Anda di halaman 1dari 7

GROUP: _________

NAMA : __________________________________

NO. MATRIK: _____________

UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Menerangkan konsep dan pengertian kurikulum.
ii.
Mengkategorikan jenis-jenis kurikulum.
iii. Membincangkan peranan kurikulum sebagai wahana wahana menterjemah FPK.

TUGASAN: Apakah kurikulum? Bagaimanakah kurikulum berperanan sebagai


wahana terhadap mencapai hasrat pendidikan dan matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan?

8.0

Peta Minda

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan
8.1

Pengertian kurikulum

Tokoh (Tahun)
a) Akta Pendidikan
1996.

Pengertian Kurikulum

c) _______________

d) _______________

e) _______________

Rumusan anda tentang kurikulum:

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

b) _______________

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan
8.2 Analisis persamaan dan perbezaan di antara kurikulum kebangsaan dan
kurikulum sekolah.

Kurikulum
Kebangsaan

Kurikulum
Sekolah
Persamaan
Keterangan Persamaan

Perbezaan
Peringkat

Penggubal

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Perkara

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan
8.3 Penjelasan Sistem Pendidikan Kebangsaan Malaysia.

TAHAP
PENDIDIKAN

PERINGKAT &
KATEGORI
PENDIDIKAN

Kolej
Vokasional
(Diploma)

KURIKULUM
KEBANGSAAN

b)

Rajah 8.1: Sistem pendidikan Malaysia

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

a)

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Pengaruh FPK terhadap pembentukan kurikulum pendidikan Malaysia

FPK

KURIKULUM

1. Bentuk Pendidikan

Sukatan Pelajaran/
Huraian Sukatan
Pelajaran/ Dokumen
Standard Pelajaran

a)
Kurikulum
Sekolah

2. Proses Pendidikan
3. Matlamat Pendidikan

b)

c)

e)

PENGAJARAN

g)

d)

h)

f)
Objektif/ Hasil
Pembelajaran
PROSES PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Rajah 8.2: Penterjemahan FPK menerusi pengoperasian kurikulum dan pengajaran


Komponen
a)
b)
c)
d)
e)

Huraian

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

8.4

f)
g)
h)

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Pengoperasian kurikulum standard ke arah menterjemahkan hasrat FPK


Input

Operasi Kurikulum Standard Sekolah

Outcome

Prasekolah

Sekolah Rendah

Sekolah Menengah

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

8.5

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah


Pendidikan Kebangsaan

Anda mungkin juga menyukai