Anda di halaman 1dari 3

Nishfu Sya'ban

Hari ini bertepatan dengan hari nishfu sya'ban bertepatan pada tanggal 15
sya'ban.
Dan
berikut
yang
saya
kutip
dari
http://blog.its.ac.id/syafii/2009/07/31/amalan-malam-nishfu-syaban/
-----------------------------------------------------------------------------------------------Disunnahkan untuk memperbanyak shalat malam di malam Nisfu Syaban
dan berpuasa keesokannya, sebagaimana Hadits Rasul saw :
Bila sudah masuk Malam Nisfu Syaban maka bangunlah dimalamnya
(perbanyak shalat malam dan dzikir) dan berpuasalah disiang harinya,
sungguh Allah turun ke langit yg terendah berhadapan dg bumi saat
terbenamnya matahari di hari itu (turun ke langit yg terdekat dg bumi =
mendekatkan Rahmat Nya kepada hamba Nya), dan berkata: adakah yg
beristighfar kuampuni dosanya, adakah yg ditimpa musibah (yg berdoa)
hingga kuangkat musibahnya, adakah yg meminta rizki akan kulimpahi
rizki, adakah..dan adakah.. (Rasul saw menjelaskan banyak kemuliaan
malam itu dari Allah swt menjawab doa doa kita).
sumber :
Tafsir
Imam
Qurtubi
- Sunan Ibn Maajah hadits no. 1388

Juz

16

hal

127.

Walaupun ada pendapat bahwa riwayat ini tdk shahih, namun baik pula
kita banyak bermunajat di malam ini karena Pengampunan Allah tercurah
di malam ini, sebagaimana riwayat shahih dibawah ini.
dan Rasul saw bersabda bahwa
malam Nisfu Syaban Allah mengampuni semua hamba Nya kecuali
Musyrik dan orang yg suka iri dan dengki/pemfitnah.
(Shahih Ibn Hibban hadits no.5667), (Mawarid Dhamaan hadits No.1980)
(Sunan Tirmidzi hadits no.739)
Sumber
http://majelisrasulullah.org/index.php?
option=com_simpleboard&Itemid=4&func=showcat&catid=8=id
------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan berikut cara berdoa Nishfu Sya'ban:


Membaca doa Nishfu Sya'ban setelah sholat sunat dua rakaat, yang
dikerjakan setelah sholat Maghrib. Pada rakaat pertama sesudah AlFaatihah membaca surat Al-Kaafiruun, sedang pada rakaat kedua sesudah
membaca Al-Faatihah membaca surat Al-Ikhlaash. Setelah sholat selesai
dianjurkan membaca surat Yaasiin sebanyak tiga kali, dengan niat sebagai
berikut.
Pada bacaan yang pertama diniatkan untuk memohon usia panjang yang
semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah swt.
Pada nbacaan surat Yaasiin yang kedua diniatkan memohon rezeki yang
banyak lagi halal untuk bekal ibadah kepada Allah swt.
Pada bacaan Yaasiin yang ketiga diniatkan memohon keteguhan iman.
Seusai itu membaca doa yang artinya sebagai berikut:
Ya Allah, wahai Yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah
kepada-Mu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai
yang mempunyai kekuasaan dan yang memberikan nikmat, tiada Tuhan
yang berhak disembah selain Engkau, tempat bernaung bagi orang-orang
yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon
perlindungan dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan.
Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam Ummul Kitab
(Lauh Mahfuzh) yang berada disisi-Mu sebagai orang yang celaka,
terhalang, terusir atau disempitkan rezekinya sudilah kiranya Engkau
menghapuskan.
Ya Allah, berkat karunia-Mu apa yang ada di dalam Ummul Kitab yaitu
perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit
rezeki. Dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam Ummul KItab
yang ada di sisi-Mu agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat
rezeki yang banyaklagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena
sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam Kitab-Mu dan firman-Mu
adalah benar belaka yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus,
"Allah menghapuskan apan yang Dia kehendaki dan menetapkan-nya, dan
di sisi-Nya ada Ummul Kitab"
Ya Tuhanku, berkat penampilan Yang Maha Besar (dari rahmat-MU) pada
malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini diperincikanlah segala
urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya

Engkau menghindarkan diriuku dari segala bencana yang kuketahui dan


yang tidak kuketahui serta yang lebih Kau ketahui (dari diriku), dan
Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib, berkat rahmat-Mu wahai Yang
Maha Penyayang di antara para Penyayang.
dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi
Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga Dia
melimpahkan salam sejahtera (kepada mereka). Aamiin.