Anda di halaman 1dari 1

Mata pelajaran

Tarikh
Tingkatan
Masa
Tajuk

:
:
:
:
:

Bahasa Melayu
30 Ogos 2016
1 Kuning
10.40 pagi-12.00 tghhari
Karangan

HuraianPembelajaranKhusus
(i)
Fokus utama : 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
Aras 1 (ii)Memberikan cadangan bagi sesuatu isu atau permasalahan.
(ii)
Fokus sampingan : 2.4
Mengemukakan cadangan yang membina untuk membina untuk membantu dalam
membuat penyelesaian.
Aras 2 : (i) Mengemukakan cadangan dan sebab musabab serta membuat serta
membuat jangkaan berdasarkan cadangan tersebut.
Objektif :
1. Menyatakan satu isi yang berkaitan dengan tajuk.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga ayat huraian.
3. Menulis satu perenggan dengan menggunakan isi-isi yang telah dibincangkan.
Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:
Set induksi guru menunjukkan gambar tentang Pencemaran sungai.
Guru mengaitkan set induksi dengan isi pembelajaran.
Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.
Guru memberikan satu tajuk untuk setiap kumpulan untuk dibincangkan.
Aktiviti GALLERY WALK.
Sumbang saran antara guru dengan murid.
Guru meminta murid untuk menulis rangka karangan.
Guru membuat rumusan pelajaran hari ini.

Sistem Bahasa: -Tatabahasa : kata arah


-Sintaksis : binaa yat
Kemahiran:

Membaca dan menulis

PPPM:

Band 3

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sivik dan Kewarganegaraan
Kemahiran bernilai tambah : kecerdasan pelbagai
Nilai : ketabahan, kegigihan, bertanggungjawab
KBAT : mengingat, memahami, menganalisis, mencipta
ABM / BBM :Gambar, kertas majung.
Pengukuhan:
Refleksi:

Catatan:

Siapkan kerja di rumah.