Anda di halaman 1dari 10

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Nama

: ADINDA FAULINA

Nama

: ASEP SAEPUDIN

Nama

: ASEP SAEPUL UYUN

Nama

: M.RISKI

No. Peserta

: 0101

No. Peserta

: 0102

No. Peserta

: 0103

No. Peserta

: 0107

Kelas

: VII

Kelas

: VII

Kelas

: VII

Kelas

: VII

No. Ruang

: 01

No. Ruang

: 01

No. Ruang

: 01

No. Ruang

: 01

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

ISMAIL, S.Pd

ISMAIL, S.Pd

ISMAIL, S.Pd

NIK. 19820304

NIK. 19820304

NIK. 19820304

I SMAIL, S.Pd
NIK. 19820304

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA
Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

: LINA
MARYANA ISLAM
YAYASAN
PENDIDIKAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

: ITAPENDIDIKAN ISLAM
YAYASAN
No. Peserta
: 0105
AT-TOOBA
Kelas
: VII
Jln. Raya
Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Nama

No. Ruang
: 01
KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

No. Ruang
: 01
KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

No. Ruang
: 01
KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

No. Peserta
: 0106
AT-TOOBA
Kelas

Jln. Raya
Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang
: VII

TAHUN PELAJARAN
2014-2015
Kopo, 3 OKTOBER
2014

TAHUN PELAJARAN
2014-2015
Kopo, 3 OKTOBER
2014

Nama

Kepala Sekolah
: ROHAYATI

Nama

Kepala Sekolah
: SITI MUSLIHA

Nama

Kepala Sekolah
: SITI NURUL SOLIHAH

No. Peserta

: 0110

No. Peserta

: 0111

No. Peserta

: 0112

Kelas

: VIIISMAIL, S.Pd
: 01NIK. 19820304

Kelas

: VIII SMAIL, S.Pd


: 01NIK. 19820304

Kelas

: VIII SMAIL, S.Pd


: 01NIK. 19820304

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian


Kopo,
3 OKTOBER
2014
dilaksanakan apabila
kehilangan
harap
melapor Ke PanitiaKepala Sekolah

No. Ruang

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian


Kopo,
3 OKTOBER
2014
dilaksanakan apabila
kehilangan
harap
melapor Ke PanitiaKepala Sekolah

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

Nama

No. Ruang

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

: IKAPENDIDIKAN
FATMAWATI ISLAM
YAYASAN
No. Peserta
: 0104
AT-TOOBA
Kelas
: VII
Jln. Raya
Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

TAHUN PELAJARAN
2014-2015
Kopo, 3 OKTOBER
2014

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

Nama

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

No. Ruang

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian


Kopo,
3 OKTOBER
2014
dilaksanakan apabila
kehilangan
harap
melapor Ke PanitiaKepala Sekolah

Nama

AT-TOOBA
: NISA ASSALAFIATUS SOLIHAH

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

No. Peserta

: 0108

Kelas
: VII
KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER
No. Ruang
: 01
TAHUN PELAJARAN 2014-2015

No. Peserta

Kopo, 3 OKTOBER 2014


: SOPIA HANDAYANI
Kepala Sekolah
: 0113

Kelas

: VII

No. Ruang

: 01
I SMAIL, S.Pd

Nama

NIK. 19820304
Kopo, 3 OKTOBERI 2014
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian
Kepala Sekolah
dilaksanakan apabila kehilangan harap
melapor Ke Panitia

I SMAIL, S.Pd
NIK. 19820304

I SMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

NIK. 19820304

NIK. 19820304

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

I SMAIL, S.Pd
NIK. 19820304
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian
dilaksanakan apabila kehilangan harap
melapor Ke Panitia

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2013-2014

Nama

: UCU FATMALA

Nama

: NATASYA AYU SAFIRA

Nama

: VINKA HANDAYANIM ARIFIN

No. Peserta

: 0114

No. Peserta

: 0109

No. Peserta

: 0321

Kelas

: VII PENDIDIKAN ISLAM


YAYASAN
No. RuangAT-TOOBA
: 01

Kelas

: VII PENDIDIKAN ISLAM


YAYASAN
No. RuangAT-TOOBA
: 01

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM


AT-TOOBA

Kopo, 32,3Mekarbaru.
OKTOBER 2014
Jln. Raya Kopo.Km.
Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kelas

: IX PENDIDIKAN ISLAM
YAYASAN
No. RuangAT-TOOBA
: 03

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Kepala Sekolah

Kopo, 3 OKTOBER 2014

KARTU PESERTAKepala
UJIANSekolah
AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTAKepala
UJIAN Sekolah
AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

I SMAIL, S.Pd
Nama

: ADE
SITI HUMAEROH
I SMAIL,
S.Pd

Nama

Nama

: ASEP ROYADI

Nama

: IRMA
FADILAH
I SMAIL,
S.Pd

No. Peserta

: 0201
NIK. 19820304

No.
: 0202
Ket.Peserta
Kartu Harap
Dibawa Selama Ujian

No. Peserta

: 0203

No. Peserta

: 0204
NIK. 1981050402

Kelas
: VIII
Ket. Kartu Harap
Dibawa Selama Ujian

Kelas
: VIII
dilaksanakan apabila
kehilangan harap

Kelas

: VIII

Kelas
: VIIIDibawa Selama Ujian
Ket. Kartu Harap

No.
Ruang
: 02
dilaksanakan
apabila
kehilangan harap

No.
RuangKe Panitia
: 02
melapor

No. Ruang

: 02

No.
Ruang
: 02
dilaksanakan
apabila
kehilangan harap

: ATIKAH
NIK. 19820304

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

I SMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

NIK. 19820304

NIK. 19820304

NIK. 19820304

I SMAIL, S.Pd
NIK. 19820304

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Nama

: FITRI AMELIA

Nama

: MUH.EDO ARAZI

Nama

: MUH.FIRDAUS

Nama

: SITI NURAENI IKA FADILAH

No. Peserta

: 0205

No. Peserta

: 0206

Kelas

: VIII

Kelas

:VIII

No. Peserta

:0207

No. Peserta

: 0208

Kelas

: VIII

Kelas

: VIII

No. Ruang

: 02

No. Ruang

: 02

No. Ruang

: 02

No. Ruang

: 02

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM


Kopo, 3 OKTOBER 2014
AT-TOOBA
Kepala Sekolah

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER


I SMAIL, S.Pd
TAHUN PELAJARAN
2014-2015
NIK. 19820304

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian


dilaksanakan
apabila
kehilangan harap
Nama
: SELA ANGGRAENI
melapor
Ke
Panitia
No. Peserta
: 0209
Kelas

:VIII

No. Ruang

: 02
Kopo, 3 OKTOBER 2014

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM


Kopo, 3 OKTOBER 2014
AT-TOOBA
Kepala Sekolah

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER


I SMAIL, S.Pd
TAHUN PELAJARAN
2014-2015
NIK. 19820304

Ket.
Dibawa
Selama Ujian
NamaKartu Harap
: SITI
BADRIAH
dilaksanakan
apabila
kehilangan
harap
No. Peserta
: 0210
melapor
Ke Panitia
Kelas
: VIII
No. Ruang

: 02

Kopo, 3 OKTOBER 2014


YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Kepala Sekolah
AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM


Kopo, 3 OKTOBER 2014
AT-TOOBA
Kepala 2,3Mekarbaru.
Sekolah
Jln. Raya Kopo.Km.
Serang
KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER
I SMAIL, S.Pd
TAHUN PELAJARAN
2014-2015
NIK. 19820304

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

I SMAIL,S.Pd
KARTU PESERTA
UJIAN AKHIR SEMESTER
NIK. 19820304
TAHUN PELAJARAN
2014-2015
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap


Dibawa
Selama Ujian
Nama
: SITI
NAZWA
dilaksanakan
apabila
No.
Peserta
: 0211 kehilangan harap

dilaksanakan apabila
kehilangan harap
Nama
: SISKA SILVIAWATI
melapor
Ke Panitia
No.
Peserta
: 0212

melapor Ke Panitia
Kelas
: VIII

Kelas

: VIII

No. Ruang

No. Ruang

: 02

: 02

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah
ISMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

NIK.

NIK.

NIK.

NIK.

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

I SMAIL, S.Pd

I SMAIL. S.Pd

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Nama

: AGHETA SALSA PUTRI

Nama

: AHMAD NOVANDA MULYANA

Nama

: ALI WAHID

Nama

: AJI KOSWARA

No. Peserta

: 0301

No. Peserta

: 0302

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Peserta

:0303

No. Peserta

: 0304

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03
Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

Kepala Sekolah
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Ket. Kartu
Harap
Dibawa Selama
Ujian
TAHUN
PELAJARAN
2014-2015

Ket. Kartu
Harap
Dibawa Selama
Ujian
TAHUN
PELAJARAN
2014-2015

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia
Nama
: AYU ANJLELY

melapor Ke Panitia
Nama
: DUTA FAHRI ALFIANSYAH

No. Peserta

: 0305

No. Peserta

: 0306

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

AT-TOOBA

ISMAIL,2,3Mekarbaru.
S.Pd
Jln. Raya Kopo.Km.
Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

I SMAIL, S.Pd

NIK.
1981050402
KARTU PESERTA
UJIAN
AKHIR SEMESTER

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

I SMAIL, S.Pd

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

NIK.
1981050402
KARTU PESERTA
UJIAN
AKHIR SEMESTER

Kopo, 3 OKTOBER 2014

ISMAIL, S.Pd

1981050402
KARTU PESERTANIK.
UJIAN
AKHIR SEMESTER

NIK. 1981050402

Ket.
KartuPESERTA
Harap Dibawa
Ujian
KARTU
UJIAN Selama
AKHIR SEMESTER

Ket. Kartu
Harap
Dibawa Selama
Ujian
TAHUN
PELAJARAN
2014-2015

dilaksanakan
apabila
kehilangan
harap
TAHUN
PELAJARAN
2014-2015

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia
Nama
: ERI OKTAFIANSYAH

Nama

: FRIYAL PUTRI SYAHIDAH

No. Peserta

: 0307

No. Peserta

: 0308

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03
Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

ISMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

ISMAIL, S.Pd

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Nama

: HAPITA HALIMATUSADIAH

No. Peserta

: 0309

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

Nama

: JULI ANDIKA

Nama

: MUH.ARIB SAEPULLAH

Nama

: MUH.IBNU DARMAWAN

No. Peserta

: 0310

No. Peserta

: 0311

No. Peserta

: 0312

Kelas

: IX

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03
Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA
Jln. Raya Kopo.Km.
Serang
I SMAIL,2,3Mekarbaru.
S.Pd
NIK. 1981050402
KARTU
UJIAN Selama
AKHIR SEMESTER
Ket.
KartuPESERTA
Harap Dibawa
Ujian
TAHUN
PELAJARAN
2014-2015
dilaksanakan
apabila
kehilangan
harap
melapor Ke Panitia
Nama
: MUH.FAHMI SETIAWAN

Kepala Sekolah

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM


ISMAIL, S.Pd
AT-TOOBA

AT-TOOBA
Jln. Raya Kopo.Km.
Serang
ISMAIL, 2,3Mekarbaru.
S.Pd

Jln. Raya Kopo.Km.


Serang
I SMAIL,2,3Mekarbaru.
S.Pd

Jln. Raya Kopo.Km.


2,3Mekarbaru. Serang
NIK. 1981050402

NIK. 1981050402
KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
dilaksanakan apabila kehilangan harap

NIK. 1981050402
KARTU
UJIAN Selama
AKHIR SEMESTER
Ket.
KartuPESERTA
Harap Dibawa
Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian


KARTU PESERTA
UJIAN
AKHIR SEMESTER
dilaksanakan
apabila
kehilangan
harap

melapor Ke Panitia
Nama
: PANJI TAQYUDIN AKRAM

melapor Ke Panitia
Nama
: REIHAN PRADITYA SURYA

Nama

: RIKI PRASTYA

No. Peserta

: 0315

No. Peserta

: 0316

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

No. Peserta

: 0313

No. Peserta

: 0314

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

TAHUN
PELAJARAN
2014-2015
dilaksanakan
apabila
kehilangan
harap

PELAJARAN 2014-2015
melapor TAHUN
Ke Panitia

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

ISMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

ISMAIL, S.Pd

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

AT-TOOBA

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

Jln. Raya Kopo.Km. 2,3Mekarbaru. Serang

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

KARTU PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Nama

: RISKI ARIVIA

Nama

: SAFNA FAUJIAH

Nama

: SEFTI PUJIANTI

Nama

: TORIKUL HUDA

No. Peserta

: 0317

No. Peserta

: 0318

No. Peserta

: 0319

No. Peserta

: 0320

Kelas

: IX

Kelas

: IX

Kelas

: IX

Kelas

: IX

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03

No. Ruang

: 03
Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kopo, 3 OKTOBER 2014

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

ISMAIL, S.Pd
I SMAIL, S.Pd

I SMAIL, S.Pd

ISMAIL, S.Pd

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402

NIK. 1981050402
Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

Ket. Kartu Harap Dibawa Selama Ujian

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

dilaksanakan apabila kehilangan harap

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia

melapor Ke Panitia