Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

Soalan 1-10,bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat


1.

Apakah ucapan sesuai yang boleh diucapkan oleh budk tersebut?


A. Mengucapkan terima kasih
B. Mengambil sahaja hadiah itu
C. Bertanyakan tentang hadiah itu
2.

Kita perlulah sentiasa menghargai


budi baik,pengorbanan,jasa dan
sumbangan ahli keluarga

Tujuan kita perlu menghargai sumbangan yang dilakukan oleh ahli


keluarga adalah kerana________________________.
A. Suka suka sahaja
B. Tanda terima kasih
C. Untuk mendapat pujian
3.

Apakah nilai yang ditunjukkan oleh budak dalam gambar di atas?


A. Berhemah tinggi
B. Berterima kasih
C. Bertoleransi

4. Pilih tutur kata yang menunjukkan berbudi pekerti mulia

A. Padan muka awak


B. Keluar dari sini
C. Maafkan saya

5. Antara berikut,perkataan bersopan yang tidak boleh digunakan ialah


A. Terima Kasih
B. Maafkan Saya
C. Jangan menyibuk!
6.

Apakah nilai yang terdapat dalam diri dua orang budak tersebut?
A. Bersopan
B. Hormat
C. Baik Hati
7. Nyatakan cara mengamalkan sikap saling menghormati dalam
keluarga.
A. Suka mengambil barang ahli keluarga sesuka hati
B. Meminta izin untuk meminjam alat tulis abang
C. Tidak mahu membantu ibu di dapur
8. Antara berikut, situasi yang manakah bukan perlakuan menghormati
ahli keluarga?
A. Membantu ibu memasak
B. Menghormati datuk dan nenek
C. Melawan cakap ibu dan ayah

9. Bagaimanakah cara kamu menghargai bapa kamu?


A. Membantunya mencuci kereta
B. Tidak mendengar nasihatnya
C. Suka melawan cakapnya

10. Apakah kepentingan menghormati sesame ahli keluarga?


A. Memupuk persefahaman antara ahli keluarga
B. Sering begaduh sesame ahli keluarga
C. Tidak ambil berat keadaan ahli keluarga
( 10 MARKAH )

BAHAGIAN B
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengenai kepentingan
menyayangi ahli keluarga
hubungan
individu

persengketaan

suasana

bahagia

1.
2.
3.
4.
5.

Mengelakkan _____________________ sesama ahli keluarga.


Mengeratkan _____________________silaturahim antara ahli keluarga.
Melahirkan __________________ yang baik akhlaknya.
Mewujudkan sebuah keluarga yang ________________________
Mewujudkan ____________________ yang harmoni di dalam rumah.
( 5 MARKAH )

Lengkapkan peta buih di bawah

Perasaan apabila
berbudi pekerti
mulia sesama ahli
keluarga

( 4 MARKAH )

Nyatakan cara bertanggungjawab dalam keluarga berdasarkan gambar di


bawah

( 4 MARKAH )
BAHAGIAN C
Tulis GEMBIRA atau SEDIH berdasarkan situasi di bawah
SITUASI
1. Kami sekeluarga membuat kejutan untuk
menyambut hari lahir abang
2. Kakak tidak mendengar nasihat ibu dan ayah
dan sering buat ibu menangis dengan
sikapnya.

PERASAAN

3. Azrin tidak suka berkongsi alat permainan


dengan adiknya dan sering kali membulinya.
4. Sarah sering menyatakan kepada
keluarganya bahawa dia sangat saying
kepada mereka
5. Ah Seng berusaha mengambil tahu setiap
hobi ahli keluarganya.
( 5 MARKAH )
Lengkapkan peta di bawah untuk menerangkan kepentingan memberi
penghargaan dalam keluarga
gembira

penyayang

dihormati

dihargai

erat

Keluarga akan berasa


________________

Keluarga akan
berasa
____________________

Kepentingan
memberi
penghargaan dalam
keluarga

Melahirkan keluarga
yang
____________________

Hubungan keluarga
bertambah
______________________
( 2 MARKAH )