Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/4
REKOD PENGESANAN 100%
SUKATAN PELAJARAN DIAJAR
(1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)
NAMA GURU

: AMELIA BINTI OMAR

MATA PELAJARAN DIAJAR

: PENDIDIKAN JASMANI &PENDIDIKAN


KESIHATAN

TAHUN/TINGKATAN

: 2015/ 2

Nama Pemantau
(Jawatan) /
Tandatangan
Tarikh Pemantauan

*(Januari Februari)

*(Mac Jun)

Tajuk

Catatan
Pemantau

1) Kesihatan Diri
2) Komposisi Badan
3) Daya Tahan Kardiovaskular
4) Lari Berganti- ganti
5) Kelajuan
6) Daya Tahan Otot
7) Kekuatan Otot
8) Prinsip Latihan
1) Merejam Lembing
2) Kekeluargaan
3) Bola Baling
4) Pemakanan
1) Pengurusan Konflik dan Stres
2) penyalahgunaan bahan

*(Julai Ogos)
*(September
November)

* Pemantauan hendaklah dijalankan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.


Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00