Anda di halaman 1dari 2

Borang Soal Selidik

Kajian Kes Geografi PT3 2016


Tajuk: Kajian Mengenai Pengangkutan di
Taman Berjaya, Sitiawan

Bagi setiap item, sila tandakan () atau isi tempat kosong pada ruangan yang
berkaitan.
1.Nama penuh:______________________________________________________
2.Umur:__________tahun
3.Pekerjaan:__________________________

4.Alamat:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Bangsa: { } Melayu

{ }Cina

{ }India

{ } Lain-lain

6.Apakah jenis pengangkutan darat yang kerap digunakan oleh anda ?


Kereta (
Motosikal (
Lori (

)
)

Van (

Teksi (

Basikal (

Bas (

7.Apakah masalah pengangkutan yang anda hadapi dikawasan ini ?


Kekurangan tempat letak kereta (
Jalan sempit (
raya (
)

Kos bahan api meningkat(

Pengguna tidak mematuhi peraturan jalan

Pencemaran udara berlaku (


Kesesakan lalu lintas (

8.Apakah langkah-langkah penambahbaikan yang perlu dilakukan terhadap sistem


pengangkutan di kawasan ini ?
Memasang catalytic converter di ekzos kenderaan (

Menghadkan bilangan kenderaan bagi setiap isi rumah (


Melebarkan jalan (

Penggunaan petrol tanpa plumbum (


Berkongsi kereta (

Menggunakan bahan api altenatif (

Menguatkuasakan undang-undang (

Tandatangan:
______________