Anda di halaman 1dari 5

Bora

ng A

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS


SENARAI NAMA MURID SASARAN
1.

NAMA SEKOLAH

2.

DAERAH

NAMA PENGETUA/ GURU BESAR

4.

NAMA GURU KAUNSELING/BIMBINGAN

5.

BIDANG :

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KUMPULAN :
Nama Penuh

Tingkatan

Catatan

Tarikh

Catatan

Program yang dirancang

T. tangan

T. Tangan

..............................................................
(Guru Bimbingan dan Kaunseling)

..
(Pengetua/Guru Besar)

Tarikh :

Tarikh :

LAMPIRAN 8 :
Contoh
mengisi
borang :

Borang A

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS

SENARAI NAMA MURID SASARAN


1.

NAMA SEKOLAH

2.

DAERAH

NAMA PENGETUA/ GURU BESAR

4.

NAMA GURU KAUNSELING

5.

BIDANG :

AKADEMIK

KUMPULAN :

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama Penuh
Hasnah bt. Kamal
Kumar a/l Rajan
Ah Chong Cheen
Zainal Abidin b. Zin
Kumaran a/l Raju
Ramlan b. Rosli
Samsul Ariffin b.Rabu
Kamarul Azhari b. Azhari
Chee Ho Chern
Tan Kee Lee

Bil
1
2

PROGRAM KHAS yang dirancang


Motivasi Bina Insan 1
Seminar Teknik Menjawab

Pecutan Terakhir

CEMERLANG

Tingkatan
3RK
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3B

Catatan
11 A
9A
8A 1B
9A
8A1B
7A 2C
5A 4C
6A 3B
9A
7A 2B

Tarikh
5.6. 2007
15.8.200
7
20.9.200
7

Catatan

4
5
6
7
8
9
10
T. tangan

T. Tangan

..............................................................
(Guru Bimbingan dan Kaunseling)

..
(Pengetua / Guru Besar)

Borang A

Contoh mengisi borang

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS

SENARAI NAMA MURID SASARAN


1.

NAMA SEKOLAH

2.

DAERAH

NAMA PENGETUA

4.

NAMA KAUNSELOR

5.

BIDANG :

DISIPLIN

KUMPULAN : PONTENG

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama Penuh
Ahmad Kamal bin Arif
Kumar a/l Rajan
Rani a/l Karapal
Lee Choy Lim
Suhaimi b. Darus
Lim Ah Guan
Savindra a/l Gopal
Mohd Shukri b. Said
Lufti b. Abdullah
Gunalan a/l Turaisinggam

Tingkatan
5B
4A
4C
3D
4D
3B
3E
4E
3E
5E

Bil
1
2
3

PROGRAM KHAS yang dirancang


Program Jati diri
Kembara Diri
Mekar sejambak

Perjumpaan dengan Pengetua

Catatan
Ponteng, Buli & Gaduh
Ponteng,
Gaduh, mencuri, ponteng
Mencuri, gaduh, ponteng
Bergaduh, buli, mencuri, ponteng
Ponteng, buli, bergaduh, mencuri
Ponteng. Bergaduh
Ponteng , bergaduh
Ponteng, buli dan gaduh
Gaduh, mencuri, ponteng

Tarikh
6.6.2007
8.6..2007
9.10.200
7
17.9.200
7

Catatan
Semua hadir.

5
6
7
8
9
10
T. tangan

T. Tangan

..............................................................
(Guru Bimbingan dan Kaunseling)

..
(Pengetua / Guru Besar)

Lampiran 8 : BPM 1
BORANG PROFIL MURID
PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS

KATEGORI
GAMBAR TERKINI

NAMA GURU KELAS


TINGKATAN

1.

PERIBADI
1.1

Nama

: _______________________________________

1.2

Umur

: ______________

1.4

No. Kad Pengenalan

: _______________________________________

1.5

Tarikh Lahir

: _______________________________________

1.6

Alamat Rumah

: _______________________________________

1.3 Jantina : ____________

_______________________________________
1.7
2.

No Telefon Rumah

: _______________________________________

BUTIRAN BAPA
2.1

Nama

: _______________________________________

2.2

Umur

: _______________________________________

2.3

Pendapatan Sebulan

: RM ___________________________________

2.4

Alamat Pejabat

: _______________________________________
_______________________________________

3.

2.5

No. Telefon Pejabat

: _______________________________________

2.6

No. Telefon Bimbit

: _______________________________________

3.1

Nama

: _______________________________________

3.2

Umur

: _______________________________________

3.3

Pendapatan Sebulan

: RM ___________________________________

3.4

Alamat Pejabat

: _______________________________________

BUTIRAN IBU

_______________________________________

4.

3.5

No. Telefon Pejabat

: _______________________________________

3.6

No. Telefon Bimbit

: _______________________________________

BUTIRAN RAKAN / WARIS


4.1

Nama

: _______________________________________

4.2

Umur

: _______________________________________

4.3

Alamat Rumah

: _______________________________________

_______________________________________
4.4

No. Telefon Rumah

: _______________________________________

4.5

No. Telefon Bimbit

: _______________________________________

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Tandatangan

Tandatangan

: ..

Nama

: ..

Nama

: .......

(GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

(PENGETUA / GURU

BESAR)

Tarikh

: .

Tarikh

: .

Anda mungkin juga menyukai