Anda di halaman 1dari 2

Langkah-Langkah Mengatasi Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja

Pada era globalisasi ini, gejala sosial dalam kalangan remaja begitu membimbangkan dan
berleluasa. Secara umumnya, gejala sosial ini dikaitkan dengan perlakuan negatif yang
dilakukan oleh remaja marcapada in. Malah, gejala sosial yang melibatkan golongan remaja
bukan sahaja menimpa remaja kelas bawahan tetapi juga membabitkan kelompok remaja
kelas menengah dan atasan. Hal ini berlaku kerana golongan remaja tidak mempunyai tempat
mengadu dan tidak diurus dengan saksama lagi bijaksana. Oleh itu, langkah-langkah segera
perlu diambil oleh pihak berkenaan untuk mengekang kemelut ini daripada terus menular.
Pada hemat saya, peranan diri sendiri merupakan peranan utama bagi mengatasi gejala
sosial ini. Hal ini demikian kerana apa-apa yang dilakukan adalah berdasarkan kehendak dan
kemahuan diri sendiri. Sekiranya diri sendiri tidak mahu melakukan itu, maka kita tidak akan
melakukannya. Sudah terang lagi bersuluh, sesetengah kajian menyatakan apa-apa yang
berlaku atas kemahuan diri sendiri. Oleh itu, kita perlulah muhasabah diri sebelum
menunding jari kepada sesiapa. Dengan ini, kebejatan moral dalam kalangan remaja boleh
dikurangkan seterusnya dapat membuka jendela kepada kemajuan dan pembangunan negara.
Selain itu, peranan ibu bapa juga penting dalam mengekang masalah gejala sosial ini.
Sesetengah ibu bapa harus mengakui bahawa mereka tidak mempunyai kemahiran dalam
mendidik anak-anak. Kemahiran mengasuh meliputi kefahaman terhadap jiwa remaja adalah
sedikit. Sebaliknya, ibu bapa perlu memahirkan diri menjadi rakan anak-anak. Sebagai
contoh, kemahiran mendengar dan berbincang dengan anak-anak perlu dipupuk. Di samping
itu, ibu bapa juga harus peka dan membantu remaja dalam memahami perubahan fizikal dan
seksual mereka. Sebagai contoh, mereka perlu dibantu apabila terdapat ledakan intelektual.
Dengan ini perubahan tersebut mendorong remaja membebaskan diri daripada kongkongan
ibu bapa dan sebaliknya mereka mampu membina jati diri sendiri. Sehubungan dengan itu,
institusi kelurga penting. Paling penting perlu dititik beratkan ialah soal agama. Ibu bapa
perlulah mendidik dan mengajar mereka dengan didikan agama yang kamil kepada anak-anak
sejak kecil lagi. Hal ini bersesuaian dengan pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Seterusnya, tidak dapat disangkal lagi bahawa media massa juga menyemai benihbenih salah laku dalam kalangan remaja. Saluran media massa seperti televisyen, filem dan
majalah perlu mendidik remaja agar tidak terlibat dengan kemelut kebejatan moral. Sebagai
contoh, siaran yang memaparkan remaja yang berjaya mesti sering ditonjolkan di media
massa sebagi motivasi untuk diteladani. Hal-hal mengenai kreativiti remaja juga sering
diperbanyak berbanding liputan mengenai aksi dan perangai negatif mereka. Sebaliknya
dasawarsa ini, remaja mudah terikut-ikut dengan watak pelakon yang membawa aksi negatif
ini, malah, mereka juga berasa bangga. Hal ini tidak wajar. Sebaliknya, aksi yang baik
perlulah dipamerkan di media massa untuk diikut oleh mereka. Tuntasnya, media massa
memang berperanan untuk mengurangkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja
hingga ke peringkat akar umbinya.
Selain peranan ibu bapa dan media massa, masyarakat sekitar juga tidak boleh lepas
tangan bagi menyelesaikan masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja ini. Janganlah
mengambil jalan mudah dengan bersikap menutup sebelah mata apabila terserempak dengan
remaja yang terlibat dengan kemelut kebejatan moral. Sebaliknya, masyarakat seharusnya
menegur tindakan golongan remaja ini. Jika sekiranya teguran ini tidak dapat diterima,
laporkan sahaja kepada pihak berkuasa untuk tindakan yang selanjutnya. Tanggapan bahawa
usaha untuk memerangi masalah moral ini hanyalah terletak kepada pihak kerajaan semata-

mata tidk sewajarnya berlaku. Setiap anggota masyarakat perlu berganding bahu bagai aur
dengan tebing. Sikap mementingkan diri bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk
masing-masing perlulah dikikis dalam diri. Dengan ini, usah membanteras kemelut kebejatan
akhlak ini berjaya.
Walhasil, pelajar-pelajar khususnya remaja mesti dikekang daripada melibatkan diri
dala kegiatan sosial yang negatif. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka merupakan
orang yang bakal mengambil alih bagi menerajui pucuk kepimpinan negara. Hal ini persis
peribahasa peribahasa pemuda tiang negara, pemudi harapan bangsa. Segenap lapisan
masyarakat mesti menggembleng tenaga demi membanteras kegiatan sosial yang negatif ke
akar umbi. Kemelut ini nescaya dapat ditangani dengan adanya penggemblengan tenaga
daripada semua pihak kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Oleh itu, marilah
kita bersama-sama bekerjasama seperti kata perumpamaan ini bersatu kita teguh, bercerai
kita roboh untuk menangani masalah keruntuhan akhlak ini daripada terus menular.

Anda mungkin juga menyukai