Anda di halaman 1dari 1

BORANG MAKLUMAT GURU PERIBADI

GURU PANITIA ________________________________________


NAMA
:
NO KAD PENGENALAN :
JANTINA
:
TARIKH LAHIR
:
NO. FAIL PERIBADI
:
GRED JAWATAN
:
KELULUSAN AKADEMIK :
KELULUSAN IKHTISAS :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL:
NO. TELEFON
:
TARIKH MULA BERKHIDMAT:

TAHUN :
TAHUN:

SEKOLAH YANG PERNAH MENGAJAR


NAMA SEKOLAH

TAHUN BERTUGAS

TUGAS-TUGAS DI SEKOLAH
SEKARANG

KURSUS-KURSUS YANG PERNAH


DIHADIRI :
(buat lampiran sekiranya tidak mencukupi)

MATA PELAJARAN DI
AJAR