Anda di halaman 1dari 2

MENJEJAKI UPSR

Mendapat keputusan
cemerlang tahun ini

Dan merestui kamu


semua

UPSR UPSR UPSR


Tidak lama lagi
Rakan-rakan kami
tahun 6

MENJEJAKI UPSR

Akan menghadapimu

UPSR UPSR UPSR

Banyak halangan
yang perlu kamu
hadapi

Tidak lama lagi

Banyak rintangan
yang perlu kamu
atasi
Namun kamu mesti
yakin dan teguh
Menumpukan
perhatian terhadap
pelajaran
Jika kamu gagal UPSR
Kelam nanti masa
hadapan kamu
Untuk itu,
Kami rakan-rakan
kamu mendoakan
Masa hadapan kamu
Meyakini masa
hadapan kamu
Dan merestui kamu
semua

Meyakini masa
hadapan kamu

Mendapat keputusan
cemerlang tahun ini

MENJEJAKI UPSR

Rakan-rakan kami
tahun 6
Akan menghadapimu
Banyak halangan
yang perlu kamu
hadapi
Banyak rintangan
yang perlu kamu
atasi
Namun kamu mesti
yakin dan teguh
Menumpukan
perhatian terhadap
pelajaran
Jika kamu gagal UPSR
Kelam nanti masa
hadapan kamu
Untuk itu,
Kami rakan-rakan
kamu mendoakan
Masa hadapan kamu

UPSR UPSR UPSR


Tidak lama lagi
Rakan-rakan kami
tahun 6
Akan menghadapimu
Banyak halangan
yang perlu kamu
hadapi
Banyak rintangan
yang perlu kamu
atasi
Namun kamu mesti
yakin dan teguh
Menumpukan
perhatian terhadap
pelajaran
Jika kamu gagal UPSR
Kelam nanti masa
hadapan kamu

Untuk itu,
Kami rakan-rakan
kamu mendoakan
Masa hadapan kamu

Meyakini masa
hadapan kamu
Dan merestui kamu
semua

Mendapat keputusan
cemerlang tahun ini