Anda di halaman 1dari 3

MASA

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI


:

7.00 8.00 PAGI


:
3

Kemahiran Pergerakan
Tajuk: Bergayut
Fokus: Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.
STANDARD PEMBELAJARAN

1.3.1 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman
atas pada posisi badan lurus.
1.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan
genggaman atas dan lutut difleksikan.
5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti:
1. Memanaskan badan.
2. Timbang Garam
3. Gayut Kaki Lurus
4. Permainan Kecil Bola Bergayut
5. Menyejukkan badan.
Pentaksiran.
REFLEKSI :
_________________________________________________________________________________
_

RANCANGAN PENGAJARAN KEMAHIRAN HIDUP


MASA
TAHUN

:
6

60 MINIT

TAJUK

:
Reka Bentuk dan Teknologi
1.2 Kreativiti dan Reka Cipta
b) Penghasilan Projek Reka Cipta
HASIL PEMBELAJARAN : Aras 1 iv) Memilih lakaran yang paling sesuai
v) Merancang dan menyediakan lukisan projek
vi) Menyediakan alatan dan bahan
AKTIVITI :
1. Membaca teks secara kelas dan individu.
2. Bersoal-jawab tentang isi pelajaran
3. Menjawab soalan latihan.
REFLEKSI :

_________________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
TAHUN

TAJUK

:
4

60 MINIT

: 4.0 Penghasilan Projek

STANDARD KANDUNGAN : 4.1Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan


logam dengan litar elektrik

STANDARAD PEMBELAJARAN :

4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk
membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang
kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual
mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku
kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar.
4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol
dan nat.

AKTIVITI

1. Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat


projek.
2. Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk
membuat projek.
3. -Membuat anggaran kos bagi bahan
dan komponen elektrik.
-Mengukur, menanda dan

memotong bahan yang digunakan


untuk membuat projek
REFLEKSI:
__________________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
:
60 MINIT
TAHUN
:
5
TAJUK
:
TEKNOLOGI PERTANIAN
STANDARD KANDUNGAN : 5.1 Menanam benih di
dalam bekas.

STANDARAD PEMBELAJARAN :
5.1.9

Menyediakan medium
dan bekas penanaman yang sesuai.

5.1.10 Mengubah anak benih


ke dalam bekas penanaman mengikut prosedur.
5.1.11 Melakukan aktiviti
penjagaan tanaman iaitu merumput, menggembur, membaja, menyiram dan mengawal
perosak.

AKTIVITI

1. Menyatakan dua ciri biji benih yang baik.


`
2. Menerangkan nama dan fungsi dua alatan.
3. Mengenal pasti medium semaian.
4. Menyediakan medium dalam bekas semaian dan penanaman yang sesuai.
5. Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut prosedur.

REFLEKSI :

_________________________________________________________________________________
_