Anda di halaman 1dari 2

ULANGKAJI PEPERIKSAAN

1. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan yang diletakkan dalam plastik


hitam.

kotak hitam

(a) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada pokok selepas seminggu.
____________________________________________________
(b) Berikan sebab (inferens) kamu.
_____________________________________________________
(c) Apakah yang harus dilakukan bagi memastikan pokok ini hidup subur.
_____________________________________________________
2. Rajah di bawah menunjukkan keadaan gigi Aini yang sihat.

(a) Bagaimanakah cara Aini menjaga giginya?


_____________________________________________________
(b) Apakah yang akan berlaku Aini tidak menjaga kesihatan giginya?
Terangkan.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(c) Apakah cara yang perlu dilakukan Lina bagi memastikan gigi Aini kekal
sihat dan kuat.
_____________________________________________________
3. Kenalpasti ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan di bawah.

Ciri-ciri

Pokok rambutan
Bunga
Batang
Urat daun

4.

Pokok paku pakis


tidak berbunga

berkayu

Rajah dibawah menunjukkan tiga magnet.

(a) Magnet manakah yang dapat menarik klip kertas yang paling banyak?
____________________________________________________
(b) Magnet manakah yang dapat menarik klip kertas yang paling sedikit?
_____________________________________________________
(c) Magnet manakah yang daya tarikannya lebih kuat?
_____________________________________________________
(d) Susunkan magnet ini mengikut kekuatan yang semakin menaik.