Anda di halaman 1dari 20

REKAPITULASI NAMA-NAMA PNS KABUPATEN BIREUEN

PANGKAT/ GOLONGAN
NO

NAMA / NIP

SKPK/ TEMPAT TUGAS

JABATAN

I
a

1
2
3
4
5
6
7
8

dr. CUT LIFIA FITRIANI


NIP. 19780916 201001 2 001
drg. RINI KARTINIAWATY
NIP. 19751115 201001 2 001
ZAHARA
NIP. 19680606 199003 2 004
RUKIAH
NIP. 19681001 198910 2 001
DAHLIANA
NIP. 19730210 199302 2 001
SAFRINA, AMKL
NIP. 19740427 200012 2 001
MUSTAFA, AMKL
NIP. 19720319 199502 1 001
MULIDARYANI
NIP. 19760313 199905 2 001

IMANDA SASMITA,SKM
NIP. 19800609 200904 2 002
ZANITA,SKM
10
NIP. 19810822 200904 2 004
ELFIANA,S.Kep
11
NIP. 19820401 201003 2 001
MOHAMMAD IRFAN,SKM
12
NIP. 19820119 201003 1 001

NURHAYATI,AMK
NIP. 19700829 199403 2 001
ABD.HADI, A.Md.Kep
14
NIP. 19830305 200604 1 009
RIZALDI, S.Kep
15
NIP. 19771116 200604 1 005
JUNIATI
16
NIP. 19700626 199403 2 003
KHAIRUNNISAK Amd.Keb

13

17

II
c

III
c

PUSKESMAS
KEPALA
PEUSANGAN SIBLAH KRUENG PUSKESMAS

III/c

Sda

Staf

Sda

Staf

III/d

Sda

Staf

III/d

Sda

Staf

III/d

Sda

Staf

Sda

Staf

III/b

Sda

Staf

III/b

Sda

Staf

III/b

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/a

Sda

Staf

III/c

III/c

II/d

PENDIDIKAN TERAKHIR

IV
a

SD SMP SMU

PANGKAT/ GOLONGAN
NO

17

NAMA / NIP

NIP. 19770604 200604 2 013


ROSNIAR, AMK
18
NIP. 19750513 200701 2 004
ERMI SOFIATI AMK
19
NIP. 19710728 200701 2 001
RATNAWATI .AMK
20
NIP. 19761016 200701 2 002

SKPK/ TEMPAT TUGAS

JABATAN

Sda

Staf

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

II
c

III
c

II/d

PENDIDIKAN TERAKHIR

IV
c

SD SMP SMU

PANGKAT/ GOLONGAN
NO

NAMA / NIP

SKPK/ TEMPAT TUGAS

JABATAN

I
a

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ZUHURYATI, AMK
NIP. 19770913 200801 2 001
NUR AINI , AMK
NIP. 19710405 200801 2 001
IRYANI,Amd AK
NIP. 19800511 200801 2 003
PUTRI YANTI, Amd.Keb
NIP. 19810912 200801 2 002
ROZANA, Amd.Keb
NIP. 19820108 200801 2 003
MUSLINA, Amd.Keb
NIP. 19810605 200801 2 001
ELI ZAHARA, Amd.Keb
NIP. 19830102 200801 2 001
ERNIDA, Amd.Keb
NIP. 19820602 200801 2 001
LINDAWATI, Amd PK
NIP. 19800608 200904 2 004
ROSLINAR, A.Md. Keb
NIP. 19790615 200801 2 004
CUT FARIDAH HANUM, A.Md.Keb
NIP. 19800201 200801 2 002
KHAIRUDDIN,AMK
NIP. 19841129 200904 1 002
LENNY HELIANA,Amd.Keb
NIP. 19830313 200904 2 007
VUSPA SARI SIREGAR,Amd.Keb
NIP. 19850921 201003 2 003
ULFA ZAKIAH,Amd.Far
NIP. 19821205 201003 2 003
CUT AYUYULIANTI,Amd.Kep
NIP. 19810420 201003 2 001
LEHA NIAFRIANI,Amd.Kep
NIP. 19830415 201003 2003
NURLAILA,A.Md.Keb

II
c

III
c

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

II/d

Sda

Staf

Sda

Staf

Sda

Staf

II/c

Sda

Staf

II/c

Sda

Staf

II/c

II/c

PENDIDIKAN TERAKHIR

IV
c

SD SMP SMU

PANGKAT/ GOLONGAN
NO

38

NAMA / NIP

NIP. 19860817 201003 2 001


HUSNA, Amd.Keb
39
NIP. 19770208 200604 2 003
HERA NOVARIANI,Amd.Keb
40
NIP. 19801125 200801 2 002
MUSMULYADI
41
NIP. 19740603 200604 1 001

SKPK/ TEMPAT TUGAS

JABATAN

Sda

Staf

Sda

Staf

II/b

Sda

Staf

II/b

Sda

Staf

II/b

II
c

III
c

II/c

PENDIDIKAN TERAKHIR

IV
c

SD SMP SMU

SPK

PANGKAT/ GOLONGAN
NO

NAMA / NIP

SKPK/ TEMPAT TUGAS

JABATAN

I
a

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

M. YUSUF
NIP. 19691231 200604 1 050
FAUZIAH
NIP. 19740303 200604 2 013
NAJMI SURAIYA
NIP. 19810814 200701 2 002
YULHAIDA
NIP. 19820714 200801 2 002
NURHAFNI
NIP. 198110514 200801 2 001
RAHYUNI
NIP. 19801120 200801 2 003
NURLINA YUNUS
NIP. 19800920 200801 2 004
MULYANA
NIP. 19830624 200801 2 001
ERNADIA
NIP. 19820428 200801 2 001
SURYATI
NIP. 19811231 200801 2 004
NURLINA
NIP. 19750824 200801 2 001
METTI HERIZAWANI
NIP. 19730120 200701 2 003
CHALIDAH
NIP. 19730320 200701 2 005
MARDALENA
NIP. 19770312 200701 2 002
NURAIDA, A.Md.Keb
NIP. 19790630 200801 2 001
SRI ELYANA
NIP. 19781005 200801 2 004
FITRI YULLIANI
NIP. 19770726 200904 2 001
JAMILAH, SKM

II
c

III
c

PENDIDIKAN TERAKHIR

IV
c

SD SMP SMU

Sda

Staf

II/b

Sda

Staf

II/b

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

II/b

SPK

Sda

Staf

SMA

III/b

PANGKAT/ GOLONGAN
NO

59

NAMA / NIP

NIP.

19730128 200604 2 002

SKPK/ TEMPAT TUGAS

JABATAN

Sda

Staf

I
a

II
c

III
c

III/b

PENDIDIKAN TERAKHIR

IV
c

SD SMP SMU

D.2

D.3

S.1

ESELON

JENIS
KELAMIN

DIDIKAN TERAKHIR
S.2

S.3

LK

PR

IV
a

III
b

II
b

TAHUN
PENSIUN

S1

PR

2034

S1

PR

2031

D2

PR

2024

D2

PR

2024

D2

PR

2029

PR

2030

D3

D3

LK

D2

PR

2032

S1

PR

2036

S1

PR

2037

S1

PR

2038

S1

LK

D3

S1

D3

2038

PR

D3

D2

2028

2026

LK

2039

LK

2033

PR

2026

PR

2033

KET

D.2

D.3
D3

S.1

ESELON

JENIS
KELAMIN

DIDIKAN TERAKHIR
S.2

S.3

LK

PR
PR

IV
a

III
b

II
b

TAHUN
PENSIUN
2033

D3

PR

2031

D3

PR

2032

D3

PR

2032

KET

D.2

D.3

S.1

ESELON

JENIS
KELAMIN

DIDIKAN TERAKHIR
S.2

S.3

LK

PR

IV
a

III
b

II
b

TAHUN
PENSIUN

D3

PR

2033

D3

PR

2027

D3

PR

2036

D3

PR

2037

D3

PR

2032

D3

PR

2037

D3

PR

2039

D3

PR

2038

D3

PR

2036

D3

PR

2035

D3

PR

2036

D3

LK

2040

D3

PR

2039

D3

PR

2041

D3

PR

2032

D3

PR

2037

D3

PR

2039

D3

PR

2042

KET

D.2

D.3
D3

S.1

ESELON

JENIS
KELAMIN

DIDIKAN TERAKHIR
S.2

S.3

LK

PR
PR

IV
a

III
b

II
b

TAHUN
PENSIUN
2042

D3

PR

2033

D3

PR

2036

LK

2030

KET

D.2

D.3

S.1

S.2

S.3

LK

PR

LK

S1

ESELON

JENIS
KELAMIN

DIDIKAN TERAKHIR

IV
a

III
b

II
b

TAHUN
PENSIUN

KET

2025

PR

2030

PR

2037

PR

2038

PR

2037

PR

2036

PR

2036

PR

2039

PR

2038

PR

2037

PR

2031

PR

2029

PR

2029

PR

2033

PR

2035

PR

2034

PR

2033

PR

2029

Tugas
Belajar

D.2

D.3

S.1
S1

ESELON

JENIS
KELAMIN

DIDIKAN TERAKHIR
S.2

S.3

LK

PR
PR

IV
a

III
b

II
b

TAHUN
PENSIUN

KET

2029

Tugas
Belajar

Lueng Daneun, 21 Maret 2013


Kepala Puskesmas Peusangan Siblah Krueng

dr. Cut Lifia Fitriani


Penata Tk. I/ NIP. 19780916 201001 2 001

DATA PNS UNTUK REKONSILIASI


PROVINSI ACEH
KABUPATEN BIREUEN
No.

NAMA

Lampiran Surat Nomor


Tanggal
NIP LAMA

NIP BARU

TANGGAL LAHIR

JENIS
KELAMIN

TMT CPNS

TMT PNS

GOL. RUANG

TMT GOL.
RUANG

MASA KERJA
TAHUN

CUT LIFIA FITRIANI

19780916 201001 2 001

16091978

01012010

01042011

33

01102012

07

2
3
4
5
6

RINI KARTINIAWATY
ZAHARA
RUKIAH
DAHLIANA
SAFRINA

140 240 841


140 292 201
140 359 798

19751115 201001 2 001


19680606 199003 2 004
19681001 198910 2 001
19730210 199302 2 001
19740427 200012 2 001

15111975
06061968
01101968
10021973
27041974

2
2
2
2
2

01012010
01031990
01101989
01021993
01122000

01042011
01041991
01121990
01051994
01012002

33
34
34
34
33

01102012
01042006
01042006
01042010
01042011

09
11
11
12
08

MUSTAFA

140 315 784

19720319 199502 1 001

19031972

01021999

01041996

32

01102010

10

MULIDARYANI

390 014 590

19760313 199905 2 001

13031976

01051999

01082000

01042011

06

19800609 200904 2 002

09061980

01042009

01102010

01102011

02

19810822 200904 2 004


19820401 201003 2 001

22081981
01041982

2
2

01042009
01032010

01112010
01112011

01112010
01112011

01
01

19820119 201003 1 001

19011982

01032010

01112011

01112011

01

NURHAYATI

140 306 845

19700829 199403 2 001

29081970

01031994

01041995

01102010

11

ABD.HADI

390 038 035

19830305 200604 1 009

05031983

01042006

01092007

01102011

03

RIZALDI

390 031 322

19771116 200604 1 005

16111977

01042006

01092007

01042012

04

JUNIATI
KHAIRUNNISAK
ROSNIAR
ERMI SOFIATI
RATNAWATI
ZUHURYATI
NUR AINI

140 303 257


390 041 563
390 056 481
390 056 225
390 057 461
390 067 565
390 067 697

19700626 199403 2 003


19770604 200604 2 013
19750513 200701 2 004
19710728 200701 2 001
19761016 200701 2 002
19770913 200801 2 001
19710405 200801 2 001

26061970
04061977
13051975
28071971
16101976
13091977
05041971

2
2
2
2
2
2
2

01031994
01042006
01012007
01012007
01012007
01012008
01012008

01041995
01092007
01042009
01042009
01042009
01092009
01092009

24
24
24
24
24
24

01042012
01042011
01102010
01102010
01102010
01042011
01042011

13
08
12
12
12
13
10

IRYANI

390 067 730

19800511 200801 2 003

11051980

01012008

01092009

24

01042011

09

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IMANDA SASMITA
ZANITA
ELFIANA
MOHAMMAD IRFAN

140 247 731

32
32
31
31
31
31
31
31
31

No.

24
25
26
27

NAMA
PUTRI YANTI
ROZANA
MUSLINA
ELI ZAHARA

NIP LAMA

NIP BARU

TANGGAL LAHIR

JENIS
KELAMIN

TMT CPNS

TMT PNS

GOL. RUANG

390 064 820

19810912 200801 2 002


19820108 200801 2 003
19810605 200801 2 001
19830102 200801 2 001

12091981
08011982
05061981

2
2
2

01012008
01012008
01012008

01092009
01092009
01092009

02011983

01012008

01092009

24
24
24
24

390 068 814


390 068 817
390 068 771

TMT GOL.
RUANG

MASA KERJA
TAHUN

01042011
01042011
01042011

09
09
09

01042011

09

No.

NAMA

28
29
30
31
32
33
34

ERNIDA
LINDAWATI

MASA KERJA
TAHUN

NIP LAMA

NIP BARU

TANGGAL LAHIR

JENIS
KELAMIN

TMT CPNS

TMT PNS

GOL. RUANG

TMT GOL.
RUANG

390 068 733


-

19820602 200801 2 001

02061982

01012008

01092009

24

01042011

09

19800608 200904 2 004

2
2
2
1
2
2

01042009
01012008
01012008
01042009
01042009
01032010

01012011
01092009
01092009
01112010
01112010
01112011

24
24
24
24
24
23

01042012
01102011
01102011
01102012
01102012
01112011

06
09
09
06
06
04

VUSPA SARI SIREGAR

19841129 200904 1 002


19830313 200904 2 007
19850921 201003 2 003

08061980
15061979
01021980
29111984
13031983
21091985

35

ULFA ZAKIAH

19821205 201003 2 003

05121982

01032010

01112011

23

01112011

04

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

CUT AYUYULIANTI

19810420 201003 2 001


19830415 201003 2003
19860817 201003 2 001
19770208 200604 2 003
19801125 200801 2 002
19740603 200604 1 001
19691231 200604 1 050
19740303 200604 2 013
19810814 200701 2 002

20041981
15041983
17081986
08021977
25111980
03061974
31121969
03031974
14081981
14071982
14051981
20111980
20091980
24061983
28041982
31121981
24081975
20011973
20031973
12031977
30061979
05101978
26071977
28011973

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

01032010
01032010
01032010
01042006
01012008
01042006
01042006
01042006
01012007
01012008
01012008
01012008
01012008
01012008
01012008
01012008
01012008
01012007
01012007
01012007
01012008
01012008
01042009
01042006

01112011
01112011
01112011
01092007
01092009
01092007
01092007
01092007
01042009
01092009
01092009
01092009
01092009
01092009
01092009
01092009
01092009
01042009
01042009
01042009
01092009
01092009
01112010
01092007

23
23
23
23
23
23
22
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
22
22

01112011
01112011
01112011
01102011
01102011
01042010
01102012
01102010
01042011
01042011
01042011
01042011
01042011
01042011
01042011
01042011
01102011
01102011
01102011
01102011
01102012
01102011
01102012
01102010

04
04
04
15
11
05
09
16
09
07
09
09
09
07
06
09
14
16
16
14
12
14
03
04

ROSLINAR

19790615 200801 2 004


19800201 200801 2 002

CUT FARIDAH HANUM

KHAIRUDDIN
LENNY HELIANA

LEHA NIAFRIANI
NURLAILA
HUSNA
HERA NOVARIANI

MUSMULYADI
M. YUSUF
FAUZIAH
NAJMI SURAIYA
YULHAIDA
NURHAFNI
RAHYUNI
NURLINA YUNUS
MULYANA
ERNADIA
SURYATI
NURLINA
METTI HERIZAWANI
CHALIDAH
MARDALENA
NURAIDA
SRI ELYANA
FITRI YULLIANI
JAMILAH

390 038 828

390 067 638


390 038 054
390 046 445
390 014 463
390 058 144

390 067 574


390 067 609
390 067 724
390 067 696
390 067 747
390 067 819
390 067 623
390 066 618
390 056 478
390 056 486
390 055 002

390 067 811


390 067 657
390 037 913

19820714 200801 2 002


19810514 200801 2 001
19801120 200801 2 003
19800920 200801 2 004
19830624 200801 2 001
19820428 200801 2 001
19811231 200801 2 004
19750824 200801 2 001
19730120 200701 2 003
19730320 200701 2 005
19770312 200701 2 002
19790630 200801 2 001
19781005 200801 2 004
19770726 200904 2 001
19730128 200604 2 002

32

No.

NAMA

NIP LAMA

NIP BARU

TANGGAL LAHIR

JENIS
KELAMIN

TMT CPNS

TMT PNS

GOL. RUANG

TMT GOL.
RUANG

MASA KERJA
TAHUN

: Peg. 800/
: 11 Maret 2013

SA KERJA
BULAN

NAMA JABATAN

08

Kepala Puskesmas Peusangan


Siblah Krueng

03
01
06
02
04

Dokter Gigi Muda


Bidan Penyelia
Bidan Penyelia
Bidan Pelaksana Lanjutan
Sanitarian Penyelia

02

Sanitarian Pelaksana Lanjutan

11

Sanitarian Pelaksana Lanjutan


Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Muda

06
07
08
08

Penyuluh Kesehatan Masyarakat


Perawat Pertama
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Pertama

07

Perawat Pelaksana Lanjutan

06

Perawat Pelaksana Lanjutan

00

Perawat Pelaksana Lanjutan

01
05
03
04
03
00
07

Perawat Pelaksana Lanjutan


Bidan Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana

03

Pranata Lab Kes Pelaksana

KET

SA KERJA
BULAN

NAMA JABATAN

11
03
03

Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana

03

Bidan Pelaksana

KET

SA KERJA
BULAN

NAMA JABATAN

03

Bidan Pelaksana

00
09
09
06
06
08

Perekam Medis Pelaksana


Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Perawat Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana

08

Asisten Apoteker Pelaksana

08
08
08
05
08
06
09
00
04
07
09
09
09
07
03
09
08
11
10
08
08
08
06
06

Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Perawat Pelaksana
Staf
Bidan Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Perawat Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Bidan Pelaksana
Perawat Pelaksana
Staf

KET

Tugas
Belajar

SA KERJA
BULAN

NAMA JABATAN

KET