Anda di halaman 1dari 7

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

Perkara dalam bulatan

5.1 MENCARI UKURAN LILITAN BULATAN UNTUK MENYELESAIKAN


MASALAH.
Panjang lilitan= diameter
2 jejari
Contohnya:
Cheng menggunakan seutas dawai untuk membuat seutas gelang bulat
yang berdiameter 63 mm. Cari panjang, dalam mm, dawai yang
digunakan untuk membuat gelang itu
Penyelesaian:
Panjang dawai=

5.2

22
63=198mm
7

MENCARI PANJANG LENGKOK BULATAN UNTUK MENYELESAIKAN


MASALAH

Panjang lengkok Sudut pada pusat


=
Panjang lilitan
360

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

Sudut pada pusat


Panjang lilitan
360
Sudut pada pusat
Panjang lengkok=
2 jejari
360
Panjang lengkok=

Contohnya:
Dalam rajah yang diberi, OPQ ialah sebuah sektor yang berpusat O. Cari
nilai x.

Penyelesaian:
Panjang lengkok=
11=

sudut pada pusat


Panjang lilitan
360

x
22
2 14
360
7

1 2

22
x
14=
7
360

1
360 =x
8
45 =x
5.3

MENCARI LUAS BULATAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH

Luas bulatan= ( jejari )2

j2
Contohnya:
Rajah di bawah menunjukkan empat bulatan yang serupa yang masingmasing berpusat P, Q, R dan S. Jumlah luas empat bulatan itu ialah 154
cm2. Cari panjang, dalam cm, PS.

Penyelesaian:
Luas bulatan=154 4
2
j =154 4
j 2=154 4
2

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

j= 154 4
j= 12.25
j=3.5 cm
Panjang PS=4 3.5
14 cm
5.4

MENCARI LUAS SEKTOR BULATAN

Luas sektor Sudut pada pusat


=
Luas bulatan
360
Sudut pada pusat
Luas sektor =
Luas bulatan
360
Sudut pada pusat
2
Luas sektor =
j
360

Contohnya:
Dalam rajah di bawah, OPS dan OQR ialah dua buah sektor yang
berpusat sepunya O.

Luas kawasan berlorek ialah

2
256 cm2 .
3

Cari panjang, dalam cm, OQ.

Penyelesaian:

2
Luas sektor OPSLuas sektor OQR=256 cm2
3

22
120 22
2
21 )(
OQ )=256 cm
( 120
360 7
360 7
3
22
2
462( OQ )=256 cm
21
3
2
22
462256 cm =( OQ )
3
21
1
22
205 cm =( OQ )
3
21
2

1
22
205 cm2 =OQ 2
3
21
196=OQ 2
196=OQ
14 cm=OQ
Cuba-cuba

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

Jawapan:

Jawapan:

Jawapan:

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

Jawapan:

Jawapan:

Jawapan:

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

Jawapan:

Jawapan:

Jawapan:

TOPIK 5 : BULATAN (nota)

1
0

Jawapan: