Anda di halaman 1dari 2

DAFT

AR
SENIN
Virda
PIKET
Ningrum
Anti
KELA
Aryo
Didik
Ari
S7G
Andre

Umar

[Type the document title]

SELASA

Lusi
Siti
Nanda
Zuhannes
Putra
Rama
Krisna
Adi

KAMIS

RABU

Abel
Indi
Putri
Armanda
Bayu
Ahmad
lucky
Muis

Kusnul
Wulan
Arya
Irgi
Yogi
Riki
Balal

SABTU

JUMAT

Dila
Selli
Pitono
Risqi
Erik
Indra
Tiar

Alf
Septia
Suci
Banu
Hamdani
Thomas
Adiatma
Parif

[Type the document title]

PENGURUS KELAS VII G


KETUA KELAS : RISQI
WAKIL KELAS : ZUHANES
SEKRETARIS I : KHUSNUL KHOTIMAH
SEKRETARIS II : AHMAD
BENDAHARA I : VIRDA
BENDAHARA II : PUTRI