Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan

Empat Bestari

Tahap

Cemerlang

Masa

80 minit

Bidang Pembelajaran

Nilai Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Pengetahuan Sedia Ada :

Peranan rakyat dalam membangunkan negara

Nilai

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama


Usaha yang baik dan membina yang dilakukan
bersama pada peringkat individu, komuniti atau
negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran

Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha bersama.


Wawasan 2020 dijayakan bersama.
Iltizam rakyat dalam merealisasikan Wawasan 2020.
Matlamat Wawasan 2020.
Cabaran-cabaran Wawasan 2020.
:
1. Kognitif:
Menjelaskan kandungan yang terdapat dalam
sembilan (9) cabaran Wawasan 2020.
2. Afektif:
Menyedari kepentingan saling membantu dan
bekerjasama dalam mencapai sembilan (9) cabaran
Wawasan 2020.
3. Psikomotor:
Memainkan peranan sebagai seorang pelajar dalam
merealisasikan Wawasan 2020.

Pendekatan

Pendekatan Kooperatif

Teknik

Permainan, Sumbang Saran, Simulasi dan Kuiz,

BBM
Koleksi Peta

Polistrin, Kad Petunjuk, Peta Harta Karun, Buku


Harta Karun

LANGKAH/
MASA
Pengurusan
Awal Kelas
(5 minit)

Set Induksi
(5 minit)

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


1) Guru bertanyakan khabar
pelajar dan meminta
pelajar memberikan
perhatian kepada proses
P & P.
2) Guru meminta pelajar
menggosokkan kedua-dua
tapak tangan sehingga
berasa panas dan
menekapkan tapak tangan
pada pipi rakan yang ada
di sebelah kanan pelajar.
3) Guru meminta pelajar
mengulang kembali
tindakan tersebut dan
menekapkan pula pada
pipi rakan yang ada di
sebelah kiri pelajar.
1) Guru mengedarkan
keratan polistrin kepada
setiap pelajar.
2) Guru meminta pelajar
untuk membina perkataan
daripada keratan polistrin
itu dengan melekatkannya
pada papan putih
mengikut warna.
3) Guru meminta respon
pelajar tentang apa yang
dapat dipelajari melalui
aktiviti ini.

STRATEGI/KAEDAH/
BBM/NILAI/KBKK

Aktiviti 1
(30 minit)

Aktiviti 2
(25 minit)
Penilaian
(10 minit)

1) Guru membahagikan
pelajar kepada 9
kumpulan kecil (setiap
kumpulan terdiri daripada
3 orang pelajar).
2) Guru mengedarkan Kad
Petunjuk, Peta Harta
Karun dan Buku Koleksi
Peta Harta Karun kepada
setiap kumpulan
(Lampiran 1).
3) Guru meminta wakil
daripada satu kumpulan
untuk membacakan
peraturan permainan yang
terdapat pada Kad
Petunjuk.
4) Guru meminta setiap
kumpulan memulakan
permainan.
5) Guru memantau setiap
kumpulan sepanjang
permainan berlangsung.
6) Setelah tamat permainan,
guru menggalakkan
pelajar berkongsi
berkenaan apa yang
dapat dipelajari melalui
permainan tersebut.

Penutup
(5 minit)