Anda di halaman 1dari 5

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 2015

GEOGRAFI (942/2)
MASA : 2 JAM
BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL
Jawab semua soalan.
1. a) Terangkan konsep imbangan bahangan. [3m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Rajah di bawah menunjukkan taburan suhu sedunia dalam bulan Januari.

i) Huraikan pola taburan suhu secara mendatar di permukaan bumi. [4m]


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Terangkan proses penyejukan adiabatik. [4m]


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) Jelaskan dua peranan manusia untuk menggalakkan proses infiltrasi (resapan air) di
kawasan Bandar. [4m]
i)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ii)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3


2. a) Terangkan konsep mikro iklim Bandar. [3m]
b) Jelaskan lima ciri mikro iklim Bandar. [10m]
c) Jelaskan langkah-langkah pembentukan mikro iklim Bandar untuk meningkatkan
keselesaan penduduk. [12m]
3. i. a) Terangkan konsep keberkesanan kerpasan. [3m]
b) Jelaskan faktor fizikal yang mempengaruhi larian air permukaan. [10m]
c) Huraikan pengaruh manusia terhadap kadar larian air permukaan. [12m]
ATAU

3. ii. a) Terangkan konsep edaran air tanih. [3m]


b) Jelaskan faktor fizikal yang mempengaruhi edaran air tanih. [10m]
c) Huraikan kepentingan air bawah tanah kepada manusia. [12m]

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


Jawab semua soalan.
4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi ekonomi? [2m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Nyatakan dua kesan globalisasi ekonomi ke atas sesebuah Negara. [2m]
i. ___________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________
c) Jelaskan maksud kerjasama serantau. [2m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) Berikan dua masalah dalam menjalankan kerjasama serantau. [2m]
i. ___________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________
e) Apakah yang dimaksudkan dengan APEC? [2m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

f) Secara ringkas, huraikan bagaimana APEC dapat memberikan manfaat kepada


Negara anggotanya. [2m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
g) Apakah yang dimaksudkan dengan dasar luar Negara Malaysia? [2m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
h) Nyatakan teras dasar luar Negara Malaysia. [1m]
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.
5. Berdasarkan sebuah Negara di Asia Tenggara,
a) Huraikan faktor yang memberi sumbangan terhadap perkembangan dan
kemajuan sektor perindustriannya. [8m]
b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan aliran pengelompokan industri lebih ke
kawasan-kawasan tertentu di Negara tersebut. [10m]
c) Nyatakan impak yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan
dan pengelompokan perindustrian tersebut. [7m]
6. i. a) Apakah yang dimaksudkan dengan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN)? [5m]
b) Huraikan perbezaan ciri keanggotaan antara Kesatuan Eropah (EU) dengan
Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). [10m]
c) Jelaskan bagaimana pertubuhan ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif
globalisasi ekonomi dunia. [10m]

ATAU
6. ii. a) Apakah yang dimaksudkan dengan segi tiga pertumbuhan? [5m]
b) Namakan dua negeri, kawasan dan wilayah di dalam Negara-negara yang
menyertai pertumbuhan IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA. [8m]
c) Jelaskan masalah penyertaan Malaysia dalam kawasan segi tiga pertumbuhan
ASEAN. [12m]

- SOALAN TAMAT -

Disediakan oleh, ___________________


( JAKSON BIN KINTI )
GURU GEOGRAFI TINGKATAN 6

Disemak oleh, _____________________


(AZLIZA BINTI AZIZAN)
PENOLONG KANAN TINGKATAN 6

Disahkan oleh, ______________


(PEH SEE KING)
PENGETUA SMK PAMOL, BELURAN