Anda di halaman 1dari 3

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2016 SK KAMPUNG

SENAU, DALAT
TARIKH / HARI

MASA
0720-0725

0725-0840
(1 JAM 15
MINIT)

0840-0845

0845-1000
(1 JAM 15
MINIT)

MATA PELAJARAN

KELAS

Pengawas memberi penerangan,


mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
BAHASA MALAYSIA /
TAHUN 3
BAHASA MELAYU
(PEMAHAMAN)
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
Pengawas memberi penerangan,
mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
BAHASA MALAYSIA /
TAHUN 3
BAHASA MELAYU
TAHUN 4
(PENULISAN)
TAHUN 5
TAHUN 6
REHAT 1000 - 1025

1025-1030
RABU
02.11.2016
1030-1130
(1 JAM)

1130-1135

1135-1235
(1 JAM)

MASA

1220-1320
(1 JAM)

TARIKH / HARI

MASA
0720-0725

0725-0840
(1 JAM 15
MINIT)

KHAMIS
03.11.2016

0840-0845

0845-1000
(1 JAM 15
MINIT)

Pengawas memberi penerangan,


mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
MATEMATIK
(KERTAS 1)
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
Pengawas memberi penerangan,
mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
MATEMATIK
(KERTAS 2)
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
KELAS /
WAKTU BALIK
MASA
TAHUN 1
TAHUN 2
SIT IN
TAHUN 3
TAHAP 1 1250
TAHUN 4
TAHAP 2 -1320
TAHUN 5
TAHUN 6
MATA PELAJARAN

KELAS

Pengawas memberi penerangan,


mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
BAHASA INGGERIS
( KERTAS 1 )
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
Pengawas memberi penerangan,
mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
BAHASA INGGERIS
( KERTAS 2 )
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
REHAT 1000 - 1020

1020-1025

Pengawas memberi penerangan,

GURU PENGAWAS /
MASA
0720-0840
PN. FAUZIAH
EN. SUHAILI
PN. DAHLIA
UST. MD. IRWAN
UST. MOHD. SHOFY
PN. SARA
0840-1000
USTZH SITI HABIBAH
PN. ZURINA
PN. JAMILAH
PN. NORASHIKIN
EN. CHANG TUN KUET
PN.LISA
GURU PENGAWAS /
MASA
1025-1120
UST. MOHD.SHAMIL
PN. DAHLIA
PN. SABARIAH
PN. LISA
EN. SUHAILI
PN. JAMILAH
1120-1220
UST. MD. IRWAN
UST. MOHD. SHOFY
PN. EMILIAZUANA
PN. ZURINA
EN. CHANG TUN KUET
USTZH SITI HABIBAH
1220-1320
PN. FAUZIAH
PN. NORASHIKIN
PN.LISA
UST. MOHD.SHAMIL
PN. DAHLIA
PN. SABARIAH
GURU PENGAWAS /
MASA
0720-0840
PN. DAHLIA
PN. NORASHIKIN
PN. JAMILAH
UST. MOHD. SHAMIL
PN. EMILIAZUANA
EN. ADAM B. JAMIN
0840-1000
UST. MD. IRWAN
PN. FAUZIAH
USTZH SITI HABIBAH
PN. SARA
EN. CHANG TUN KUET
EN. SUHAILI
GURU PENGAWAS /
MASA
1020-1120

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2016 SK KAMPUNG


SENAU, DALAT
1025-1140
(1 JAM 15
MINIT)
(TAHUN 1 3)
1025-1125
(1 JAM)
(TAHUN 4 6)
1125-1130

1125-1225
(1 JAM)

MASA

1220-1320
(1 JAM)

TARIKH / HARI

MASA
0730-0735

0735-0835
(1 JAM)

0835-0840

0840-0940
(1 JAM)
JUMAAT
04.11.2016

mengarah dan menyemak butiran


dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
DUNIA SAINS &
TAHUN 3
TEKNOLOGI
TAHUN 4
(TAHUN 1 3)
TAHUN 5
SAINS KERTAS 1
TAHUN 6
(TAHUN 4 6)
Pengawas memberi penerangan,
mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
TAHUN 3
SAINS KERTAS 2
(TAHUN 4 6)
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
WAKTU BALIK
KELAS
TAHUN 1
TAHUN 2
SIT IN
TAHUN 3
TAHAP 1 1250
TAHUN 4
TAHAP 2 -1320
TAHUN 5
TAHUN 6
MATA PELAJARAN

KELAS

Pengawas memberi penerangan,


mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
PEND. ISLAM/
TAHUN 3
PEND. MORAL
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
Pengawas memberi penerangan,
mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
DUNIA MUZIK /
TAHUN 3
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
REHAT 1000 - 1020

1020-1025

1025-1125
(1 JAM)

1130-1150

TARIKH / HARI

MASA

ISNIN
07.11.2016

0730-0735
0735-0835
(1 JAM)

Pengawas memberi penerangan,


mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
TAHUN 2
PENDIDIKAN
TAHUN 3
JASMANI
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
TAHUN 1
TAHUN 2
SIT IN
TAHUN 3
TAHAP 1 1250
TAHUN 4
TAHAP 2 -1320
TAHUN 5
TAHUN 6
MATA PELAJARAN

KELAS

Pengawas memberi penerangan,


mengarah dan menyemak butiran
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
PENDIDIKAN
TAHUN 2
KESIHATAN
TAHUN 3
TAHUN 4

PN. DAHLIA
PN. ZURINA
PN. JAMILAH
UST. MOHD.SHAMIL
EN. CHANG TUN KUET
PN. FAUZIAH
1120-1220
UST. MD. IRWAN
PN. NORASHIKIN
PN. SARA
PN. EMILIAZUANA
EN. SUHAILI
USTZH SITI HABIBAH
1220-1320
EN. ADAM B. JAMIN
PN. FAUZIAH
PN. JAMILAH
PN. ZURINA
EN. CHANG TUN KUET
PN. DAHLIA
GURU PENGAWAS /
MASA
0730-0845
PN. SABARIAH
PN. NORASHIKIN
PN. LISA
UST. MOHD.SHAMIL
UST. MD. IRWAN
PN. FAUZIAH
0845-1000
EN. CHANG TUN KUET
PN. ZURINA
PN. EMILIAZUANA
UST. MOHD. SHOFY
PN. NORASHIKIN
EN. SUHAILI
GURU PENGAWAS /
MASA
1020-1120
PN. SABARIAH
PN. NORASHIKIN
UST. MOHD.SHAMIL
PN. LISA
EN. SUHAILI
PN. SABARIAH
PN. ZURINA
PN. EMILIAZUANA
EN. ADAM B. JAMIN
UST. MD. IRWAN
PN. FAUZIAH
UST. MOHD. SHOFY
GURU PENGAWAS /
MASA
0730-0845
USTZH SITI HABIBAH
PN. JAMILAH
PN.LISA
PN. SARA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2016 SK KAMPUNG


SENAU, DALAT

TARIKH / HARI

SELASA
08.11.2016

TAHUN 5
UST. MD. IRWAN
TAHUN 6
UST. MOHD SHOFY
REHAT 1000 - 1020
GURU PENGAWAS / MASA
Pengawas memberi penerangan,
1020-1025
mengarah dan menyemak butiran
1020-1120
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
PN. ZURINA
TAHUN 2
UST. MOHD. SHOFY
DUNIA SENI VISUAL /
TAHUN 3
USTZH SITI HABIBAH
1025-1125
PENDIDIKAN SENI
(1 JAM)
TAHUN
4
UST. MOHD.SHAMIL
VISUAL
TAHUN 5
UST. MD. IRWAN
TAHUN 6
PN. EMILIAZUANA
KELAS /
MASA
WAKTU BALIK
1120-1150
MASA
EN.
CHANG
TUN KUET
TAHUN 1
PN.LISA
TAHUN 2
REKABENTUK &
PN. NORASHIKIN
TAHUN 3
1125-1150
TEKNOLOGI
(1 JAM)
PN. SARA
TAHUN
4
TAHAP 2
PN. SABARIAH
TAHUN 5
PN. DAHLIA
TAHUN 6
GURU PENGAWAS /
MASA
MATA PELAJARAN
KELAS
MASA
Pengawas memberi penerangan,
0730-0735
mengarah dan menyemak butiran
0730-0845
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
PN. SARA
TAHUN 2
EN. SUHAILI
TEKNOLOGI
TAHUN 3
PN. JAMILAH
0735-0835
MAKLUMAT &
(1 JAM)
KOMUNIKASI
TAHUN 4
PN. DAHLIA
TAHAP 2
TAHUN 5
PN. NORASHIKIN
TAHUN 6
PN. SABARIAH
Pengawas memberi penerangan,
0835-0840
mengarah dan menyemak butiran
0845-1000
dan keperluaan ujian.
TAHUN 1
EN. CHANG TUN KUET
TAHUN 2
PN. FAUZIAH
TAHUN 3
UST. MOHD. SHOFY
0840-0940
SEJARAH
(1 JAM)
TAHAP 2
TAHUN 4
UST. MD. IRWAN
TAHUN 5
PN.LISA
TAHUN 6
USTZH SITI HABIBAH
REHAT 1000 - 1020
1020-1320
P&P KELAS SEPERTI BIASA..

DISEDIAKAN OLEH:

........................................
.......................
(EMILIAZUANA HALMAN)
JAMIN)
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN,
BESAR,
SK KPG SENAU, OYA.
OYA.

DISAHKAN OLEH:

..................
(ADAM BIN
GURU
SK KPG SENAU,
R