Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN


KEPUJIAN (PISMP)

NAMA GURU

PENULISAN KERTAS
CADANGAN
NUR EFFIZA BINTI MOHAMAD ALWI

PELATIH

(941004-13-6218)
NOR FAZIANA BINTI MOHAMAD HALIL
(940517-07-5516)

KUMPULAN/AMBILAN 6 PISMP PSV / AMBILAN JAN 2014


KOD KURSUS

WAJ 3131

NAMA KURSUS

KOKURIKULUM-PERSATUAN

NAMA PENSYARAH

PUAN RASYIDA BINTI AWANG


ENCIK MOHAMAD BIN SEMAN

ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN
BIODATA
KERTAS CADANGAN
LOGO PERSATUAN
PERATURAN-PERATURAN PERSATUAN REKREASI
BORANG PENYERTAAN

PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.t.....
Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dirafakan ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan
rahmat dan limpah hidayah-Nya,dapat kami Nor Faziana Binti Mohamad Halil dan Nur Effiza
Binti Mohamad Alwi menyiapkan kerja kursus bagi subjek WAJ 3131 Kokurikulum-Persatuan .
Pada kesempatan ini, kami ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ribuan terima
kasih kepada pensyarah pembimbing kami , Puan Rasyida binti Awang dan Encik Mohamad bin
Seman kerana telah memberi bimbingan kepada kami sepanjang proses melaksanakan dan
menyiapkan kerja kursus ini.
Terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa kami kerana telah memberi sokongan
yang padu untuk menyiapkan kerja kursus ini dengan cemerlang .Mereka telah banyak
memberi sumbangan terutamanya dari aspek sokongan moral dan motivasi kepada diri kami
untuk menyiapkan dan menyempurnakan kerja kursus ini dengan baiknya.
Di samping itu juga, tidak ketinggalan juga untuk semua rakan seperjuangan, terima
kasih kerana telah sudi berkongsi maklumat, pandangan dan buah fikiran yang bernas untuk
menyiapkan kerja kursus ini.
Akhir sekali,segala teguran dan nasihat amatlah dialu-alukan supaya kami tidak lagi
mengulangi kesilapan yang telah kami lakukan.
Akhir kata, sekian,
Terima kasih..

BIODATA PELAJAR

NAMA
UMUR
NO.KAD PENGENALAN
NO.ANGKA GILIRAN
NAMA AYAH
NAMA IBU
TEMPAT LAHIR
TARIKH LAHIR
NO.TELEFON
NO.TELEFON WARIS

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ALAMAT

EMAIL

NOR FAZIANA BINTI MOHAMAD HALIL


21 TAHUN
940517-07-5516
2014161340018
MOHAMAD HALIL BIN AZIT
SIMAH BINTI MD TAHA
HOSPITAL BESAR PULAU PINANG
17 MEI 1994
013-5823997
019-5430199
KAMPUNG PAJAK, MUKIM PULAI, 09100
BALING KEDAH DARUL AMAN.
fazianahalil@gmail. com

BIODATA PELAJAR

NAMA
UMUR
NO.KAD PENGENALAN
NO.ANGKA GILIRAN
NAMA AYAH
NAMA IBU
TEMPAT LAHIR
TARIKH LAHIR
NO.TELEFON
NO.TELEFON WARIS

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ALAMAT

EMAIL

NUR EFFIZA BINTI MOHAMAD ALWI


21 TAHUN
941004-13-6218
2014161340020
MOHAMAD ALWI BIN HAJI REJELI
HAJIJAH HAJI ANNUAR
HOSPITAL BESAR SIBU
4 OKTOBER 1994
013-8269331
0198774530
NO. 4A LORONG INDAH 1A JALAN TEKU,
96000 SIBU. SARAWAK
pija.alwi94@yahoo.com

INSTITUT PENDIDIKAN GURU,


KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK,
KOMPLEKS PENDIDIKAN NILAI, 71760,
BANDAR ENSTEK, NEGERI SEMBILAN

KERTAS CADANGAN PENUBUHAN


PERSATUAN REKREASI
INSTITUT PENDIDIKAN GURU,
KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK,
KOMPLEKS PENDIDIKAN NILAI, 71760,
BANDAR ENSTEK, NEGERI SEMBILAN

KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PERSATUAN REKREASI


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
1.0 PENGENALAN
Kelab ini dikenali sebagai Kelab Rekreasi Dan

Aktiviti Luar (KRAL) IPG Pendidikan Teknik,

Negeri Sembilan.
2.0 OBJEKTIF
2.1 Mempupuk dan mencungkil bakat yang ada pada diri warga IPG Teknik dalam
aktiviti-aktiviti yang berbentuk rekreasi
2.2 Mengajar ahli persatuan untuk lebih menghargai dan mencintai alam semula jadi
seperti flora dan fauna.
2.3 Menjadikan warga IPG Teknik seseorang yang bijak dalam selok belok alam semula
jadi serta mendapat informasi daripada aktiviti yang dijalankan.
2.4 Menyemai perasaan bersatu-padu dan semangat

berkumpulan

dalam

kalangan ahli kelab.


2.5 Memajukan pergerakan aktiviti rekreasi dan

aktiviti luar IPG Pendidikan Teknik,

Negeri Sembilan.

3.0 MOTTO
3S / Semangat, Sihat, Senyum
Motto ini diilih sangat bersesuaian dengan aktiviti yang bakal dijalankan. Ahli-ahli persatuan
akan sentiasa bersemangat untuk melakukan apa sahaja aktiviti yang bakal dijalankan. Ahli
Persatuan Rekreasi ini juga akan sentiasa sihat dan sentiasa tersenyum kerana terlibat dengan
aktviti-aktiviti yang menyeronokkan.

4.0 KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran untuk Persatuan Rekreasi dipilih di kalangan para pensyarah dan pelajar
yang bermnat di Institut Perguruan Kampus Pendidikan Teknik, Negeri Sembilan.
5.0 AKTIVITI
Terdapat beberapa cadangan jenis aktiviti utama yang akan dilakukan oleh Persatuan Rekreasi
ini. Antaranya ialah,
5.1 Mendaki Bukit
5.2 Flying Fox
5.3 Aktviti Berkayak
5.4 Perkhemahan
5.5 Orieentering
6.0 KELEBIHAN AHLI KELAB
6.1
6.2
6.3
7.0 PENUTUP
Diharap dengan penubuhan kelab ini dapat membantu

Disediakan oleh:
...
(