Anda di halaman 1dari 2

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

PUSKESMAS SUKALUYU
JL. Bojong Sari Sukamulya Telp. (0263) 2323683 Sukaluyu Cianjur 43284
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKALUYU
NOMOR
TENTANG
PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
KEPALA PUSKESMAS SUKALUYU
Menimbang : a. bahwa untuk memastikan semua proses pelayanan
obat psikotropika dan narkotika memenuhi Undangundang yang berlaku;
b.

bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut


diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala
Puskesmas DTP Mande.tentang peresepan psikotropika
dan narkotika;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun


1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang
Kesehatan

Nomor

(Lembaran

36

Tahun

Negara

2009

Republik

tentang
Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan,


pemusnahan, dan pelaporan narkotika dan psikotropka
dan prekursor farmasi;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

TENTANG

PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA


KESATU

Puskesmas

Sukaluyu

dalam

menyerahkan

Narkotika

dan/atau

Psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter


KEDUA

Pengelolaan Peresepan psikotropika dan narkotika di Puskesmas


Sukaluyu sesuai dengan SOP Peresepan psikotropika dan narkotika
KETIGA
Keputusan

:
ini

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan

dan

apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan


diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukaluyu
pada tanggal 04 Januari 2016
KEPALA PUSKESMAS,

YUDIANSYAH SUTAWIJAYA