Anda di halaman 1dari 24

BSKT_JPNS1

CONTOH FORMAT :
BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI PENGETUA/GURU BESAR
NAMA
:X
NO. KP
: XX
NO. FAIL
: XY
JAWATAN : XXYY

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI
MESYUARAT
1.1Kurikulum
1.2Jawatankuasa Pengurusan Kewangan &
Akaun (JPKA)

PKPA 2/91
SPI
PKPA 2/91
SPP

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

Sem 1 2X dan Sem 2 2x

2 Kali

2 Kali

2 jam

Sem 1 2X dan Sem 2 2X

2 Kali

2 Kali

Kuantiti

Masa

Kos

> 2 jam

Ikut kelayakan
(ruj. Lampiran)

1.3 HEM

PKPA 2/91SPI

2 jam

Sem 1 2X dan Sem 2 2X

4 Kali

1 Kali

1.4 Staf

PKPA 2/91

2 jam

Sem 1 2X dan Sem 2 2X

2 Kali

1 Kali

1.5 Pengurusan dan Pentadbiran

PKPA2/91

Seperti diarah

2 jam

Mesy APC 1 18 Jul 2008

2 Kali

1 Kali

1.6 Jawatankuasa Disiplin

PKPA 2/91
SPI

Ikut Keperluan

2 jam

3 kali

1 Kali

10 minit
per BRPH

20 Kali

15 Kali

52 Minggu
2x setiap guru

Min 30/40
minit

2x setiap sesi

30 minit

Setiap hari

Setiap Hari

PEMANTAUAN & PENYELIAAN


2.1 Pengurusan Kurikulum
* Buku Rekod Pengajaran Harian

* Pencerapan Guru
* Kehadiran Guru Dalam
Bilik Darjah
2.2 Latihan dan Peperiksaan Murid
Latihan
Pemeriksaan tugasan/Kerja Kursus
Analisis Pencapaian murid dalam ujian dan
peperiksaan
2.5 Pengurusan Kelas
2.6 Pengurusan Panitia
Sistem Fail

Perancangan/Laporan
Bahan Kurikulum
2.7 Pengurusan Unit HEM

SPI 3/99

SPI
SPI /87

Dasar
Sekolah

Ikut Keperluan

SPI

Ikut keperluan
Dasar KPM

SPI

Ikut Keperluan

3 Kali/ 1 kali

3 Kali/1 Kali

Dasar
Sekolah

2 Minggu
Sekali

3 Kali

3 Kali

1 Kali

1 Kali

SPI

2 Kali Setahun
Ikut bil mesy
2 X setahun

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI
*

Disiplin Murid

*
*
*
*
*
*
*

Buku Teks
Biasiswa
RMT
Kantin
Asrama
SBT
KWAMP

2.8 Pengurusan Unit Kokurikulum


*
*
*

Unit Beruniform
Kelab dan Persatuan
Sukan dan Permainan

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

Kuantiti

Dasar
Sekolah

Sekurang2
4X setahun

Dasar
Sekolah

Sekurang2
4X setahun

Masa

Kos

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

2.9 Bilik-Bilik Khas


Pusat Sumber
Bilik Guru
Bilik UBK
*

Bengkel

*
*

Asrama
Makmal

2.10 Pengurusan Kewangan


*
*

Wang Kerajaan
Wang SUWA

*
*

Buku Tunai
Panjar Wang Runcit

Pemeriksaan Mengejut

*
*

Buku Daftar Bil


Buku Vot

2.11 Pemeriksaan Stok dan Inventori

2.12 Pembangunan Fizikal Sekolah


*
Penyelenggaraan Berjadual
*
Penyelenggaraan Berkala
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TING. 1
*
4

1 kali

1 Kali

12 Kali

6 Kali

6 Kali

1 kali

1 Kali

Hujung Tahun

1 Kali

1 Kali

6 Waktu
Seminggu

6 Waktu
Seminggu

27 orang Guru

15 Orang
Guru

UB 18 kali
SP-12 kali

UB-9 Kali
SP-9 Kali

UB-3 Kali
SP-3 Kali

KP-12 Kali

KP-9 Kali

KP-3Kali

110 hari

110 Hari

Kos

2 kali setahun

Dasar
Sekolah

2 Kali Setahun

SPI
6 Waktu
Seminggu
SPI
Ikut Sekolah

SPI

6.2 Kehadiran AKS

SPI

6.3 Sistem Fail

SPI

6.4 Buku Rekod Perkhidmatan

2 X setahun

SPP 3/2007

Jadual
Rekod
Maklumbalas penyeliaan
PENYELIAAN AKTIVITI KOKURIKULUM
*
Unit Beruniform
*
Sukan & Permainan
*
Kelab & Persatuan
PENTADBIRAN
6.1 Kehadiran Guru

Akhir Tahun

Masa

12 kali

2 Kelas 3 waktu Seminggu

PENYELIAAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Setengah
Tahun

Kuantiti

CATATAN

SPP

Harta Modal
Inventori
Alatan Pejabat

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI

220 Hari
288 hari

15 minit
15 minit

288 hari

Termasuk cuti am

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

Kuantiti

6.6 Urusan Surat-menyurat

PKPA

3 hari per
surat

6.7 Urusan Perjawatan & Perkhidmatan Staf

PKPA

Masa

Kos

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

Setiap hari

Setiap hari

P. Lantikan P. Lantikan1 Orang

Penempatan

P. jawatan-4 Tiada
Orang

Perlantikan Rasmi

P. Taraf
Pencen- 4
Orang

*
*
*

Induksi / PTK
Opsyen Pencen / KWSP
Pengesahan Dalam Perkhidmatan

*
*
*

Taraf Berpencen
Opsyen SSM/SSB
Opsyen Bersara 56/58

Ikut Keperluan

P.Jawatan-

4 Orang
P.Taraf
Pencen- 4
Orang

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

6.8 Agihan Tugas dan Penetapan SKT

SPI

Kuantiti
1 Kali Setahun

6.9 Kebajikan Staf


*

Penubuhan Kelab Guru


Ikut Keperluan

6.10 Pengurusan Cuti (Haji, CRK, CS, CB/CIB,CR


dll)

PA bab C
Ikut Permohonan

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI

PEMBANGUNAN DIRI
7.1
Menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan

Masa

Kos

Setengah
Tahun
26 Guru
2 KTBM
17 Hadiah
harijadi staf

Haji Tiada
CRK-33 Hari
CS- 53 Hari
CB-Tiada
CIB-3 Org
CR-22 Hari
10 Hari

SPP 6/2006

Ikut
permintaan

4 Hadiah
harijadi staf

2 Kali Derma
untuk
keluarga staf
meninggal

7 Hari
Setahun(8 Jam
Sehari)

7.3 Memberi sumbangan kepakaran dalam


pendidikan kepada yang memerlukan

Akhir Tahun

Haji- Tiada
CRK-18 Hari
CS-37 Hari
CB- 1 Org
CIB-1 Org
CR-14 Hari
6 Hari

CATATAN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

TARIKH PELAKSANAAN
Kualiti

PENCAPAIAN SEBENAR

PROGRAM/AKTIVITI
HUBUNGAN KOMUNITI
8.1 Bekerjasama dengan agensi luar
8.2 Penasihat PIBG

Kuantiti

Akta Pend
1996

3 kali

Mesyuarat Agung

1X Setahun

Mesyuarat AJK

4X Setahun

........................................................
Nama PYD:
Tarikh
: 03 JANUARI 2011

Kos

Ikut keperluan/
permintaan

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai

Masa

Setengah
Tahun

Akhir Tahun

3 Kali

Tiada

2 kali
Mesyuarat

CATATAN

Tiada

Sebelum 31 Mac

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


................................................................
Nama PPP:
Tarikh:

* Nota
Ketidakhadiran guru kerana menghadiri mesyuarat, seminar, bengkel atau menjalankan tugas rasmi adalah dibenarkan dengan syarat ada surat rasmi.
Walau bagaimanapun proses P&P tidak terjejas dengan menyediakan bahan-bahan P&P dan memastikan ada guru ganti.

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


................................................................
Nama PPP:
Tarikh:

BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU


NAMA
: ARTIMA BINTI HADAIN
NO. KP
: 860607-49-5098
NO. FAIL
: JP(sb)/15218
JAWATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM/AKTIVITI
Kualiti

GURU MATA PELAJARAN

Kuantiti

Masa

Kos

TARIKH
PELAKSANAAN

(Matematik, Dunia Muzik dan Dunia Seni Visual)

1.1 Kehadiran Ke Sekolah

AP
1996/SPI

195 hari

1.2 Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)

AP
1996/SPI

1 kali setahun

1.2 Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

AP
1996/SPI

42 Minggu

1.3 Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran


(P&P)

SPI

26 kali
seminggu

60 minit

Jan Nov

1.4 Menyediakan Nota Kepada Murid

SPI

Tertakluk m/p

15 30 minit

Jan Nov

2.1 Buku Kehadiran Murid

SPI

29 murid

Setiap hari

Jan - Nov

2.2 Buku Rekod Kesihatan

SPI

29 murid

2 kali
setahun

Jun & Nov

2.3 Buku Rekod Prestasi Murid

SPI

29 murid

2 kali
setahun

Jun & Nov

2.4 Kad 001 M/R

SPI

29 murid

2 kali
setahun

Jun & Nov

SPI

Mengikut
pencapaian
murid

2 kali
setahun

8 jam

Jan - Nov
Jan - Nov

1 jam

Jan - Nov

TUGAS KHAS 1 : GURU KELAS

TUGAS KHAS 2 : GURU KEBAJIKAN


3.1 Guru Numerasi

3.2 Guru Unit 3K

SPI

Setiap hari

Jan - Nov

PENCAPAIAN SEBENAR
Setengah
Tahun

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM/AKTIVITI
Kualiti
3.3 Guru NILAM

Kuantiti

SPI

Masa

Kos

TARIKH
PELAKSANAAN

Jan - Nov

3.3 Mengagihkan Kasut sekolah

SPI

Sekali setahun

Januari

3.4 Mengagihkan Alatulis

SPI

Sekali setahun

Januari

3.5 Memunggut Derma

SPI

Jan - Nov

PENCAPAIAN SEBENAR
Setengah
Tahun

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM/AKTIVITI
Kos

TARIKH
PELAKSANAAN

Kualiti

Kuantiti

Masa

Latihan

SPI

25 kali

10 minit

Jan Okt

Ujian

SPI

1 kali seminggu

40 minit

Jan Okt

Peperiksaan

SPI

4 kali

2 jam

Sem 1, 1 kali
Sem 2, 2 kali

PKPA
2/1991

4 kali

2 kali
sepenggal

* Unit Beruniform - PPIM

PKPA
2/1991

Min 18 kali

Setiap bulan

Jan _ Nov

* Sukan & Permainan- Bola Jaring

PKPA
2/1991

Min 12 kali

Setiap bulan

Jan - Nov

* Kelab & Persatuan - SPBT

PKPA
2/1991

Min 12 kali

Setiap bulan

Jan - Nov

PENCAPAIAN SEBENAR
Setengah
Tahun

LATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID

MESYUARAT
5.1 Kurikulum
* Ketua Panitia Matematik

Jan Okt

5.2 Kokurikulum

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai


........................................................
Nama PYD: ARTIMA BINTI HADAIN
Tarikh
: 12 JANUARI 2015

Tandatangan Pegaw

...........................................
Nama PPP: RUKINAH BINTI SUK
Tarikh:

NOTA:

* Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pem
berlaku sama ada diganti guru lain.
** Kehadiran minimum 190 hari dan maksimum 196 hari atau bayar HUTANG.

ni Visual)

BSKT_JPNS2

PENCAPAIAN SEBENAR
Akhir
Tahun

CATATAN

PENCAPAIAN SEBENAR
Akhir
Tahun

CATATAN

PENCAPAIAN SEBENAR
Akhir
Tahun

CATATAN

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama


...........................................................
Nama PPP: RUKINAH BINTI SUKARDI
Tarikh:

t, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih

CONTOH FORMAT :
BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI AKS
NAMA
:X
NO. KP
: XX
NO. FAIL
: XY
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (N 17)
PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI

KUANTITI

MASA

KOS

3 hari atau
seminggu
sebelum
perogram
dijalankan

Mengikut
jumlah
permohonan/
senarai
nama

TARIKH
PELAKSANAAN

Pengurusan Perkhidmatan Hospitaliti

- Borang permohonan hospitaliti dan Borang P


hendaklah diisi dengan lengkap
- Pastikan jumlah permohonan tepat
- Dokumen lengkap dan disahkan benar
- Permohonan dihantar ke Unit Kewangan, Jabatan
Pelajaran Negeri Sabah
- Meminta penerima dan pembekal
menandatangani LPO.Setelah lengkap,dihantar ke
Unit Kewangan

Pengurusan Surat Poslaju

2.1 Pengurusan Penghantaran Poslaju


- Menerima surat/dokumen daripada pegawai
- Mengisi borang poslaju yang telah disediakan
- Merekod maklumat surat dan merekod nombor
rujukan doket poslaju
- Menelefon agensi pos dan menyerahkan kepada
PT Kaunter untuk diambil oleh despatch.

Arahan
Perbendahara Mengikut keperluan
an

Surat/dokumen
yang ingin
Pekeliling
dihantar
Perkhidmatan
Mengikut
amat penting
Bil.5 Tahun
jumlah surat
dan segera
2007
sahaja

Tarikh
permohonan
dibuat

Mengikut
Tarikh menghantar
jumlah surat
surat
yang dikirim

PENCAPAIAN SEBENAR
SETENGAH
TAHUN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KUALITI

KUANTITI

MASA

2.2 Pengurusan Penerimaan Poslaju


- Menerima surat/dokumen daripada PT Kaunter
- Merekod maklumat surat mengikut urutan nombor
dan dihantar untuk diminit oleh Ketua Sektor
Pekeliling
Bergantung
- Merekod surat/minit (tindakan kepada) yang telah Perkhidmatan kepada jumlah
Mengikut
diminit
Bil.5 Tahun
surat yang
jumlah surat
- Menyerah/mengagih surat kepada pegawai yang
2007
diterima
berkenaan mengikut unit
- Mendapatkan pengesahan penerimaan
(tandatangan)

2.3 Membantu dalam membuat tuntutan Poslaju


- Menerima invois tuntutan dari agensi poslaju
- Menyemak dan mengisi baucer
tuntutan/pengesahan perbelanjaan daripada Ketua
Bergantung
Pembantu Tadbir
Arahan
kepada jumlah
- Membuat salinan doket yang telah disahkan
Perbendahara
surat yang
perbelanjaan
an
dikirim dalam
- Meminta pengesahan dokumen daripada pegawai
sebulan
yang berkenaan
- Menyerahkan permohonan tuntutan kepada
Pembantu Am Pejabat untuk dihantar ke Unit
Kewangan

30 minit

KOS

TARIKH
PELAKSANAAN

Tiada

Sepanjang masa

Invois yang
dihantar oleh
agensi
poslaju
setiap
hujung bulan

Setiap hujung
bulan

PENCAPAIAN SEBENAR
SETENGAH
TAHUN

PETUNJUK PRESTASI
BIL

PROGRAM / AKTIVITI

KOS

TARIKH
PELAKSANAAN

KUALITI

KUANTITI

MASA

Tatacara
Pengurusan
Stor

130 buah
inventori
68 buah stok
pejabat

Mengikut
keperluan

Pekeliling
Perkhidmatan
Bil.5 Tahun
2007

48 buah fail

Mengikut
keperluan

Tiada

Sepanjang masa

MS ISO
9001:2008

53 buah fail

1 jam

Tiada

Sepanjang masa

PENCAPAIAN SEBENAR
SETENGAH
TAHUN

Pengurusan Inventori

- Menerima peralatan pejabat dari pembekal


- Menyemak kuantiti barang yang diterima dari segi
kuantiti dan kualiti
- Pastikan barang-barang yang dihantar disemak
dengan lengkap
- Merekod stok dalam borang Kew.PS1
- Menyusun barang/stok ditempat yang sesuai
- Menyediakan borang pengeluaran barang/stok
dan mendapatkan tandatangan pegawai yang
mengeluarkannya serta direkod dalam borang
tersebut Kew.300-J3
- Menyemak dari masa ke semasa baki stok di
dalam stor
-Membuat laporan inventori Kew.PA-3 dan Kew.PA-5

Pengurusan Fail Peribadi Pegawai SPS

- Menyimpan surat-surat yang berkaitan dengan


pegawai di dalam fail perbadi.
- Membuat minit untuk setiap surat yang disimpan
di dalam fail.

Harga
inventori dan Sepanjang masa
stok pejabat

Pengurusan Fail Sekolah Rendah

- Mengurus fail daripada PPD Kota Marudu &


Sipitang
- Menyimpan surat-surat berkaitan daripada
sekolah rendah

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai


........................................................
Nama PYD:
Tarikh
: 03 JANUARI 2011

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama

..............................

Nama PPP:
Tarikh:

BSKT_JPNS3

PENCAPAIAN SEBENAR
AKHIR TAHUN

CATATAN

PENCAPAIAN SEBENAR
AKHIR TAHUN

CATATAN

PENCAPAIAN SEBENAR
AKHIR TAHUN

CATATAN

Pegawai Penilai Pertama


................................................................