Anda di halaman 1dari 40

PENCATATAN HASIL KEGIATAN KESEHATAN

SEMESTER I TAHUN 2
Kecamatan
Kabupaten
Jumlah Desa yang dibina/ yang ada
Bulan
No

Desa

Jumlah
Kelompo
k

:
:
:
:

Naringgul
Cianjur
11/11
Pebruari 2015

Kunjungan
Baru

Lama

1 Balegede
7
10
196
2 Sukabakti
7
16
125
3 Wanasari
6
14
128
4 Naringgul
8
10
126
5 Malati
7
12
117
6 Wangunjaya
7
11
186
7 Wangunsari
8
14
113
8 Mekarsari
8
12
131
9 Cinerang
4
12
129
10 Sukamulya
7
7
138
11 Margasari
6
7
113
12 PUSKESMAS
75
125
1502
Keterangan ;
Jumlah Kelompok lansia yang ada / dibina
Jumlah sasaran pralansia / lansia di wilayah kerja ;

Jumlah Sasaran yang dibina


Jumlah
206
141
142
136
129
197
127
143
141
145
120
1627

45-59 thn
L
P
37
28
23
25
23
18
14
17
18
20
31
29
17
18
19
21
22
24
19
23
14
17
237
240

75/75
3246

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Naringgul

Ijuh Sugandi, A.Md.Kep


Nip. 197309201998031004

60-69 thn
L
P
34
30
25
20
20
23
20
30
17
24
32
31
20
19
20
21
24
19
25
23
23
22
260
262

70 thn
L
P
41
36
29
19
30
28
28
27
26
24
39
35
26
27
32
30
28
24
28
27
25
19
332
296

Jumla
h

206
141
142
136
129
197
127
143
141
145
120
1627

Kegiatan sehari-hari
Kemandirian
A
B
4
5
4
3
1
3
2
2
1
2
2
5
2
0
2
4
4
6
3
7
3
2
28
39

C
197
134
138
131
126
190
125
137
131
135
116
1560

IMT

Gangguan
mental

L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
6
5
6
7
8
9
10
6
8
4
76

ESEHATAN KELOMPOK USIA LANJUT


I TAHUN 2015

Jumlah Usia Lanjut dengan Kelainan


IMT

Tekanan Darah

K
3
7
7
4
6
2
2
4
5
3
4
47

Anemia

R
16
14
6
9
8
6
7
9
6
5
7
93

5
6
5
4
7
8
5
4
3
4
6
57

1
2
1
0
2
1
1
2
0
0
0
10

Diabetes
Mellitus

1
1
2
0
0
0
1
0
0
1
2
8

dg Kelainan

Pengobatan

Kasus Konseling
Penkes

Gangguan Ginjal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Penyakit lain

23
13
14
15
16
17
12
11
17
9
15
162

Ya

56
49
40
38
46
42
37
40
37
30
38
453

Tidak

139
85
98
97
80
148
88
97
104
105
83
1124

Diobati
56
49
40
38
46
42
37
40
37
30
38
453

Dirujuk

Baru

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lama

12
14
11
10
9
17
14
13
11
13
11
135

Naringgul, 31 Pebruari 2015


Pelaksana

Aan Herina, A.Md.Keb


Nip. 197501092006042018

44
35
29
28
37
25
23
27
26
17
27
318

Selesai

24
2
6
2
0
2
13
13
3
8
1
74

14
14
12
14
14
21
16
12
12
16
12
157

PENCATATAN HASIL KEGIATAN KESEHATAN LANSIA UNTUK TINGKAT KABUPA


Kabupaten
Jumlah Puskesmas yang dibina/ yang ada
Jumlah Kelompok Usia Lanjut yang dibina / yang ada
Jumlah Pra Usia Lanjut/Usia Lanjut di Wilayah Kerja Kabupaten
Kunjungan
No

Puskesmas
Baru

1 Purwakarta
2 Munjuljaya
3 Campaka
4 Jatiluhur
5 Plered
6 Sukatani
7 Darangdan
8 Maniis
9 Tegalwaru
10 Wanayasa
11 Pasawahan
12 Bojong
13 Maracang
14 Mulyamekar
15 Bungursari
16 Cibatu
17 Sukasari
18 Pondoksalam
19 Kiarapedes
20 Koncara
KABUPATEN

Lama Jumlah

:
:
:
:

Purwakarta
20/20
203/203
118572 /61682

Jumlah Sasaran yang dibina

Kegiatan sehari-hari

45-59 thn

60-69 thn

70 thn

Provinsi
Triwulan
Semester
Tahun

Jumlah

Kemandirian
A

46
0
0
0
21
1
13
0
11
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0
0
0
0
###
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Jumlah Usia Lanjut de


Ganggua
n mental

IMT
L

Tekanan Darah
K

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:50 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:50 Err:509Err:509

Mengetahui,
a.n Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Yunia Rachmiaty, Hj.,drg.,MKM


NIP. 19630604 198901 2 002

D/S PRA LANSIA :


Jumlah Pra Lansia yang dibina X 100% =
Jumlah Pra Lansia Sasaran

Err:509 x 100% =
118572

8.19%

D/S LANSIA :
Jumlah Lansia & Risti yang dibina X 100% =
Jumlah Lansia & Risti sasaran

Err:509 x100% =
61682

15.33%

Cakupan Konseling
Puskesmas yang me
Jumlah Total Puskesm

PENCATATAN HASIL KEGIATAN KESEHATAN LANSIA UNTUK TINGKAT KABUPA


Kabupaten
Jumlah Puskesmas yang dibina/ yang ada
Jumlah Kelompok Usia Lanjut yang dibina / yang ada
Jumlah Pra Usia Lanjut/Usia Lanjut di Wilayah Kerja Kabupaten
Kunjungan
Jumlah Sasaran yang dibina
No

Puskesmas

1 Purwakarta
2 Munjuljaya
3 Campaka
4 Jatiluhur
5 Plered
6 Sukatani
7 Darangdan
8 Maniis
9 Tegalwaru
10 Wanayasa

Baru
31
26
23
26
22
23
29
22
23
28

Lama Jumlah
446
293
307
303
274
434
274
317
309
312

478
319
329
329
296
457
302
339
332
340

:
:
:
:

45-59 thn

60-69 thn

70 thn

81
51
52
42
42
73
44
49
52
51

66
47
42
42
42
68
42
49
56
50

75
58
47
47
47
75
49
47
56
60

76
47
54
71
50
72
44
49
44
52

Jumlah

96
72
70
65
60
91
61
75
65
66

Purwakarta
20/20
203/203
118572 /61682
Kegiatan sehari-hari

84
44
65
63
56
78
63
70
56
61

478
319
329
329
296
457
302
339
330
340

Kemandirian
A

8
3
0
3
1
1
5
6
5
2

10
5
7
12
9
15
7
13
18
21

456
311
322
315
287
441
292
321
307
316

Provinsi
Triwulan
Semester
Tahun
Jumlah Usia Lanjut de
Ganggua
n mental

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMT
L

Tekanan Darah
K

19
17
19
15
19
13
20
20
16
18

23
20
16
12
10
10
9
15
13
10

41
37
22
27
30
30
24
31
28
20

11 Pasawahan
12 Bojong
13 Maracang
14 Mulyamekar
15 Bungursari
16 Cibatu
17 Sukasari
18 Pondoksalam
19 Kiarapedes
20 Koncara

25
262
287
39
40
55
51
58
46
289
1
5
285
0
16
12
19
279
3530
3808
576
543
615
610
779
687
3808
34
122
3652
0
192
151
309
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509

KABUPATEN

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:50 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:50 Err:509Err:509

Mengetahui,
a.n Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Yunia Rachmiaty, Hj.,drg.,MKM


NIP. 19630604 198901 2 002

D/S PRA LANSIA :


Jumlah Pra Lansia yang dibina X 100%
Jumlah Pra Lansia Sasaran
D/S LANSIA :
Jumlah Lansia & Risti yang dibina X 100% =
Jumlah Lansia & Risti sasaran

Err:509 x100% = 9%
118572

Err:509 x100% =
61682

Cakupan Konseling
Puskesmas yang me
Jumlah Total Puskesm

15.55%

PENCATATAN HASIL KEGIATAN KESEHATAN LANSIA UNTUK TINGKAT KABUPA


Kabupaten
Jumlah Puskesmas yang dibina/ yang ada
Jumlah Kelompok Usia Lanjut yang dibina / yang ada
Jumlah Pra Usia Lanjut/Usia Lanjut di Wilayah Kerja Kabupaten

:
:
:
:

Purwakarta
20/20
203/203
118572 /61682

Provinsi
Triwulan
Semester
Tahun

Kunjungan
No

Puskesmas
Baru

Lama Jumlah

Jumlah Sasaran yang dibina

Kegiatan sehari-hari

45-59 thn

60-69 thn

70 thn

Jumlah

Kemandirian
A

Jumlah Usia Lanjut de


Ganggua
n mental

IMT
L

Tekanan Darah
K

1 Purwakarta
2 Munjuljaya
3 Campaka
4 Jatiluhur
5 Plered
6 Sukatani
7 Darangdan
8 Maniis
9 Tegalwaru
10 Wanayasa
11 Pasawahan
12 Bojong
13 Maracang
14 Mulyamekar
15 Bungursari
16 Cibatu
17 Sukasari
18 Pondoksalam
19 Kiarapedes
20 Koncara

26
431
458
78
65
73
71
79
91
457
7
9
441
0
10
7
20
21
270
291
42
51
51
50
55
42
291
7
5
279
0
10
12
20
23
293
316
51
42
45
51
65
62
316
0
7
309
0
11
10
20
28
285
313
34
39
44
62
67
67
313
2
9
301
0
13
14
21
22
268
290
43
43
37
52
56
59
290
5
9
276
0
9
12
17
27
405
432
64
62
69
70
88
78
432
5
12
415
0
11
12
14
21
263
285
42
42
47
44
61
49
285
5
7
273
0
15
9
15
15
294
309
47
53
40
40
58
71
309
5
12
293
0
16
11
11
25
295
291
47
49
48
39
52
56
291
5
5
282
0
14
8
14
17
304
321
40
51
56
54
54
58
312
2
9
310
0
9
3
11
18
263
282
38
40
50
50
54
51
282
5
0
277
0
7
6
8
243
3372
3587
526
538
560
582
689
683
3578
46
84
3456
0
124
103
170
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509

KABUPATEN

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:50 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:50 Err:509Err:509

Mengetahui,
a.n Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

D/S PRA LANSIA :


Jumlah Pra Lansia yang dibina X 100%
Jumlah Pra Lansia Sasaran

Err:509 x100% =
118572

7.71%

Cakupan Konseling
Puskesmas yang me
Jumlah Total Puskesm

D/S LANSIA :
Yunia Rachmiaty, Hj.,drg.,MKM
NIP. 19630604 198901 2 002

Jumlah Lansia & Risti yang dibina X 100% =


Jumlah Lansia & Risti sasaran

Err:509 x100% =
61682

15.07%

PENCATATAN HASIL KEGIATAN KESEHATAN LANSIA UNTUK TINGKAT KABUPA


Kabupaten
Jumlah Puskesmas yang dibina/ yang ada
Jumlah Kelompok Usia Lanjut yang dibina / yang ada
Jumlah Pra Usia Lanjut/Usia Lanjut di Wilayah Kerja Kabupaten
Kunjungan
No

Puskesmas
Baru

1 Purwakarta
2 Munjuljaya
3 Campaka
4 Jatiluhur
5 Plered
6 Sukatani
7 Darangdan
8 Maniis
9 Tegalwaru
10 Wanayasa
11 Pasawahan
12 Bojong
13 Maracang
14 Mulyamekar
15 Bungursari

Lama Jumlah

:
:
:
:

Purwakarta
20/20
203/203
118572 /61682

Jumlah Sasaran yang dibina

Kegiatan sehari-hari

45-59 thn

60-69 thn

70 thn

Provinsi
Triwulan
Semester
Tahun

Jumlah

Kemandirian
A

Jumlah Usia Lanjut de


Ganggua
n mental

IMT
L

Tekanan Darah
K

13
394
407
57
60
58
67
69
97
407
6
10
397
0
10
8
16
10
268
278
35
50
48
51
49
44
277
5
5
271
0
11
11
18
11
292
303
46
41
45
48
62
61
303
1
7
295
0
9
5
15
10
298
308
33
37
43
58
65
69
306
4
9
295
0
9
10
19
13
156
272
141
38
39
41
52
57
184
120
7
156
111
3
8
18
15
370
385
51
54
60
58
87
75
385
3
11
371
0
7
9
19
11
269
280
43
43
47
44
57
47
280
5
6
270
0
12
6
19
10
292
302
49
52
39
35
57
70
302
5
12
285
0
12
8
15
9
286
288
50
51
46
38
47
56
288
5
7
277
0
11
6
12
15
296
311
39
49
55
49
64
55
311
2
12
296
0
8
7
13
16
258
274
36
38
47
47
52
54
274
3
3
267
0
6
7
14
129
3289
3412
479
511
525
543
663
688
3409
43
93
3286
0
100
86
179
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509

16 Cibatu
17 Sukasari
18 Pondoksalam
19 Kiarapedes
20 Koncara
KABUPATEN

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509

Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509

Mengetahui,
a.n Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

D/S PRA LANSIA :


Jumlah Pra Lansia yang dibina X 100%
Jumlah Pra Lansia Sasaran

Err:509 x100% =
118572

Cakupan Konseling
Puskesmas yang me
Jumlah Total Puskesm

9.30%

D/S LANSIA :
Jumlah Lansia & Risti yang dibina X 100% = 10766 X 100% = 17.80%
Jumlah Lansia & Risti sasaran
60477

Yunia Rachmiaty, Hj.,drg.,MKM


NIP. 19630604 198901 2 002

REKAPITULASI PENCATATAN HASIL KEGIATAN KESEHATAN LANSIA UNTUK TINGKAT K


Kabupaten
Jumlah Puskesmas yang dibina/ yang ada
Jumlah Kelompok Usia Lanjut yang dibina / yang ada
Jumlah Pra Usia Lanjut/Usia Lanjut di Wilayah Kerja Kabupaten
Kunjungan
Jumlah Sasaran yang dibina
No

Puskesmas

1 Purwakarta
2 Munjuljaya
3 Campaka

Baru
107
50
49

Lama Jumlah
976
630
672

1037
680
721

:
:
:
:

45-59 thn

60-69 thn

70 thn

173
101
114

167
111
94

164
121
103

176
110
117

192
139
151

210
97
142

Purwakarta
20/20
203/203
118572 /61682
Kegiatan sehari-hari
Kemandirian
Jumlah

1082
679
721

16
11
0

31
11
16

1034
658
705

Provinsi
Triwulan
Semester
Tahun
Jumlah Usia Lanjut de
Ganggua
n mental

0
0
0

IMT
L

Tekanan Darah
K

32
30
32

32
35
28

82
61
46

4 Jatiluhur
5 Plered
6 Sukatani
7 Darangdan
8 Maniis
9 Tegalwaru
10 Wanayasa
11 Pasawahan
12 Bojong
13 Maracang
14 Mulyamekar
15 Bungursari
16 Cibatu
17 Sukasari
18 Pondoksalam
19 Kiarapedes
20 Koncara
KABUPATEN

57
47
53
53
39
50
49
Err:509
554
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

663
581
931
615
684
675
690
Err:509
7724
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

719
654
985
657
723
695
739
Err:509
8248
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

84
121
151
103
109
111
101
Err:509
1222
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

90
94
143
95
115
118
113
Err:509
###
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

101
93
159
107
97
116
130
Err:509
1306
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

148
112
157
100
97
93
118
Err:509
1328
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Mengetahui,
a.n Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Yunia Rachmiaty, Hj.,drg.,MKM


NIP. 19630604 198901 2 002

148
147
128
129
201
174
136
123
147
159
130
126
136
133
### Err:509
1633 1542
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509

719
632
985
657
723
693
730
Err:509
8238
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

7
35
6
11
12
11
5
Err:509
91
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

### Err:509 Err:509 Err:509

24
21
29
16
27
25
34
Err:509
230
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

690
602
949
632
685
658
700
Err:509
7930
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

0
28
0
0
0
0
0
Err:509
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

D/S PRA LANSIA :


Jumlah Pra Lansia yang dibina X 100%
Jumlah Pra Lansia Sasaran

Err:509 x100% =
118572

27.23%

D/S LANSIA :
Jumlah Lansia & Risti yang dibina X 100% =
Jumlah Lansia & Risti sasaran

Err:509 x100% =
61682

50%

31
28
29
24
25
24
38
20
39
28
32
22
29
15
### Err:509
341
276
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509
### Err:509

52
51
49
44
45
45
34
Err:509
524
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

### Err:509 Err:509

Cakupan Konseling
Puskesmas yang me
Jumlah Total Puskesm

GKAT KABUPATEN/KOTA
:
:
:
:

Jawa Barat
I
I
2013

h Usia Lanjut dengan Kelainan


Tekanan Darah

Anemia

Diabetes Ganggua Penyakit


Mellitus n Ginjal
lain

Usila dengan
Kelainan
Ya

Tidak

Pengobatan

Kasus Konseling
Penkes

Diobati

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dirujuk

Baru

Lama

0
0
0
19
41
-41
35
7
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Selesai

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:509 Err:509
0
0
0
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Purwakarta, 1 April 2013


Pengelola Program Kesehatan Usia Lanjut

Konseling
Puskesmas yang melaksanakan Konseling X 100% =
umlah Total Puskesmas di Wilayah

20 x 100% = 100%
20

Siti Tulasniati, AM.Keb


NIP.19780617 200902 2 004

GKAT KABUPATEN/KOTA

: Jawa Barat
: II
:I
: 2013
h Usia Lanjut dengan Kelainan
Tekanan Darah
R

9
7
11
4
11
10
8
10
5
8

Anemia

0
1
0
0
1
2
2
5
0
0

Usila dengan
Kelainan

Diabetes Ganggua Penyakit


Mellitus n Ginjal
lain

2
2
5
0
0
0
2
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
26
29
33
31
26
32
28
22
17

Ya

143
110
101
92
102
90
97
109
83
75

Tidak

329
206
227
237
193
364
204
227
247
262

Pengobatan
Diobati

143
110
101
92
102
90
97
109
83
75

Kasus Konseling

Dirujuk

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Baru

8
10
10
6
7
11
10
9
7
7

Lama

135
101
92
85
95
79
88
100
87
68

Selesai

50
19
27
44
27
67
16
14
25
132

Penkes
33
33
28
33
33
49
37
28
28
37

14
0
5
0
23
90
200
90
0
7
83
19
28
97
11
19
0
314
1093
2697
1093
0
91
1012
440
366
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Konseling
Puskesmas yang melaksanakan Konseling X 100% =
umlah Total Puskesmas di Wilayah

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509


Purwakarta, 1 Juli 2013
Pengelola Program Kesehatan Usia Lanjut

20 x 100% = 100%
20

Siti Tulasniati, AM.Keb


NIP.19780617 200902 2 004

GKAT KABUPATEN/KOTA
:
:
:
:

Jawa Barat
III
II
2013

h Usia Lanjut dengan Kelainan


Tekanan Darah
R

Anemia

Diabetes Ganggua Penyakit


Mellitus n Ginjal
lain

Usila dengan
Kelainan
Ya

Tidak

Pengobatan

Kasus Konseling
Penkes

Diobati

Dirujuk

Baru

Lama

Selesai

5
3
6
0
23
71
387
77
0
45
25
91
33
11
7
5
0
19
83
204
92
0
48
34
56
33
9
5
5
0
18
78
234
83
0
43
33
36
28
11
2
5
0
23
88
214
90
0
41
32
27
33
7
7
5
0
20
76
210
86
0
41
39
46
33
15
5
0
0
23
79
346
87
0
34
40
33
49
13
5
2
0
19
78
203
85
0
31
35
54
37
11
9
0
0
21
78
227
79
0
35
27
25
28
7
2
0
0
22
67
222
68
0
33
23
42
28
11
2
5
22
63
257
61
0
34
23
63
37
16
0
5
0
28
69
209
79
0
31
56
20
28
116
48
36
0
237
834
2714
892
0
415
406
238
366
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Konseling
Puskesmas yang melaksanakan Konseling X 100% =
umlah Total Puskesmas di Wilayah

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509


Purwakarta, 1 Oktober 2013
Pengelola Program Kesehatan Usia Lanjut

20 x 100% = 100%
20

Siti Tulasniati, AM.Keb


NIP.19780617 200902 2 004

GKAT KABUPATEN/KOTA
:
:
:
:

Jawa Barat
IV
II
2013

h Usia Lanjut dengan Kelainan


Tekanan Darah
R

Anemia

Diabetes Ganggua Penyakit


Mellitus n Ginjal
lain

Usila dengan
Kelainan

Pengobatan

Kasus Konseling
Penkes

Ya

Tidak

Diobati

Dirujuk

Baru

Lama

Selesai

6
5
9
0
20
61
346
61
1
17
35
23
33
6
8
7
0
14
75
203
75
0
27
35
19
33
7
5
9
0
14
63
240
63
0
21
33
21
28
5
3
4
0
16
65
243
65
0
21
36
25
33
10
9
8
3
11
48
140
132
30
6
41
20
25
9
4
5
0
9
64
321
64
0
19
28
29
49
5
3
4
0
15
64
216
64
0
22
33
12
37
7
5
2
0
13
61
241
61
0
18
34
17
28
7
4
2
0
14
55
233
55
0
15
31
19
28
7
3
4
12
55
256
55
0
17
30
13
37
10
4
5
0
16
61
212
47
0
19
31
13
28
77
52
59
0
157
698
2714
684
0
105
360
209
366
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509

Purwakarta, 5 Januari 2014

Konseling
Puskesmas yang melaksanakan Konseling X 100% =
umlah Total Puskesmas di Wilayah

Pengelola Program Kesehatan Usia Lanjut

20 x 100% = 100%
20

Siti Tulasniati, AM.Keb


NIP.19780617 200902 2 004

UK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

: Jawa Barat
: I - IV
: I dan II
: 2013
h Usia Lanjut dengan Kelainan
Tekanan Darah
Anemia

22
20
22

5
10
6

Usila dengan
Kelainan

Diabetes Ganggua Penyakit


Mellitus n Ginjal
lain

10
9
12

0
0
0

94
48
51

Ya

270
212
195

Tidak

761
461
521

Pengobatan
Diobati

270
221
200

Kasus Konseling

Dirujuk

7
0
0

Baru

104
64
58

Lama

168
143
133

Cakupan tahun 2013 Lansia

Selesai

147
79
68

Penkes

Puskesmas
Sasaran

78 Purwakarta
74 Munjuljaya
63 Campaka

3785
4788
2960

P
356
260
254

386
207
259

16
21
27
22
23
14
21
Err:509
232
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

3
10
8
8
15
3
3
Err:509
72
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

6
7
1
6
1
1
8
Err:509
69
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

0
1
0
0
0
0
###
Err:509
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

60
55
51
54
52
47
42
Err:509
591
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

196
191
185
Err:509
203
164
151
Err:509
2102
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

512
437
791
461
515
527
583
Err:509
6089
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

198
221
193
198
203
165
149
Err:509
2156
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Err:509

Err:509 Err:509 Err:509

Konseling
Puskesmas yang melaksanakan Konseling X 100% =
umlah Total Puskesmas di Wilayah

0
8
0
0
0
0
0
Err:509
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

52
49
49
46
48
43
45
Err:509
532
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

127
145
127
131
136
118
98
Err:509
1508
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

77
78
107
73
44
72
198
Err:509
730
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

74 Jatiluhur
72 Plered
110 Sukatani
84 Darangdan
63 Maniis
63 Tegalwaru
84 Wanayasa
Err:509 Pasawahan
824 Bojong
Err:509 Maracang
Err:509 Mulyamekar
Err:509 Bungursari
Err:509 Cibatu
Err:509 Sukasari
Err:509 Pondoksalam
Err:509 Kiarapedes
Err:509 Koncara

4481
5144
4611
4320
2258
3195
2816
2932
3238
1408
2027
3712
1952
1046
1905
1707
3397

250
222
360
243
243
245
266
Err:509
2939
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

295
242
331
223
256
219
250
Err:509
2870
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509 Err:509

Err:509 KABUPATEN

61682

Err:509

Err:509

Purwakarta, 5 Januari 2014


Pengelola Program Kesehatan Usia Lanjut

20 x 100% = 100%
20

Siti Tulasniati, AM.Keb


NIP.19780617 200902 2 004

013 Lansia 60 tahun +


Jumlah
742
467
513

%
19.60
9.76
17.32

Cakupan tahun 2013 Lansia 45-49 thn


Sasaran
7277
9204
5689

P
16
95
225

222
1064
336

Jumlah
238
1159
561

%
3.26
12.60
9.86

545
463
691
466
500
464
516
Err:509
5809
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

12.15
9.01
14.98
10.78
22.13
14.52
18.33
Err:509
179.39
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

8614
9889
8864
8304
4340
6142
5413
5636
6225
2707
3896
7135
3754
2010
3662
3281
6530

490
1408
947
103
186
114
111
1173
1067
379
309
120
336
343
56
20
398

1410
2176
2356
1250
349
498
800
3778
3097
572
375
1483
929
401
912
428
1969

1900
3583
3302
1353
535
612
911
4951
4164
951
684
1604
1266
744
968
448
2367

22.05
36.23
37.25
16.30
12.33
9.96
16.83
87.84
66.89
35.11
17.56
22.48
33.71
37.00
26.43
13.67
36.24

Err:509

Err:509

118572

7896

24403

32299

27.24

DATA DASAR DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN USIA LANJUT


Kabupaten/ Kota : Purwakarta
NO URAIAN
A.

DATA PENDUDUK
1 Jumlah Penduduk seluruhnya
2 Jumlah Sasaran Lansia
a. Jumlah Penduduk Pra Lansia (45-59 tahun)
b. Jumlah Penduduk Lansia (> 60 tahun)
c. Jumlah Penduduk Lansia (> 70 tahun)
3 Jumlah Sasaran yang dibina
a. Jumlah Penduduk Pra Lansia (45-59 tahun)
b. Jumlah Penduduk Lansia (> 60 tahun)
c. Jumlah Penduduk Lansia (> 70 tahun)

B.

DATA TENAGA DAN SARANA PENUNJANG PROGRAM USILA


1 Jumlah Puskesmas
2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Usila
3 Jumlah Puskesmas Santun Usia Lanjut
4 Jumlah Kelompok
5 Jumlah Posbindu
6 Jumlah Rumah Sakit yang mempunyai Poliklinik Khusus Geriatri
7 Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam
8 Jumlah Dokter Sub Spesialis Geriatri
9 Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang Dilatih Geriatri
10 Jumlah Panti Werdha
11 Jumlah Panti Werdha yang Dibina
12 Jumlah Kader Usila
13 Jumlah Kader Usila yang Aktif

Jumlah hasil pemeriksaan lansia tahun 2013


1 Kemandirian kategori A
2 Kemandirian kategori B
3 Kemandirian kategori C
4 Berat Badan Kurang
5 Berat Badan Lebih
6 Tekanan darah tinggi
7 Tekanan darah rendah
8 Anemia
9 Diabetus Mellitus
10 Gangguan Ginjal
11 Gangguan Mental
12 Penyakit lain

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

886789

904436

115034
33828
18793

116258
38043
22434

118572
38800
22882

13641
7897
4568

27395
14373
11823

32299
19308
11560

Tahun 2013
20
20
4
203
203
0
0
0
0
0
200
200

426
1391
61190
2708
3450
10790
2362
506
1885
140
144
7980

DATA NAMA PUSKESMAS SANTUN USIA LANJUT


NO

Nama Puskesmas Santun Usia Lanjut

1 Puskesmas
2 Puskesmas
3 Puskesmas
4 Puskesmas
Jumlah

Sukatani
Pasawahan
Jatiluhur
Koncara

Ruang Poli Khusus Lansia


Ada

Tidak

Ruang Loket Khusus Lansia


Ada

Ruang Tunggu Khusus


Lansia

Tidak

Ada

Tidak

KIT Lansia
Ada

Tidak

No
Puskesmas
Cakupan
Pembinaan Kesehatan Lansia tahun 2013
Umur 60 tahun +
Sasaran
L
P
Jumlah
3785
18
217
234
1 Purwakarta
4788
234
902
1136
2 Munjuljaya
2960
421
600
1021
3 Campaka
4481
543
1152
1695
4 Jatiluhur
5144
1356
1964
3320
5 Plered
4611
901
1795
2696
6 Sukatani
4320
101
1823
1923
7 Darangdan
8 Maniis
2258
260
530
790
9 Tegalwaru
3195
246
847
1092
10 Wanayasa
2816
201
1117
1318
11 Pasawahan
2932
1460
2878
4339
12 Bojong
3238
1238
2454
3692
13 Maracang
1408
254
671
925
14 Mulyamekar
2027
205
155
359
15 Bungursari
3712
115
783
898
16 Cibatu
1952
368
841
1209
1046
473
452
925
17 Sukasari
1905
83
1467
1550
18 Pondoksalam
1707
16
221
237
19 Kiarapedes
3397
349
1159
1508
20 Koncara
KABUPATEN

61682

8841

22027

30868

Umur 45-59 tahun


%
Sasaran
6.18
7277
23.73
9204
34.50
5689
37.83
8614
64.54
9889
58.48
8864
44.52
8304
34.98
4340
34.19
6142
46.81
5413
147.97
5636
114.01
6225
65.66
2707
17.73
3896
24.19
7135
61.95
3754
88.45
2010
81.34
3662
13.91
3281
44.39
6530
50.04

118572

45-59 tahun
L
16
95
225
490
1408
947
103
186
114
111
1173
1067
379
309
120
336
343
56
20
398

P
222
1064
336
1410
2176
2356
1250
349
498
800
3778
3097
572
375
1483
929
401
912
428
1969

Jumlah
238
1159
561
1900
3583
3302
1353
535
612
911
4951
4164
951
684
1604
1266
744
968
448
2367

%
3.26
12.60
9.86
22.05
36.23
37.25
16.30
12.33
9.96
16.83
87.84
66.89
35.11
17.56
22.48
33.71
37.00
26.43
13.67
36.24

7896

24403

32299

27.24

PSW
BJG
SKSR
PDSL
MRC
PLD
CBT
SKTN
WNY
DRD
KCR
JTLH
MNS
CMP
TGW
BGSR
MJJY
MMK
KIPE
PWK
KAB

147.97
114.01
88.45
81.34
65.66
64.54
61.95
58.48
46.81
44.52
44.39
37.83
34.98
34.50
34.19
24.19
23.73
17.73
13.91
6.18
50.04

Cakupan Pe

Cakupan Pembinaan Kesehatan Lansia Kabupaten Purwa

paten Purwakarta Tahun 2013