Anda di halaman 1dari 2

Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St.

Lawrence,
Kanada ( 9m )
Sosial Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Lawrence,
Kanada adalah kemudahan social. Lembangan St. Lawrence mempunya pelbagai
kemudahan social. Contohnya, jalan raya, elektrik dan air.
Governan Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St.
Lawrence, Kanada adalah pusat pentadbiran. Penduduk tertumpu di Lembangan St.
Lawrence kerana terdapat banyak pusat pentadbiran. Contohnya, Quebec, Montreal
dan Ottawa.
Fizikal Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Lawrence,
Kanada adalah bentuk muka bumi yang beralun dan rata. Tanah pamah yang luas,
beralun dan subur menggalakkan penanaman pelbagai tanaman. Contohnya,
gandum, ubi kentang dan lobak bit.
Ekonomi Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St.
Lawrence, Kanada adalah sektor perkhidmatan. Penduduk yang padat di Lembangan
St. Lawrence dipengaruhi oleh kemajuan dalam sektor perkhidmatan. Contohnya,
Bandar Ottawa, Quebec dan Montreal yang merupakan pusat perkembangan sektor
perkhidmatan utama di negara Kanada.
Kesan Pembandaran di Kolkata ( 9m )
Perubahan lanskap - Kesan pembandaran di Kolkata adalah bangunan-bangunan
tinggi. Pembinaan bangunan-bangunan tinggi mengubah lanskap di Bandar.
Contohnya, Highland Park.
Pencemaran A.S - Kesan pembandaran di Kolkata adalah gas-gas beracun.
Pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Contohnya, karbon
monoksida dan nitrogen dioksida.
Pencemaran A.S Kesan pembandaran di Kolkata adalah pencemaran air.
Pembuangan sisa-sisa dari kilang dan sampah sarap oleh pihak tidak
bertanggungjawab merupakan punca pencemaran sungai. Contohnya, Sungai
Hooghly.
Perubahan lanskap Kesan pembandaran di Kolkata adalah pusat beli-belah.
Pembinaan pusat beli-belah telah mencantikkan lanskap Bandar. Contohnya, Metro
Plaza dan Emami Shoppers City.
Kesan Pembandaran di Los Angeles
Perubahan lanskap Kesan pembandaran di Los Angeles adalah bangunan
bersejarah. Los Angeles mempunyai banyak bangunan bersejarah yang mengubah
lanskap di Bandar. Contohnya, Graumans Chinese Theater dan Hollywood Walk of
Fame.

Perubahan lanskap Kesan pembandaran di Los Angeles adalah pusat membelibelah. Pembinaan pusat membeli-belah mencantikkan lanskap sebuah Bandar.
Contohnya, Beverly Hills dan Rodeo Drive.
Pencemaran A.S Kesan pembandaran di Los Angeles adalah gas-gas beracun.
Pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Contohnya, karbon
monoksida dan nitrogen dioksida
Sosioekonomi Kesan pembandaran di Los Angeles adalah kemudahan asas.
Kemudahan asas seperti pengangkutan memudakkan penduduk bergerak dari satu
destinasi ke satu destinasi. Contohnya, perkhidmatan kereta api Metropolitan
Transportation Authority.