Anda di halaman 1dari 26

Aplikasi Kosa Kata Luas dalam Penulisan

BILAN
GAN
1

KOSA KATA
POLEMIK

MARHAEN

KULAWARGA

DASAWARSA

IKHTISAR

AMSAL/TAMSIL

WASILAH

MAKSUD DAN APLIKASI DALAM AYAT


Maksud :
Perbahasan yang dilakukan dalam surat khabar atau
dalam majalah mengenai sesuatu perkara
Aplikasi dalam ayat [Tema: Lumba Haram]
Akhir-akhir ini, isu lumba haram kerap
menjadipolemik dalam kalangan masyarakat
Maksud:
Rakyat jelata
Aplikasi dalam ayat[Tema:Menabung]
Golongan marhaen tidak diabaikan oleh kerajaan
dalam usaha mentransformasikan ekonomi ke arah
negara berpendapatan tinggi.
Maksud:
Keluarga
Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
Kulawarga yang harmonis mampu membentuk
anak-anak bersahsiah mulia
Maksud:
Dekad
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Dasawarsa ini , hubungan kejiranan semakin
diabaikan terutama dalam kalangan masyarakat
metropolitan.
Maksud:
Pendapat yang ringkas mengenai sesuatu
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelajar Cemerlang]
Pelajar perlu memberikan ikhtisar yang mantap
sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas.
Maksud:
Seperti,umpama, misal
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Amsalnya ,tabiat menabung bukanlah sesuatu yang
asing dalam kalangan masyarakat.
Maksud:
Ikatan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Jasa Guru]
Seseorang pelajar tidak wajar melupakanwasilah
yang terjalin dengan guru .

NIRMALA

Maksud:
Suci
Aplikasi dalam ayat[Tema: Budi Bahasa]
Pada pagi yang nirmala ini, saya akan
menyampaikan syarahan bertajuk, Budi Bahasa
Budaya Kita.

SAKINAH

10

SINERGI

11

USLUB/MINHAJ/MAN
HAJ

12

PRAKARSA

13

AFORISME

14

SIRNA

Maksud:
Ketenangan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga
mampu menjamin sakinah berpanjangan
Maksud:
Kerjasama
Aplikasi dalam ayat[Tema: Inap Desa]
Akhir
kalamnya, rakyat dan kerajaan
perlubersinergi untuk merealisasikan pelancongan
inap desa menjadi pilihan kalangan rakyat Malaysia
.
Maksud:
Kaedah, cara
Aplikasi dalam ayat[Tema: Membaca]
Membaca merupakan uslub
berkesan untuk
menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan
pelajar.
Maksud:
Inisiatif
Aplikasi dalam ayat[Tema:Lumba Haram]
Prakarsa perdana dalam membanteras gejala lumba
haram ialah pemantauan ibu bapa di rumah.
Maksud:
Ungkapan, peribahasa, bidalan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Ponteng
Sekolah]
Kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa
terhadap anak-anak bertepatan denganaforisme,
melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Maksud:
Hilang
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Buli]
Rasa perikemanusiaan semakin sirna daripada
sanubari generasi pelajar pada hari ini.

15

JAGATRAYA

Maksud:
Seluruh dunia

16

SEANTERO

17

OBLIGASI

18

MAYAPADA/MARCAP
ADA

19

MAPAN

20

SEYOGIA

21

SEMENTELAHAN

22

MAUDUK

Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan]


Malaysia terkenal di jagatraya sebagai sebuah
negara yang memiliki keunikan budaya dan
keindahan alam.
Maksud:
Seluruh
Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Warisan]
Seantero dunia akan memandang tinggi negara
Malaysia jika kita Berjaya mengekalkan warisan
sejarah rakyat Malaysia.
Maksud:
Kewajiban
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik]
Sudah menjadi obligasi setiap rakyat Malaysia
untuk mempertahankan negara daripada ancaman
musuh.
Maksud:
Dunia hari ini
Aplikasi dalam ayat[Tema: Kemalangan Jalan
Raya]
Mayapada, isu kemalangan remaja kerap disiarkan
dalam media massa
Maksud:
Tidak berubah, sudah diterima umum
Aplikasi dalam ayat [Tema: Gejala Lumba Haram]
Sudah terang lagi bersuluh, kempen merupakan
prakarsa mapan yang mampu mengatasi gejala
lumba haram.
Maksud:
Sepatutnya
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik]
Seyogia golongan remaja tidak terlibat dengan
aktiviti subversif yang akan mencalarkan imej
negara.
Maksud:
Tambahan pula
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Sikap tidak ambil peduli merupakan punca
hubungan
kejiranan
semakin
renggangsementelahan
kesibukan
bekerja
menyebabkan komunikasi antara jiran semakin
terbatas.
Maksud:
Pokok perbincangan

23

PADAU

24

TEGAR

25

KONGKALIKUNG

26

MENYISIR

27

MAHMUDAH

28

GEMULAH

29

CERITERA

Aplikasi dalam ayat[Tema:Rakan Sebaya]


Mauduk syarahan yang akan saya sampaikan ialah,
Ciri-ciri Rakan yang Menjadi Pilihan Saya.
Maksud:
Layar
Aplikasi dalam ayat
Sebelum padau perbincangan saya gali lebih dalam,
molek kiranya saya mulakan dengan pendefinisian
tajuk terlebih dahulu.
Maksud:
Tidak dapat dilenturkan, keras
Aplikasi dalam ayat[Tema: Merokok]
Pihak Kementerian Pelajaran gusar kerana ramai
pelajar sekolah kini menjadi perokok tegar.
Maksud:
Sekongkol dalam melakukan sesuatu yang tidak
baik
Aplikasi dalam ayat [Tema: Ponteng Sekolah]
Sekumpulan pelajar SMK Lepar
Hilirberkongkalikung ponteng sekolah di ladang
kelapa sawit
Maksud:
Mengemaskan
Aplikasi dalam ayat
Sebelum saya menyisir usul perbahasan dengan
lebih dalam, izikan saya mendefinisikan terlebih
dahulu frasa demi frasa.
Maksud:
Terpuji
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Sifat mahmudah jika diaplikasi dalam kehidupan
akan merubah personaliti remaja agar menjadi
remaja cemerlang dan terbilang.
Maksud:
Arwah
Aplikasi dalam ayat [Tema: Bangunan Bersejarah]
Sewajarnya kita mencontohi sifat gemulahterdahulu
yang sanggup mempertahankan warisan bangsa
agar dapat dinikmati oleh anak cucu.
Maksud:
Cerita
Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan]
Sebagai remaja berwawasan, kita sepatutnya tidak
terpengaruh dengan ceritera palsu yang berlegarlegar dalam kalangan masyarakat.

30

INTI PATI

Maksud:
Bahagian yang penting
Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan]
Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakaninti
pati yang wajar difahami dan dihayati oleh seluruh
warga Malaysia
Maksud:
Memberikan tafsiran berdasarkan peraturan tertentu
Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan]
Remaja mesti mengkaji sesuatu isu agar
mampuberijtihad
apabila ditanyakan tentang
sesuatu isu oleh orang luar.
Maksud:
Menghala, mengarah
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Kita perlu menghadap serta mendepani sesuatu
perkara dengan cara yang rasional.
Maksud:
ucapan takziah
Aplikasi dalam ayat:
Kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga
Ali atas kematian anak tunggal mereka
Maksud:
Meskipun
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Kendatipun pendapatan kita sekadar cukup-cukup
makan, kita seharusnya menyimpan sebahagian
daripada pendapatan sebagai tabungan.
Maksud:
Penting
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Lumba Haram]
Langkah-langkah signifikan perlu dilakukan untuk
membasmi gejala lumba haram dalam kalangan
remaja

31

BERIJTIHAD

32

MENGHADAP

33

BELASUNGKAWA

34

KENDATIPUN

35

SIGNIFIKAN

36

TERAMPIL

Maksud:
Cekap dalam melaksanakan sesuatu
Aplikasi dalam ayat[ Tema: Remaja Berwawasan]
Sifat terampil merupakan ciri yang perlu ada pada
seorang remaja yang berwawasan.

37

PROGNOSIS

Maksud:
Ramalan,telahan
Aplikasi dalam ayat [Tema:Ponteng Sekolah]
Prognosis yang tepat dalam menilai keperibadian

rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan


sebaya.
38

PROKLAMIR

39

TRAGEDI

40

KULAWARGA

41

JALUR LEBAR

42

NIHILISME

43

MOBILITI

44

HEDONISME

Maksud:
Pengisytiharan
Aplikasi dalam ayat[Tema:Bangunan Bersejarah]
Kerajaan telah memproklamir Melaka sebagai
Bandar Raya Bersejarah.
Maksud:
Peristiwa yang menyedihkan
Aplikasi dalam ayat[ Tema: Lumba Haram]
Menjadi suatu tragedi yang menyedihkan apabila
golongan remaja yang terlibat dengan lumba haram
mencambah biak gejala sosial lain seperti seks
bebas dan penagihan dadah.
Maksud:
Keluarga
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Kulawarga dewan sekalian,
Tajuk pidato saya pada hari ini ialah, Peranan
Remaja dalam Menyemarakkan Semangat
Kejiranan.
Maksud:
Rangkaian yang mempunyai julat yang besar
Aplikasi dalam ayat[Tema:Teknologi Maklumat]
Kemudahan jalur lebar yang disediakan oleh
kerajaan dapat dinikmati oleh segenap lapisan
masyarakat
Maksud:
Fahaman yang menolak nilai
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja]
Remaja yang terlibat dalam gejala sosial
mengamalkan nihilisme dalam kehidupan mereka
Maksud:
Perihal mudah bergerak dan digerakkan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Ponteng Sekolah]
Masyarakat berilmu pengetahuan akan bermobiliti
kea rah kecemerlangan
Maksud:
Pandangan hidup yang mementingkan keseronokan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja]
Remaja perlu dinasihati agar tidak mengamalkan
budaya hedonisme dalam kehidupan mereka.

45

FRANCAIS

Maksud:
Kebenaran oleh pengeluar untuk memasarkan
barangannya
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan]
Agensi pelancongan boleh mengaplikasikan konsep
francais untuk mempopularkan produk dan
perkhidmatan mereka kepada pelancong asing.

46

SAF

Maksud:
Baris
Aplikasi dalam ayat[Tema: Lumba Haram]
Remaja perlu menyusun saf agar dapat bergerak
seiring menangani gejala lumba haram yang
semakin mencengkam pada hari ini.

47

PARADIGMA

Maksud:
Model yang jelas tentang sesuatu
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Kita perlu melakukan anjakan paradigma untuk
merubah senario negatif yang membelenggu
golongan muda negara ini.

48

KODIFIKASI

Maksud:
Kegiatan menyusun maklumat
Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca]
Remaja yang berpengetahuan mampu melakukan
kodifikasi apabila membaca bahan bacaan daripada
pelbagai sumber.

49

ENTENG

Maksud:
Ringan, mudah
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial]
Sikap masyarakat yang memandang entenggejala
ponteng sekolah menyebabkan golongan remaja
beraja di mata , bersultan di hati.

50

CAKNA

Maksud:
Ambil berat
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Lumba Haram]
Ibu bapa perlu cakna akan perubahan yang berlaku
dalam diri anak-anak mereka.

51

TUNTAS

Maksud:
Menyeluruh dan lengkap
Aplikasi dalam ayat[Tema: Dasar 1 Murid 1 Sukan]

Tuntasnya, Dasar 1 Murid 1 Sukan mampu


memupuk minat bersukan dalam kalangan muridmurid sekolah..
52

IZHAR

Maksud:
Jelas
Aplikasi dalam ayat[Tema:OKU]
Izharnya, golongan orang kurang upaya turut
membantu perkembangan ekonomi negara
Malaysia.

53

AFDAL

Maksud:
Lebih baik
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Prakarsa yang afdal bagi menggalakkan anak-anak
menabung ialah ibu bapa membuka akaun
simpanan di bank untuk anak-anak.

54

JERAYAWARA

Maksud:
Pameran, ceramah
Aplikasi dalam ayat:
Jerayawara secara progresif perlu diadakan ke
seluruh negara bagi menerangkan keburukan gejala
lumba haram.

55

REKAYASA

Maksud:
Penerapan unsur-unsur ilmu
Aplikasi dalam ayat[Tema:Guru]
Guru yang berkesan mampu melakukanrekayasa
melalui pelbagai medium dan kaedah pengajaran di
dalam kelas.

56

EGOSENTRIK

Maksud:
Mementingkan keperluan diri
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Sikap egosentrik yang ada di dalam diri
menyebabkan masyarakat bandar tidak
mengamalkan semangat kejiranan.

57

ADIWANGSA

Maksud:
Bangsa mulia
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial]
Remaja yang mampu menongkah arus kebejatan

sosial akan menjadi adiwangsa yang


mengharumkan nama negara..
58

EGALITARIANISME

Maksud:
Fahaman bahawa semua orang sama rata
Aplikasi dalam ayat[Tema: Perpaduan]
Konsep 1 Malaysia mampu
merealisasikanegalitarianisme dalam pembudayaan
budaya dan bahasa

59

ATMA

Maksud:
Jiwa
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja]
Sementelahan , generasi muda pada hari ini
mengalami gangguan atma sehingga menyebabkan
mereka tidak memikirkan baik buruk sesuatu
perkara.

60

BOBROK

Maksud:
Rosak, binasa
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial]
Masyarakat yang bobrok akhlaknya akan
merugikan negara.

61

PENGITLAKAN

Maksud:
Membuat rumusan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Bersejarah]
Sebagai pengitlakan, kita seharusnya berganding
bahu memulihara bangunan bersejarah untuk
memastikan generasi hari muka dapat mewarisinya.

62

EFISIEN

Maksud:
Berkesan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pendidikan Vokasional]
Langkah yang efisien mampu memperkasakan
pendidikan vokasional di negara ini.

63

GELANDANGAN

Maksud:
Merempat
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Amalan menabung sejak kecil mampu merubah
kehidupan gelandangan menjadi lebih baik.

64

MUASIR

Maksud:

Kontemporari, semasa
Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca]
Muasir ini, budaya membaca dalam kalangan
rakyat Malaysia telah meningkat.
65

SIMBIOSIS

Maksud:
Perkaitan hidup antara dua atau lebih organisma
Aplikasi dalam ayat[Tema: OKU]
Sememangnya simbiosis antara kerajaan dengan
rakyat mampu menghasilkan sinergi yang merubah
senario masyarakat.

66

PIDANA

Maksud:
Kejahatan
Aplikasi dalam aya[Tema: Gejala Sosial]
Anak-anak terdorong untuk melakukan pidanadek
galakan rakan-rakan sebaya.

67

NINGRAT

Maksud:
Orang mulia
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Remaja seharusnya berusaha menjadi
golonganningrat yang akan membanggakan nama
ibu bapa dan negara.

68

JEMBEL

Maksud:
Miskin
Aplikasi dalam ayat[Tema: Krisis Makanan
Antarabangsa]
Seharusnya kita membantu negara-negarajembel di
Afrika yang mengalami krisis makanan

69

MURBA

Maksud:
Rakyat jelata
Aplikasi dalam ayat[Tema: Sukan]
Sebagai golongan murba, kita seharusnya
menyokong Dasar 1 Murid 1 Sukan.

70

PROLETAR

Maksud:
Kaum yang suka membunuh/ membuat kacau
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial]
Kita seharusnya memerangi gejala buli dan ponteng
sekolah kerana kita tidak mahu melihat generasi

akan datang menjadi masyarakatproletar.

Koleksi 2
deduksi - kesimpulan
sayembara - peraduan
propaganda - ideologi - pendapat yang mempengaruhi
norma - ketentuan - peraturan
ekstermis - orang yang bersikap melampaui
batas
gembleng - memadu (tenaga)
interim - bersifat sementara
dunia tanpa sempadan
-fitrah prodeo : flora dan fauna
-kemaslahatan : kebaikan
-melestarikan - mengekalkan
-gedung ilmu, sekolah teratak ilmu
-cabaran masa depan yang kian rencam
-Sesungguhnya, menangis ketika berundur adalah lebih baik daripada merintih
selepas melangkah
-Zaman bertukar, musim berganti....
-Remaja bukan sahaja permata dalam rumah tangga dan generasi harapan masa
depan keluarga malah merupakan pewaris kegemilangan negara
-Impaknya, bayangkan keadaan di negara kita
yang mencapai tahap jenayah/penagihan

dadah sifar!
-Diharapkan biarlah aspek pendidikan itu
tunjangnya dipaterikan dengan agama.
-mengadu domba : melaga-lagakan
-wahana : saluran
-anjakan paradigma : peralihan drpd 1 lingkungan kpd sesuatu yg baru (fikiran)
-visi kudsi : visi suci
-anak watan pewaris bangsa : remaja
Koeksi 3 - Kosa Kata Luas
1. bermaharajarela - berleluasa
2. konflik jiwa - pergolakan jiwa
3. menopang dagu -termenung
4. tonggak- asas/dasar
5. aset- sesuatu yang bernilai
6. menuding jari- menyalahkan orang lain
7. seantero- seluruh
8. malapetaka- bencana/ bala
9. keserakahan- kerakusan, ketamakan
10. konklik -kuat, kukuh, mapan
11. merealisasikan -menjadikan kenyataan
12. vandalisme- merosakkan harta benda
13. lumrah- kebiasaan
14. duniawi -hal-hal dunia

15. ketandusan -tidak ada


16. disisihkan- dipinggirkan
17. kritikal- serius
18. sanubari -jiwa
19. akar umbi -punca
20. meranapkan- menghancurkan
21. kesedaran sivik -kesedaran tentang
tanggungjawab
22. perdana- utama
23. materialistik -kebendaan
24. membendung- mengawal
25. realiti- hakikat
26. berjat* kawan
27. pancarobah -keadaan yang kacau
28. mengheret- membawa kepada
29. seyogia* harus, patut
30. merunsingkan -merisaukan
31. kepupusan - kehilangan
32. khazanah -harta benda
33. global- dunia seluruhnya
34. pusaka- sesuatu yang diwarisi turuntemurun
35. warisan- harta pusaka

36. prihatin- peka


37. demonstrasi -menunjukkan
38. gemuruh- hebat
39. serampang dua mata -melakukan dua
kerja serentak
40. terjebak- terlibat
41. arkib- tempat menyimpan benda khazanah
42. mencungkil -mencari
43. iltizam -harapan tinggi
44. silaturahim -persaudaraan
45. motivasi -semangat tinggi
46. menyarankan- mencadangkan
47. era -zaman
48. sistematik- teratur, mengikut peraturan
49. intensif -giat, bersungguh-sungguh
50. menberangsangkan- membanggakan
51. menimba- mendapat
52. rentetan- ekoran
53. tersadai -tidak bergerak
54. peras ugut- ancaman, paksaan
55. dif -tetamu
56. sahsiah- keperibadian
57. komitmen- kesungguhan

58. perpestif -tanggapan


59. julung-julung- kali pertama
60. nadi- penggerak
61. mengikis- membuang
62. kegawatan- kejatuhan
63. tampil- keluar
64. syabas- tahniah
65. kewibawaan- keupayaan
66. muafakat -kerjasama
67. terpikul -tertanggung
68. teladan -contoh
69. mengubah- menukar
70. dinafikan -disangkal
71. menyeru -meminta
72. ditakrifkan- didefinisikan, dimaksudkan
73. mutakhir-terkini
74. fasilitator- pemudah cara
75. fleksible -mudah diubahsuai
76. kebejatan- kejatuhan
77. persada -gelangang
78. boikot -dipulaukan
79. manfaat- faedah
80. total -menyeluruh

81. senggang -santai, tidak sibuk


82. bergelandang- berperlesetan
83. maslahat -faedah
84. norma- adat
85. tersohor- terkenal
86. kutsi -suci
87. diuar-uarkan- dicanangkan
88. dana -modal
89. menerajui- memimpin, mengetuai
90. imej -penampilan
91. emansipasi- hak kebebasan
92. merenoatkan- mengagalkan
93. dimonopoli- dikuasai
94. kolot- kuno
95. profesion- kerjaya
96. infomasi- penerangan
97. intergrasi- perpaduan
98. aspirasi -cita-cita, keinginan
99. memudaratkan- memburukkan
100. dinamis- berdaya saing
101. progresif- sihat dan cemerlang
102. drastik -cepat
103. perisai -pertahanan

104. diagnosis- mengenalpasti


105. permantauan- pengawasan, pemeriksaan
106. manifesto -pendirian
107. waswas -tidak yakin
108. natijahnya -kesannya
109. mencerminkan- melambangkan
110. jenama -jenis barang
111. pornografi- bahan-bahan lucah
112. diiktiraf- diakui
113. obligasi -semangat
114. impak -kesan
115. tuntasnya- keseluruhannya
116. akur- bersetuju
117. efektif- berkesan
118. konvensional- ceramah
119. panji- bendera
120. individualistik- mementingkan diri
sendiri
121. manipulasi tindakan
122. musibah -bencana
123. lewa -tidak sepenuh hati
124. prosedur- peraturan
125. inisiatif -daya usaha

126. anasir -gejala


127. penggemblengan- penyatuan
128. transisi -perantaraan
129. kaliber -berkeupayaan
130. darsawarsa- satu dekad
131. insentif -imbuhan, ganjaran
Koleksi 4 - Frasa Menarik

1.Memanifestasikan fikiran - Menggunakan


idea dengan sebaik-baiknya
2.Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap
sesuatu
3.Memberikan impak - Mengakibatkan /
menyebabkan
4.Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu
5Jika ditelusuri - Jika dikaji secara
.mendalam
6.Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan
7Alaf baharu - Masa terkini
8.Mutakhir ini - Pada masa kini
9.Seantero dunia - Seluruh dunia
10Menikam sanubari - Merosakkan perasaan
11.Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan

pandangan / pemikiran
12.Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan
pelbagai aspek
13.Merangsang ekonomi - Mengaktifkan
proses jual beli
14.Lebih intelektual dan berketerampilan
Lebih bijak dan berkebolehan
15.Bitara - Tiada tandingan / eksklusif /
hanya satu-satunya
16.Simbiosis - Dua benda yang saling
berkaitan
17.Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal
/ bermenung / tidak berfikiran matang
18.Mendabik dada - Kesombongan akibat
kejayaan / keangkuhan
19.Mengkodifikasikan undang-undang
Menyelaras undang-undang / peraturan
20.Kestabilan spiritual dan fizikal Keseimbangan rohani dan jasmani
21.Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang
mengawal sesuatu
22.Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum
23.Anjakan paradigma - Perubahan demi

kemajuan atau kebaikan


24.Relevan dengan kehendak zaman
Diterima dengan perubahan dari semasa
ke semasa
25.Landasan berfikir - Cara berfikir
26Masyarakat konvensional - Masyarakat
.umum / biasa
27. Mengaibkan diri - Memalukan diri
28.Alma mater - Sekolah / universiti /
tempat pelajar
29.Kemapanan fikiran - Keteguhan cara
berfikir
30.Alpukah - Daya usaha / inisiatif
31.Bacul - Tidak bersemangat
32.Badai kehidupan - Cabaran hidup
33.Inteligensia - Kumpulan manusia yang
pandai
34.Berkongkalikung - Bersepakat
35.Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh
36.Praja - Kota / negeri
37.Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
38..pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
39.Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan

dan sehari-hari
40.Nawaitu diri - Keinginan diri
41.Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
42.privasi - Keadaan atau suasana bersendiri
tanpa sebarang gangguan
43.Portfolio menteri - Tugas menteri
44.Pentas siasah - Dunia politik
45.Polemik - Bahas / debat / konflik
46.Melikwidasikan - Membubarkan /
memansuhkan
47.Linglung - Hilang ingatan
48.Falah - Kejayaan / kemenangan
49.interpretasi - Tafsiran / penjelasan
50.bersilengah Bersikap tidak tahu

Koleksi 5 - Kosa Kata Luas


1. Ironinya,Impak -Kesannya
2. Memorabilia -kenangan manis yg x
dpt dilupakan.
3. Mutakhir ini, Marcapada ini, Dewasa ini
4. Obses - terlalu terikut-ikut
5. Rencaman -Pelbagai
6. Wadah -Alat
7. Disemarakkan -digiatkan
8. Dijana -dijalankan

9. Memperkasa -meningkatkan
10. Kekangan -masalah
11. Kemelut -masalah
12. Glokal/lokal -peringkat tempatan
13. Global -peringkat dunia
14. Sarwajagat -peringkat
antarabangsa
15. Dangkal -pengetahuan yg cetek
16. Arus Modenisasi -Zaman moden
17. Diuar-uarkan
-diberitahu,dihebahkan
18. Rentetan itu, -Sehubungan itu
19. Sinergi -kerjasama
20. Kebejatan moral -keruntuhan
moral
21. Ukhrawi -rohani (berkenaan
akhirat)
22. Duniawi - berkenaan dunia
23. Nescaya -pasti
24. Enteng -ambil mudah/ringan
25. menerjah - (cth: menerjah masuk)
26. Remeh - (cth: dipandang remeh)
27. Diimplementasikan -digunakan
28. Nirmala -Hening (pagi yg hening)
29. Izhar -Jelas
30. Delinkuen -tidak mematuhi
peraturan
31. Komentar -komen
32. Polemik -isu yg sering
dibincangkan
33. Penuh iltizam -penuh semangat
34. Inovasi -kemajuan
35. Mangkin yang efektif -faktorfaktor penyebab..
36. Pragmatis -praktikal
37. Menjurus -menyebabkan
38. Mengorak -memulakan (cth:
mengorak
langkah)
39. Seantero - seluruh (cth: seantero
dunia)
40. Perencah -faktor
41. Keakraban -hubungan yg erat
42. Belenggu -konkongan
43. Berkaliber -(cth: pemimpin yg

berkaliber)
44. Mercu-menempa
45. Kontemporari -masa kini
46. Utopia -masyarakat yg terlalu
ideal/sempurna (tidak mungkin
diwujudkan)
47. Rohaniah dan insani -nilai-nilai
kemanusiaan
48. Terhunus -telah sedia tercabut (cth:
keris
yang terhunus)
49. Khusyuk -menumpukan perhatian
50. Nafsi -sikap mementingkan diri
51. Evasif -sikap mengelak diri drpd
sesuatu
tanggungjawab
52. Hedonisme -mementingkan
keseronokan
53. Serampang dua mata -dasar yg
mempunyai
2 objektif
54. Signifikan -bermakna atau penting
55. Meledakkan -menyebabkan
terbitnya
sesuatu
56 Modal insan -pembangunan
manusia (cth:
modal insan yg cemerlang)
57. Komitmen -memberikan sepenuh
tenaga
(kerjasama)
58. Prestij -reputasi (cth: anugerah yg
berprestij)
59. Entiti mithali -sesuatu yg patut
diteladani
60. Justifikasi -suatu alasan yg
menjadikan

sesuatu wajar
dilakukan/diberikan
61. Darah setampuk pinang -belum
ada
pengalaman lagi
62. Anjakan paragdigma -perubahan
yg baik
63. Altruisme -sifat suka
mengutamakan
kebajikan orang
64. Kendatipun begitu -walaupun
begitu
65. Takuk lama -tahap lama
66. Tersohor -terkenal/termasyur
67. Sementelahan pula -tambahan
pula,lebihlebih agi
68. Tergusur -terheret,tertarik
69. Sofistikated -bersifat kompleks
70. Mayapada -dunia
71. Luwes - tidak terlalu ketat
(peraturan)
72. Memanifestasikan
-melahirkan,menunjukkan
73. Arus globalisasi -Zaman global
(dunia tanpa
sempadan)
73. Heterogen -pelbagai
74. Pidana -kejahatan
75. Aspirasi -cita-cita
76. Ghalibnya -biasanya,lazimnya
77. Swadaya -kekuatan sendiri
78. Uswah -teladan,contoh
79. Dominan -utama
80. Tarbiah -pendidikan
81. Menyoroti -membicarakan
82. Pasrah -menyerah
83. Kealpaan (alpa) -Kecuaian/lupa
84 Ideal -mulia
85 Berhempas pulas -berkerja keras
86. Dirangkaikan -dihubungkan
87. Mampan -mantap

88. Metropolitan -bandar raya


89. Tamsilan -contoh
90. Nescaya -sudah tentu
91. Filsafat -falsafah
92. Ideal -sempurna/sesuai
93. Petualang -penghalang
94. Efisien -menjlnkan tugas dgn
cekap
95. Ruwet -kalut,kusut atau sulit
96 Mantan -bekas
97. Holistik mulia
98.vital-penting
99. ikhtisas- mata pencarian
100. aktivis org yg melibatkan diri
secara aktif
101. tidak bernoktah- tiada
pengakhiran
102. turun padang- turuts serta
103.berintegriti-mempunyai kejujuran
104.meneroka- menyelidik
105. aroma- bau
106. alternatif- pilihan
107.vital- penting
108.pesimis-orang yang bersikap tidak
yakin
akan pendirian
109.inderloka- syurga
110. teruja- timbul minat/keinginan
yang kuat