Anda di halaman 1dari 5

Autodesk Robot Structural Analysis – Liên hệ với RST 1

MỐI LIÊN HỆ GIỮA REVIT STRUCTURE VÀ ROBOT


STRUCTURAL ANALYSIS

Chúng ta có thể chuyển mô hình Revit Structure sang phần mềm Robot Structural
Analysis (gọi tắt là Robot) để tính toán kết cấu và nhận kết quả tính toán để cập nhật cho hình
dạng và kích thước mô hình bảo đảm phù hợp với kết quả.
Để làm được việc này, chúng ta phải cài đặt 3 phần:
1- Revit Structure.
2- Robot Structural Analysis.
3- Extensions for Revit Structure.
Revit Structure và Robot Structural Analysis là hai ph ần mềm đ ộc ập, l
Extensions for Revit Structure là cầu nối giữa hai phần mềm nói trên.
Bên dưới là màn hình giao diện của Robot khi chạy độc lập.

Sau khi cài đặt Extensions for Revit Structure trong giao diện của Revit Structure
có mục Add-in. Khi kích hoạt mục này, sẽ triển khai việc giao tiếp với Robot.

Nguyễn Văn Thiệp


2 Autodesk Robot Structural Analysis – Liên hệ với RST

Trong mô đun mở rộng này có rấ t nhiều công dụng, tôi đã giới thiệu tại bài “Phần mở
rộng của Revit Structure 2010 - thêm nhiều chức năng bổ ích”.
Trong bài này tôi chỉ giới thiệu tổng quát về tính toán kết cấu bằng Robot cho các mô
hình Revit Structure.
1- Bạn phải chắc chắn đã cài đặt thành công Robot.
2- Xây dựng được mô hình trong RST.

3- Nhấn vào Add-in trong RST.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Robot Structural Analysis – Liên hệ với RST 3

4- Nhấn vào mũi tên tại External Tools, tiếp theo nhấn đúp vào dòng Revit
Extensions for Autodesk Revit Structure 2010.

5- Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Integration with Robot Structural Analysis như hình
dưới.

6- Hộp thoại tiếp theo hiện ra. Nhấn đúp vào Send model to Autodesk Robot
strutural Analysis, nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp


4 Autodesk Robot Structural Analysis – Liên hệ với RST

7- Tiếp theo hộp thoại chọn tải trọng hiện ra. Chọn tải trọng và nhấn OK.

8- Quá trình chuyển và khởi động Robot diễn ra trong ít phút.

9- Mô hình được chuyển qua Robot như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Robot Structural Analysis – Liên hệ với RST 5

Tôi chỉ giới thiệu sơ bộ nguyên lý làm việc là như vậy. Bài toán cụ thể tự các bạn tìm
hiểu tiếp và khi nào có dịp tôi sẽ viết tiếp.

Nguyễn Văn Thiệp