Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KADOK

16400 KOTA BHARU, KELANTAN


JADUAL KERJA PENTAKSIRAN
NAMA GURU: YUSKAZAITIE BT YUNUS
MATA PELAJARAN: FIZIK
TINGKATAN: LIMA
TAHUN: 2016

BULAN
JANUARI

FEBUARI

MAC

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

PERKARA YANG DITAKSIR


MINGGU
I
II
III
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
/
/
/
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

IV

CATATAN

menyiasat hubungan antara arus dgn


bezakeupayaan

DISEDIAKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH:

.
(YUSKAZAITIE BT YUNUS)
Penyelaras Fizik
SMK Kadok

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KADOK


16400 KOTA BHARU, KELANTAN
JADUAL KERJA PENTAKSIRAN
NAMA GURU: ANIZA BT IDRIS
MATA PELAJARAN: KIMIA
TINGKATAN: EMPAT
TAHUN: 2016

BULAN
JANUARI

FEBUARI

MAC

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

PERKARA YANG DITAKSIR


MINGGU
I
II
III
1
2
3
4
1
/
/
/
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

IV

DISEDIAKAN OLEH:

CATATAN

The melting and boiling point of


napthalena

DISAHKAN OLEH:

(ANIZA BT IDRIS)
Penyelaras Kimia
SMK Kadok
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KADOK
16400 KOTA BHARU, KELANTAN
JADUAL KERJA PENTAKSIRAN
NAMA GURU: ANIZA BT IDRIS
MATA PELAJARAN: KIMIA
TINGKATAN:LIMA
TAHUN: 2016

BULAN
JANUARI

FEBUARI

MAC

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

PERKARA YANG DITAKSIR


MINGGU
I
II
III
1
2
3
4
1
/
/
/
2
3
4
1
/
/
/
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

CATATAN

IV

factor of temperature

compare the chemical properties of


Alkanes and Alkenes

DISEDIAKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH:

.
(ANIZA BT IDRIS)
Penyelaras Kimia
SMK Kadok

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KADOK


16400 KOTA BHARU, KELANTAN
JADUAL KERJA PENTAKSIRAN
NAMA GURU:NURMASLAINI BT MUSTAPHA
MATA PELAJARAN: BIOLOGI
TINGKATAN: LIMA
TAHUN: 2016

BULAN
JANUARI

FEBUARI

MAC

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

PERKARA YANG DITAKSIR


MINGGU
I
II
III
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
/
/
/
1
2
3
/
/
/
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

CATATAN

IV

Faktor mempengaruhi kadar


transpirasi

Hubungan diantara panjang tulang


dengan berat

DISEDIAKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH:

(NURMASLAINI BT MUSTAPHA)
Penyelaras Biologi
SMK Kadok
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KADOK
16400 KOTA BHARU, KELANTAN
JADUAL KERJA PENTAKSIRAN
NAMA GURU: NORAISHAH BT MOHAMED NOR
MATA PELAJARAN: BIOLOGI
TINGKATAN: EMPAT
TAHUN: 2016

BULAN
JANUARI

FEBUARI

MAC

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

PERKARA YANG DITAKSIR


MINGGU
I
II
III
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
/
/
/
1
2
3
/
/
/
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

CATATAN

IV

Faktor mempengaruhi kadar


transpirasi

Hubungan diantara panjang tulang


dengan berat

DISEDIAKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH:

.
(NORAISHAH BT MOHAMED NOR)
Penyelaras Biologi
SMK Kadok