Anda di halaman 1dari 4

Bahagian A

Arahan : Warnakan lukisan di bawah dengan padanan warna alam yang


sesuai.

Bahagian B
Arahan : Hasilkan sebuah karya menggunakan Teknik
Capan daun-daunan.

30 Markah

Bahagian C

20 Markah

Markah bahagian C memperuntukkan 40 % dari markah


keseluruhan dan dinilai sepanjang masa pembelajaran
melalui pemerhatian, nilai murni, praktikal dan hasil
kerja.
Biru = 3

Hijau = 2

Merah = 0

NILAI MURNI
1. Membantu menyediakan peralatan seni semasa pembelajaran.

2.

Membantu guru menyusun atau menyimpan semula peralatan seni semasa


sesi PdP.

3. Membantu guru & PPM mengelap atau membersihkan meja seni selepas
digunakan.

4. Suka membantu rakan semasa PdP

5. Memberikan tumpuan semasa PdP sedang berlangsung.

Catatan :
1. Setiap satu nilai murni yang diamalkan diberi
markah.
Nilai murni
Hasil2. kerja

yang jarang atau kadang-kadang


dilakukan diberikan 1 markah.

1. Peratusan Hasil kerja sepanjang tahun


Menyiapkan hasil kerja 80% dan lebih sepanjang
masa pembelajaran.
Menyiapkan hasil kerja 40% dan lebih sepanjang
masa pembelajaran.
Hanya mampu menyiapkan hasil kerja di bawah 40%

Catatan :
1. Penilain berdasarkan bukti hasil kerja di
dalam kelas.
2. Biru = 15 Markah
3. Hijau = 10 Markah
4. Merah = 5 Markah

Praktikal
Biru = 10 HIjau = 7 Kuning = 4 Merah = 0

1. Murid dapat membuat sendiri kemahiran


selepas tunjuk ajar dilakukan.
2. Murid dapat membuat sebahagian
kemahiran tanpa bantuan.
3. Murid perlu bantuan untuk menyiapkan
hasil kerja.
4. Murid langsung tidak membuat kerja.