Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

MASA
TAHUN

:
6

60 MINIT

TAJUK
:
1.9 Tanaman sayuran
a) Penyediaan tapak
HASIL PEMBELAJARAN : Aras 1
i) Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya
ii) Mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayur-sayuran
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya
2. Menyenaraikan tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayur-sayuran
AKTIVITI :
1. Sumbangsaran tentang tajuk pelajaran.
2. Bersoal-jawab tentang isi pelajaran
3. Menjawab soalan latihan.
REFLEKSI :
__________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI
MASA
TAHUN

:
4

60 MINIT

TAJUK

DUNIA KOMPUTER

STANDARD KANDUNGAN : 1.0


STANDARAD PEMBELAJARAN : 1.1,1.2
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1.Menyatakan maksud komputer.
2.Mengenal dan menyenarai jenis komputer.
AKTIVITI :
1. Sumbangsaran tentang komputer.
2. Membaca teks tentang isi pelajaran kemudian bersoaljawab tentang
isi pelajaran tersebut.
3. Membuat lembaran kerja yang diberikan

REFLEKSI:
___________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI
MASA
TAHUN

TAJUK

:
5

60 MINIT

STANDARD KANDUNGAN : 1.0


STANDARAD PEMBELAJARAN : 1.1 Menyatakan maksud komputer.
1.2 Mengenal dan menyenarai jenis
komputer.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat:
1.
2.
AKTIVITI :
1. Sumbangsaran tentang komputer.
2. Membaca teks tentang isi pelajaran kemudian bersoaljawab tentang
isi pelajaran tersebut.
3. Membuat lembaran kerja yang diberikan
REFLEKSI:
___________________________________________________________________________