Anda di halaman 1dari 1

Latihan Amali Terapi Fisio ( PGSR P.

Khas 2011)
Terapi adalah rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghadapi sebarang
penyakit @ mengalami sesuatu kecederaan bertujuan menyebabkan kefungsian badan
secara normal. (Kamus Perubatan Mosley, 2001)
Menurut konteks pendidikan terapi, ialah kaedah untuk membantu seseorang murid untuk
bergerak balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran.
Secara berpasangan anda dikehendaki merancang dan melaksanakan satu sesi terapi
melalui aktiviti Terapi Fisio berdasarkan kepada tugasan yang diberi.
1) Pilih seorang pelajar dan nyatakan profil pelajar tersebut ( kategori pelajar
berkeperluan khas, umur, jantina, kesukaran yang dihadapi dan sebagainya)
2) Menyediakan satu rancangan aktiviti yang mengandungi gambar rajah/ ilustrasi aktiviti
dan peralatan yang akan digunakan.
3) Jelaskan spesifikasi peralatan yang telah dipilh dan akan digunakan ( spt. nama,
ukuran, cara penggunaan dsb.)
4) Objektif aktiviti yang dirancang dan tempoh masa pelaksanaan.
5) Sediakan satu laporan bergambar pelaksanaan aktiviti terapi tersebut.

Anda mungkin juga menyukai