Anda di halaman 1dari 6

GURU PENYAYANG 2016

KERTAS KERJA PROGRAM

KERTAS KERJA:
PROGRAM GURU PENYAYANG
2016

TARIKH PELANCARAN : 1 FEBRUARI 2016(ISNIN)


MASA : 7.30 PAGI
SASARAN : SEMUA WARGA SMK ABDUL RAHIM 11
DIRASMIKAN OLEH:
PN ANNIE SAWALI
PENGETUA SMK ABDUL RAHIM 11

1.0 NAMA PROGRAM :

KERTAS KERJA PROGRAM

GURU PENYAYANG 2016

PROGRAM GURU PENYAYANG 2016


2.0 TUJUAN
2.1 Pelaksanaan Guru Penyayang adalah bertujuan
membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.

agar

guru

mengamal

dan

3.0 KONSEP
3.1 Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi, dan
bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna Guru Penyanag adalah
seorang yang memiliki sifat kepedulian (concern) terhadap setiap perkara yang berkaitan
dengan muridnya (every child matters) dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang,
bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria,
prihatin dan sabar.
3.2 Guru penyayang menjiwai bahawa murid mereka merupakan asset penting yang perlu
diberi perhatian, dijaga, dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa.
3.3 Membudayakan amalan penyayang merupakan sifat professional guru dalam
perhubungannya dengan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat.
4.0 OBJEKTIF
4.1 Menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru
4.2 Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah.
4.3 Menyedari bahawa setiap murid adalah asset kepada sekolah
4.4 Menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah.
5.0 SASARAN
Semua warga sekolah
6.0 TEMPOH PELAKSANAAN
Tarikh Pelancaran
:
Hari
:
Tempoh Pelaksanaan :
Masa
:
Tempat
:
Perasmi
:

8.0 SUMBER PERBELANJAAN


Peruntukan wang PCG

1 Februari 2016 /
Isnin
Sepanjang tahun
7.00 pagi
Dewan
Puan Annie Sawali,
Pengetua SMK Abdul Rahim 11

KERTAS KERJA PROGRAM

GURU PENYAYANG 2016

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN :


Bil

Perkara

Jumlah

1.

Kek

RM600.00

2.

Banner

RM200.00

JUMLAH

RM 800.00

10.0 JAWATANKUASA PELAKSANA


Penasihat

: Pn Annie Sawali

, Pengetua

Pengerusi

: Pn. Juliana Ampion

, GPK HEM

Naib Pengerusi

: En.Abdul Waris Iman Goy

, GPK 1

Setiausaha
Penolong
Setiausaha

: Cik Roziani Mustapha


: Pn Fadzleha Juanas

,
, Guru Bimbingan dan Kaunseling

GURU PENYAYANG 2016

11.0

ATURCARA PELANCARAN GURU PENYAYANG

PERHIMPUNAN
RASMI

MAJLIS
PELANCARAN

12.0
BIL
1.

KERTAS KERJA PROGRAM

BACAAN AL QURAN
NYANYIAN LAGU NEGARAKU,
SABAH MAJU JAYA, BACAAN
IKRAR
ULASAN GURU BERTUGAS

PENGAWAS SEKOLAH

UCAPAN PENGERUSI MAJLIS


PERSEMBAHAN
PEMBUKA
TIRAI
UCAPAN PENGETUA
UCAPAN HARI LAHIR KEPADA
PELAJAR DAN GURU YANG
LAHIR PADA JANUARI

FADZLEHA JUANAS

AKTIVITI GURU PENYAYANG :PROGRAM


Mengalu-alukan
kehadiran murid

AKTIVITI
a. Guru mengalualukan murid di
pintu pagar
sekolah
i.
Semasa murid
memulakan
sesi
persekolahan
baru
ii.
Semasa muridii.
datan ke
sekolah
iii.
Semasa murid
pulang dari
sekolah

KAEDAH
Menyambut kedatangan
murid
a. Penampilan guru yang
kemas dan ceria
b. Bersikap mesra, berbudi
bahasa dan menghormati
murid
c. Ambil berat, prihatin dan
sabar menyambut murid
Membuat sapaan
a. Memberi salam dan
menyambut salam semasa
datang sekolah. Contoh
selamat pagi selamat
datingjemput masuk
b. Lambaian pulang
Contohselamat
pulangjaga diri baikbaikjumpa lagi
c. Bertanya khabar contoh
apa khabar hari ini? dah
makan ke belum?
Memberi bimbingan dan
tunjuk ajar secara
berhemah.
Contoh
a.membetulkan tali leher
b. mengenakan butang
baju
iv Membuat publisiti/promosi
mengalu-alukan kehadiran

PERSONALIA
Barisan
kepimpinan
sekolah
Guru bertugas
Warden
bertugas
Guru disiplin
bertugas
Pengawal
keselamatan
Guru tingkatan
Semua guru
terutama guru
masa pertama
dan guru masa
terakhir

GURU PENYAYANG 2016

2.

3.

MENTOR MENTEE

PENGHARGAA
N MURID

b. Guru mengambil
peduli terhadap
murid semasa di
sekolah
i.semasa dalam bilik
darjah
ii. semasa di kantin /
dewan makan
iii semasa aktiviti
kokurikulum
iv semasa
perhimpunan
1. Pelaksanaannya
bertujuan untuk :
i. Membangunkan
sahsiah diri murid
ii. Membina jati diri
murid
iii. Mentor sebagai
orang yang boleh
membantu
menyelesaikan
masalah murid
2. Aktiviti yang
dicadangkan:i. sesi ramah mesra
ii.sesi makan
bersama
iii.meraikan hari lahir
iv bimbingan hala
tuju hidup
v lawatan/ziarah
keluarga
vi sesi perkongsian
masalah

Memberi
penghargaan dan
pengiktirafan kepada
murid melalui:i. hari lahir murid
ii sambutan hari

KERTAS KERJA PROGRAM

murid ke sekolah dengan


menyediakan kain rentang
contoh kehadiran anda
impian kami
Interaksi Guru (rapport)
i.penampilan guru kemas dan
ceria sepanjang masa
ii Bersikap mesra dan
menunjukkan rasa hormat
kepada murid
iii. Membuat sapaan
iv mengambil berat dan
prihatin tehadao murid

1.Guru dengan penuh rasa


kekeluargaan melaksanakan
aktiviti mentor mentee.
2. Strategi pelaksanaannya:
2.1 Seoran atau dua mentor
bagi setiap kelas mengikut
kesesuaian sekolah
2.2 Perjumpaan diadakan
sekurang-kurangnya dua kali
sebulan dan diselaraskan
dalam jadual waktu harian.
3.Pengisian semasa
perjumpaan:3.1 membuat sapaan
3.2 menyemak dan prihatin
latar belakang mentee
3.3 membimbing mentee
mengatasi masalah
3.4 membimbing mentee
membina hala tuju dan
kerjaya
3.5 membimbing mentee
membentuk jati diri dan
sahsiah
4. Tugas guru yang dipilih
sebagai mentor hendaklah
disenaraikan salah satu
tugasnya di sekolah
5. aktiviti didokumentasikan
6. menyediakan profail setiap
pelajar
i.Guru meraikan murid dalam
suasana gembira, rasa
hormat, rasa dihargai dengan
penuh kasih sayang
ii.kaedah:a. Mengumumkan

Semua
pentadbir dan
semua guru

MENTOR
(guru terpilih)
MENTEE
(semua pelajar)
Perjumpaan
(setiap Jumaat
akhir bulan)

Semua guru
termasuk
pentadbir

GURU PENYAYANG 2016

kanak-kanak
iii peayaan utama
Hari Raya

12.0

KERTAS KERJA PROGRAM

ucapan selamat
melalui pembesar
suara sekolah
b. Menyanyikan lagu
bersesuaian tema
lagu hari lahir,
selamat hari raya
c. Menghantar kad
ucapan hari lahir,
selamat hari raya
iii.Aktiviti meraikan murid
boleh dilaksanakan semasa
perhimpunan atau di dalam
bilik darjah

Harapan :
Semoga usaha murni pihak Bahagian Pengurusan Pendidikan Kementeriaan
Pelajaran Malaysia dengan slogan Murid didahulukan, Pencapaian Murid
Diutamakan ini disambut positif oleh sekolah. Budaya Guru Penyayang akan
memberikan impak positif kepada semua pelajar agar dapat belajar dalam suasana
yang kondusif, ceria, selamat dan mesra

Disediakan oleh

Disahkan Oleh

FADZLEHA BINTI JUANAS


GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ANNIE SAWALI
PENGETUA