Anda di halaman 1dari 1

Mata pelajaran :

Tarikh
Tingkatan
:
Masa
Tajuk

:
:
:

Bahasa Melayu
5 September 2016
1 Kuning
12.00-1.20 ptg
Ulasan

Huraian Pembelajaran Khusus


Fokus Utama : 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan
Aras 1 : i. Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan
Fokus Sampingan : 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk membantu dalam
Membuat penyelesaian
Aras 2 :i. Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat jangkaan berdasarkan cadangan
tersebut.
Objektif :
1. Menyenaraikan isi penting.
2. Menyusun isi tersirat dan tersurat.
3. Menulis ulasan dengan lengkap
Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.

:
Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan tajuk
Mengenalpasti topic berkaitan tajuk berserta isi
Menyampaikan maklumat dengan menggunakan ayat sendiri
Menulis ulasan dengan lengkap
Membina ayat majmuk gabungan.

Sistem Bahasa
Tatabahasa :Ayat majmuk gabungan.
Sintaksis : bina ayat
Pengisian Kurikulum
Ilmu :, Sivik dan Kewarganegaraan
Kemahiran bernilai tambah : kecerdasan pelbagai
Nilai : ketabahan, kegigihan, bertanggungjawab
Petai-Think : menganalisis
KBAT : mengingat, memahami, menganalisis, mencipta
ABM / BBM :Buku Teks, lembaran kertas soalan.