Anda di halaman 1dari 1

Latihan Amali Terapi Main ( PGSR P.

KHAS 2011)
Terapi adalah rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghadapi sebarang
penyakit @ mengalami sesuatu kecederaan bertujuan menyebabkan kefungsian badan
secara normal. (Kamus Perubatan Mosley, 2001)
Terapi Main secara asasnya merupakan alat atau berperanan sebagai psikoterapi kepada
kanak-kanak untuk menangani masalah berkaitan traum dan, kebimbingan/ kerisauan.
Namun dalam konteks bermain, aktiviti yang dilakukan adalah cara bagaimana kanakkanak menangani perasaan
Secara berpasangan anda dikehendaki merancang dan melaksanakan satu sesi terapi
melalui aktiviti Terapi Main berdasarkan kepada tugasan yang diberi.
1) Jelaskan Terapi Main yang dipilh termasuk peraturan ( jika ada)
2) Menyediakan satu rancangan aktiviti yang mengandungi gambar rajah/ ilustrasi aktiviti
dan peralatan yang akan digunakan.
3) Jelaskan spesifikasi peralatan yang telah dipilh dan akan digunakan ( spt. nama,
ukuran, cara penggunaan dsb.)
4) Objektif aktiviti yang dirancang dan tempoh masa pelaksanaan.
5) Sediakan satu laporan bergambar pelaksanaan aktiviti terapi tersebut.

Anda mungkin juga menyukai