Anda di halaman 1dari 4

PSS-02/21-04

PUSAT SUMBER
SEK AGAMA AL-ISLAHIYAH (RENDAH)
02700 SIMPANG EMPAT, PERLIS
PERATURAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN
a.
1.
2.

3.
4.
5.

Keahlian
Hanya ahli sahaja yang dibenarkan membuat pinjaman.
Ahli terdiri daripada:
Pelajar
Pengawas Sekolah
Pengawas PSS
Guru
Staf Sokongan
Permohonan untuk menjadi ahli hendaklah menggunakan
borang yang disediakan berserta wang RM1.00 untuk kad
keahlian.
Kad keahlian tidak boleh dipindahmilik.
Setiap ahli tidak dibenarkan menggunakan kad ahli lain.
Pengesahan dapat dibuat berdasarkan pada gambar yang
tertera pada monitor.

b.

Jumlah dan tempoh pinjaman

1.

Jumlah dan tempoh pinjaman mengikut ketetapan berikut:


BIL
KATEGORI
1. Pelajar
2. Pengawas
Sekolah
3. Pengawas PSS
4. Guru
5. Staf Sokongan

JUMLAH
2
2

TEMPOH
1 minggu
1 minggu

4
40
3

1 minggu
2 minggu
2 minggu

PSS-02/21-04

c.

Waktu pinjaman dan pemulangan

1.

Waktu pinjaman dan pemulangan mengikut ketetapan berikut:


Waktu
Waktu Persekolahan
Petang

2.

Masa
8.00 pagi 1.00 petang
4.00 petang 5.00
petang

Setiap ahli mestilah mengisi buku rekod pengunjung.


d.

Bahan yang dibenarkan /tidak dibenarkan dipinjam

1. Bahan-bahan yang boleh dipinjam adalah seperti berikut;


Nama Bahan
Buku fiksyen, bukan
fiksyen
dan
buku
rujukan
Kamus
CD
Majalah
Surat khabar

e.

Kriteria
Semua buku di rak terbuka boleh
dipinjam. Kecuali di dalam Bilik
Red Spot.
Tidak dibenarkan dipinjam.
Semua CD di Bilik Multimedia
boleh dipinjam
Hanya boleh dipinjam setelah
dijilidkan. Lokasi di dalam Bilik
Red Spot.
Hanya boleh dipinjam setelah
dibuat Fail Tegak. Lokasi di dalam
Bilik Red Spot.

Operasi pinjaman dan pemulangan

1. Semua urusan pinjaman dan pemulangan hendaklah


menggunakan kad keahlian yang dikeluarkan oleh pihak
Pusat Sumber Sekolah.
2. Semua operasi menggunakan sistem automasi E-Kutub
Khanah.

PSS-02/21-04

3. Pastikan kad keahlian diimbas untuk membuat pinjaman.


4. Pastikan kad anda dangambar yang tertera dimonitor adalah
sama.
5. Pastikan tarikh pulangan ditulis pada slip pulangan semasa
membuat pinjaman.
6. Setiap ahli boleh membuat semakan buku yang belum dihantar
sebelum membuat pinjaman.
7. Ahli yang masih belum memulangkan buku mengikut tarikh
yang telah ditetapkan akan disekat pinjamannya.
f.

Lewat/Denda

1. Setiap bahan yang lewat dipulangkan akan dikenakan denda.


Kadar denda adalah RM0.10 sehari bagi satu bahan.
2.
Jumlah denda hendaklah dibayar mengikut yang tertera di
monitor. Pinjaman bagi seseorang ahli akan disekat
sehinggalah ia menjelaskan jumlah denda yang dikenakan.
3.
Nama ahli yang lewat memulangkan buku akan ditampal di
papan kenyataan Pusat Sumber Sekolah. Peringatan akan
dihantar selepas seminggu nama ditampal di papan
kenyataan.
4.
Ahli yang gagal menjelaskan denda akan ditahan keputusan
PMR atau SPM sehingga denda dijelaskan.
g.

Hilang/Rosak

1. Buku yang hilang/rosak/koyak adalah menjadi tanggung jawab


ahli yang meminjam.
2. Ahli perlulah mengganti buku yang hilang/rosak/koyak mengikut
harga buku tersebut.
h.

Kad pinjaman.

i.

Lain -lain

1.

Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan


pastikan dalam keadaan senyap.

PSS-02/21-04

2.

3.

Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar


akan ditahan.
Semua ahli dikehendaki sentiasa mematuhi peraturan ketika
berada di Pusat Sumber Sekolah