Anda di halaman 1dari 10

1.

0
1.1
1.2
2.0
3.0
4.0

ISI
KAND

Pengenalan
Latar Belakang KSSR
KSSR Pendidikan Khas
Surat Pekeliling
Carta Organisasi
Senarai Semak
4.1 Dokumen Standard Kurikulum
4.2 Dokumen Standard Prestasi
4.3 Dokumen Standard Kurikulum Prestasi
4.4 Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid

ISI KANDUNGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pengenalan
Surat Pekeliling Ikhtisas
Surat Siaran
Carta Organisasi
Takwim Pengoperasian
Jadual Kerja
Jadual Pentaksiran / Penilaian
Kes-Kes Khas
Minit Mesyuarat
Surat Lantikan Pentaksir
Akuan Penerimaan Lantikan
Surat Menyurat
Maklumat Guru & Jadual Waktu
Pendaftaran Peperiksaan Awam
Laporan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Lain-lain Maklumat

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM


Bil

Matapelajaran

Tahun

Bahasa Malaysia

Keberadaan
Ada
Tiada

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Pendidikan Seni

Pendidikan Muzik

Pandidikan Jasmani

Pengurusan Diri

10

Kemahiran Manipulatif

11

Pengurusan Tingkah

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Laku

2
3

DOKUMEN STANDARD PRESTASI


Bil

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Pendidikan Seni

Pendidikan Muzik

Pandidikan Jasmani

Tahun
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

Keberadaan
Ada
Tiada

Pengurusan Diri

10

Kemahiran Manipulatif

11

Pengurusan Tingkah
Laku

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PENTAKSIRAN


Bil

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Tahun
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

Keberadaan
Ada
Tiada

Pendidikan Seni

Pendidikan Muzik

Pandidikan Jasmani

Pengurusan Diri

10

Kemahiran Manipulatif

11

Pengurusan Tingkah
Laku

4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


Bil

Matapelajaran

Bahasa Malaysia

Bahasa Inggeris

Matematik

Tahun
4
5
6
4
5
6
4

Keberadaan
Ada
Tiada

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Pendidikan Seni

Pendidikan Muzik

Pandidikan Jasmani

Pengurusan Diri

10

Kemahiran Manipulatif

11

Bil

Pengurusan Tingkah
Laku

Matapelajaran

5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

Tahun

Keberadaan

Ada
11

12

13

Kemahiran Hidup
Pendidikan Sains Sosial
& Alam Sekitar
Pendidikan Kesihatan

4
5
6
4
5
6
4
5
6

Tiada

Bil
11

12

13

Matapelajaran
Kemahiran Hidup
Pendidikan Sains Sosial
& Alam Sekitar
Pendidikan Kesihatan

Tahun
4
5
6
4
5
6
4
5
6

Keberadaan
Ada
Tiada