Anda di halaman 1dari 1048

2.

5 Analisis Struktur
1.
Perhitungan Gording
Data:
Jarak Antar Kuda-Kuda
Jarak Antar Gording
Jarak Pengekang Lateral
Kemiringan Atap 1
cos 1
sin 1
Kemiringan Atap 2
cos 2
sin 2
Berat Gording
Berat Penutup Atap
Berat Air Hujan
Berat Pekerja
Berat Angin
Berat Pekerja Dinamis

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

3m
1.07 m
0.8 m
20
0.94
0.34
34
0.83
0.56
3.858432 Kg/m
4 Kg/m
40-0,8 Kg/m
100 Kg
25 Kg/m
100 Kg/m

Digunakan dimensi gording 80 mm x 40 mm x 3,2 mm


t2
=
0.04 m
t3
=
0.08 m
tf
=
0.0032 m
tw
=
0.0032 m
Berat Jenis
=
7850 Kg/m
Fy
=
300 Mpa
E
=
200000 Mpa

=
0.5
e
=
0
Ze
=
1854.498399 mm
Untuk nilai Ze di atas, dapat di cari dengan cara berikut:
Mencari nilai Ze
H
B
t1
t2
Cx

=
=
=
=
=

40 mm
80 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.1868852 mm
Gambar 2.5.1.2 Penampang gording

=
=
=

[ (()/2) 1] (()/2)
[ ((4015,19)/2)6,4]
((4015,19)/2)

985.105062 mm

II

III

=
=

[ (15,193,2)6,4]
((15,193,2)/2)

459.793337 mm

=
=

Ze

1.
a.

[ (2) 1] ((2)/2)

=
=
=
=

[ 2 2/2]
[ 80 3,2
3,2/2 ]

409.6 mm
I + II + III
985,105 + 459,793 + 409,6
1854.4984 mm

Pembebanan
Beban Mati (DL)
Beban atap

Beban gording
qDL Total
b.

Beban Hidup (LL)


Berat pekerja
Berat pekerja dinamis
Beban merata dinamis

pLL Total
qLL Total
c.

Beban Hujan (HL)


Berat air hujan

Beban air hujan

qHL Total
d.

Beban Angin (WL)


Koe. Angin Tekan (1)

=
=
=
=
=

Berat penutup atap x Jarak gording


4 x 1,07
4.28 Kg/m
3.858 Kg/m
8.138
Kg/m

=
=
=
=
=
=
=

100 Kg
100 Kg/m
Beban pekerja dinamis x Jarak gording
100 x 1,07
107 Kg/m
100 Kg
107 Kg/m

=
=
=
=
=
=
=

40 - (0,8 )
40 - (0,8 20)
24 Kg/m
Berat air hujan Jarak gording
24 1,07
25.68 Kg/m
25.68 Kg/m

0,02 - 0,4

Koe. Angin Hisap (1)


tekanan angin tekan 1

tekanan angin hisap 1

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

2.
a.

=
=
=
=
=
=
=
=
=

(0,02 20) - 0,4


0
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
0 x 25 x 1,07
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,07
-10.7 Kg/m

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
(0,02 34) - 0,4
0.28
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
0,28 x 25 x 1,07
7.49 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,07
-10.7 Kg/m

Momen Akibat Pembebanan


Akibat Beban Mati (DL)
1
qDLx
=
qDL Cos 1
=
5,049 x 0,94
=
7.65 Kg/m
Mx

qDLy

My

2
qDLx

Mx

=
=
=
=
=
=

1/8 qDLx L2
1/8 4,74 0,8
0.61 Kgm
qDL Sin 1
5,049 x 0,34
2.78 Kg/m

1/8 qDLy L2

=
=

1/8 1,73 0,82


0.22 Kgm

=
=
=

qDL Cos 2
5,049 x 0,83
6.75 Kg/m

1/8 qDLx L2

=
=

1/8 4,19 0,82


0.54 Kgm

b.

qDLy

=
=
=

qDL Sin 2
5,049 x 0,56
4.55 Kg/m

My

1/8 qDLy L2

=
=

1/8 2,28 0,82


0.36 Kgm

Akibat Beban Hidup (LL)


1
pLLx
=
pLL Cos 1
=
100 0,94
=
93.97 Kg
MpLLx
=
1/4 pLLx L
=
1/4 93,97 0,8
=
18.79 Kgm
PLLy
=
pLL Sin 1
=
100 0,34
=
34.20 Kg
MpLLy
=
1/4 pLLy L
=
1/4 34,20 0,8
=
6.84 Kgm
qLax
=
qLa Cos 1
=
80 0,94
=
100.55 Kg/m
MqLax

1/8 qLax L2

=
qLay

=
=
=

1/8 75,18 0,82


8.04 Kgm
qLa Sin 1
80 0,34
36.60 Kg/m

MqLay

1/8 qLay L2

=
=

1/8 27,36 0,82


2.93 Kgm

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

pLL Cos 2
100 0,83
82.90 Kg
1/4 pLLx L
1/4 82,90 0,8
16.58 Kgm
pLL Sin 2
100 0,56
55.92 Kg
1/4 pLLy L

2
pLLx

MpLLx

PLLy

MpLLy

c.

qLax

=
=
=
=
=

1/4 55,92 0,8


11.18 Kgm
qLa Cos 2
80 0,83
88.71 Kg/m

MqLax

1/8 qLax L2

=
qLay

=
=
=

1/8 66,32 0,82


7.10 Kgm
qLa Sin 2
80 0,56
59.83 Kg/m

MqLay

1/8 qLay L2

=
=

1/8 44,74 0,82


4.79 Kgm

Akibat Beban Hujan (HL)


1
qHLx
=
qHL x Cos 1
=
19,2 x 0,94
=
24.13 Kg/m
Mx

1/8 qHLx L2

qHLy

=
=
=
=
=

1/8 18,04 0,82


1.93 Kgm
qHL x Sin 1
19,2 x 0,34
8.78 Kg/m

My

1/8 qHLy L2

=
=

1/8 6,57 0,82


0.70 Kgm

=
=
=

qHL x Cos 2
19,2 x 0,83
21.29 Kg/m

Mx

1/8 qHLx L2

qHLy

=
=
=
=
=

1/8 15,92 0,82


1.70 Kgm
qHL x Sin 2
19,2 x 0,56
14.36 Kg/m

My

1/8 qHLy L2

=
=

1/8 10,74 0,82


1.15 Kgm

2
qHLx

d.

Akibat Beban Angin (WL)

kenapa MWLy selalu = 0 ?

3.

1
qWLx

MWLx

1/8 qWL tekan L2

qWLy

=
=
=

1/8 0 0,82
0
Kgm
0 Kg/m

MWLy

1/8 qWL hisap L2

=
=

1/8 0 0,82
0 Kgm

2
qWLx

7.49 Kg/m

MWLx

1/8 qWL tekan L2

qWLy

=
=
=

1/8 5,6 0,82


0.60 Kgm
0 Kg/m

MWL hisap

1/8 qWL hisap L2

=
=

1/8 0 0,82
0 Kgm

0 Kg/m

Kombinasi Pembebanan
No

Kombinasi 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,4D
1,2D + 1,6L + 0,5La
1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + L
1,2D + 1,6La + 0,8W
1,2D + 1,6H + 0,8W
1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + L
1,2D - 1,0E + L
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Mu maks

No

Kombinasi 1

1
2
3
4
5

1,4D
1,2D + 1,6L + 0,5La
1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + L
1,2D + 1,6La + 0,8W

Mux
(Kgm)
0.86
34.83
1.70
23.00
13.60
3.82
14.15
1.70
10.13
10.13
0.55
0.55
0.55
0.55
34.83

Muy
(Kgm)
0.31
12.68
0.62
8.37
4.95
1.39
5.15
0.62
3.69
3.69
0.20
0.20
0.20
0.20
12.68

Mux
(Kgm)
0.76
30.73
1.50
20.29
12.48

Muy
(Kgm)
0.51
20.72
1.01
13.69
8.10

6
7
8
9
10
11
12
13
14

4.

1,2D + 1,6H + 0,8W


1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + L
1,2D - 1,0E + L
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Mu maks

2.27
8.42
1.01
6.03
6.03
0.33
0.33
0.33
0.33
20.72

Kapasitas Momen Nominal Penampang


b x Ms

M*
Mumax / b

Mumax / b

=
=
=
=
<
<
OKE

386958
Zx perlu
Ze Perlu
1289.86001

5.

3.85
13.27
2.28
8.94
8.94
1.26
-0.29
0.49
0.49
30.73

Regangan Tekan
1
=
=
=
2
=
=
=

Ms
Ze perlu x fy
Ze perlu x 300
386958/300
1289.860009 Nmm
Ze
1854.498399

1,11/ Fy / E
1,11 / 300 / 200000
28.66
1,28/ Fy / E
1,28 / 300 / 200000
33.05

a. Faktor regangan tekan pada sayap

=
bf / tf
=
0,08 / 0,0032
=
25
Cy
=
3
b. Faktor regangan tekan pada badan

=
(H - tf) /2tw
=
[0,04 - (0,0032)] / ( 2 * 0,0032 )
=
5.75
Cy
=
3
c. Regangan tekan maksimum
ey
=
fy/E
=
300/200000

Pada Sayap

Pada Badan

d.

=
=
=
=
=
=
=

0.0015
Cy x ey
3 x 0,0015
0.0045
Cy x ey
3 x 0,0015
0.0045

Regangan leleh yang terjadi (ey)


Fy
=
Mn / Ze
=
208.6591192 Nmm2
ey
=
Fy / E
=
=

208,659/200000
0.001043296

Regangan tekan maksimum > Regangan tekan yang terjadi


Regangan tekan pada sayap > Regangan tekan yang terjadi
Regangan tekan pada badan > Regangan tekan yang terjadi

OKE
OKE
OKE

.2 Penampang gording

ak gording

y selalu = 0 ?

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2
Koe. Angin Tekan (2)

Koe. Angin Hisap (2)


tekanan angin tekan 2

tekanan angin hisap 2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,02 - 0,4
0,02 37 - 0,4
-0.4
-0.4
Koe x Berat angin x Jarak gording
(0,34) x 25 x 1,5
0 Kg/m
Koe x Berat angin x Jarak gording
(-0,4) x 25 x 1,5
0 Kg/m

2.

Perhitungan Kuda-Kuda
Data:
Jarak Antar Kuda-Kuda
Jarak Antar Gording
Kemiringan Atap 1
cos 1
sin 1
Kemiringan Atap 2
cos 2
sin 2
Berat Gording
Berat Penutup Atap
Berat Air Hujan
Berat Pekerja
Berat Pekerja Dinamis
Berat Angin

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

3m
1.07 m
20
0.94
0.34
34
0.83
0.56
8.882432 Kg/m
4 Kg/m
40-0,8 Kg/m
100 Kg
100 Kg/m
25 Kg/m

Digunakan dimensi kuda-kuda 180 mm x 90 mm x 3,2 mm


t3
=
0.18 m
t2
=
0.09 m
tf
=
0.0032 m
tw
=
0.0032 m
Berat jenis
=
7850 Kg/m
Luas Penampang
=
0.00113152 m2
Diameter baut
=
20 mm
fy
=
300 Mpa
fu
=
340 Mpa
E
=
200000 Nmm
Rx (R33)
=
0.02854 m
Ry (R22)
=
0.0371 m
Titik Berat
x
=
0.09 m
y
=
0.02 m
Ag
=
1131.52 mm

=
0.5
Untuk mencari nilai titik berat x dan y di atas, dapat di cari dengan cara berikut :
Mencari titik berat
t3
=
0.18 m
t2
=
0.09 m
tf
=
0.0032 m
tw
=
0.0032 m
Perhitungan Luas
A1
=
(t2-tf) x (2*tw)
=
(0,09-0,0032)x(2 x 0,0032)
=
0.0006 m
A2
=
t3 x tf
Gambar 2.5.2 Titik berat material
=
0,18 x 0,0032

Atot
Status terhadap momen
Sumbu X
x1
=
=
=
x2
=
=
=
x
=
Cx
=
=
Sumbu Y
y1

y2

y
Cy

1.
a.

=
A1 x dy1
=
0,003 x 0,09
=
4.99968E-005 m
=
A2 x dy2
=
0,0003 x 0,09
=
0.00005184 m
=
0.0001018368 m
=
y / Atot
=
0.09
m
Jadi titik berat gording berada pada koordinat (0,09;0,02)
Pembebanan
Beban Hidup (DL)
Beban atap

qDL Total
DL total

c.

0.000576 m
0.0011 m

A1 x dx1
0,0006 x ((0,09-0,0032)/2)
2.4109568E-005 m
A2 x dx2
0,00058 x (0,0032/2)
9.216E-007 m
2.5031168E-005 m
x / Atot
0.02
m

Beban gording
Berat alat sambung

b.

=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Beban Hidup (LL)


Berat pekerja

Beban Hujan (HL)


Beban air hujan merata
HL total

=
=

Berat penutup atap x Jarak gording


4 x 1,07
4.28 Kg/m
8.88 Kg/m
10% x Berat gording
10% x 8,88
0.89 Kg/m
+
14.05 Kg/m
qDL Total x Jarak antar kuda-kuda
19,97 x 3
42.15 Kg

100 Kg

25.68 Kg/m
Beban air hujan x Jarak kuda-kuda

d.

Beban Angin (WL)


Tekanan angin tekan 1
Tekanan angin hisap 1
WI tekan total 1

WI hisap total 1

Tekanan angin tekan 2


Tekanan angin hisap 2
WI tekan total 2

WI hisap total 2

2.
a.

19,2 x 3
77.04 Kg

=
=
=
=
=
=
=
=

0 Kg/m
-10.7 Kg/m
Tekanan angin tekanxJarak kuda-kuda
0 x 0,8
0 Kg
Tekanan angin hisapxJarak kuda-kuda
(-8) x 3
-32.1 Kg

=
=
=
=
=
=
=
=

7.49 Kg/m
-10.7 Kg/m
Tekanan angin tekanxJarak kuda-kuda
5,6 x 3
22.47 Kg
Tekanan angin hisapxJarak kuda-kuda
(-8) x 3
-32.1 Kg

Gaya Dalam
Reaksi Perletakan
Story

Joint Label

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
b.

=
=

Load
Case/Combo
6 Dead
6 Live
6 HL
6 WKA
6 WKI
11 Dead
11 Live
11 HL
11 WKA
11 WKI

FX
kgf
733.74
1152.17
887.63
-34.81
-160.88
-733.74
-1152.17
-887.63
160
35.68

FZ
kgf
334.68
550
423.72
-68.69
-45.67
334.68
550
423.72
-45.67
-68.69

Brace Force
Story
Story1
Story1
Story1
Story1

No.
1

Brace
D42
D42
D42
D42

Load
Case/Combo
Dead
Live
HL
WL

Kombinasi Pembebanan
1,4D

P
kgf
-819.68
-1282.53
-988.06
239.44

Pu (kg)
-1147.552

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,2D + 1,6L + 0,5La


1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + l
1,2D + 1,6La + 0,8W
1,2D + 1,6H + 0,8W
1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + l
1,2D - 1,0E + l
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Pu Max

Story
Story1
Story1
Story1
Story1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

c.

Brace
D41
D41
D41
D41

Load
Case/Combo
Dead
Live
HL
WL

-1624.881
-1477.646
-1624.881
-792.064
-2372.96
-1313.609
-1166.374
-1624.881
-1624.881
-426.44
-1048.984
-737.712
-737.712
-2372.96
P
kgf
-819.3
-1281.91
-987.59
239.34

Kombinasi Pembebanan
1,4D
1,2D + 1,6L + 0,5La
1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + l
1,2D + 1,6La + 0,8W
1,2D + 1,6H + 0,8W
1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + l
1,2D - 1,0E + l
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Pu Max

Pu (kg)
-1147.02
-1624.115
-1476.955
-983.16
-791.688
-2371.832
-1312.973
-1165.813
-1624.115
-1624.115
-426.228
-1048.512
-737.37
-737.37
-2371.83

Beam Force
Story
Story1
Story1
Story1
Story1

Beam
B29
B29
B29
B29

Load
Case/Combo
Dead
Live
HL
WL

P
kgf
-754.58
-1186.71
-914.24
210.67

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kombinasi Pembebanan
1,4D
1,2D + 1,6L + 0,5La
1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + l
1,2D + 1,6La + 0,8W
1,2D + 1,6H + 0,8W
1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + l
1,2D - 1,0E + l
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Pu Max

Story
Story1
Story1
Story1
Story1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

d.

Beam
B1
B1
B1
B1

Load
Case/Combo
Dead
Live
HL
WL

Pu (kg)
-1056.412
-1498.851
-1362.616
-905.496
-736.96
-2199.744
-1224.98
-1088.745
-1498.851
-1498.851
-405.251
-952.993
-679.122
-679.122
-2199.74
P
kgf
154.04
333.44
256.88
-27.52

Kombinasi Pembebanan
1,4D
1,2D + 1,6L + 0,5La
1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + l
1,2D + 1,6La + 0,8W
1,2D + 1,6H + 0,8W
1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + l
1,2D - 1,0E + l
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Pu Max

Pu (kg)
215.656
351.568
313.288
351.568
162.832
573.84
315.792
277.512
351.568
351.568
102.86
174.412
138.636
138.636
573.84

Column Force
Story
Story1
Story1
Story1

Column
C4
C4
C4

Load
Case/Combo
Dead
Live
HL

P
kgf
202.19
295.71
227.82

Story1

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C4

Batang Tekan

a.

b.

-66.82

Kombinasi Pembebanan
1,4D
1,2D + 1,6L + 0,5La
1,2D + 0,5H
1,2D + 1,6La + l
1,2D + 1,6La + 0,8W
1,2D + 1,6H + 0,8W
1,2D + 1,3W + L + 0,5La
1.2D + 1,3W + 0,5H
1,2D + 1,0E + l
1,2D - 1,0E + l
0,9D + 1,3W
0,9D - 1,3W
0,9D + 1,0E
0,9D - 1,0E
Pu Max

Batang Tarik

3.

WL

Perhitungan Batang Tarik


An
=
=
=
An syarat

An pakai
=
kt
=
t
=
Kontrol Terhadap Leleh
N*
573.84
Kg
573.84
Kg
573.84
Kg
573.84
Kg

Kontrol Terhadap Patah

C4
B1
B29
D41
D42

Pu (kg)
283.066
390.483
356.538
390.483
189.172
553.684
303.617
269.672
390.483
390.483
95.105
268.837
181.971
181.971
553.68
553.68
573.84
-2199.74
-2371.83
-2372.96

Ag -((Dimensi Baut + 2) x tebal profil)


1131,52 -( (20 + 2)x 3,2)
1061 mm
0,85 x ag
0,85 x 1131,52
961.792
961.792 mm
1 (SNI 7921:2013)
0.9 (SNI 7921:2013)

OKE

t.Nt
t x (Ag x Fy)
0,9 x (1131,52 x 300)
305510.4 N
30551.04 Kg

573.84
-2372.96

N*
573.84
573.84
573.84
573.84

4.

a.

OKE

Kg
Kg
Kg
Kg

Perhitungan Batang Tekan


c
=
l
=
Kdesain
=
x
=
U syarat

U hitung
=
=
=
U pakai
=

0.85
1065.7 mm
0.65
41.86 mm
0.9
(1 - x/L)
(1-41,86/1065,7)
0.9607206531
0.9

(tabel 1.6)
(jepit jepit)

Cek terhadap kapasitas penampang nominal


Ae
=
An x U
=
961,792 x 0,9
=
865.613 mm
Ns
=
Ae x fy
=
865,613 x 300
=
259683.84 N
=
25968.384 Kg
N*
2372.96
2372.96

b.

t.Nt
t x (0,85 x kt x An x Fu)
0,9 x (0,85 x 1 x 961,792 x 340)
250162.099 N
25016.2099 Kg

OKE

c.Ns
0,85 x 25968,38
22073.1264

Cek terhadap kapasitas komponen struktur nominal


le
=
lxk
=
1065,7 x 0,65
=
692.705 mm
(

)/
foc
=
(/)

= (3,14

=
lc

=
=

200000)/
(692,705/28,
54)

3350.74234254 Mpa

fy / foc
300 / 3350,742

0.2992196499

lc

>

fn

=
=

(0,877/ lc2)fy
2938.6010344 Mpa

Nc

=
=
=

Ae*fn
2543690.67 N
254369.066947 kg

N*

OKE

2372.96

1.5 maka,

c.Nc
216213.706905

x(2 x 0,0032)

k kuda-kuda

k kuda-kuda

k kuda-kuda

k kuda-kuda

Story

Joint
Label

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

Story

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1

Load
Case/Co
mbo

6 Dead
6 Live
6 HL
6 WKA
6 WKI
11 Dead
11 Live
11 HL
11 WKA
11 WKI

Beam

B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B4
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5

Load
Case/Co
mbo
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI

FX
kgf
733.74
1152.17
887.63
-34.81
-160.88
-733.74
-1152.17
-887.63
160
35.68

FZ
kgf
334.68
550
423.72
-68.69
-45.67
334.68
550
423.72
-45.67
-68.69

Station

V2

M3

kgf

kgf

kgf-m

0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193
0.0351
0.1772
0.3193

-590.23
-589.8
-589.37
-968.04
-968.04
-968.04
-745.78
-745.78
-745.78
32.08
32.08
32.08
123.18
123.18
123.18
-581.6
-581.17
-580.74
-954.24
-954.24
-954.24
-735.15
-735.15
-735.15
43.57
43.57
43.57
109.45
109.45
109.45

198.71
199.9
201.09
330.87
330.87
330.87
254.9
254.9
254.9
-29.56
-29.56
-29.56
-23.48
-23.48
-23.48
222.43
223.61
224.8
368.78
368.78
368.78
284.11
284.11
284.11
2.02
2.02
2.02
-61.19
-61.19
-61.19

56.8
28.49
0
94.02
47.01
0
72.43
36.22
0
-8.4
-4.2
0
-6.67
-3.34
0
63.54
31.86
0
104.8
52.4
0
80.73
40.37
0
0.57
0.29
0
-17.39
-8.69
0

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1

B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B29
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B30
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B31
B32
B32
B32

Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead

0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.3723
0.7096
0.0351
0.3723
0.7096
0.0351
0.3723
0.7096
0.0351
0.3723
0.7096
0.0351
0.3723
0.7096
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.5315
1.0278
0.0351
0.3723
0.7096

-754.58
-753.07
-751.57
-1186.71
-1186.71
-1186.71
-914.24
-914.24
-914.24
76.04
76.04
76.04
134.63
134.63
134.63
-633.79
-632.77
-631.74
-1002.88
-1002.88
-1002.88
-772.62
-772.62
-772.62
42.45
42.45
42.45
129.83
129.83
129.83
-753.86
-752.35
-750.84
-1185.55
-1185.55
-1185.55
-913.35
-913.35
-913.35
135.98
135.98
135.98
74.5
74.5
74.5
-635.6
-634.58
-633.55

12.49
16.63
20.78
27.89
27.89
27.89
21.49
21.49
21.49
-3.33
-3.33
-3.33
-1.5
-1.5
-1.5
-105.08
-102.26
-99.45
-168.1
-168.1
-168.1
-129.5
-129.5
-129.5
15.22
15.22
15.22
11.78
11.78
11.78
11.65
15.79
19.94
26.55
26.55
26.55
20.45
20.45
20.45
-3.05
-3.05
-3.05
-1.56
-1.56
-1.56
-99.07
-96.25
-93.44

4.87
-2.36
-11.64
9.13
-4.72
-18.56
7.03
-3.64
-14.3
-1.53
0.13
1.78
-0.26
0.48
1.22
-8.69
26.28
60.29
-13.65
43.04
99.73
-10.51
33.16
76.83
1.36
-3.77
-8.9
0.86
-3.11
-7.08
4.74
-2.08
-10.94
8.91
-4.27
-17.44
6.87
-3.29
-13.44
-0.52
0.99
2.51
-1.24
-0.46
0.31
-8.17
24.77
56.75

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B32
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B10
B11

Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Live
Live
HL
HL
WKA
WKA
WKI
WKI
Dead
Dead
Live
Live
HL
HL
WKA
WKA
WKI
WKI
Dead

0.0351 -1005.78
-158.48
0.3723 -1005.78
-158.48
0.7096 -1005.78
-158.48
0.0351
-774.85
-122.09
0.3723
-774.85
-122.09
0.7096
-774.85
-122.09
0.0351
126.41
22.79
0.3723
126.41
22.79
0.7096
126.41
22.79
0.0351
46.34
2.65
0.3723
46.34
2.65
0.7096
46.34
2.65
0
154.04
14.42
0.5
154.04
18.86
1
154.04
23.3
0
333.44
30.16
0.5
333.44
30.16
1
333.44
30.16
0
256.88
23.24
0.5
256.88
23.24
1
256.88
23.24
0
21.99
-8.46
0.5
21.99
-8.46
1
21.99
-8.46
0
-49.51
3.59
0.5
-49.51
3.59
1
-49.51
3.59
0
-42.51
-2.22
0.5
-42.51
2.22
0
-88.15 9.90E-05
0.5
-88.15 9.90E-05
0
-67.91 7.63E-05
0.5
-67.91 7.63E-05
0
9.56
-9.03
0.5
9.56
-9.03
0
2.22
9.03
0.5
2.22
9.03
0
-174.11
-27.48
0.3
-174.11
-26.15
0
-267.26
-44.75
0.3
-267.26
-44.75
0
-205.9
-34.48
0.3
-205.9
-34.48
0
33.06
2.89
0.3
33.06
2.89
0
42.9
3.5
0.3
42.9
3.5
0
-170.35
25.97

-12.81
40.63
94.08
-9.87
31.3
72.48
1.81
-5.87
-13.56
0.27
-0.62
-1.51
0
-8.32
-18.86
0
-15.08
-30.16
0
-11.62
-23.24
0
4.23
8.46
0
-1.8
-3.59
0.76
0.76
1.96
1.96
1.51
1.51
-2.21
2.3
2.03
-2.49
-0.11
7.93
-0.08
13.34
-0.06
10.28
-0.14
-1.01
0.12
-0.93
7.93

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

B11
B11
B11
B11
B11
B11
B11
B11
B11
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B33
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B34
B35
B35
B35
B35

Dead
Live
Live
HL
HL
WKA
WKA
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
Live
HL
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live

0.3
0
0.3
0
0.3
0
0.3
0
0.3
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.3499
0.6997
0

-170.35
-261.25
-261.25
-201.27
-201.27
49.01
49.01
25.98
25.98
32.93
32.93
32.93
32.93
49.19
49.19
49.19
49.19
37.89
37.89
37.89
37.89
-53.79
-53.79
-53.79
-53.79
36.18
36.18
36.18
36.18
32.93
32.93
32.93
49.19
49.19
49.19
37.89
37.89
37.89
-53.79
-53.79
-53.79
36.18
36.18
36.18
-20.39
-20.39
-20.39
-27.49

27.3
-0.06
44.46
13.34
44.46
0.01
34.25
10.28
34.25 0.004214
-3.74
-1.01
-3.74
0.11
-2.61
-0.93
-2.61
-0.15
-3.45
0
-1.97
0.91
-0.49
1.32
0.99
1.23
-2.64
0
-2.64
0.88
-2.64
1.77
-2.64
2.65
-2.04
0
-2.04
0.68
-2.04
1.36
-2.04
2.04
0.64
0
0.64
-0.21
0.64
-0.43
0.64
-0.64
-0.03
0
-0.03
0.01
-0.03
0.02
-0.03
0.03
-1.31
1.23
0.91
1.33
3.13
0.33
1.69
2.65
1.69
1.81
1.69
0.96
1.3
2.04
1.3
1.39
1.3
0.74
-0.67
-0.64
-0.67
-0.3
-0.67
0.03
0.18
0.03
0.18
-0.06
0.18
-0.15
-0.92
0.33
0.63
0.38
2.18
-0.11
1.5
0.96

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B35
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B36
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B37
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38

Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live

0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.3499
0.6997
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.4994
0.9988
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676

-27.49
-27.49
-21.18
-21.18
-21.18
-15.83
-15.83
-15.83
33.85
33.85
33.85
-21.36
-21.36
-21.36
-29.04
-29.04
-29.04
-22.37
-22.37
-22.37
31.18
31.18
31.18
-12.9
-12.9
-12.9
33.34
33.34
33.34
49.85
49.85
49.85
38.41
38.41
38.41
36.11
36.11
36.11
-53.84
-53.84
-53.84
33.34
33.34
33.34
33.34
49.85
49.85
49.85

1.5
0.44
1.5
-0.08
1.15
0.74
1.15
0.34
1.15
-0.06
0.24
0.03
0.24
-0.06
0.24
-0.14
-0.39
-0.15
-0.39
-0.02
-0.39
0.12
-2.07
-0.06
-0.51
0.39
1.04
0.3
-1.31
0.01
-1.31
0.46
-1.31
0.92
-1.01 0.004214
-1.01
0.36
-1.01
0.71
0.42
0.11
0.42
-0.03
0.42
-0.18
-0.31
-0.15
-0.31
-0.04
-0.31
0.06
-3.16
0.3
-0.95
1.33
1.27
1.25
-1.75
0.92
-1.75
1.8
-1.75
2.67
-1.35
0.71
-1.35
1.38
-1.35
2.06
-0.22
-0.18
-0.22
-0.07
-0.22
0.04
0.72
0.06
0.72
-0.29
0.72
-0.65
-0.98
1.25
0.5
1.33
1.98
0.91
3.47
0
2.66
2.67
2.66
1.78
2.66
0.89

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

Story

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1

Story

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1

B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38
B38

Brace

D41
D41
D41
D42
D42
D42

Column

C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C5

Live
HL
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
WKI
Load
Case/Co
mbo
HL
HL
HL
HL
HL
HL
Load
Case/Co
mbo
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live

1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014
0
0.3338
0.6676
1.0014

49.85
38.41
38.41
38.41
38.41
36.11
36.11
36.11
36.11
-53.84
-53.84
-53.84
-53.84

2.66
2.05
2.05
2.05
2.05
0.04
0.04
0.04
0.04
-0.65
-0.65
-0.65
-0.65

0
2.06
1.37
0.69
0
0.04
0.03
0.01
0
-0.65
-0.44
-0.22
0

Station

V2

M3

kgf

kgf

kgf-m

0
0.5329
1.0657
0
0.5329
1.0657

-987.59
-987.59
-987.59
-988.06
-988.06
-988.06

-7.3
-7.3
-7.3
-7.12
-7.12
-7.12

0
3.89
7.78
0
3.79
7.58

Station

V2

M3

kgf

kgf

kgf-m

0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0

194.08
198.13
202.19
295.71
295.71
295.71
227.82
227.82
227.82
-53.52
-53.52
-53.52
-13.3
-13.3
-13.3
188.87
192.92
196.97
287.38

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1

C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C5
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11

Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL

0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.4563
0.9125
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0

287.38
287.38
221.39
221.39
221.39
-22.72
-22.72
-22.72
-42.75
-42.75
-42.75
2.3
3.61
4.92
-4.33
-4.33
-4.33
-3.34
-3.34
-3.34
1.31
1.31
1.31
-0.22
-0.22
-0.22
28.23
31.15
34.07
28.17
28.17
28.17
21.7
21.7
21.7
-14.77
-14.77
-14.77
1.42
1.42
1.42
28.89
31.81
34.73
29.23
29.23
29.23
22.52

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1
Story1

C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12
C12

HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI
Dead
Dead
Dead
Live
Live
Live
HL
HL
HL
WKA
WKA
WKA
WKI
WKI
WKI

0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.3289
0.6579
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943
0
0.1472
0.2943

22.52
22.52
2.45
2.45
2.45
-15.97
-15.97
-15.97
2.25
3.56
4.86
-4.41
-4.41
-4.41
-3.4
-3.4
-3.4
-0.27
-0.27
-0.27
1.37
1.37
1.37

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0