Anda di halaman 1dari 35

Soalan 1 berdasarkan maklumat di bawah

Monorel
Komuter
LRT STAR
ERL

Sistem pengangkutan di atas merujuk kepada


I
II
III
IV

pengangkutan yang cepat dan selesa


masa perjalanan yang pendek
mengurangkan kesesakan lalu lintas
meningkatkan tahap ketersampaian di luar bandar

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah

Pernyataan yang manakah benar tentang jenis pengangkutan dalam rajah di atas ?
I
II
III
IV

Menggalakkan pelancongan
Menggalakkan perdagangan antarabangsa
Memudahkan pengangkutan barang pukal
Mempercepatkan perjalanan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Internet

Satelit bumi

Telefon

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif perkembangan alat


perhubungan di atas ?
I
II
III
IV

Meningkatkan cetak rompak perisian


Memudahkan perolehan maklumat
Mempercepatkan urusan perniagaan
Menggalakkan e pembelajaran

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pengangkutan yang paling sesuai digunakan
untuk mengeksportnya ?
A

Keperluan pengangkutan kereta api dari Taiping ke Port Weld pada awalnya
dikaitkan dengan
A
B
C
D

kayu balak
batu kapur
bijih timah
getah

Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di pantai barat


Semenanjung Malaysia lebih padat ?
I
II
III
IV

Kegiatan ekonomi
Tanah pamah luas
Migrasi penduduk
Bebas daripada angin monsun

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Apakah kepentingan pengangkutan pesisir pantai di Malaysia ?


I
II
III
IV

Membawa pelancong
Mengangkut bijih timah
Mengeksport kelapa sawit
Mengendalikan aktiviti perikanan

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Antara berikut yang manakah merupakan alat perhubungan awal di Malaysia ?


I
II
III
IV

Jong
Beduk
Ketuk ketuk
Burung merpati

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah

Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti yang
digambarkan dalam rajah di atas ?
I
II
III
IV

Berkongsi kereta
Melebarkan jalan
Menghijaukan kawasan bandar
Penggunaan petrol tanpa plumbum

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 10 berdasarkan gambar rajah di bawah

10 Kemudahan sistem perhubungan dalam gambar rajah di atas terdapat di ?


I
II
III
IV

Melaka
Seremban
Kota Kinabalu
Pulau Langkawi

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

11

Antara berikut yang manakah menerangkan kesan perkembangan sistem


perhubungan di Malaysia ?
I
II
III
IV

Kegiatan ekonomi diperluaskan


Wujudnya dunia tanpa sempadan
Bertambahnya migrasi antarabangsa
Mempercepatkan penerimaan maklumat

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, II dan IV

Soalan 12 berdasarkan jadual di bawah


Bandar
I
II
III
IV

Peranan
Terminal kereta api
Terminal gas asli
Limbungan kering
Depot petroleum mentah

Tumpat
Kuantan
Prai
Johor Bahru

12 Berdasarkan jadual di atas, yang manakah benar tentang peranan yang dimainkan
oleh bandar yang dinyatakan ?
A
B
C
D

I
II
III
IV

13 Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api dari Taiping ke Port Weld ?
A
B
C
D

Membawa penumpang
Mengangkut kayu balak
Mengangkut bijih timah
Mengangkut tanaman komersial

Soalan 14 berdasarkan peta di bawah


14

Jaringan jalan raya lebih padat di kawasan


berlorek kerana
I
II
III
IV

tanah pamah yang luas


tumpuan bandar bandar besar
terlindung dari tiupan angin monsun
peluang pekerjaan yang banyak

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 15 berdasarkan peta di bawah

15 Kawasan yang bertanda manakah yang mempunyai kemudahan kontena


A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Koridor Raya Multimedia

16 Bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ?


I
II
III
IV

Cyberjaya
Kajang
Klang
Putrajaya

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 17 berdasarkan peta Semenanjung Malaysia di bawah

Menghubungkan pantai timur dan pantai barat


Pusat pengangkutan

17 Antara berikut bandar manakah yang dikaitkan dengan pernyataan di atas


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah


18

Sumbangan sistem pengangkutan di


sebelah kepada perkembangan ekonomi
negara Malaysia ialah
I
II
III
IV

memperluaskan pasaran
meningkatkan darjah ketersempaian
kos pengangkutan lebih murah
pengangkutan secara pukal

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 19 berdasarkan peta di bawah

19

Manakah benar tentang fungsi bandar yang ditandakan dalam peta ?


I
II
III
IV
A
B
C
D

Bandar
I
II
III
IV

Fungsi
Depoh petroleum mentah
Industri besi dan keluli
Terminal kereta api
Pelabuhan kontena

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

20 Apakah langkah langkah yang dijalankan untuk mengatasi masalah kesesakan


lalu lintas ?
I
II
III
IV

Melebarkan jalan raya


Mengurangkan import kenderaan
Membina lebih banyak jejambat
Membina lebuh raya bertingkat

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21 Malaysia menerima siaran langsung televisyen dari negara luar melalui satelit bumi
yang terletak di kawasan bertanda
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

E dagang
E perbankan
E - pembelajaran

22 Senarai di atas berkaitan dengan peranan ICT dalam kegiatan


I
II
III
IV

kewangan
perdagangan
perindustrian
pendidikan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

23 Antara kemudahan yang disediakan oleh Pelabuhan Pasir Gudang adalah


I
II
III
IV

Limbungan untuk membina dan membaiki kapal


Mengeksport gas asli cecair
Terminal minyak sawit
Kemudahan kontena

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

24 Antara berikut manakah yang berkaitan dengan sistem pengangkutan di Malaysia


I
II
III
IV

Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia


Perbadanan Penggalakkan Pelancongan
Keretapi Tanah Melayu Berhad
Transit Aliran Ringan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

25 Sekiranya anda hendak ke kawasan MSC dari Seremban anda mungkin akan
melalui
A
B
C
D
26

Lebuhraya Tun Razak


Lebuhraya Utara Selatan
Lebuhraya Persekutuan
Lebuhraya Karak

Pilih pernyataan yang tepat bagi menggambarkan kemajuan dalam bidang


telekomunikasi
I
II
III
IV
A
B
C
D

Institusi
Hospital Selayang
Maybank
Sekolah Bestari
Universiti Multimedia
I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Kemajuan
Tele perubatan
Tele perbankan
Tele sidang
Tele - pendidikan

27

Kombinasi maklumat - maklumat berkenaan pengenalan diri di bawah adalah benar


kecuali
MYKAD
MYKID
A
Kad pengenalan
Data kelahiran
B
Maklumat kesihatan
Kesihatan
C
ATM
Pendidikan
D
Touch n Go
Prasarana kekunci awam

28 Perkembangan jalan kereta api pada peringkat awal dipengaruhi oleh kegiatan
I
II
III
IV

penanaman getah
penanaman kelapa sawit
perlombongan arang batu
perlombongan bijih timah

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 29 berdasarkan gambar rajah di bawah

29 Perkembangan sistem perhubungan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas


dipengaruhi oleh faktor
I
II
III
IV

penyelidikan dan pembangunan


kos pengeluaran rendah
tenaga buruh mahir
galakan kerajaan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Taiping - Port Weld


Kuala Lumpur - Port Swettenham

30 Jalan kereta api awal yang menghubungkan kawasan di atas digunakan untuk
mengangkut
A
B
C
D

bijih timah
penumpang
petroleum
simen

Pelabuhan Tunder Bay - Kanada


Pelabuhan Klang - Malaysia

31 Pelabuhan di atas mempunyai persamaan fungsi sebagai


A
B
C
D

kemudahan pengendalian kontena


kemudahan pengendalian barang pukal
menggalakkan perkembangan sektor pelancongan
menggalakkan pertumbuhan sektor perindustrian

Pengajaran melalui internet


Interaksi pelajar dengan pensyarah secara langsung

32 Pelabuhan di atas mempunyai persamaan fungsi sebagai


A
B
C
D

kemudahan pengendalian kontena


kemudahan pengendalian barang pukal
menggalakkan perkembangan sektor pelancongan
menggalakkan pertumbuhan sektor perindustrian

33 Penggunaan kaedah pengangkutan seperti dalam gambar di atas bertujuan untuk


I
II
III
IV

menjimatkan penggunaan petrol


menghubungkan bandar dari pinggir bandar
kaedah pengangkutan yang murah
mengurangkan kesesakan lalu lintas

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

34 Perkhidmatan manakah berkaitan dengan MEASAT ?


I
II
III
IV

Internet
Siaran televisyen
Pengangkutan udara
Talian telefon tempatan

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 35 berdasarkan peta di bawah

Pelabuhan antarabangsa yang utama di Malaysia


Pelabuhan kontena ke - 8 di dunia

35 Huraian di atas merujuk kepada pelabuhan bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV
Koridor Raya Multimedia (MSC)

Malaysia

Niagara Internatioal Teleport

Kanada

36 Apakah persamaan fungsi sistem perhubungan di atas ?


A
B
C
D

Memajukan sistem pengangkutan


Meningkatkan penggunaan ICT
Memudahkan pengurusan kewangan
Menguruskan maklumat perdagangan

37 Mengapakah pengangkutan udara penting kepada pembangunan Malaysia


I
II
III
IV

Mewujudkan peluang pekerjaan


Menambahkan eksport barangan
Menjimatkan penggunaan bahan api
Meningkatkan kemasukan pelancong

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 38 berdasarkan gambar rajah di bawah

38 Jenis pengangkutan seperti dalam gambar rajah di atas bertujuan mengurangkan


I
II
III
IV

kesesakan lalu lintas


kos penyelenggaraan
bilangan kenderaan
pencemaran udara

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Azmi dapat menonton bola sepak Piala Dunia secara langsung dari Jerman
Norain yang berada di Malaysia dapat berbual - bual melalui telefon bimbit
dengan ibunya yang berada di Sepanyol

39 Pernyataan di atas menerangkan situasi perhubungan melalui kemudahan alat


komunikasi yang terdapat di kawasan peta bertanda
A
B
C
D

I
II
III
IV

40 Antara berikut manakah berkaitan dengan objektif penubuhan Koridor Raya


Multimedia ( MSC )
I
II
III
IV

E - dagang
E - perubatan
Sekolah Bestari
Sekolah Wawasan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

41

Apakah langkah - langkah yang boleh


diambil untuk mengatasi masalah
kesesakan lalu lintas di Bandar R ?
I
II
III
IV

Membina lebuh raya bertingkat


Pembinaan LRT
Penggunaan kereta persendirian
Zon waktu kenderaan berat

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

LRT
Komuter
Monorel

42 Tujuan utama rangkaian perhubungan di atas diperkenalkan ialah


A
B
C
D

mengatasi masalah setinggan


mengatasi kesesakan lalu lintas
menggalakkan kegiatan pelancongan
menggalakkan pertambahan penduduk
43

Pembinaan jalan pengangkutan awal dalam


peta di sebelah dipengaruhi oleh kegiatan
A
B
C
D

penanaman getah
penanaman kelapa sawit
perlombongan petroleum
perlombongan bijih timah

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

Terminal eksport barangan kilang


Pelabuhan bertaraf antarabangsa
44 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan pelabuhan yang bertanda
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 45 berdasarkan gambar rajah di bawah


45

Bandar manakah yang dapat dikaitkan


dengan gambar rajah di atas ?
I
II
III
IV

Labuan
Kuala Lumpur
Melaka
Kuantan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Lebuh raya Utara - Selatan


Lebuh raya Timur - Barat
Lebuh raya Kuala Lumpur - Karak

46 Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar


I
II
III
IV

Ekosistem terjejas
Struktur tanah stabil
Suhu meningkat
Gelongsoran tanah terjadi

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

47 Pelabuhan pengeksport gas asli cecair terletak di kawasan peta yang bertanda
A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 48 berdasarkan maklumat di bawah

Mel suara
Data
Visual

48 Antara berikut alat perhubungan manakah yang dapat dikaitkan dengan maklumat
di atas ?
A
B
C
D

Telefon selular
Telegraf
Televisyen
Komputer
Komuter
LRT

49 Antara berikut manakah berkaitan dengan pengangkutan di atas ?


I
II
III
IV

Memendekkan jarak perjalanan


Mengurangkan kesesakan lalu lintas
Mengurangkan pencemaran udara
Menjimatkan kos pengangkutan

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV
50 Huraian di sebelah ini mungkin sekali
merujuk kepada.........

Sungai ini terletak di Sarawak dan


dapat dimudiki hingga ke Kapit dengan
kalpal laut

A
B
C
D

Sungai Lupar
Sungai Baram
Sungai Rajang
Sungai Limbang

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah


51

Kawasan ini mempunyai


kemudahan yang membolehkan
negara menerima dan menghantar
maklumat ke seluruh dunia setiap
masa
Berdasarkan peta di sebelah,
kemudahan tersebut terdapat di
bandar bertanda
A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

52 Antara berikut yang manakah merupakan kesan negatif akibat perkembangan


telekomunikasi ?
I
II
III
IV

Mudah memperoleh bahan tidak bermoral


Keselamatan negara terancam
Cetak rompak perisian komputer
Maklumat pendidikan yang banyak

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

53 Pembinaan landasan kereta api untuk mengangkut bijih timah ke pelabuhan pada
tahun 1885 menghubungkan ?
A
B
C
D

Alor Setar ke Pulau Pinang


Taiping ke Port Weld
Tapah Road ke Teluk Intan
Port Dickson ke Seremban

54 Antara berikut pernyataan manakah benar mengenai sistem pengangkutan di


Malaysia ?
I
II
III
IV

Semua negeri dihubungi dengan kereta api


Lebuh raya memendekkan masa perjalanan
Jalan air menghubungkan kawasan terpencil
Pengangkutan udara penting di Sabah dan Sarawak

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 55 berdasarkan gambar di bawah

55 Apakah persamaan fungsi menara di atas


A
B
C
D

Stesen Kaji Cuaca


Kawalan lalu lintas
Pusat Kawalan Elektrik
Menara Telekomunikasi

Pembinaan lebuh raya


Pembukaan tanah pertanian
Pembinaan Lapangan Terbang

56 Antara berikut yang manakah merupakan kesan daripada kegiatan di atas ?


I
II
III
IV

Banjir kilat
Hakisan tanih
Perubahan iklim
Kemusnahan hutan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah

57 Pembinaan jaringan lebuh raya di atas dapat


I
II
III
IV

menjimatkan masa perjalanan


meningkatkan migrasi ke bandar
mengurangkan pencemaran udara
meningkatkan darjah ketersampaian

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

58 Terminal kereta api yang terakhir di pantai timur Semenanjung Malaysia ialah
A
B
C
D

Kota Baharu
Tumpat
Gua Musang
Kuala Kerai

59 Antara yang berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan Sistem


Pengangkutan Pintar ?
I
II
III
IV

Memendekkan masa perjalanan


Meningkatkan keselamatan pengangkutan
Digunakan pada semua jenis kenderaan berat
Menggabungkan penggunaan alat elektronik dan komunikasi

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV
MEASAT
MIMOS
MSC

60 Apakah faedah yang dapat diperoleh daripada perkhidmatan di atas ?


I
II
III
IV

Menuju era globalisasi


Pengangkutan lebih cepat
Pengurusan perniagaan lebih pantas
Maklumat diperolehi tanpa batasan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I. III dan IV
II, III dan IV
MAS
AIR ASIA
PELANGI AIR

61 Pernyatan manakah yang dapat dikaitkan dengan syarikat pengangkutan di atas ?


I
II
III
IV

Memajukan industri pelancongan


Bersaing dengan pengangkutan darat
Menambahkan perkhidmatan kargo dalam negara
Meningkatkan perhubungan dengan kawasan pedalaman

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 62 berdasarkan maklumat di bawah

Asap
Ketuk ketuk
Meriam
Beduk

62 Maklumat di atas merujuk kepada kemudahan


A
B
C
D

hiburan
kecemasan
perhubungan
pengangkutan

Soalan 63 berdasarkan penyataan di bawah


Bandar X dan Y di hubungkan dengan
jalan kereta api pertama di Malaysia
63

Pasangan manakah yang benar ?


A
B
C
D

Bandar X
Kuala Lumpur
Ipoh
Taiping
Seremban

Bandar Y
Pelabuhan Kelang
Butterworth
Port Weld
Port Dickson

Soalan 64 berdasarkan peta di bawah


64

Apakah tujuan utama kemudahan


pengangkutan di sebelah diperkenalkan ?
A
B
C
D

Mengurangkan kesesakan lalu lintas


Menjimatkan kos pengangkutan
awam
Menarik pelancong dalam dan luar
negeri
Mengurangkan pembinaan jaringan
jalan raya

65 Antara berikut manakah merupakan lapangan antarabangsa di Malaysia ?

66

I
II
III
IV

Senai
Kuching
Bintulu
Sandakan

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang lebuh raya di
Malaysia ?
Lebuh Raya
Pernyataan
A
Lebuh Raya Utara Selatan
Menganjur dari Bukit Kayu Hitam ke Pontian
B
Lebuh Raya Tun Razak
Menganjur dari Segamat ke Kuantan
C
Lebuh Raya Persekutuan
Mengubungkan semua bandar di Kuala Lumpur
D
Lebuh Raya Timur Barat
Menganjur dari Grik ke Jeli

Soalan 67 berdasarkan peta di bawah


67

Satelit bumi Malaysia terletak di


A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
perlombongan bijih timah

Soalan 68 dan 69 berdasarkan peta di bawah


68

Lokasi terminal terminal kereta api berikut adalah


benar kecuali
A
B
C
D

69

Padang Besar
Kuala Lumpur
Seremban
Kota Baharu

Mengapa jalan kereta api dibina sedemikian rupa ?


A
B
C
D

Mudah membawa buruh


Menjimatkan masa perjalanan
Mengelakkan memasuki sempadan negeri lain
Mengelakkan kawasan tanah tinggi di pedalaman

70 Pengangkutan udara masih menjadi cara pengangkutan yang penting di pedalaman


Sarawak kerana
I
II
III
IV

jarak perjalanan jauh


kos pengangkutan tinggi
jaringan jalan raya terhad
banyak petempatan di kawasan terpencil

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Pelabuhan Kontena
71 Pernyataan di atas adalah merujuk kepada kawasan bertanda
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

72 Perkhidmatan kereta api bandar di Malaysia telah dapat


I
II
III
IV

memendekkan masa perjalanan


meminimakan kesesakan lalu lintas
mengurangkan bilangan pengguna jalan raya
memberikan keselesaan kepada pengguna

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

73 Antara berikut yang manakah cara perhubungan awal penduduk ?


I
II
III
IV

Bunyi meriam
Isyarat asap
Kereta lembu
Sampan

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 74 berdasarkan maklumat di bawah

Sungai St. Lawrence


Sungai Chao Phraya

74 Apakah persamaan fungsi bagi kedua dua sungai di atas ?


I
II
III
IV

Membawa penumpang
Menyederhanakan suhu
Mengangkut barang pukal
Menjana kuasa hidroelektrik

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Kereta Api Tanah Melayu


Kereta Api Pasifik Kanada

75 Apakah kesan ke atas perkembangan pengangkutan di atas ?


I
II
III
IV

Menggalakkan industri lokomotif


Meningkatkan integrasi penduduk
Meningkatkan tahap ketersampaian
Menggalakkan penerokaan petroleum

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

76 Pusat pentadbiran elektronik dan multimedia dikaitkan dengan bandar


A
B
C
D

Putrajaya
Cyber Jaya
Kelana Jaya
Petaling Jaya

77 Sejarah pembinaan jalan kereta api dari Taiping ke Port Weld bertujuan mengangkut
A
B
C
D

getah
bijih besi
kayu balak
bijih timah

Soalan 78 berdasarkan peta di bawah

Panjangnya kira kira 563 KM


Boleh dimudiki hingga ke Kapit
Pengangkutan jalan air yang penting

78 Maklumat di atas merujuk kepada sungai yang bertanda


A
B
C
D

I
II
III
IV

Soalan 79 berdasarkan rajah di bawah

79 Antara berikut apakah kesan pelancaran alat telekomunikasi di atas kepada


Malaysia ?
I
II
III
IV

Memajukan teknologi penyiaran


Mempercepat penghantaran mesej
Memudahkan penghantaran borang
Menggalakkan pembukaan kawasan perindustrian

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

80 Kebaikan menggunakan pengangkutan laut pada masa kini ialah


A
B
C
D

menyediakan cara pengangkutan yang lebih murah


lebih selamat berbanding pengangkutan lain
memberi perkhidmatan dari pintu ke pintu
masa dapat dijimatkan

Soalan 81 berdasarkan peta di bawah

81

Pilih kombinasi pelabuhan yang benar


Kepentingan

A
Depot petroleum mentah
B
Depot membina dan membaiki kapal
C
Depot minyak sawit
D
Depot papan lapis
82 Pengangkutan udara sangat penting di Sabah dan Sarawak kerana

A
B
C
D

cepat dan murah


pengangkutan darat kurang
kepadatan penduduk rendah
penduduk tinggal di pedalaman

Soalan 83 berdasarkan gambar rajah di bawah

83 Tanaman pokok jati di lokasi seperti rajah bertujuan untuk


A
B
C
D
84

mencantikkan kawasan
memperkaya hutan negara
mengekalkan spesies kayu jati
jaminan bekalan masa hadapan

Antara berikut pasangan yang manakah benar ?


I
II
III
IV

Pelabuhan
Lumut
Klang
Pasir Gudang
Kuching

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 85 berdasarkan peta di bawah

Fungsi
Pangkalan Tentera Laut
Kemudahan kontena
Penapisan petroleum
Membaiki kapal

Kelapa jatuh di tepi padang


Buah jatuh menimpa perdu
Anakanda jauh di rantau orang
SMS dan e mel pengubat rindu
85 Pantun ini berkait rapat dengan kawasan yang bertanda
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

86 Antara berikut yang manakah kesan kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam
sekitar ?
I
II
III
IV

Kemusnahan flora
Pencemaran udara
Perubahan landskap
Peningkatan suhu setempat

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Soalan 87 berdasarkan rajah di bawah

87 Apakah kesan negatif yang berlaku akibat perubahan di atas ?


I
II
III
IV

Kesesakan lalu lintas


Pencemaran udara
Banjir kilat
Penduduk bertambah

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Soalan 88 berdasarkan gambar di bawah

88 Kesan perubahan X kepada Y dalam gambar di atas ialah


I
II
III
IV

peluang pekerjaan bertambah


infrastruktur meningkat
kemiskinan meningkat
nilai tanah meningkat

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Soalan 89 berdasarkan rajah di bawah

89 Rajah di atas merupakan pengangkutan utama di negeri


A
B
C
D

Johor
Perak
Sarawak
Terengganu

Soalan 90 berdasarkan peta di bawah

90 Antara berikut pelabuhan awal dalam peta di atas ialah


I
II
III
IV

P1
P2
P3
P4

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI


TEMA 6 PENGANGKUTAN DAN SISTEM PERHUBUNGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
D
D
C
A
D
B
D
D
B
A
C
A
B
D
B
C
C
C

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
B
C
C
B
A
C
D
C
A
A
D
B
A
B
B
B
D
A
A

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B
B
D
A
C
D
C
A
B
C
A
A
B
D
D
B
B
B
A
C

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

D
C
C
A
A
D
B
C
D
C
A
B
A
C
A
B
D
C
A
A

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

C
D
B
A
C
A
B
C
A