Anda di halaman 1dari 1

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN

MINO LARAS
Alamat : Onggomertan RT 06 RW 26 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
Sekretariat : Rmh. Bpk. M. Muslim
Telp. (0274) 7804111
Yogyakarta, 12 Agustus 2014
Kepada
Yth. Bapak M. Syaifudin
Di tempat

Dengan hormat,
Berkaitan dengan adanya bantuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sleman kepada
KPI MINO LARAS berupa kolam penampungan, maka pihak KPI MINO LARAS
diminta menyiapkan lahan untuk pembuatan kolam penampungan tersebut. Untuk
mempersiapkan lahan tersebut akan menggunakan lahan yang sebagian menggeser 2 kotak
kolam pihak Bapak Sumardi dan Bapak M. Syaifudin. Untuk itu diminta kesediaan dari
pemilik kolam untuk merelakan kedua kolam tersebuat dan akan disediakan kolam pengganti.
Demikian surat pemberitahuan dan permohonan kerelaan pemindahan kolam kami
sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Ketua KPI MINO LARAS

M. MUSLIM