Anda di halaman 1dari 9

INVENTORI MINAT KERJAYA

Self-Directed Search
Oleh
John L. Holland, Ph. D

SDS
Alih Bahasa Oleh :
SIDEK MOHD NOAH, Ph.D.

SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA


Self-Directed Search
John L. Holland, Ph.D
Alih Bahasa Oleh :
SIDEK MOHD NOAH, Ph.D
BAHAGIAN A : KESUKAAN
Arahan
Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada perkara-perkara yang anda SUKA buat atau yang anda
RASA SUKA melakukannya. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada perkara-perkara yang anda
TIDAK SUKA buat.
BIL.

ITEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Membaiki alat-alat elektrik


Membaiki alat-alat mekanik
Membuat benda-benda daripada kayu
Mamandu trak atau traktor
Mengikuti kursus Lukisan Mekanik
Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin
Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal
Mengikuti kursus Seni Perusahaan
Mengikuti kursus Kerja Kayu
Mengikuti kursus Automekanik

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Membaca buku atau majalah sains


Bekerja dalam makmal penyelidikan
Membuat kerja projek sains
Merekacipta model roket
Bekerja menggunakan alat-alat kimia
Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus
Mengikuti kursus Fizik
Mengikuti kursus Kimia
Mengikuti kursus Geometri
Mengikuti kursus Biologi

BIL.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ITEM
Melakar, melukis atau mewarna
Menonton lakonan / drama
Mereka bentuk perabot atau bangunan
Bermain alat muzik dalam kumpulan muzik atau orkestra
Berlatih menggunakan alat muzik
Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik
Mencipta potret atau foto
Membaca buku-buku lakonan
Membaca atau menulis sajak
Mengikuti kursus seni lukis

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Menulis surat pada kawan


Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama
Menganggotai kelab social
Menolong prang yang mempunyai masalah peribadi
Mengajar kanak-kanak
Menghadiri majlis parti
Menari
Menghadiri mesyuarat atau persidangan
Menghadiri temasya sukan
Memulakan persahabatan

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mempengaruhi orang lain


Berbincang mengenai politik
Menguruskan perniagaan sendiri
Menghadiri persidangan
Memberi ceramah
Menjadi pemimpin sebarang kumpulan
Menyelia kerja-kerja orang lain
Menemui orang-orang penting
Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuati matlamat
Mengambil bahagian dalam kempen politik

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Menaip bahan-bahan bertulis atau surat


Mengira angka-angka dalam urusan perniagaan atau menyimpan kira-kira
Menggunakan mesin perniagaan
Menyimpan rekod-rekod perbelanjaan perniagaan
Mengikuti kursus Menaip
Mengikuti kursus Perniagaan
Mengikut kursus Simpan-Kira
Mengikuti kursus Matematik Perdagangan
Menyimpan surat-surat, laporan-laporan dan rekod-rekod dalam fail
Menulis surat-surat perniagaan

BAHAGIAN B : KECEKAPAN
Arahan

Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TAHU atau RASA BOLEH
mempelajarinya. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TIDAK TAHU
atau anda rasa TIDAK BOLEH mempelajarinya.
SAYA TAHU ATAU BELAJAR CARA
BIL.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ITEM
Menggunakan jangka volta
Melaras kasburator
Menggunakan alat-alat elektrik logam di bengkel seperti gerudi elektrik
Mengolah perabot atau barang-barang daripada kayu
Membaca blueprints
Membaiki kerosakan elektrik yang mudah
Membaiki alat perabot
Membuat lukisan mekanik
Membaiki kerosakan radio atau TV yang mudah
Membaiki kerosakan paip air yang mudah
Memahami fungsi tiub hampagas
Menamakan tiga jenis makanan yang mempunyai kandungan protin yang
tinggi
Memahami separuh hayat dalam unsure radioaktif
Menggunakan jadual logarisma
Menggunakan pengukur bolehubah untuk mendarab dan membahagi
Menggunakan mikroskop
Mengecam tiga gugusan bintang-bintang
Menerangkan fungsi-fungsi darah putih
Mentafsir formula kimia yang mudah
Memahami mengapa satelit buatan manusia tidak jatuh ke bumi
Menyanyi dalam bahagian dua atau bahagian empat dalam kumpulan
nyanyian beramai-ramai
Melakukan persembahan muzik berseorangan
Berlakon dalam sebuah lakonan
Membaca sambil menterjemah
Menterjemah gerakgeri moden atau ballet
Melukis gambar manusia sehingga dapat dikenali
Mencipta lukisan atau ukiran
Membuat barang-barang daripada tembikar
Mencipta pakaian, poster atau perabot
Menulis cerita atau sajak yang baik

BIL.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
.

ITEM
Menerangkan sesuatu dengan jelas
Bekerjasama atau bekerja dengan orang lain
Melayan tetamu dengan baik
Mengajar kanak-kanak
Merancang hiburan untuk sesuatu majlis
Menolong orang yang dalam kesusahan atau kesedihan
Menjadi pembantu sukarela di hospital, klinik atau di rumah orang-orang tua
Merancang aktiviti-aktiviti amal untuk sekolah
Meramal personaliti dengan baik
Melayan orang yang lebih tua daripada saya dengan baik

101
.
102
.
103
.
104
.
105
.
106
.
107
.
108
.
109
.
110
.

Menyelia kerja-kerja orang lain

111
.
112
.
113
.
114
.
115
.
116
.
117
.
118

Mengendalikan mesin salin atau mesin campur

Membuat orang lain bekerja mengikut cara saya


Mempunyai semangat dan daya tenaga yang tinggi
Menjadi jurujual yang cemerlang
Mewakili kumpulan mengemukakan cadangan atau aduan kepada pihak
berkuasa
Memenangi hadiah untuk kerja-kerja sebagai jurujual atau pemimpin
Mengelola kelab, pertubuhan atau perkumpulan
Memulakan perniagaan sendiri
Menjadi pemimpin yang Berjaya
Menjadi pendebat yang baik

Menulis trengkas
Menyimpan surat-surat atau bahan-bahan bertulis dalam fail
Memegang jawatan dalam pejabat
Menggunakan mesin simpan kira
Menggunakan mesin taip atau computer
Membuat banyak kerja bertulis dalam masa yang singkat
Menggunakan mesin kira

.
119
.
120
.

Menggunakan alat pemerosesan datan yang mudah seperti alat penebuk


lubang
Menyimpan rekod-rekod bayaran atau jualan dengan rapi

BAHAGIAN C : NAMA PEKERJAAN


Arahan
Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada pekerjaan-pekerjaan yang anda rasakan ANDA
BERMINAT
Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada oekerjaan-pekerjaan yang anda TIDAK SUKA atau TIDAK
BERMINAT
BIL.

ITEM

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Mekanik Kapalterbang
Operator Janaelektrik
Pemasang Paip
Pemandu Jentera Berat
Juruukur
Merinyu Binaan
Operator Radio
Atenden Pam Minyak
Penggunting Pokok
Pereka Alat Perkakas
Pengukir Foto
Juru Elektrik

BIL.

ITEM

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Penyair
Pemimpin Simfoni
Ahli Muzik
Pengarang
Penulis Bebas
Penyusun Muzik
Peniaga Seni Lukis
Pelatih Drama

BIL.

ITEM

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Ahli Kajicuaca
Ahli Biologi
Pengkaji Cekrawala
Ahli Zoologi
Ahli Kimia
Penyelidik Sains Bebas
Penulis Rencana Sains
Penyunting Jurnal Sains
Ahli Kajibumi
Ahli Botani
Penyelidik Sains
Ahli Fizik

BIL.

ITEM

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Pendakwah / Mibaligh
Pakar Jenayah kanak-kanak
Terapis Pertuturan
Kaunselor Perkahwinan
Pengarah Padang Permainan
Guru Sains Sosial
Psikologis Perubatan
Pegawai Kebajikan
Masyarakat
Penolong Pegawai Pendidikan
Daerah
Kaunselor Pelajar
Penyiasat Kes Sakit Jiwa
Kaunselor Kerjaya

153. Penyanyi Konsert

165.

154. Pengubah Lagu


155. Pengarah Pentas
156. Penulis Skrip Lakonan

166.
167.
168.

BIL.
169

ITEM
Jurujual Sahan dan Bon

BIL.

ITEM

181. Penyimpan Kira-Kira

170. Spekulator

182. Pakar Kawalan

171. Wakil Pengilang

183. Penyimak Belanjawan

172. Penerbit Televisyen

184. Perangkawan

173. Pengurus Hotel

185. Jurutrengkas Mahkamah

174. Pegawai Eksekutif

186. Kerani Bank

175. Pengurus Restoran

187. Pegawai Daftar Barang-Barang

176. Juruacara

188. Penilai Harga

177. Jurujual Berkereta

189. Kerani Gaji

178. Jurujual Harta / Rumah

190. Penganalisa Kewangan

179. Pakar Perunding Perhubungan

191. Pemeriksa Kira-Kira Bank

180. Pengurus Kempen Ahli Politik

192. Akauntan Cukai

INVENTORI PEMILIHAN KERJAYA (VPI) SEMAKAN 1985


NAMA :

JANTINA :

TAHUN :

UMUR :

TARIKH :

TANDAKAN JAWAPAN Y JIKA YA DAN T JIKA TIDAK


1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

121

131

141

151

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
2

12

22

32

42

52

62

72

82

92

102

112

122

132

142

152

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
3

13

23

33

43

53

63

73

83

93

103

113

123

133

143

153

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
4

14

24

34

44

54

64

74

84

94

104

114

124

134

144

154

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
5

15

25

35

45

66

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
6

16

26

36

46

56

66

76

86

96

106

116

126

136

146

156

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
7

17

27

37

47

57

67

77

87

97

107

117

127

137

147

157

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
8

18

28

38

48

58

68

78

88

98

108

118

128

138

148

158

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

109

119

129

139

149

159

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T

(Kod Tiga Huruf Holand)____ ____ ____

Anda mungkin juga menyukai