Anda di halaman 1dari 7

CUN2021 GURU BULAN SABIT MERAH II

TUGASAN INDIVIDU: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

NAMA:
JANENETTY ANAK KAREK

NO. MATRIK:
D20141066837

PENASIHAT:
LT KOLONEL (RC) MOHAMAD FAIS JAMIL., PJK., PJT., PPL

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran

: Persatuan Bulan Sabit Merah

Tarikh / Hari

: 3 Februari 2016 (Rabu)

Tingkatan

: Lima

Tahap Pelajar

: Sederhana

Bilangan Pelajar

: 50 orang

Masa

: 8.20 10.20pagi (2 jam)

Tajuk

: Bab Pertolongan Cemas Asas

Sub Tajuk

: Keselamatan dan Cara Pencegahan

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat:


a. Mengenal pasti keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah. (Aras 1)
b. Mengenal pasti keselamatan dan pencegahan kemalangan di sekolah. (Aras 1)

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar-pelajar mempunyai asas keselamatan dan cara pencegahan.

BBM

: Video, slaid PowerPoint, gambar, latihan dan nota tambahan

Nilai murni

: Hormat-menghormati, patuh arahan, yakin diri, kreatif, bekerjasama, peka

KBKK

: Menjana idea, menyatakan definisi, menghubungkait, mengenal pasti dan membuat rumusan.

Pendekatan / Strategi

Objektivisme

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Langkah/Masa

Isi
Pelajaran

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah /
BBM /
Nilai / KBKK

Set Induksi
(10 minit)

Permulaan

Guru bertanya khabar kepada


para pelajar dan memastikan
semua pelajar berada di dalam
kelas.

Pengenalan
Guru memaparkan satu tayangan
kepada topik video berkaitan dengan
kemalangan yang berlaku di
rumah dan sekolah.
Guru meminta pelajar untuk
mengaitkan tayangan video
dengan topik yang akan diajar.

Pelajar memastikan rakan mereka


sudah berada di dalam kelas.

Semua pelajar fokus kepada


tayangan video yang ditayangkan
oleh guru.

Pemusatan:
Berpusatkan guru,
pelajar dan bahan.
Kaedah:
Pemerhatian dan
deduktif
BBM:
Tayangan video

Pelajar memberi respon kepada


guru.

Nilai:
Kesopanan,
Bertanggungjawab
KBKK:
Pelajar mendapat
gambaran awal tentang
topik yang akan diajar.

Langkah 1
(25 minit)

Penerangan
kepada

Dengan bantuan slaid


PowerPoint, guru akan

Pelajar memberi perhatian terhadap


penjelasan guru.

Pemusatan:

pelajar
berkaitan
keselamatan
dan
pencegahan
kemalangan
di rumah

menerangkan keselamatan dan


pencegahan kemalangan di rumah
kepada pelajar.

Berpusatkan guru dan


bahan.

Guru mengunakan gambar dan


tayangan video untuk memastikan
pelajar mengingati dan
memahami keselamatan dan
langkah pencegahan kemalangan
di rumah. Sebagai contoh, guru
menggunakan gambar dan
tayangan video seperti seseorang
tengah mengemop lantai setelah
menumpahkan air di atas lantai
untuk memastikan pelajar
mengingati keselamatan dan
langkah pencegahan kemalangan
di rumah seperti dalam slaid.

Pelajar mendengar, melihat,


meingingat dan memahami apa yang
disampaikan oleh guru melalui
gambar dan tayangan video.

Guru bertanya pelajar tentang


pengalaman hidup mereka yang
berkaitan dengan kemalangan di
rumah.

Pelajar menyatakan atau berkongsi


pengalaman mereka berkaitan
kemalangan di rumah sama ada
pengalaman sendiri atau melihat
melalui television dan sebagainya..

Kaedah:
Induktif, Penerangan,
soal jawab,
BBM:
Slaid PowerPoint,
gambar, tayangan video
Nilai:
Yakin diri, ramah mesra
KBKK:
Mengenalpasti,
mengingat dan
menghubungkait

Pelajar mengemukakan
soalan/idea/memberi respon.

Langkah 2
(25 minit)

Penerangan
kepada
pelajar

Dengan bantuan slaid


PowerPoint, guru akan
menerangkan keselamatan dan

Pelajar fokus akan penerangan yang


diterangkan oleh guru.

Pemusatan:
Berpusatkan guru,
pelajar dan bahan.

berkaitan
keselamatan
dan
pencegahan
kemalangan
di sekolah.

Langkah 3
(1 jam)

Penilaian
Aktivi 1
(20 minit):
Penyelesaian
kuiz teka
silang kata

pencegahan kemalangan di
sekolah kepada pelajar.
Guru menggunakan gambar dan
tayangan video untuk memastikan
pelajar mengingati dan
memahami keselamatan dan
langkah pencegahan kemalangan
di sekolah. Sebagai contohnya,
guru menggunakan gambar dan
tayangan video cara pemakaian
pelajar semasa pelajar berada di
bengkel kemahiran bagi
mengingati keselamatan dan
langkah pencegahan kemalangan
di sekolah seperti dalam slaid
PowerPoint.

Kaedah:
Soal jawab, Penerangan
Pelajar mendengar, melihat,
meingingat dan memahami apa yang
disampaikan oleh guru melalui
gambar dan nota.

Nilai :
Yakin diri, berfikiran
logik dan terbuka
KBKK :
Mengenalpasti,
mengingat dan
menghubungkait

Pemusatan:
Berpusatkan guru dan
pelajar

Guru meminta pelajar


menyelesaikan kuiz teka silang
kata berdasarkan soalan yang
diberikan.
Guru mengedarkan kertas soalan
teka silang kata. Guru
memberikan tempoh masa selama
10 minit.

BBM :
Slaid PowerPoint,
gambar dan tayangan
video

Pelajar menyelesaikan kuiz teka


silang kata.

Kaedah:
Berfikir dan
menghubungkaitkan
BBM:
Kertas soalan, slaid
PowerPoint
Nilai:

Aktiviti 2:
(40 minit)
Lakonkan
situasi

Penutup
(2 minit)

Membuat
rumusan.

Guru memaparkan jawapan


sebenar kuiz dalam slaid
PowerPoint.

Pelajar menyemak jawapan masingmasing.

Yakin diri, bekerjasama,


tekun

Guru meminta pelajar


membentuk 6 kumpulan, satu
kumpulan terdiri daripada 8
hingga 9 orang.

Pelajar bergerak dan membentuk


enam kumpulan

KBKK:
Mengenalpasti,
menghubungkait,
menjana idea

Guru memberikan soalan dan


penerangan tentang langkahlangkah aktiviti yang
dilaksanakan

Pelajar mendapatkan soalan dan


mendengar serta memahami
penerangan guru.

Guru memberikan tempoh masa


selama 10 minit untuk setiap
kumpulan berbincang dan
membuat persiapan.

Pelajar berbincang dan membuat


persiapan dalam kumpulan masingmasing.

Guru menyaksikan lakonan


situasi setiap kumpulan.

Pelajar melakonkan situasi yang


telah diberikan selama 5 minit
mengikut kumpulan masing-masing.

Guru meminta beberapa orang


pelajar merumuskan pengajaran
dan pembelajaran hari ini.

Pelajar merumuskan pengajaran dan


pembelajaran hari ini.

Pemusatan:
Berpusatkan guru dan
pelajar.

Guru memberi nota tambahan


kepada pelajar sebagai rujukan
tambahan.

Pelajar dapat mengingati perkara


yang dipelajari melalui nota yang
diberikan.

Kaedah:
Soal jawab
BBM:

Guru mengucapkan terima kasih


atas kerjasama yang diberi oleh
pelajar.

Nota tambahan
Nilai :
Yakin diri
KBKK:
Membuat rumusan.

Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing:


........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Refleksi Guru:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................