Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM PERANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PERSATUAN PENGAKAP 2015


SK SINAR JAYA KINABATANGAN
BIL

AKTIVITI /
PERKARA

BULAN /
TARIKH

TINDAKAN

MASA

TEMPAT

01

MESYUARAT
AJK INDUK

JANUARI

PK KOKUM
S/U KOKUM

02

PENDAFTARAN
AHLI PENGAKAP
MURID TAHUN
3 DAN TAHUN 4

JANUARI

S/U KOKUM
GURU
PENASIHAT

03

MESYUARAT
AGUNG
PERSATUAN
PENGAKAP
KALI PERTAMA
2015

FEBRUARI
11.02.2015

GURU
PENASIHAT
S/U KOKUM
PK KOKUM

2.00 PETANG

KELAS
TAHUN 6
INTELEK

04

PERJUMPAAN
PERSATUAN
PENGAKAP

FEBRUARI
OKTOBER

GURU
PENASIHAT

3.00 PM
4.00 PM

PADANG
SEKOLAH

05

PERKHEMAHAN
UNIT
BERUNIFORM
PERINGKAT
DAERAH

MAC

GURU
PENASIHAT
PK KOKUM
S/U KOKUM

06

LATIHAN ASAS
KAWAD

FEBRUARI OKTOBER

GURU
PENASIHAT

3.30 PM
4.30 PM

07

LATIHAN ASAS
PERKHEMAHAN

MAC OKTOIBER

GURU
PENASIHAT
PK KOKUM

4.00 PM

PADANG
SK KOTA
KINABATA
NGAN

PADANG
SK SINAR
JAYA

08

PERKHEMAHAN
UNIT
BERUNIFORM
PERINGKAT
SEKOLAH

OKTOBER

GURU
PENASIHAT
PK KOKUM

DISEDIAKAN OLEH;
(SHAH RIZUAN BIN CHE DAN)
GURU PENASIHAT PERSATUAN PENGAKAP
SK SINAR JAYA KINABATANGAN

2.30 PM

PADANG
SK SINAR
JAYA