Anda di halaman 1dari 4

YAYASAN PENDIDIKAN IMAM BONJOL (YPIB)

SEKOLAH TINGGI FARMASI (STF) YPIB CIREBON


SK. MENDIKNAS RI NO. 3600/D/T/2008
Terakreditasi BAN - PT
Jl. Perjuangan Mejasem Cirebon Telp (0231) 488759
LAMPIRAN 1
DETERMINASI TUMBUHAN KUNYIT (Curcuma domestica L.) DENGAN
MENGGUNAKAN BUKU FLORA
(C. G. G. J. Van steenis)
1. b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan

benang

sari dan putik. Tumbuh-tumbuhan bebunga..2


2. b. Tiada pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau
(dengan

batang,

poros

daun

atau

membelit

tangkai

daun)

3. b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas

tersebut

.3

di atas.4
4. b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga
belainan dengan yang diterangkan di atas..6
6. b. Dengan daun yang jelas..7
7.

b.

Bukan

tumbuh-tumbuhan

bangsa

palem

atau

yang

menyerupainya....9
9. b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..10
10. b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.11
11. b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring

urat

daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang sorong
ke atas12
12. b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama
61

sekali
13
13. b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
14. a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan...15
15. a. Daun tunggal, tetapi tidak bebagi menyirip rangkap sampai

bercanggap

menyirip rangkap (golongan 8).. 109


Golongan 8. Tanaman dengan daun tunggal dan tersebar
109. b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau..119
119. b. Tanaman lain..120
120. b. Tanaman tanpa getah.128
128. b. Daun lain. Bukan rumput-rumput yang merayap dan mudah berakar
.129
129. a. Mempunyai upih daun yang nyata memeluk batang, kadang-kadang
mempunyai selaput bumbung yang memeluk batang.130
130. b. Tulang lateral lain...132
132. a. Batang yang berdaun tegak, terputar serupa tangga.
32.
Zingiberaceae
Fam. 32. Zingiberaceae
Herba menahun, dengan akar rimpang, batang tegak, daun kerap kali jelas
2 baris, dengan pelepah yang memeluk batang dan lidah di antara batas pelepah
dan helaian daun. Bunga zygomorph, berkelamin 2. Kelopak berbentuk tabung,
dengan

ujung

yang

bertaju,

kerapkali

terbelah

seupa

62

pelepah. Daun mahkota 3, pada pangkalnya melekat. Benang sari sempurna 1;


penghubung sari kerapkali lebar ; ruang seri 2. Staminodia hampir selalu 3; salah
satu{bibirnya} berhadapan benang sari, selalu serupa daun mahkota; yang dua
lainnya lebih kecil. Bakal buah tenggelam, beruang 3 atau 1, kalau demikian
dengan 3 papan biji yang menempel dinding. Tangkai putik sangat langsing,
dengan ujung terjepit di antara kedua ruang seri . kepala sari melebar. Buah kotak
kebanyakan berkatup 3, kadang-kadang tidak pecah. (C. G. G. J. Van steenis)
62

Genus : Curcuma
Spesies : Curcuma domsetica L.

Tanaman kunyit (Curcuma domestica L.) tumbuh bercabang dengan tinggi 40100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang
dengan warna hijau kekuningan dan tersusun dari pelepah daun (agak lunak).
Daun tunggal, bentuk bulat telur (lanset) memanjang hingga 10-40 cm, lebar 812,5 cm dan pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk
yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan
mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih/kekuningan. Ujung dan
pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga
kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-kuningan (Kementrian Ristek,
2003).
Cirebon, Februari 2013
Mengetahui dan mengesahkan
Dosen morfologi tumbuhan

63

Dra. Ety Haryati, M.Pd.

63

64