Anda di halaman 1dari 1

TUGAS XI MIA 1 DAN 2

1. Gambarkan dan nyatakan vector posisi setiap titik pada bidang kartesius tersebut !
a. A (6,9)
b. B (-7,12)
c. C (-8,-10)
d. D (9,-2)
2. Apabila Titik P berada pada koordinat (4 cm, -5 cm). Nyatakan Vektor posisi titik P dan
berapa jarak titik ke pusat koordinat !
3. Seekor cicak merambat di dinding rumah, apabila lintasan cicak ditarik dari titik P ke
pusat koordinat sebesar 6 m dan membentuk 45 terhadap arah mendatar. Bagaimanakah
kita menyatakan vector posisi cicak tersebut !
(((( DIKUMPULKAN ))))

TUGAS XI MIA 1 DAN 2


1. Gambarkan dan nyatakan vector posisi setiap titik pada bidang kartesius tersebut !
e. A (6,9)
f. B (-7,12)
g. C (-8,-10)
h. D (9,-2)
2. Apabila Titik P berada pada koordinat (4 cm, -5 cm). Nyatakan Vektor posisi titik P dan
berapa jarak titik ke pusat koordinat !
3. Seekor cicak merambat di dinding rumah, apabila lintasan cicak ditarik dari titik P ke
pusat koordinat sebesar 6 m dan membentuk 45 terhadap arah mendatar. Bagaimanakah
kita menyatakan vector posisi cicak tersebut !
(((( DIKUMPULKAN ))))