Anda di halaman 1dari 10

Pembubaran persekutuan

Pembubaran dalam persekutuan dapat terjadi karena 2 hal yaitu:


1. perubahan kepemilikan
2. likuidasi persekutuan
Perbedaannya terletak pada sifat pembubarannya, perubahan kepemilikan merupakan
pembubaran persekutuan yg sifatnya sementara setelah itu terbentuk persekutuan baru.
Sedangkan likuidasi persekutuan merupakan pembubaran persekutuan yang sifatnya
permanen artinya bahwa setelah likuidasi tidak akan dibentuk persekutuan yang baru.
Keadaan yang menyebabkan terjadinya pembubaran
1. pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan.
2. pembubaran atas dasar berlakunya undang-undang.
3. pembubaran atas dasar keputusan pengadilan.
Persoalan akuntansi
a) masuknya seseorang sebagai anggota baru atau pemilik persekutuan.
b) pengunduran diri seseorang atau beberapa anggota sekutu lama dari anggota sekutu.
c) kematian seseorang anggota sekutu.
d) perubahan persekutuan menjadi persero terbatas (PT).

Masuknya sekutu baru dalam persekutuan


Masuknya sekutu baru ke dalam persekutuan dapat dilakukan dengan salah satu
cara dari 2 cara berikut:
a.membeli sebagian atau seluruh hak pemilikan sekutu lama
b.

menanamkan kekayaan dalam persekutuan (menyetor modal)

Dari persoalan akuntansinya, sebelum masuknya sekutu baru, biasanya dilakukan


penilaian kembali (revaluasi) terhadap kekayaan persekutuan agar masing-masing pihak
dapat diukur sesuai keadaan dan kemampuan yang sebenarnya.
Sekutu baru membeli sebagian hak-pemilikan sekutu lama
sekutu baru yang membeli sebagian hak-pemilikan sekutu lama maka Jurnal
(pencatatan) atas transaksi tersebut dapat dilakukan oleh persekutuan;

sekutu yang

menjual hak pemilikan dan sekutu yang membeli hak pemilikan persekutuan. Namun
apabila sekutu baru membeli seluruh hak pemilik sekutu lama maka pencatatan atas
transaksi tersebut dapat dilakukan oleh persekutuan saja.
Sekutu baru menanamkan/ investasi kekayaan dalam persekutuan
Sekutu baru yang melakukan penanaman kekayaan ke dalam persekutuan (menyetor
modal ) maka ada 3 kemungkinan yaitu:
1) penanaman tersebut tidak membentuk bonus atau goodwill.
2) penanaman tersebut membentuk bonus hanya untuk sekutu lama atau hanya untuk
sekutu baru.
3) penanaman tersebut akan membentuk goodwill hanya untuk sekutu lama atau untuk
keseluruhan.

Pengunduran sekutu dari persekutuan.


Oleh karena masing-masing sekutu punya hak untuk mengundurkan diri dari
keanggotaannya,maka biasanya pengunduran sekutu dapat terjadi karena (a) Menjual hak
penyertaaannya kepada sekutu baru atau sekutu lama (b) Hak penyertaannya
dikembalikan oleh persekutuaan (c) Meninggal dunia.
Dalam beberapa contoh kasus sekutu (lama) yang menjual hak penyertaannya kepada
sekutu baru atau sekutu lama lainnya, maka jurnal (pencatatan)nya dapat dilakukan
melalui persekutuan, sekutu yg menjual atau sekutu yang membeli.
Apabila salah satu (bebarapa sekutu) mengundurkan diri dari persekutuan maka
terdapat beberapa kemungkinan penyelesaian kasus tersebut. Antara lain:
Pengunduran sekutu tanpa bonus atau goodwil
Pengunduran sekutu dengan menerima bonus.
Pengunduran sekutu dengan membentuk goodwill
Pengunduran sekutu dengan memberi bonus.
Pengunduran sekutu dengan menghapus goodwill.

Sekutu meninggal dunia.


Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan apabila pengunduran sekutu disebabkan
meninggal dunia,yaitu (1) Hak sekutu meninggal dunia, digantikan oleh ahli waris (2)
Hak sekutu meninggal dunia, dibeli oleh sekutu lain melalui ahli waris (3) Hak sekutu
meninggal dunia, dibeli oleh sekutu baru melalui ahli waris (4) Hak sekutu yang
meninggal dikembalikan kepada ahli waris.

Perubahan persekutuan menjadi Perseroan Terbatas.


Oleh karena para sekutu punya hak untuk mengubah persekutuan menjadi
perseroan, maka perseroan yang baru dibentuk tersebut akan mengambil alih kekayaan
dan hutang persekutuan, di sisi lain perseroan akan mengeluarkan saham untuk
mengganti kekayaan bersih yang diserahkan persekutuan.
Dari segi akuntansinya,pencatatan atas kegiatan perseroan yang baru dapat
menggunakan salah satu cara, dari 2 cara berikut (1) Melanjutkan pembukuan
persekutuan (2) membuat pembukuan baru.
Apabila perseroan akan melanjutkan pembukuan persekutuan, maka perseroan perlu
mencatat perubahan nilai aktivanya (jika ada, melalui revaluasi) dan mecatat perubahan
jenis modalnya. Yaitu dari modal atas nama sekutu menjadi modal saham. Namun bila
perseroan akan membuat pembukuan baru, maka pembukuan harus ditutup dan perseroan
perlu mencatat transfer aktiva dan utang ke perseroan.

=================== ==========================

Masuknya sekutu baru dalam persekutuan


Membeli sebagian hak pemilikan sekutu lama
Contoh 1: Firma Mekar Sari beranggotakan S, T, dan D. masing-masing mempunyai hak
pemilikan dan pembagian laba rugi dengan rasio S:T:D 30:40:30. Neraca Fa.
Mekar Sari per 31 Desember 2003 sebagai berikut:
Fa. Mekar Sari
Neraca per 31 Desember 2003
Macam-macam Aktiva
600.000 Hutang
Modal S
Modal T
Modal D
600.000

150.000
100.000
200.000
150.000
600.000

Pada tanggal 5 Januari 2004, A masuk dengan membeli 50% hak penyertaan D
seharga 125.000,- Pertanyaan:
a). Bagaimanakah kompisisi hak pemilikan tersebut setelah A masuk?
b). Bagaimana akuntansinya setelah A masuk? (menurut: persekutuan, D dan A)
c). Bagaimana komposisi permodalan persekutuan yang baru?
d). Buatlah neraca persekutuan yang baru!
Contoh 2: Dengan menggunakan data contoh 1, tetapi A membeli seluruh hak
penyertaan D seharga 225.000,- Ditanyakan:
a). Bagaimanakah kompisisi hak pemilikan tersebut setelah A masuk?
b). Bagaimana akuntansinya setelah A masuk? (: persekutuan, D dan A)
c). Bagaimana komposisi permodalan persekutuan yang baru?
d). Buatlah neraca persekutuan yang baru!
Menginvestasikan kekayaan dalam persekutuan (menyetor modal)
yang perlu diperhatikan saat sekutu baru mengivestasikan kekayaannya adalah:
1. Apakah jumlah modal sekutu baru yang diakui sama dengan jumlah setorannya
2. Dengan pertimbangan tertentu, jumlah modal sekutu baru yang diakui didalam
persekutuan tidak sama dengan jumlah setorannya.
Investasi tidak membentuk bonus atau goodwill
Contoh 3 : Firma Mekar Sari beranggotakan S, T, dan D. masing-masing mempunyai hak
pemilikan dan pembagian laba rugi dengan rasio S:T:D 30:40:30. Neraca Fa.
Mekar Sari per 31 Desember 2003 sebagai berikut:
Fa. Mekar Sari
Neraca per 31 Desember 2003
Macam-macam Aktiva
600.000 Hutang
Modal S
Modal T
Modal D
600.000

150.000
100.000
200.000
150.000
600.000

Pada tanggal 5 Januari 2004, para sekutu lama setuju dan menerima sekutu A masuk
dengan menyerahkan Tanah yang harga perolehannya 100.000,- harga pasar saat itu
senilai 150.000,- Pertanyaan:
a). Bagaimanakah kompisisi hak pemilikan tersebut setelah A masuk?
b). Bagaimana akuntansinya setelah A masuk? (: persekutuan, D dan A)
c). Bagaimana komposisi permodalan persekutuan yang baru?
d). Buatlah neraca persekutuan yang baru!

Tidak membentuk bonus dan goodwill


Persekutuan mencatat :
Tanah
150.000,Modal A
komposisi modal, setelah I masuk.
S
keterangan
modal 31 des '98
100.000
masuknya A
modal setelah A masuk
100.000
% hak kepemilikan
16,67%

150.000,-

T
200.000
200.000
33,33%

D
150.000
150.000
25%

A
150.000
150.000
25%

TOTAL
450.000
600.000
100%

Membentuk bonus
bonus dapat diberikan kepada sekutu lama atau kepada sekutu baru.
Dalam sistem bonus,apabila bonus diberikan kepada sekutu baru berarti sekutu
lama merelakan modalnya untuk dikurangi.
Atau sebaliknya,bila bonus diberikan kepada sekutu lama berarti sekutu baru
merelakan jumlah modalnya yang diakui oleh persekutuan lebih rendah
dibandingkan setorannya.
Contoh 4 :persekutuan Santosa beranggotakan Z dan K membagi R/L sama besar
Dan struktur modalnya per 31 des 98 sbb:
Modal Z : Rp 450.000,- dan modal , K : Rp 450.000,Tanggal 2 januari 1999 Z dan K sepakat menerima masuknya i dengan
menyetor modalnya Rp 600.000,- untuk memperoleh 1/3 hak penyertaan dan
hak atas laba rugi di dalam persekutuan yang baru.
Ditanyakan :
1. berapa modal persekutuan yang baru?
2. berapa nilai hak penyertaan dan R/L i,di persekutuan baru?
3. berapa bonus yang diberikan ? untuk siapa bonus tersebut? Mengapa?
4. bagaimana akuntansinya atas masuknya I tersebut?
5. struktur modal setelah i masuk?
Jawab :
keterangan
Modal mula Mula
I, masuk
Bonus untuk Z dan K

Z
450.000
50.000
500.000

K
450.000
50.000
500.000

i
600.000
(100.000)
500.000

TOTAL
MODAL
900.000
600.000
1.500.000

a) Modal persekutuan yang baru sebesar 1.500.000,b) Nilai hak pernyataan dan hak laba-rugi untuk I adalah 500.000,c) Bonus diberikan sebesar 100.000,- untuk sekutu lama (Z dan K) karena jumlah
setoran I lebih besar dari ( ) jumlah modal yang diakui persekutuan.
d) Jurnal :
Kas
600.000
Modal, Z
50.000,Modal, K
50.000,Modal, I
500.000,Bonus untuk sekutu baru
Contoh 5: H dan I anggota Fa.Barokah yang membagi laba dan rugi dengan perbandingan
yang sama mempunyai modal masing-masing sebesar 350.000,-. H dan I
mennyetujui masuknya Z sebagai anggota baru dengan investasi sebesar
200.000,- untuk memperoleh hak atas pembagian R/L modal persekutuan yang
baru dan hak atas pembagian R/L sebesar sepertiga.
Ditanyakan :
a. Berapa modal persekutuan yang baru?
b. Berapa nilai hak penyertaan dan R/L Z?
c. Berapa bonus yang diberikan ? untuk siapa bonus tersebut ? mengapa?
d. Struktur modal setelah Z masuk ?

Membentuk Goodwill
Dalam sistem goodwill sama sekali tidak ada pengurangan modal sekutu,baik
sekutu baru maupun sekutu lama.bagi sekutu baru modal yang diakui oleh persekutuan
tidak selalu sama dengan setorannya, tergantung untuk siapa goodwill dibentuk
Apabila goodwill dibentuk untuk sekutu baru atau keseluruhan sekutu, maka modal sekutu
baru yang diakui di dalam persekutuan akan setorannya. sedangkan bila goodwill
dibentuk untuk sekutu lama maka modal sekutu baru yang diakui oleh persekutuan adalah
sebesar setoran nya.
Dengan demikian untuk menentukan /menghitung goodwill yang timbul, tentu
harus memperbandingkan total modal riil dengan total modal yang diakui oleh persekutuan
baru.
Contoh 6 : E dan K anggota persekutuan EKA yang membagi laba rugi dengan
perbandingan sama, mempunyai Modal masing-masing 350.000,- E dan K
menyetujui masuknya D sebagai anggota baru dengan investasi 200.000,- oleh
persekutuan, modal D diakui 20% dari modal persekutuan baru.
Diminta :
a. Tentukan jumlah goodwill yang dibentuk ?
b. Goodwill tersebut untuk siapa? Mengapa?
c. Bagaimana akuntansinya untuk persekutuan?
d. Buatlah stuktur modal setelah D masuk?
Jawab:
Jumlah investasi D : 200.000 = 20%
Modal persekutuan baru yang baru diakui
modal riil persekutuan baru
goodwill yang terbentuk

= 1.000.000,= 900.000,= 100.000,-

Karena modal D yang diakui sebesar 20% = setorannya,maka goodwill yang


terbentuk merupakan goodwill untuk sekutu lama.
Pencatatan :
Kas
200.000,Modal D
200.000,(mencatat masuknya D )
Goodwill
Modal,E
Modal,K

100.000
50.000
50.000

Struktur modal =
Modal mula-mula
"D" masuk
goodwill untuk E dan K

TOTAL

350.000
50.000
400.000

350.000
50.000
400.000

200.000
200.000

700.000
200.000
100.000
1.000.000

Goodwill untuk sekutu baru


Contoh_7 : Data sama dengan contoh 6, namun oleh persekutuan, modal D diakui
sebesar 1/3 dari modal persekutuan baru.
Diminta :
a. Tentukan jumlah goodwill yang dibentuk?
b. Goodwill tersebut untuk siapa? Mengapa?
c. Bagaimana akuntansinya untuk persekutuan?
d. Buatlah stuktur modal setelah D masuk?
Jawab :
Jumlah investasi D : 200.000 + 150.000 = 1/3
m0 persekutuan baru yang baru diakui = 1.050.000, modal riil persekutuan baru
= 900.000, goodwill yang terbentuk
= 150.000,-

Karena modal D yang diakui sebesar 1/3 setorannya, maka goodwill yang
terbentuk merupakan goodwill untuk sekutu baru.
Pencatatan :
Kas
Goodwill
Modal D

200.000,150.000,350.000,-

Struktur Modal
Modal mula-mula
"D" masuk
goodwill untuk D

TOTAL

350.000
350.000

350.000
350.000

200.000
150.000
350.000

700.000
200.000
150.000
1.050.000

Goodwill untuk seluruh sekutu


Contoh_8 : E dan K anggota persekutuan EKA yang membagi laba rugi dengan
perbandingan sama,mempunyai m0 masing-masing 350.000,- E dan K menyetujui
masuknya D sebagai anggota baru dengan investasi 200.000,-.
Untuk memperoleh hak atas m0 yang baru dan atas pembagian R/L sebesar 1/3.
setoran D diakui sebesar 250.000,- yang merupakan dari modal persekutuan
yang baru.
a. Tentukan besarnya jumlah goodwill?
b. Jurnal akuntansinya untuk persekutuan?
c. Buatlah stuktur modalnya?
Jawab :
Jumlah investasi D : 200.000
Diakui oleh persekutuan : 250.000 =25%
Modal persekutuan baru yang baru diakui:100%
= 1.000.000, modal riil persekutuan baru
= 900.000, goodwill yang
= 100.000,.
Pencatatan :
Kas
200.000,Goodwill
100.000,Modal D
250.000,Modal E
25.000
Modal K
25.000
Struktur Modal
E
Modal mula-mula
"D" masuk
Goodwill untuk E, K dan D

350.000
25.000
375.000

TOTAL

350.000
25.000
375.000

200.000
50.000
250.000

700.000
200.000
100.000
1.000.000

Pengunduran sekutu dari persekutuan


Dapat terjadi karena 2 hal :
1. menjual hak penyertaan pada sekutu baru/lama
Sistemetika akuntansinya sama dengan masuknya sekutu baru melalui
pembelian seluruh hak penyertaan sekutu lama.
2. menerima hak pengembalian hak penyertaan dalam persekutuan
ada 3 kemungkinan:
a. jumlah pengembalian pada sekutu yang mengundurkan diri sama dengan saldo
modal dalam persekutuan.
b. Jumlah pengembalian dari Saldo modalnya, sehingga :
Sekutu yang mundur menerima bonus dari sekutu lama yang tidak mundur.
Adanya pembentukan goodwill di dalam persekutuan
c. Jumlah pengembalian dari Saldo modalnya,sehingga:
Sekutu yang mundur memberi bonus pada sekutu lama .
Adanya penghapusan goodwill yang ada dalam persekutuan
SOAL LATIHAN AKL 1
PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN (Kasus 1)
Soal 1
A, B dan C sepakat mendirikan persekutuan dengan nama CAF Strawberry. Masingmasing menyetor kas sebagai berikut:
A menyetor Rp 30.000.000,B menyetor Rp 40.000.000,C menyetor Rp 50.000.000,Diminta : Buatlah jurnal pendirian dan neraca saldo awal CAF Strawberry, apabila:
a. Jumlah modal masing-masing sekutu sama dengan jumlah setorannya
b. Jumlah modal masing-masing sekutu sama besar
c. Apabila Modal masing-masing sekutu 25%; 37,5% dan 37,5%
Soal 2
Pada awal 2001 D, E dan F sepakat mendirikan persekutuan dengan nama POPON PIZA.
Dalam perjanjian disebutkan bahwa masing-masing sekutu akan menyetor modal sbb:
D Uang tunai sebesar Rp 80.000.000,E Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,F Tidak menyetor aktiva
Besarnya modal ditentukan :
- untuk sekutu yang menyetor kas maka modalnya sama dengan setoran
- untuk sekutu yang tidak menyetor kas maka modalnya sama dengan modal sekutu
penyetor yang paling rendah.
Diminta :
a. Buatlah jurnal untuk mencatat pembentukan persekutuan
b. Susulah neraca awal persekutuan tersebut.
Soal 3
Andrie, Heha, dan Nusa membentuk firma yang bergerak di bidang Tata Boga dengan
nama Piza Piss pada tanggal 30 Juni 2002. Dengan kontribusi aktiva masing-masing
seperti dibawah ini, yang dinilai berdasarkan harga pasar (dalam Rp 1.000):
Keterangan

Heha

Nusa

10,000

12,000

30,000

8,500

28,000

Komputer dan Printer

5,100

Mebel dan Peralatan Kantor

3,500

2,500

150,000

Kas
Kendaraan

Tanah dan Bangunan

Andrie

Kas yang disetor oleh Nusa sebesar Rp 20.000.000 berasal dari pinjaman bank. Tanah dan
Bangunan Andrie telah dihipotikkan sebesar Rp 90.000.000 atas Utang-utang pribadinya.
Sesuai perjanjian, Firma yang baru bersedia mengambil alih.
Dengan menggunakan informasi tersebut, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat
pembukuan Piza Piss pada tanggal 30 Juni 2002, dengan asumsi:
1. Digunakan Pendekatan Bonus
2. Digunakan Pendekatan Goodwill

SOAL LATIHAN AKL 1


PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN & PEMBAGIAN LABA-RUGI (Kasus 2)
Soal 1
Dalam perjanjian persekutuan antara John, Andy dan Mohamed menyatakan bahwa John
menerima bonus 10% dari laba bersih persekutuan untuk jasa manajemen yang diberikan;
John dan Andy menerima penyisihan gaji masing-masing Rp 10.000.000,- dan Rp
8.000.000,- untuk jasa yang dilakukan, dan sisa laba persekutuan dibagi secara merata
kepada ketiga sekutu. Apabila laba bersih persekutuan tahun 2001 sebesar Rp 25.000.000,dan 2002 sebesar Rp 22.000.000. maka susunlah skedul alokasi pendapatan untuk tahun
2001 dan 2002!
Soal 2
Maymuna dan Sumaker membentuk persekutuan yang bergerak di bidang toko makanan
sehat. Perjanjian persekutuan menyatakan bahwa Maymuna menerima gaji Rp 10.000.000
dan Sumaker Rp 5.000.000. Sisa laba dan rugi dibagi 60:40 untuk Maymuna dan Sumaker.
Pendapatan tahun 20X3, tahun pertama operasi, sebesar Rp 13.000.000 dialokasikan untuk
maymuna Rp 8.800.000 dan Sumaker Rp 4.200.000.
Pada tanggal 1 Januari 20X4, perjanjian diubah untuk menggambarkan fakta bahwa
Sumaker tidak lagi mempunyai waktu untuk mengurus persekutuan. Perjanjian yang baru
memberikan Maymuna gaji Rp 18.000.000 dan sisa laba dan rugi dibagi rata. Pada tahun
20X4, kesalahan bahwa pendapatan yang dilaporkan terlalu rendah Rp 4.000.000
ditemukan. Pendapatan persekutuan tahun 20X4 sebesar Rp 25.000.000 termasuk jumlah
Rp 4.000.000 ini.
Diminta :
a. Buatlah skedul untuk mengalokasikan pendapatan persekutuan yang dilaporkan tahun
20X3 dan analisalah kejadian apa yang saudara temukan!
b. Buatlah skedul untuk mengalokasikan pendapatan persekutuan yang dilaporkan tahun
20X4!
Soal 3
Pada tanggal 2 Januari 2002 Ninda, Khintan dan Amni sepakat untuk mendirikan firma
yang bergerak di bidang pakaian muslim dengan nama Butik Valestine. Sebagai modal
awal persekutuan Ninda menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 10.000.000, Khintan
menyerahkan barang dagangan senilai Rp 7.500.000 dan Amni menyerahkan Zahra
butiknya yang pada tanggal tersebut, posisi keuangannya sebagai berikut:
Butik Zahra
Neraca per 2 Januari 2002 (Rupiah)
Kas
Persediaan Barang Dagang
Aktiva Tetap
Ak. Penyusutan Akt. Tetap
Total Aktiva

5,000,000 Utang Lancar


2,500,000 Utang Jk. Panjang
10,000,000 Modal
(2,000,000)
15,500,000 Total Utang dan Modal

Dalam perjanjian pembentukan persekutuan ditentukan/ disetujui bahwa :


a. Persediaan barang dagangan Khintan dinilai Rp 6.000.000,b. Persediaan barang dagangan Amni dinilai Rp 4.000.000,c. Aktiva Tetap dinilai Rp 12.000.000,- dengan umur tetap
Berdasarkan informasi data tersebut saudara diminta:

1,000,000
5,000,000
9,500,000
15,500,000

1. Membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembentukan persekutuan


apabila:
- Pembukuan persekutuan melanjutkan pembukuan perusahaan Amni (buku lama)
- Persekutuan membuat buku baru
2. Membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembagian laba persekutuan,
apabila selama tahun 2002 Butik Valestine memperoleh laba sebesar Rp 6.000.000,dan metode pembagian laba-rugi sebagai berikut:
- Laba-rugi didasarkan pada rasio Ninda: Khintan: Amni = 3:1:2
- Laba-rugi didasarkan pada rasio modal mula-mula.
SOAL LATIHAN AKL 1
PERUBAHAN PEMILIKAN (Kasus 3)
Soal 1.
Ahmad dan Markus adalah para sekutu dari persekutuan PIZA Piss yang membagi labarugi sama besar. Modal masing-masing sekutu pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp
25.000.000 dan Rp 15.000.000. Pada tanggal tersebut Charles masuk sebagai sekutu baru
dengan membeli sebagian dari hak pernyertaan Ahmad. Dari informasi tersebut saudara
diminta membuat jurnal masuknya Charles dan Neraca persekutuan yang baru, apabila:
a) Charless membeli seperlima bagian dari hak penyertaan Ahmad, dengan membayar
uang tunai Rp 5.000.000,b) Charless membeli seperlima bagian dari hak penyertaan Ahmad, dengan membayar
uang tunai Rp 6.000.000,c) Charless membeli seperlima dari modal persekutuan, dengan membayar uang tunai Rp
10.000.000,d) Buatlah Neraca PIZA PiSS setelah masuknya Charles untuk Poin A dan poin C
Soal 2.
Pada tanggal 30 Juni 2001, Neraca persekutuan BAVANA menunjukkan posisi modal
Bawal, Patin, dan Arwana adalah Rp 3.100.000; Rp 2.400.000; dan Rp 2.500.000. para
sekutu sepakat membagi keuntungan dengan perbandingan sama besar. Pada tanggal 1 Juli
2001 Cucut bergabung dalam persekutuan dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp
2.300.000. atas setoran ini modal Cucut diakui sebesar seperlima bagian dari kekayaan
bersih persekutuan. Dari informasi ini saudara diminta membuat jurnal, bila dengan
masuknya Cucut diakui adanya:
A. Goodwill untuk sekutu lama
B. Bonus untuk sekutu lama
C. Buatlah Neraca persekutuan setelah masuknya Cucut baik untuk poin A dan poin B!
Soal 3.
Andrie, Heha, dan Nusa adalah anggota firma Apotik Bintang, yang membagi Laba-rugi
dengan perbandingan 2:4:4. pada tanggal 1 Agustus 2002 mereka menyetujui masuknya
Nana sebagai anggota baru di firma tersebut., dengan hak penyertaan 25% dari modal
firma. Berikut ini adalah saldo modal anggota Fa. Apotik Bintang sebelum masuknya Nana
sebagai anggota baru.
Modal Andrie Rp 60.000.000
Modal Heha Rp 80.000.000
Modal Nusa Rp 60.000.000
Berdasarkan informasi tersebut saudara diminta membuat jurnal untuk mencatat masuknya
Nana ke dalam Fa. Apotik Bintang serta struktur modal dan skedul pendistribusian labarugi dengan asumsi:
a. Nana membeli bagian modal anggota lama dengan harga Rp 75.000.000
b. Nana menanamkan kas sebesar Rp 75.000.000 ke dalam Firma dan digunakan
pendekatan goodwill
c. Nana menanamkan kas sebesar Rp 75.000.000 ke dalam Firma dan digunakan
pendekatan bonus
Soal 4.
Perkiraan Modal Sakato dan Nomura pada tanggal 30 September 2000 adalah:
Modal Sakato (75%)
Rp 140.000.000,Modal Nomura (25%)
Rp 56.000.000,-

Pada tanggal 1 Oktober Imurio diterima persekutuan untuk memiliki 40% hak
kepemilikan. Dia membeli 40% modal tiap sekutu dengan harga Rp 100.000.000,dibayarkan langsung ke sakato dan Nomura. Saudara diminta menentukan saldo modal
Sakato, Nomura dan Imuro setelah masuknya Imuro ke dalam persekutuan jika goodwill
tidak dicatat.
SOAL PERSIAPAN MID SEMESTER TA 2004/2005
Akuntansi Keuangan Lanjut 1
1. Firma kencana yang beroperasi sejak bulan Januari, beranggotakan yaitu Nail, Abdi
dan Sarah sepakat membagi laba-rugi setelah dikurangi gaji adalah 40:40:20. Abdi
Keluar pada tanggal 1 Juli 2002. ketiga anggota firma tersebut mempunyai saldo modal
masing-masing dan gaji bulanan (dalam Rupiah) sebagai berikut:
Nama Sekutu
Nail
Abdi
Sarah

Modal
Gaji/Bulan
450,000
10,000
380,000
5,000
250,000
5,000

Laba untuk tahun 2002 adalah sebesar Rp 300.000,Dari informasi tersebut, buatlah skedul pembagian Laba-rugi dan Modal Akhir untuk
masing-masing sekutu dan Jurnal pembagian Laba-rugi selama satu semester!
2. Para sekutu firma yaitu Andre, Helmi dan Nusa pada tanggal 31 Desember 2003
mengevaluasi kembali kegiatan finansial Moon Caf yang telah beroperasi selama 3
tahun terakhir. Saldo modal masing-masing sekutu menunjukkan Andre sebesar Rp
10.000.000; Helmi Rp 6.000.000; dan Nusa Rp 3.500.000., . Sebagai manajer Caf,
Nusa diberi Bonus setiap tahunnya sebesar 20% dari laba bersih, sedangkan saldo labarugi dibagi dengan perbandingan 60%:25%:15%. Pada tanggal akhir tahun 2003 Nusa
mengundurkan diri dari persekutuan, sehubungan dengan pengunduran diri Nusa
tersebut, terdapat laporan rekapitulasi laba selama 3 tahun sebagai berikut:
Laba Tahun 2001 Rp 2.000.000,Laba Tahun 2002 Rp 2.500.000,Laba Tahun 2003 Rp 1.000.000,Berdasarkan informasi tersebut saudara diminta untuk hitunglah saldo modal masingmasing sekutu setelah penyesuaian pada akhir Tahun 2003!
3. Ahmad dan Markus adalah para sekutu dari persekutuan PIZA Piss yang membagi
laba-rugi sama besar. Modal masing-masing sekutu pada tanggal 31 Desember 2002
adalah Rp 25.000.000 dan Rp 15.000.000. Pada tanggal tersebut Charles masuk sebagai
sekutu baru dengan membeli sebagian dari hak pernyertaan Ahmad. Dari informasi
tersebut saudara diminta membuat jurnal masuknya Charles dan Neraca persekutuan
yang baru, apabila:
a) Charless membeli seperlima bagian dari hak penyertaan Ahmad, dengan membayar
uang tunai Rp 5.000.000,b) Charless membeli seperlima bagian dari hak penyertaan Ahmad, dengan membayar
uang tunai Rp 6.000.000,c) Charless membeli seperlima dari modal persekutuan, dengan membayar uang tunai
Rp 10.000.000,d) Buatlah Neraca PIZA PiSS setelah masuknya Charles untuk Poin A dan poin C