Anda di halaman 1dari 1

PENYAMPAIAN URAIAN TUGAS KEPADA PELAKSANA

No

Nama
Karyawan

Jabatan

Tanggal

Menerima
uraian tugas

Telah
membaca
uraian tugas

Paham
terhadap
uraian tugas

Petugas yang
menyerahkan

Slamet

Pelaksana
adminstra
si

5 April
2016

Tanda
tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

Kepala
Puskesmas

Sulastri

Bidan

6 April
2016

Tanda
tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

Koordinator
KIA

Keterangan