Anda di halaman 1dari 3

ULASAN KRITIS

Penggunaan teknologi telah memberi pendekatan terbaru untuk mempelajari pendidikan


muzik. Menurut Crowell (1971), dalam Encyclopedia of Education "Teknologi pendidikan
ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi
kesan baik kepada pendidikan". Penggunaan perisian muzik seperti Sonar, Finale, dan
SMART BOARD merupakan alat yang memang sesuai digunakan sebagai alat bantuan
pengajaran muzik. Perisian muzik yang boleh didapati pada hari ini sungguh mengagumkan
dari segi bilangan jenis serta kuantitinya. Ruang untuk perkembangan dan penyelidikan
lanjut masih terbuka luas. Para guru haruslah mengatasi cabaran yang dihadapi ketika
menggunakan perisian muzik bagi mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran muzik
yang dapat menarik minat murid.
Berdasarkan video bertajuk Learning With Technology in Music Education yang
saya tonton, banyak faedah yang dapat diberikan sekiranya kita menggunakan teknologi
semasa proses pembelajaran muzik. Menurut Laura Friant, guru di sekolah Edinbrook
Elementary yang telah mengajar muzik selama tujuh tahun menyatakan bahawa beliau
selalu menggunakan teknologi ketika sesi PdP muzik beliau. Dari segi bagaimana beliau
memainkan muzik sehingga menunjukkan aktiviti muzik tersebut dan memberi kebebasan
kepada murid untuk berinteraksi dengan lebih mudah. Selain itu juga, beliau banyak
menggunakan voice amplifier ketika proses PdP. Penggunaan voice amplifier memberi
banyak kebaikan kerana beliau banyak menyanyi. Penggunaan teknologi dalam subjek
muzik dapat menarik perhatian murid dalam apa-apa aktiviti muzik sekalipun.
Dalam video tersebut, Laura Friant memperkenalkan satu permainan yang bergelar
Speed notes. Ia merupakan satu permainan yang menggunakan papan putih interaktif yang
menunjukkan notasi dan nama notasi yang dipelajari oleh mereka pada hari itu. Murid perlu
meneka dan menekan nama notasi berdasarkan skor yang dipaparkan di skrin papan putih
dengan betul. Permainan ini telah menarik minat murid kerana ia memerlukan pergerakan
dan murid dapat menyentuh sendiri jawapan nama notasi yang dipilih oleh mereka. Dengan
cara pembelajaran ini, murid akan dapat mengingati nama notasi dengan lebih mudah dan
pengetahuan notasi tersebut dapat digunakan ketika murid mempelajari apa-apa alat
instrumen dan nyanyian bagi proses PdP muzik yang seterusnya.
Banyak kebaikan yang diperolehi jika menggunakan teknologi dalam proses
pengajaran muzik. Antaranya ialah, ia memberi satu cara dan pengalaman yang baru
kepada murid untuk mempelajari muzik. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa teknologi
sememangnya dapat membantu pencapaian pelajar dalam menguasai pengetahuan muzik
dengan lebih baik (Dowling, 1999; Giesert & Futrell, 1990; Mahzan Arshad, 2003). Teknologi

memberikan kesan yang besar terhadap proses P & P terutama semasa membuat pemilihan
bahan teknologi dalam pelbagai cara. Bagaimana pun, guru harus mempunyai pengetahuan
yang jelas dalam memilih bahan teknologi yang boleh digunakan dengan berkesan dalam
sesuatu sesi pengajaran dalam bilik darjah untuk membantu mencapai objektif
pembelajaran.
Konklusinya, guru yang kreatif serta bijaksana menggunakan teknologi muzik yang
ada untuk membantu mereka mencapai objektif pembelajaran dengan lebih mudah.
Pelbagai aplikasi teknologi muzik boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai aktiviti
dalam proses PdP muzik. Di samping itu, guru juga perlu merancang penggunaan teknologi
muzik dengan sebaiknya supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada bahan
tersebut. Pengetahuan mengenai bahan teknologi muzik dan cara penggunaannya perlu
dikuasai guru supaya mereka sentiasa peka terhadap perkembangan terkini selain tidak
ketinggalan dalam kemahiran teknologi muzik yang setiap masa semakin maju.

RUJUKAN

Dowling, C. .(1999). Writing and learning with computers. Melbourne, Victoria: Acer. Giesert,
P., & Futrell, M. (1990). Teachers, computers and curriculum. Boston: Allyn.Heinich,
P. (Ed.). (1996). Instructional media and the new technologies of instruction. New
York: Macmillan.

Hedges, William D. Hopkins, L. Thomas. The encyclopedia of education. Vol. 4. New 24


York, NY: Crowell-Collier Educational Corporation, 1971.