Anda di halaman 1dari 2

Tajuk Inovasi: Kain Misteri Papan Putih

Pengenalan
Pemadam papan putih merupakan satu alat yang penting dan sering diguna
di kelas pada masa kini. Antara masalah yang sering dihadapi oleh guru semasa
menggunakan papan putih di kelas ialah guru tidak mudah untuk mendapatkan
pemadam papan putih dengan mudah dan cepat. Pemadam papan putih diletakkan
di

pelbagai

kedudukan

oleh

setiap

guru

adalah

tidak

sama

selepas

menggunakannya. Kadangkala, guru dari kelas yang lain juga akan meminjam
pemadam papan putih dari kelas lain dan ini secara langsungnya telah menganggu
proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dijalankan.
Objektif
a. Menjimatkan masa guru untuk mencari pemadam papan putih.
b. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan
lancar.
Implementasi
Boleh digunakan untuk menukarkan pemadam papan putih sebagai alat untuk
memadam perkataan yang salah ditulis oleh guru.
Kebaikkan inovasi
Bahan-bahan yang digunakan adalah mudah diperolehi dan kos yang
digunakan adalah murah. Antara bahan yang digunakan untuk menghasilkan kain
misteri papan putih ini adalah kain, pelekat, benang dan jarum. Anggaran kos untuk
menghasilkan kain misteri papan putih ini adalah RM2.00 sahaja. Kain misteri ini
senang dicuci dan digunakan semula. Cara untuk menggunkan kain misteri ini juga
adalah mudah sahaja. Pengguna hanya perlu mensarungkan kain misteri ini di
tangan dengan pelekat yang sedia ada di kain misteri tersebut.

Rajah 1: Kain misteri papan putih yang Rajah 2: Cara menyarungkan kain misteri
dihasilan

papan putih di tangan