: Astro Awani, 18/1/2016)
6.

Bagaimanakah situasi di atas memberi kesan kepada ekonomi Malaysia? Berikan huraian anda secara terperinci

Industri Kereta Malaysia


Malaysia berada di kedudukan ke-18 bagi pengeluaran dan ke-20 bagi jualan kereta di dunia. Persaingan
dalam kalangan negara ASEAN agak kompetitif meletakkan Malaysia di tangga ketiga selepas Thailand dan
Indonesia. Kapasiti pengeluaran keseluruhan adalah 4.5 juta unit. Dari segi jualan kenderaan di rantau
ASEAN adalah dianggarkan melebihi 5.2 juta menjelang 2020.

7.

Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pengeluar kereta tempatan untuk menguasai pasaran kereta di ASEAN.
[5]

33

Kebanjiran pekerja asing tidak berlaku jika...


ARAU - Pengangguran dan kebanjiran pekerja asing tidak akan berlaku sekiranya rakyat bersedia mengambil
alih pekerjaan yang dilakukan kumpulan berkenaan, kata Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man.
"Saya berharap rakyat dapat memenuhi kekosongan sektor-sektor yang banyak bergantung kepada pekerja
asing berikutan pengambilan mereka dihentikan sementara," katanya.Beliau berkata demikian ketika berucap
merasmikan Hari Kerjaya Kebangsaan: 'Train Ride & Kembara Kerjaya 2016' peringkat Perlis di Stesen
Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) di sini, hari ini.Dalam pada itu, Azlan berkata, pengambilan pekerja
asing dibuat bertujuan memastikan perkembangan ekonomi negara terutama dalam sektor perladangan,
pertanian dan pembinaan terus berkembang.
(sumber: Sinar harian, 20 Ogos 2016)
8.
a.
b.

9.

Mengapakah saranan di atas sukar diterima oleh rakyat Malaysia?


Jelaskan tindakan pihak berikut untuk mengurangkan pergantungan malaysia kepada asing.
i.
Masyarakat
ii.
Pengeluar tempatan
iii.
kerajaan

Penggunaan kad di atas sebagai alat pemabayaran sangat popular di kalangan pengguna.
Adakah anda bersetuju dengan amalan tersebut?

10.
Pengeluar minuman ringan disyor ganti gula
BALIK PULAU - Kementerian Kesihatan mengesyorkan syarikat pengeluar minuman ringan menggunakan bahan pemanis
alternatif seperti Stevia bagi mengurangkan kadar pengambilan gula dalam kalangan pengguna.Timbalan Menteri Kesihatan
Datuk Seri Dr Hilmi Yahaya berkata, produk seperti Stevia memiliki pemanis semulajadi sifar kalori dan tidak akan menjejaskan
rasa produk minuman yang dikeluarkan. Beliau berkata, kementerian turut mencadangkan pengusaha mengurangkan saiz atau
isipadu produk mereka bagi mengelak pengambilan minuman ringan yang tinggi kadar kalori secara berlebihan. Hilmi berkata,
maklum balas yang diterima agak baik sejak perjumpaan itu diadakan akhir tahun lepas dan ia akan diteruskan bagi
meningkatkan kesedaran pengusaha dalam mengeluarkan produk makanan berkhasiat.Berhubung langkah kementerian yang
sedang mengkaji kemungkinan mengenakan cukai khusus terhadap minuman ringan yang mengandungi kandungan gula
terlalu tinggi, beliau berkata perkara itu akan mengambil masa sebelum dimuktamadkan.Khamis lepas Menteri Kesihatan Datuk
Seri Dr S. Subramaniam berkata, pendekatan itu merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangkan pengambilan gula
oleh rakyat negara ini.Beliau berkata, mekanisme terbaik pelaksanaan cadangan itu sedang dicari antaranya mengenakan
cukai berasaskan kuantiti gula yang terdapat dalam sesuatu produk minuman.
(Sumber: http://www.sinarharian.com.my/nasional/pengeluar-minuman-ringan-disyor-ganti-gula-1.400691)
a.

Jelaskan kesan ke atas syarikat pengeluar minuman ringan sekiranya semua saranan kerajaan dilaksanakan.

b.

Bagaimanakah kadar penggunaan gula yang tinggi membawa kesan kepada ekonomi negara?

34

11.
Taman Dapur di laman rumah

Ketidakstabilan harga komoditi getah dan kelapa sawit sejak kebelakangan ini mendorong golongan peneroka melibatkan diri
dalam pelbagai aktiviti pertanian. Antara aktiviti yang dilakukan ialah projek Edible Garden atau Taman Dapur.Projek itu
menggalakkan peneroka Felda menanam sayur-sayuran di halaman rumah. Ketua Kampung Felda Semenchu, Omar Dean, 58,
berkata, projek tersebut merupakan sebahagian daripada usaha menggalakkan para penduduk di kampung tersebut untuk
hidup aktif dengan mengerjakan tanah-tanah di sekeliling rumah mereka.
Sumber:http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0704&pub=Utusan_Malaysia&sec=Johor&pg=wj_01.htm
a.

Anda bersetuju bahawa aktiviti di atas memberi kesan kepada pasaran sayur-sayuran.
Berikan huraian anda secara terperinci

b.

Jelaskan peranan pihak berikut dalam menjayakan program ini


a.

Masyarakat

b.

Penjual sayur-sayuran

c.

Kerajaan

12.

a.

Mengapakah barang ini dikenakan bayaran?

35

b.

Mengapakah peniaga memberi potongan harga?

13.
Proton Panggil Semula 100,00 Unit Model Exora, Preve Dan Suprima
Proton Holdings Bhd akan memanggil balik hampir 100,000 unit model Exora, Preve dan Suprima untuk
membaiki hos penyejuk minyak CFE bermula hari ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Abdul Harith
Abdullah, berkata model-model ini berhadapan dengan masalah hos penyejuk minyak yang akan pecah
selepas kereta mencapai perbatuan purata sebanyak 40,000 kilometer (km), disebabkan oleh degradasi
bahan hos tersebut.
a.

Apakah kesan kepada syarikat Proton akibat isu di atas?

b.

Bagaimanakah isu ini boleh diatasi?

14.
MTDC Urus Dana RM600 Juta Untuk Tingkat Penggunaan Teknologi Perniagaan
Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC), sebuah agensi di bawah
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (Mosti), kini mengurus dana berjumlah RM600
juta bagi membantu meningkatkan penggunaan teknologi dalam kalangan perniagaan
Malaysia.
a. Mengapakah penggunaan teknologi moden penting kepada sesebuah perniagaan?

b.

Mengapakah pengeluar enggan menggunakan teknologi moden?

c.

Apakah kesan penggunaan teknologi moden kepada


i.
Pengguna
ii.
Pengeluar
iii.
negara

15.
Pekerjaan '3D': Industri tidak mampu, gaji rendah berterusan - Khairy
KUALA LUMPUR: Faktor gaji rendah bagi pekerjaan yang kurang digemari belia dijangka berterusan kerana industri
berkenaan tidak mampu menawarkan nilai yang terlalu tinggi bagi pekerjaan berkenaan.Menteri Belia dan Sukan
Khairy Jamaluddin berkata beliau percaya industri-industri seperti pembinaan dan perladangan belum dapat
menawarkan gaji yang terlalu tinggi sekarang ini.Buat masa ini, saya percaya industri-industri berkenaan belum
dapat menawarkan gaji yang terlalu tinggi."Realitinya, sesetengah sektor masih perlu bergantung kepada pekerja
asing," kata Khairy.Beliau yang ditemui selepas merasmikan aplikasi 'Fitness in my Pocket' di Bangsar pagi ini
mengulas mengenai isu pekerjaan '3D' iaitu dirty, difficult & dangerous (kotor, sukar dan bahaya) yang kini
menimbulkan banyak perdebatan tentang sama ada mahu atau boleh diisi oleh tenaga tempatan.
(http://www.astroawani.com/berita-malaysia/pekerjaan-3d-industri-tidak-mampu-gaji-rendah-berterusan-khairy94630) pada Februari 16, 2016
a.

Mengapakah rakyat Malaysia kurang berminat untuk memilih pekerjaan 3D

b.

Wajarkah Malaysia menggunakan pekerja asing?

c.

Jelaskan tindakan tindakan yang boleh diambil oleh pihak pengeluar dan kerajaan untuk mengurangkan
pergantungan kepada pekerja asing

36

16.
Petani dan pesawah gesa subsidi harga padi naik

YAN: Petani dan pesawah padi di kawasan Sungai Limau Dalam, Yan, Kedah mahukan kerajaan membantu
mereka dalam menaikan subsidi harga padi agar bebanan kos hidup mereka dapat dikurangkan. Dalam sidang
media selepas itu, Mahfuz yang juga selaku Pengarah Jawatankuasa Induk PAS bagi PRK DUN Sungai Limau
menggesa kerajaan menaikkan subsidi harga padi demi membantu petani dan pesawah di negara ini. "Ini
adalah rungutan dan permintaan petani-petani dalam negara kita dan kita hendak minta subsidi harga padi ini
dapat dinaikkan kepada 50 peratus dari RM248.10 satu tan bersamaan 25 sen sekilo kepada RM372.10 satu
tan yang juga bersamaan 35 sen sekilo. Harga gula pun sudah dinaikkan 34 sen," kata Mahfuz kepada
pemberita
selepas
majlis
tersebut.
menurutnya, subsidi harga padi yang diminta itu sebenarnya masih rendah berbanding kos sara hidup petani
yang begitu tinggI. Dengan kos mengusahakan bendang, kos upah penggunaan jentera, upah sembur racun,
upah tabur baja, upah menabur benih padi," kata beliau.
a. Jelaskan sebab kerajaan memberi subsidi padi
b.

Adakah anda bersetuju dengan permintaan petani? Beri justifikasi anda

c.

Apakah kesan subsidi?

17.
Ekonomi Malaysia Stabil Dibantu Kutipan GST - Najib
PETALING JAYA: Keadaan ekonomi Malaysia berada dalam keadaan amat stabil dan antara faktor
penyumbang ialah pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) pada April tahun lepas, kata Perdana
Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
Najib yang juga Menteri Kewangan berkata pihak kastam berjaya mengutip hasil lebih RM51 bilion sejak
pelaksanaan GST, berbanding kutipan RM37.2 bilion pada 2014 tanpa GST.
Bagaimanakah GST membantu ekonomi negara?

18.
Cycle & Carriage Bintang Berhad labur RM20 juta di utara
CYCLE & Carriage Bintang (CCB) Berhad sudah melabur RM20 juta untuk program naik taraf dan
komitmennya ke arah pertumbuhan lebih pesat di kawasan utara tanah air sejak lima tahun lalu.Katanya,
syarikat itu mengambil alih Lowe Motors Sdn Bhd pada tahun 2011 dengan bayaran RM16 juta dan kini
dikenali sebagai Cycle & Carriage (Northern) Sdn Bhd.Sebanyak RM4 juta disediakan untuk proses naik
taraf CCB Autohaus Georgetown yang mula beroperasi baru-baru ini, katanya pada majlis pelancaran pusat

37

itu di Georgetown, semalam.Menurutnya, beberapa lagi Autohaus akan dinaik taraf secara berperingkat di
seluruh negara.
(Dipetik daripada Sinar Harian, 26 Februari 2016)
a.

b.

Apakah kesan pelaburan tersebut kepada


i.

Cycle & Carriage Bintang Berhad

ii.

Ekonomi negara

Apakah bentuk pelaburan lain yang boleh dibuat oleh CCB?

19.
Rakyat Malaysia disaran labur dalam emas fizikal

RAKYAT Malaysia disaran memperuntukkan antara lima hingga 10 peratus simpanan emas fizikal daripada
portfolio simpanan keseluruhan mereka Pengasas dan Pengerusi Eksekutif Public Gold Marketing Sdn Bhd,
Datuk Wira Louis Ng Chuu Hau menjangkakan harga emas untuk menjadi lebih tinggi.selari dengan
perdagangan antarabangsa kerana faktor pertumbuhan ekonomi global yang tidak memberangsangkan
menyumbangkan sentimen positif kepada pasaran emas.
(Dipetik daripada: Sinar Harian, 27 Februari 2016)
a. Adakah anda bersetuju dengan saranan di atas? Berikan alasan anda.
b. Apakah strategi lain yang boleh digunakan untuk meningkatkan kekayaan seseorang individu.

20.
Subsidi Tepung Gandum 25Kg Ditarik Balik Hari Ini
PETALING JAYA: Subsidi seguni tepung gandum seberat 25 kilogram akan ditarik balik mulai hari ini (Selasa),
satu langkah yang mungkin akan membawa kepada kenaikan harga makanan seperti roti canai, mi dan banyak
lagi.Pengilang yang menghadiri mesyuarat dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan
Kepenggunaan minggu lalu berkata, mereka dimaklumkan mengenai penghapusan subsidi tepung gandum.
Pemborong juga dipercayai telah menerima pekeliling mengenai perubahan harga bagi tepung gandum seberat
25kg di Semenanjung Malaysia termasuk jenama Blue Key, yang kini dijual pada harga RM42 tanpa subsidi.

(http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2016/03/01/subsidi-tepung-gandung-25kg-ditarik-balik-hari-ini/)

a.

Adakah anda bersetuju dengan tindakan kerajaan di atas? Berikan justifikasi untuk jawapan anda

b.

Jelaskan kesan tindakan tersebut kepada pihak berikut:

38

i.

Pengguna

ii.

Pengeluar

iii.

Kerajaan

21. Rajah di atas menunjukkan senarai kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh sebuah kolej ko muniti dengan yuran RM5
hingga RM20 setiap kursus
Mengapakah kerajaan menggalakkkan masyarakat mengikuti kursus di atas?
22. Iklan di bawah berkaitan dengan jawatan kosong di sebuah organisasi

39

Jelaskan lima sebab seseorang individu memohon pekerjaan di atas [5]


23.

Pengeluaran Hasil Makanan Malaysia Terjejas Akibat Cuaca Panas

40

Cuaca panas dan gelombang haba yang sedang melanda Malaysia telah memberi impak yang drastik terhadap jumlah serta
kualiti

pengeluaran

makanan

di

negara

itu,

kata

pengusaha

dan

penjual

kepada

Berita

Benar.

Penternak udang kara (lobster) air tawar, Zul Azrin Zulkifli melahirkan rasa bimbang dengan fenomena cuaca panas yang
telah menjejaskan ternakan udang dalam kolamnya kerana air cepat menjadi kering dan hujan yang menjadi punca air tidak
turun sejak sekian lama."Lobster tidak memerlukan penjagaan rapi tetapi saya bimbang cuaca panas ini akan mengganggu
ternakan udang. Air cepat kering dan udang ini makan rumpai laut jadi saya khuatir cuaca yang sangat panas akan
mengganggu punca pemakanan dan seterusnya mati begitu sahaja," kata Zul yang ditemui Berita Benar pada
Rabu.Sementara itu, Setiausaha Agung Persekutuan Persatuan-Persatuan Pekebun-Pekebun Sayur-Sayuran Malaysia
Chay Ee Mong berkata kepada BeritaBenar, pengusaha ladang sayur-sayuran seluruh Malaysia menghadapi kerugian
sebanyak 20 peratus akibat cuaca panas yang sedang dihadapi negara itu. Beliau bagaimanapun enggan menyatakan
jumlah kerugian yang melibatkan 20 peratus itu.
(http://www.benarnews.org/malay/berita/my-makanancuaca-160406-04062016181837.html)
1.
a.
b.
c.

Jelaskan kesan fenomena tersebut kepada


Pengusaha
Pengguna
Ekonomi negara

2.
a.
b.
c.

Jelaskan peranan pihak berikut untuk mengatasi masalah kekurangan pengeluaran makanan.
Masyarakat
Pengeluar
Kerajaan

24.

SIK - Rata-rata pengunjung tidak melepaskan peluang bergambar di Tasik Beris kerana ia mempunyai daya tarikan
tersendiri.Kebiasaannya pengguna Jalan Raya Sik- Gulau akan singgah di dataran Chalet Tasik Beris Inn untuk

41

merakam keindahan alam di sini dengan lensa kamera masing-masing.Pengunjung, Ahmad Bukhari Ayub, 26, dari
Kuala Ketil, berkata, keindahan Tasik Beris dapat dirakam terutamanya di sebelah petang.
Menurutnya, Pulau yang terletak di seberang Tasik Beris menggamit rasa teruja untuk merakam kenangan.
Bagi saya yang menarik di Tasik Beris ialah bukit bukau yang diliputi oleh awan dan kabus, seolah-olah seperti
musim sejuk.Pemandangan di sini ibarat di Kepulauan Sumatera Barat, Indonesia, katanya di sini kelmarin.
(http://www.kedahnews.com/2016/10/tasik-beris-ada-tarikan-yang-tersendiri.html)
Jelaskan peluang perniagaan yang boleh diusahakan oleh anda berdasarkan maklumat di atas. [5]

25.

42

Tangani masalah pengangguran

Setakat Jun 2015 dianggarkan Malaysia mempunyai 14.7 juta tenaga kerja dengan lebih 400,000 orang
termasuk dalam golongan mencari pekerjaan pada setiap masa atau menganggur.
Seramai 107,000 orang daripada jumlah penganggur itu pula terdiri daripada graduan lepasan diploma,
ijazah dan ke atas. Dengan istilah lain, kadar pengangguran di Malaysia berada pada paras 3.2 peratus
daripada jumlah tenaga buruh.
(http://www.hmetro.com.my/node/98428)
Jelaskan usaha yang boleh dilakukan oleh pihak berikut unutk mengatasi masalah di atas.
a. Masyarakat
b. Pengeluar
c. Kerajaan

43

Ikon petani muda

Golongan belia di kampung termasuk siswazah menganggur, anda perlu menjadikan Nor Hotijah
Shahbudin sebagai ikon!Walaupun hanya berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), bertubuh kecil dan
baru menginjak usia 30 tahun, hasil penat lelahnya membanting tulang di ladang berjaya membuktikan
wanita juga mampu menjadi usahawan berjaya dalam bidang pertanian.Hasilnya, wanita yang masih
bujang ini mampu menjana pendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan hasil tanaman jagung
manis (zea mays). Pendapatan itu tidak termasuk tanaman betik dan pisang yang turut diusahakannya.Nor
Hotijah berkata, dia gembira memilih kerjaya sebagai petani moden dengan mengambil peluang
mengusahakan tanaman jagung manis seluas empat hektar dengan 120,000 pokok ditanam di Taman
Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM), Titi Gantong, Bota, Perak, sejak awal tahun lalu.Lebih
membanggakan, dia yang berasal dari Kampung Belanja Kiri, Parit, mempunyai dua hektar kebun betik dan
pisang, namun komponen utama tanamannya adalah jagung manis.Katanya, jagung manis mengeluarkan
hasil selama tiga musim dalam setahun dengan setiap musim memerlukan 65 hingga 70 hari.
(http://www.hmetro.com.my/node/169611)
a.
b.
c.
d.

Adakah anda perlu mencontohi Nor Hotijah? Berikan hujah anda.


Mengapakah pengusaha Malaysia kurang menceburi bidang pertanian? Berikan huraian anda.
Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh Nor Hotijah
Apakah sumbangan Nor Hotijah kepada ekonomi negara?

44

Ramai pengguna mengadu aip paip yang kotor.


Bagaimanakah anda boleh menjadikannya sebagai satu peluang perniagaan?

45